Markus Mustajärvi Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  19.03.2003 - 22.04.2015, 23.04.2015 -

Nimi: Mustajärvi, Markus
Puhelin: (09) 432 3133
Sähköposti: markus.mustajarvi@eduskunta.fi
Kotisivu: www.markusmustajarvi.net
Ammatti / arvo: yhteiskuntatieteiden maisteri, metsätalousinsinööri
Vaalipiiri: Lapin vaalipiiri 19.03.2003 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 -
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 15.06.2017 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 03.05.2011 - 28.09.2011
Lakivaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 17.04.2009
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 19.04.2011
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 11.02.2004 - 10.09.2004
Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 21.04.2009 - 19.04.2011
Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015
Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta? (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015
Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015
Eduskuntaryhmä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä  23.04.2015 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä 19.03.2003 - 30.06.2011
Eduskuntaryhmä Mustajärvi 01.07.2011 - 07.09.2011
Vasenryhmän eduskuntaryhmä 08.09.2011 - 22.04.2015
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 24.08.2016 -
Vasenryhmän eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 04.10.2011 - 22.04.2015

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 615/2017 vp
Kirjallinen kysymys puunmyyjän oikeusturvan parantamisesta hakkuukohteen arvioinnissa ja puutavaran mittauksessa
KK 614/2017 vp
Kirjallinen kysymys ydinkieltosopimuksen allekirjoittamiseen liittyvästä Yhdysvaltojen ja Naton painostuksesta Suomea kohtaan
KK 479/2017 vp
Kirjallinen kysymys puolustusministeriön Turvallisuuskomitean salaisesta asiantuntijaryhmästä
TAA 321/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kemijoen lohen palauttamiseksi (2 000 000 euroa)
TAA 322/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Martti—Tulppio-tien kunnostamiseen (5 000 000 euroa)
TAA 323/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kemin Ajoksen väylän syventämiseen (21 200 000 euroa)
TAA 324/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä UK-puiston palveluvarustuksen kehittämiseen (2 000 000 euroa)
KK 359/2017 vp
Kirjallinen kysymys televisio-ohjelmien saatavuudesta Suomen eri alueilla
KK 351/2017 vp
Kirjallinen kysymys Verohallinnon työpaikkojen pakkokeskittämisestä
KK 320/2017 vp
Kirjallinen kysymys Suomen velvoitteista Nato-isäntämaasopimuksen täyttämiseksi