Heli Järvinen Vihreä eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  21.03.2007 - 19.04.2011, 22.04.2015 -

Nimi: Järvinen, Heli
Puhelin: 09 432 3053
Sähköposti: heli.jarvinen@eduskunta.fi
Kotisivu: www.helijarvinen.fi
Ammatti / arvo: yhteiskuntatieteiden maisteri, toimittaja
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 -
Aiemmat vaalipiirit: Etelä-Savon vaalipiiri 21.03.2007 - 19.04.2011
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 05.10.2016 -
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (Varapuheenjohtaja) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011
Hallintovaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 15.05.2009 - 03.02.2010, (varajäsen) 04.02.2010 - 19.04.2011
Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 04.04.2007 - 19.04.2011
Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  22.04.2015 -
Aiemmat eduskuntaryhmät: Vihreä eduskuntaryhmä 21.03.2007 - 19.04.2011
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vihreä eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 08.09.2016 - 06.09.2018

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 454/2018 vp
Kirjallinen kysymys Kela-taksien paluumatkoista
KK 437/2018 vp
Kirjallinen kysymys Metsähallituksen tuottovaatimusten alentamisesta
LA 51/2018 vp
Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
KK 395/2018 vp
Kirjallinen kysymys Kela-taksien ja kuntien palvelukyytien yhteensovittamisesta
TAA 213/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä saimaannorpan suojeluun (100 000 euroa)
TAA 212/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä takuueläkkeen tasokorotukseen (50 000 000 euroa)
TAA 210/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Parikkalan rajanylityspaikan kehittämiseen (3 000 000 euroa)
TAA 211/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Savonlinnan seutukunnan elinkeinoelämän edistämiseen (3 000 000 euroa)
KK 357/2018 vp
Kirjallinen kysymys aurinkosähkön myynnistä kotitalouksille
KK 326/2018 vp
Kirjallinen kysymys Kela-kyytien aiheuttamista kohtuuttomista ongelmista taksiyrittäjille