Ville Niinistö Vihreä eduskuntaryhmä
Kansanedustajana  21.03.2007 -

Nimi: Niinistö, Ville
Puhelin: 09 432 3074
Sähköposti: ville.niinisto@eduskunta.fi
Kotisivu: www.villeniinisto.fi
Ammatti / arvo: valtiotieteen maisteri, tutkija
Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 21.03.2007 -
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 12.09.2018 -
Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 14.09.2018 -
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 03.04.2007 - 18.12.2007, (jäsen) 07.05.2008 - 08.09.2009, (varajäsen) 09.09.2009 - 19.04.2011
Puolustusvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 18.12.2007, (varajäsen) 19.12.2007 - 06.05.2008, (jäsen) 07.05.2008 - 14.05.2009, (varajäsen) 15.05.2009 - 03.02.2010, (jäsen) 04.02.2010 - 16.06.2011
Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 09.05.2007 - 08.09.2009
Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 29.04.2009 - 03.02.2010
Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 29.04.2009 - 03.02.2010
Työ- ja elinkeinojaosto (lisäjäsen) 29.04.2009 - 03.02.2010
Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 29.04.2009 - 03.02.2010
Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 29.04.2009 - 03.02.2010
Sivistysvaliokunta (jäsen) 30.09.2014 - 21.04.2015
Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 04.04.2007 - 19.04.2011
Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 01.06.2007 - 31.05.2011
Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  21.03.2007 -
Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vihreä eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 26.04.2007 - 10.06.2009
Vihreä eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 11.06.2009 - 21.06.2011
Valtioneuvoston jäsenyydet
Ministeri: ympäristöministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.06.2014
ympäristöministeri (Stubb) 24.06.2014 - 25.09.2014

 Kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat valtiopäivätoimet 2015–

KK 504/2018 vp
Kirjallinen kysymys oikeudesta perhe-elämän kunnioitukseen ja lapsen edusta
KK 455/2018 vp
Kirjallinen kysymys aseviennistä Saudi-Arabiaan ja Jemenin sotarikosten sekä toimittaja Jamal Khashoggin murhan selvittämisestä
TPA 50/2018 vp
Toimenpidealoite kokonaan maksuttomista toisen asteen opinnoista
TPA 51/2018 vp
Toimenpidealoite valtion tutkimuslaitosten toiminnan vahvistamisesta
KK 353/2018 vp
Kirjallinen kysymys YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n ja Maahanmuuttoviraston Afganistan-linjausten eroavaisuuksista
KK 5/2018 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijan palautuskiellon loukkaamattomuudesta
KK 597/2017 vp
Kirjallinen kysymys EU-maiden vastuusta Libyan ihmisoikeusloukkauksissa
LA 63/2017 vp
Lakialoite laiksi ammattikorkeakoululain 43 §:n 7 momentin kumoamisesta
LA 64/2017 vp
Lakialoite laiksi yliopistolain 49 §:n 7 momentin kumoamisesta
TAA 338/2017 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yliopistojen toimintaan (150 000 000 euroa)