​​​

 

Eduskuntaryhmärekisteri​

Laki eduskuntaryhmistä (979/2012) tuli voimaan 1.1.2013. Lain mukaan eduskuntaryhmät rekisteröidään eduskunnan keskuskanslian pitämään rekisteriin. Rekisteröinnin myötä eduskuntaryhmästä tulee oikeushenkilö, joka voi saada nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Eduskuntaryhmärekisteriin merkitään perusilmoituksen tehneet eduskuntaryhmät.

Eduskuntaryhmät ilmoittavat rekisteriin muutosilmoituksella rekisteröidyissä tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Eduskuntaryhmä poistetaan viran puolesta rekisteristä, kun sillä ei ole enää yhtään kansanedustajaa eduskunnassa.

Lisätietoja eduskuntaryhmärekisteristä saa eduskunnan keskuskansliasta, sähköposti keskuskanslia(at)eduskunta.fi