Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kansanedustajien eläkkeet

elakkeet_20140326.jpg

​Kansanedustajien eläkkeet ja sopeutumisraha

Kansanedustajan ja ministerin uran perusteella muodostuu yksi eläke, jonka saa lähtökohtaisesti vanhuuseläkkeenä 65 vuoden iässä.

Kansanedustaja voi olla oikeutettu myös sopeutumiseläkkeeseen tai määräaikaiseen sopeutumisrahaan.

Kansanedustajien eläkkeet ja sopeutumisrahan myöntää ja maksaa Keva, jonka verkkosivuilta löytyvät yksityiskohtaisemmat tiedot aiheesta.

​Kansanedustajan eläke

Kansanedustajan ja ministerin uran perusteella muodostuu yksi eläke, jonka saa vanhuuseläkkeenä 65 vuoden iässä tai työkyvyttömyyseläkkeenä, jos menettää työkyvyn ennen tätä ikää. Kansanedustajan leskellä ja alle 18-vuotiailla lapsilla on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos edunsaajien eläke-ehdot täyttyvät.

Kansanedustajan eläke lasketaan uran pituuden ja enintään viimeisten 15 vuoden aikana uralta saadun ansion perusteella. Eläkkeen enimmäismäärä on 60 prosenttia uran 15 viimeisen vuoden ajalta lasketusta keskimääräisestä kuukausiansiosta.

Työeläkkeet, joita edustaja on ansainnut poliittisen uransa lisäksi, huomioidaan edustajaeläkkeissä ja ne voivat vähentää edustajaeläkkeen määrää.

Edustajaeläkkeitä korotetaan vuosittain ns. eläkeindeksillä kuten muitakin työeläkkeitä.

Sopeutumisraha

Niille kansanedustajille, joiden edustajantoimi on alkanut 1.3.2011 jälkeen, ei makseta sopeutumiseläkettä, vaan sopeutumisrahaa. Sopeutumisrahaa maksetaan edustajantoimen pituudesta riippuen enintään kolmen vuoden ajan edustajantoimen päättymisestä. Sopeutumisrahan maksamiseen vaikuttavat saajan ansio- ja pääomatulot. Kokopäivätyöhön siirtymisestä on aina ilmoitettava eläkelaitokselle, jotta sopeutumisrahan maksaminen keskeytetään.

​Kansanedustajan eläketurvan hoitotapa käytännössä

Suomessa valtion palveluksessa olevien työeläkkeet myöntää ja maksaa Keva. Se myöntää ja maksaa myös edustajien ja ministerien eläkkeet. Eläkettä, sopeutumiseläkettä tai sopeutumisrahaa on haettava kirjallisesti uran päättyessä. Eläkkeet maksetaan kuukausittain ja ne ovat Suomessa veronalaista tuloa.

Sopeutumiseläke

Ennen vuotta 2011 kansanedustajana ollut voi saada sopeutumiseläkettä, jos hän ei työllisty työmarkkinoilla. Ehtona on, että henkilö on toiminut kansanedustajana vähintään seitsemän vuoden ajan. Sopeutumiseläkettä maksetaan vain siltä osin kuin eläke ei yhdessä ansiotulojen kanssa ylitä kansanedustajan eläkkeen enimmäismäärää.

 Lisää tietoa