​​​​​​

Rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Eduskuntaryhmärekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Eduskunnan keskuskanslia
Postiosoite: 00102 Eduskunta
Käyntiosoite: Mannerheimintie 30, 00102 Eduskunta
Puhelin: 09 432 2014
Sähköposti: keskuskanslia(at)eduskunta.fi

3. Rekisterin tarkoitus

Eduskuntaryhmistä annetun lain (979/2012) mukaan eduskunnan keskuskanslialle on säädetty tehtäväksi eduskuntaryhmärekisterin pitäminen. Eduskuntaryhmärekisteriin merkitään eduskuntaryhmiä koskevat tiedot.

Eduskuntaryhmärekisterin tehtävät ovat eduskuntaryhmärekisterin ylläpito eduskuntaryhmien perusilmoitusten ja muutosilmoitusten perusteella, eduskuntaryhmän poistaminen rekisteristä, kun ryhmällä ei ole enää yhtään jäsentä sekä tietojen antaminen asiakkaille. Julkisuusvaikutuksen lisäksi osalla eduskuntaryhmärekisterimerkinnöistä on oikeutta luova vaikutus.

4. Rekisterin tietosisältö

Eduskuntaryhmistä annetussa laissa luetellaan ne tiedot, jotka eduskuntaryhmän tulee ilmoittaa rekisteriin merkittäviksi. Eduskuntaryhmistä pidettävään luetteloon merkitään:
– eduskuntaryhmän nimi, osoite, järjestäytymispäivä ja rekisterinumero;
– ilmoituksen laji, saapumispäivä sekä ilmoituksen hyväksymispäivä ja hyväksyjä;
– eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja(t);
– eduskuntaryhmään kuuluvat jäsenet;
– henkilöt, joilla on oikeus kirjoittaa ryhmä nimi;
– eduskuntaryhmän tilintarkastajat; ja
– Y-tunnus, mikäli sellainen on.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot eduskuntaryhmärekisteriin merkitään eduskuntaryhmien ilmoitusten perusteella. Rekisterinpitäjä poistaa viran puolesta eduskuntaryhmän rekisteristä, mikäli ryhmällä ei ole yhtään jäsentä. Eduskuntaryhmän perusilmoitukseen on liitettävä säännöt sekä lisäksi ilmoitettava nimenkirjoittajien asema, täydellinen nimi, kotikunta ja syntymäaika ja tilintarkastajien täydellinen nimi, kotikunta ja syntymäaika taikka tilintarkastusyhteisön nimi ja Y-tunnus. Kun eduskuntaryhmärekisteriin merkityissä tiedoissa on tapahtunut muutos, on eduskuntaryhmän ilmoitettava muuttuneet tiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Eduskuntaryhmistä annetun lain mukaan eduskuntaryhmärekisteriin tehdyistä merkinnöistä on jokaisella oikeus saada tietoja. Eduskuntaryhmärekisteritiedot julkaistaan eduskunnan internet-sivustolla osoitteessa www.eduskunta.fi.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Keskuskansliaan toimitetut perus- ja muutosilmoitukset liitteineen arkistoidaan pysyvästi eduskunnan arkistotoimen johtosäännön ja eduskunnan arkistosääntö I:een sisältyvän arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti sen jälkeen, kun ilmoitukset on käsitelty keskuskansliassa. Manuaalisen aineiston säilytys tapahtuu tarkoitukseen varatuissa erillisissä arkistotiloissa, joihin pääsy on ainoastaan eduskunnan arkiston henkilökunnalla.

ATK:lle tallennetut tiedot

Ajantasainen eduskuntaryhmärekisteri julkaistaan eduskunnan internetsivustolla osoitteessa www.eduskunta.fi. Sivuston päivittäminen on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

8. Yleinen tietosuojasel​oste ja​​ rekisteröidyn oikeudet

​​Yleinen tietosuojaseloste

Rekisteröidyn oikeudet​​​


Rekisteriseloste päivitetty 12.11.2021.