​Entisten kansanedustajien kuvia vuodesta 2007

Alempana tältä sivulta löytyvät kuvat kansanedustajista vaalikausilta 2007−2010, 2011−2014 ja 2015−2018. 

Lisäksi tällä sivuilla on kuvat niistä kansanedustajista, jotka valittiin eduskuntaan keväällä 2019, mutta jotka ovat saaneet omasta pyynnöstään vapautuksen edustajantoimesta. Sivulla on uusin valokuva kansanedustajasta. Aiempien vaalikausien kuvia voi tiedustella kuva-arkistosta (kuva-arkisto@eduskunta.fi).

Kuvien käyttöoikeus

Kansanedustajien kuvia saa käyttää uutisia ja muuta tiedonvälitystä palvelevissa tarkoituksissa. Myös muu käyttö esimerkiksi blogiteksteissä on mahdollista.

Kuvaa julkaistaessa on ilmoitettava lähteenä Eduskunta, paitsi jos yleiseksi käytännöksi on muodostunut lähteen ilmoittamatta jättäminen. Kuvaajatiedot on ilmoitettu kunkin kuvan tekijätiedoissa.

Kuvia ei saa manipuloida eikä käyttää sopimattomalla tai hyvän tavan vastaisella tavalla. Niitä ei saa käyttää mainos- tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisuoikeutta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle. Kuvia ei tule käyttää sellaisessa vaali-ilmoittelussa, jossa on näkyvissä ehdokkaan vaalinumero ja/tai suora, kohdennettu äänestyskehotus kytkettynä vaalipäivään.

Lisätietoa: kuva-arkisto@eduskunta.fi
Lisätietoja kuvien käyttöehdoista

 Edustajakuvat A - L

 Edustajakuvat M - Ö