Sari Essayah Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  19.03.2003 - 20.03.2007, 22.04.2015 -

Nimi: Essayah, Sari
Puhelin: 09 432 3020
Sähköposti: sari.essayah@eduskunta.fi
Kotisivu: www.essayah.fi
Ammatti / arvo: ekonomi, kauppatieteiden maisteri
Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 -
Aiemmat vaalipiirit: Varsinais-Suomen vaalipiiri 19.03.2003 - 20.03.2007
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 05.05.2015 -
Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 05.05.2015 -
Talousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 04.06.2015 - 31.05.2019
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 05.05.2015 - 24.09.2015
Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 16.10.2003
Talousvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007
Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Ympäristövaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 02.04.2003 - 18.11.2004
Eduskuntaryhmä: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä 19.03.2003 - 20.03.2007
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 20.03.2003 - 06.10.2004
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 07.10.2004 - 20.03.2007
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 23.04.2015 - 16.09.2015

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 459/2018 vp
Kirjallinen kysymys uuden opetussuunnitelman käytännön ongelmista
KK 438/2018 vp
Kirjallinen kysymys huoltajan mahdollisuudesta asioida lapsen puolesta valtakunnallisessa Omakanta-palvelussa
LA 52/2018 vp
Lakialoite laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LA 43/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
LA 45/2018 vp
Lakialoite laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
TAA 99/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ViaDia ry:lle vankien ja vapautuneiden vankien yhteiskuntaan sopeutumista tukevaan työhön (150 000 euroa)
TAA 100/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä poliisin toimintamenoihin harmaan talouden torjumiseen (5 000 000 euroa)
TAA 101/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä omaishoidontuen korottamiseen (10 000 000 euroa)
TAA 102/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen (50 000 000 euroa)
TAA 103/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ammatilliseen koulutukseen (10 000 000 euroa)