Aila Paloniemi Keskustan eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  19.03.2003 -

Nimi: Paloniemi, Aila
Puhelin: 09 432 3067
Sähköposti: aila.paloniemi@eduskunta.fi
Kotisivu: www.ailapaloniemi.net
Ammatti / arvo: toimittaja, lastentarhanopettaja
Vaalipiiri: Keski-Suomen vaalipiiri 19.03.2003 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 -
Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 16.02.2017 -
Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 17.02.2017 -
Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 -
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - , (Puheenjohtaja) 09.07.2015 -
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen) 23.02.2018 - , (Puheenjohtaja) 21.03.2018 -
Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 09.07.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007
Sivistysvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 08.09.2004, (varajäsen) 09.06.2015 - 14.02.2017
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 27.06.2018
Lakivaliokunta (varajäsen) 29.04.2003 - 20.03.2007
Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.09.2004 - 22.03.2006, (varajäsen) 23.03.2006 - 20.03.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007
Puolustusvaliokunta (Puheenjohtaja) 03.04.2007 - 02.05.2007, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011
Sivistys- ja tiedejaosto (lisäjäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011
Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011
Hallintovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011
Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011
Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 02.04.2003 - 14.09.2004, (varajäsen) 15.09.2004 - 20.03.2007
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 02.04.2003 - 29.06.2011
Eduskunnan kirjaston hallitus (jäsen) 02.04.2003 - 22.02.2005
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011
Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kokouksen Suomen valtuuskunta (Puheenjohtaja) 30.06.2011 - 21.04.2015
Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015
Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  19.03.2003 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 06.11.2003 - 21.03.2007
Keskustan eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 29.03.2007 - 06.02.2008
Keskustan eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 04.02.2010 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KA 6/2018 vp
Keskustelualoite koulutusjärjestelmän kehittämisestä kokonaisuutena yli vaalikausien
KK 223/2018 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta
LA 32/2017 vp
Lakialoite laiksi työsopimuslain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta
KK 259/2017 vp
Kirjallinen kysymys toimeksiantosuhteisen perhehoitajan työttömyysturvan parantamisesta
KK 148/2017 vp
Kirjallinen kysymys vanhempansa kuoleman kautta menettäneiden lasten yhdenvertaisesta oikeudesta saada tukea elatukseensa
TAA 352/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Laajan turvallisuuden verkosto ry:lle (160 000 euroa)
KA 10/2016 vp
Keskustelualoite eduskunnan roolista kestävän kehityksen edistäjänä
KA 7/2016 vp
Keskustelualoite eduskunnan roolista kestävän kehityksen edistäjänä