Johanna Karimäki Vihreä eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  21.03.2007 -

Nimi: Karimäki, Johanna
Puhelin: 09 432 3021
Sähköposti: johanna.karimaki@eduskunta.fi
Kotisivu: www.johannakarimaki.fi
Ammatti / arvo: diplomi-insinööri
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 21.03.2007 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Tarkastusvaliokunta (jäsen) 24.02.2017 -
Lakivaliokunta (jäsen) 07.09.2017 -
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 30.06.2011 - 12.06.2015
Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 08.09.2016 - 06.09.2017
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 03.03.2008, (jäsen) 04.03.2008 - 19.04.2011
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 26.05.2009 - 19.04.2011
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015
Talousvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015
Ympäristövaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011
Maatalousjaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015
Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015
Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 08.10.2012 - 21.04.2015
Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 05.05.2015 - 06.09.2017
Tarkastusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Suuri valiokunta (jäsen) 09.06.2015 - 06.09.2017
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.09.2009 - 19.04.2011
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015
Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  21.03.2007 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vihreä eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 21.04.2011 - 29.05.2013
Vihreä eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 19.08.2014 - 10.06.2015

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

TPA 40/2018 vp
Toimenpidealoite eläintuotteiden haittaveron käyttöönoton selvittämisestä
TAA 235/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä koulujen sisäilmakyselyjen tukemiseen (1 000 000 euroa)
TAA 236/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kirjastoille aineiston hankintaan ja toiminnan kehittämiseen (1 000 000 euroa)
TAA 238/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Uudenmaan kevyen liikenteen teemapaketin toteuttamiseen (3 000 000 euroa)
TAA 237/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä selkokielisen kirjallisuuden käännöstyöhön ja julkaisujen edistämiseen (50 000 euroa)
TAA 239/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rantaradan kunnostustoimiin, ohitusraiteisiin sekä Espoon kaupunkiradan jatkeen toteutuksen käynnistykseen (10 000 000 euroa)
TAA 240/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä uhanalaisten lajien suojeluun (2 000 000 euroa)
TAA 241/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Uudenmaan pienvesistöjä, niiden kunnostusta ja vaelluskalojen esteenä toimivien pienvoimaloiden patojen purkamista koskevan selvityksen laatimiseen (1 000 000 euroa)
TAA 242/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Itämeren suojeluun Uudellamaalla (1 000 000 euroa)
KK 313/2018 vp
Kirjallinen kysymys biokaasuautoilun edistämisestä verotuksessa