Stefan Wallin Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  21.03.2007 -

Nimi: Wallin, Stefan
Puhelin: (09) 432 3011
Sähköposti: stefan.wallin@eduskunta.fi
Kotisivu: www.stefanwallin.fi
Ammatti / arvo: valtiotieteiden maisteri
Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 21.03.2007 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 08.09.2016 -
Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 06.09.2012 - 21.04.2015, (Varapuheenjohtaja) 07.09.2012 - 21.04.2015
Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 06.09.2012 - 21.04.2015
Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 06.09.2012 - 06.03.2015
Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 10.06.2015, (varajäsen) 20.11.2015 - 09.02.2016
Verojaosto (jäsen) 27.11.2015 - 09.02.2016
Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 27.11.2015 - 09.02.2016
Maatalousjaosto (lisäjäsen) 27.11.2015 - 09.02.2016
Eduskuntaryhmä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä  21.03.2007 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 26.05.2015 - 13.06.2016
Ruotsalainen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 14.06.2016 -
Valtioneuvoston jäsenyydet
Ministeri: ympäristöministeri (Vanhanen) 01.01.2007 - 18.04.2007
ministeri ulkoasiainministeriössä (Vanhanen) 01.01.2007 - 18.04.2007
kulttuuri- ja urheiluministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010
ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010
kulttuuri- ja urheiluministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011
ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011
puolustusministeri (Katainen) 22.06.2011 - 04.07.2012

 Kansanedustajan valtiopäivätoimet ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

LA 87/2016 vp
Lakialoite laiksi opintotukilain 17 §:n muuttamisesta
LA 89/2016 vp
Lakialoite laiksi yliopistolain 49 §:n 7 momentin kumoamisesta
LA 90/2016 vp
Lakialoite laiksi yliopistolain muuttamisesta
LA 91/2016 vp
Lakialoite laiksi ammattikorkeakoululain 43 §:n 7 momentin kumoamisesta
LA 94/2016 vp
Lakialoite laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
LA 97/2016 vp
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
LA 88/2016 vp
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta
LA 98/2016 vp
Lakialoite laeiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n ja äitiysavustuslain 2 §:n muuttamisesta
LA 100/2016 vp
Lakialoite laiksi varainsiirtoverolain eräiden säännösten kumoamisesta
LA 92/2016 vp
Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta