Albin Asikainen  
Kansanedustajana  01.08.1929 - 21.07.1948

Nimi: Asikainen, Albin
Ammatti / arvo: maanviljelijä
Aiemmat vaalipiirit: Mikkelin läänin vaalipiiri 01.08.1929 - 21.07.1948
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta  -
Pankkivaliokunta  -
Puolustusasiainvaliokunta  -
Työväenasiainvaliokunta  -
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut  -
Valtakunnanoikeus  -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Maalaisliiton eduskuntaryhmä 01.08.1929 - 21.07.1948