Katja Taimela Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  21.03.2007 -

Nimi: Taimela, Katja
Puhelin: 09 432 3154
Sähköposti: katja.taimela@eduskunta.fi
Kotisivu: www.katjataimela.com
Ammatti / arvo: suurtalouskokki
Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 21.03.2007 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 21.04.2015
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 21.04.2015
Lakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011
Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015
Talousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 11.09.2008 - 29.06.2011
Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  21.03.2007 -

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

TAA 573/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Perniöntien leventämiseen Sauruntien risteyksen kohdalla (50 000 euroa)
TAA 574/2018 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Mahtinaisentien jatkamiseen Salossa (22 000 000 euroa)
KK 339/2018 vp
Kirjallinen kysymys venäläisten puutavaravaunujen käytöstä Suomen rataverkolla
KK 244/2018 vp
Kirjallinen kysymys vaikeimmin työllistyvien työllistämisestä
KK 16/2018 vp
Kirjallinen kysymys kansallisesta mielenterveysohjelmasta
TAA 448/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Perniöntien leventämiseen Sauruntien risteyksen kohdalla (50 000 euroa)
TAA 449/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Mahtinaisentien jatkamiseen Salossa (20 000 000 euroa)
KK 291/2017 vp
Kirjallinen kysymys elatusmaksujen laiminlyönneistä
KK 292/2017 vp
Kirjallinen kysymys ikäihmisten kaltoinkohtelusta
KK 272/2016 vp
Kirjallinen kysymys suorajakelun pelisääntöjen selventämisestä