Onni Hiltunen  
Kansanedustajana  21.10.1930 - 19.02.1962

Nimi: Hiltunen, Onni
Ammatti / arvo: kansaneläkelaitoksen johtaja
Aiemmat vaalipiirit: Kuopion läänin läntinen vaalipiiri 21.10.1930 - 21.07.1948
Mikkelin läänin vaalipiiri 22.07.1948 - 21.07.1958
Kuopion läänin läntinen vaalipiiri 22.07.1958 - 19.02.1962
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansaneläkevaliokunta (Puheenjohtaja) 1955 - 1955
Verotuslakivaliokunta (Puheenjohtaja) 1957 - 1957
Sairausvakuutusvaliokunta (Puheenjohtaja) 1961 - 1961
Kansanvakuutusvaliokunta  -
Kulkulaitosvaliokunta  -
Pankkivaliokunta  -
Perustuslakivaliokunta  -
Puolustusasiainvaliokunta  -
Suuri valiokunta  -
Valtiovarainvaliokunta  -
Verovaliokunta  -
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut  -
Suomen Pankin tilintarkastajat  -
Valtiontilintarkastajat  -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 21.10.1930 - 19.02.1962
Valtioneuvoston jäsenyydet
Pääministeri: pääministerin sijainen (Fagerholm III) 04.12.1958 - 12.01.1959
Ministeri: valtiovarainministeri (Hackzell) 08.08.1944 - 20.09.1944
valtiovarainministeri (Castren U.) 21.09.1944 - 16.11.1944
ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä (Paasikivi II) 17.11.1944 - 16.04.1945
ministeri valtiovarainministeriössä (Paasikivi III) 17.04.1945 - 25.03.1946
ministeri sosiaaliministeriössä (Paasikivi III) 14.02.1946 - 25.03.1946
ministeri kansanhuoltoministeriössä (Paasikivi III) 14.02.1946 - 25.03.1946
ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä (Paasikivi III) 14.02.1946 - 25.03.1946
ministeri valtiovarainministeriössä (Pekkala) 26.03.1946 - 28.07.1948
valtiovarainministeri (Fagerholm) 29.07.1948 - 16.03.1950
valtiovarainministeri (Kekkonen II) 17.01.1951 - 19.09.1951
kauppa- ja teollisuusministeri (Fagerholm III) 29.08.1958 - 12.01.1959