Stefan Wallin Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  21.03.2007 -

Nimi: Wallin, Stefan
Puhelin: (09) 432 3011
Sähköposti: stefan.wallin@eduskunta.fi
Kotisivu: www.stefanwallin.fi
Ammatti / arvo: valtiotieteiden maisteri
Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 21.03.2007 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 08.09.2016 -
Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 06.09.2012 - 21.04.2015, (Varapuheenjohtaja) 07.09.2012 - 21.04.2015
Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 06.09.2012 - 21.04.2015
Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 06.09.2012 - 06.03.2015
Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 10.06.2015, (varajäsen) 20.11.2015 - 09.02.2016
Verojaosto (jäsen) 27.11.2015 - 09.02.2016
Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 27.11.2015 - 09.02.2016
Maatalousjaosto (lisäjäsen) 27.11.2015 - 09.02.2016
Eduskuntaryhmä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä  21.03.2007 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 26.05.2015 - 13.06.2016
Ruotsalainen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 14.06.2016 -
Valtioneuvoston jäsenyydet
Ministeri: ympäristöministeri (Vanhanen) 01.01.2007 - 18.04.2007
ministeri ulkoasiainministeriössä (Vanhanen) 01.01.2007 - 18.04.2007
kulttuuri- ja urheiluministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010
ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010
kulttuuri- ja urheiluministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011
ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011
puolustusministeri (Katainen) 22.06.2011 - 04.07.2012

 Kansanedustajan valtiopäivätoimet ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

DI 14/2016 rd
Debattinitiativ om Svenska riksdagsgruppens alternativa budget för 2017
KA 14/2016 vp
Keskustelualoite Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017
LM 100/2016 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om överlåtelseskatt
LM 88/2016 rd
Lagmotion med förslag till lag omupphävande av 8 a § i lag om punktskatt på elström och vissa bränslen
LM 92/2016 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension
LM 93/2016 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen
LM 96/2016 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Landsbygdsverket
LM 99/2016 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
AM 46/2016 rd
Åtgärdsmotion om slopad behovsprövning av utländsk arbetskraft
AM 48/2016 rd
Åtgärdsmotion om bättre möjligheter till jobb för unga