Outi Alanko-Kahiluoto Vihreä eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  21.03.2007 -

Nimi: Alanko-Kahiluoto, Outi
Puhelin: 09 432 3005
Sähköposti: outi.alanko-kahiluoto@eduskunta.fi
Kotisivu: www.outialanko.fi
Ammatti / arvo: tutkija, filosofian tohtori
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 21.03.2007 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 09.06.2015 -
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (varajäsen) 23.02.2018 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011
Kansliatoimikunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 29.02.2008
Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 18.12.2007, (jäsen) 19.12.2007 - 06.05.2008, (varajäsen) 07.05.2008 - 14.05.2009
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 25.05.2009, (jäsen) 26.05.2009 - 21.04.2015
Sivistysvaliokunta (jäsen) 04.03.2008 - 19.04.2011, (jäsen) 13.06.2012 - 26.09.2014, (jäsen) 17.02.2017 - 06.09.2017
Tarkastusvaliokunta (Puheenjohtaja) 03.05.2011 - 29.06.2011
Puolustusvaliokunta (jäsen) 30.09.2014 - 16.01.2015
Suuri valiokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.09.2009 - 29.06.2011
Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011
Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  21.03.2007 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vihreä eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 11.06.2009 - 21.06.2011
Vihreä eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 30.05.2013 - 16.10.2013
Vihreä eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 17.10.2013 - 07.09.2016

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 417/2018 vp
Kirjallinen kysymys säätiöiden rahoituksen roolista tieteen ja taiteen rahoituksessa
KK 376/2018 vp
Kirjallinen kysymys toimeentulotukilain soveltamisesta
TPA 34/2018 vp
Toimenpidealoite 50 euron tasokorotuksesta työmarkkinatukeen, työttömän peruspäivärahaan sekä sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaan
TPA 35/2018 vp
Toimenpidealoite kulttuurin määrärahojen nostamisesta kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi, taiteilijoiden toimeentulon parantamiseksi ja kulttuurin moninaisuuden ja tasa-arvon lisäämiseksi
TAA 9/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä koulupsykologien saatavuuden parantamiseen (29 900 000 euroa)
TAA 8/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä psykologipalvelujen saamiseksi varhaiskasvatukseen (5 980 000 euroa)
TAA 10/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä naisjärjestöille NJKL, NYTKIS ry ja Monika-Naiset liitto (450 000 euroa)
TAA 11/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä taiteilija-apurahoihin (3 022 000 euroa)
KK 364/2018 vp
Kirjallinen kysymys arpajaislain uudistamisen vaikutuksista rahapelituoton edunsaajille
KK 323/2018 vp
Kirjallinen kysymys Itämeren tutkimuksesta