K. J. Ståhlberg  
Kansanedustajana  01.08.1908 - 28.02.1910, 02.02.1914 - 10.08.1918, 21.10.1930 - 31.08.1933

Nimi: Ståhlberg, K. J.
Ammatti / arvo: senaattori, professori, Tasavallan Presidentti
Aiemmat vaalipiirit: Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri 01.08.1908 - 28.02.1910
Oulun läänin eteläinen vaalipiiri 02.02.1914 - 10.08.1918
Uudenmaan läänin vaalipiiri 21.10.1930 - 31.08.1933
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Puhemies) 03.02.1914 - 03.04.1917
Perustuslakivaliokunta (pj) 1909 II - , (pj) 1917 II -
Suuri valiokunta (pj) 1909 II -
Talousvaliokunta (pj) 1932 y -
Työväenasiainvaliokunta (pj) 1908 II -
Ulkoasiainvaliokunta  -
Eduskunnan pankkivaltuusmiehet (vpj)  -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Nuorsuomalainen puolue 01.08.1908 - 28.02.1910
Nuorsuomalainen puolue 02.02.1914 - 10.08.1918
Kansallinen edistyspuolue 21.10.1930 - 31.08.1933
Kansanedustajana: 02.02.1914 - 10.08.1918
Seuraaja: Väinö Juustila /Nuorsuom.p
Siirtynyt 10.8.1918 korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi