​Entiset kansanedustajat

Tiedot kansanedustajista vuodesta 1907 lähtien saa esille eduskunnan hakupalvelusta, hakualue Kansanedustajat. Haun voi rajata nykyisten kansanedustajien lisäksi entisiin kansanedustajiin.

Yksittäisen kansanedustajan tiedot voi hakea kirjoittamalla hakulaatikkoon kansanedustajan nimen.

Entisten kansanedustajien hakutoimintoihin liittyviä kysymyksiä voi lähettää Eduskunnan kirjaston tietopalveluun, sähköposti: kirjasto.tietopalvelu@eduskunta.fi

Tilastotietoa ja raportteja entisistä kansanedustajista on saatavilla vuoden 1907 valtiopäiviltä lähtien. 

Entisten edustajien kasvokuvia on saatavilla verkossa vuoden 2007 valtiopäiviltä lähtien. Vanhempia kuvia voi kysyä eduskunnan kuva-arkistosta, sähköposti:
kuva-arkisto@eduskunta.fi

Kansanedustajien kuvat vaalikausilta 2007−2018

​Kansanedustajamatrikkelit

Suomen eduskunta : valittu... = Finlands riksdag : vald... Ilmestynyt vuodesta 1922 lähtien vaalikausittain. Kansanedustajien elämäkertatiedot, tiedot jäsenyyksistä nykyisissä ja entisissä toimielimissä sekä tietoja yhteiskunnallisesta toiminnasta.
Suomen eduskunta : valittu -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eduskunta vuoden... varsinaisilla valtiopäivillä = Riksdagen: riksmötet... Ilmestyi vuosina 1907–2009 valtiopäivittäin. Tiedot eduskunnan kokoonpanosta, eduskunnan valitsemista toimielimistä, eduskunnan kansliasta, eduskunnan yhteydessä toimivista virastoista ja eduskuntaryhmistä.
Eduskunta vuoden... varsinaisilla valtiopäivillä -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen kansanedustajat 1907 = Finlands folkvalda 1907. Helsinki, 2006.
Suomen kansanedustajat 1907 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen kansanedustajat 1907–2000 = Finlands riksdagsledamöter 1907–2000. 2 osaa. Helsinki, 2000.
Suomen kansanedustajat 1907-2000 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa