Kansanedustajien palkkiot ja kulukorvaukset

Kansanedustajan palkkio on vaalikauden 20192022 alusta lukien 6 614 euroa kuukaudessa. Neljän eduskuntavuoden jälkeen palkkio kohoaa 6 945 euroon ja 12 vuoden jälkeen 7 408 euroon kuukaudessa. Puhemiehen palkkio on 13 390 euroa kuukaudessa ja varapuhemiesten 10 441 euroa kuukaudessa.

Kansanedustajan palkkion lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 744 euron lisäpalkkio kuukaudessa. Suuren valiokunnan, perustuslaki-, ulkoasiain- , valtiovarain- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan lisäpalkkio on 1 226 euroa kuukaudessa.

Valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtajan lisäpalkkio on 744 euroa ja valiokunnan muiden jaostojen puheenjohtajien lisäpalkkio 491 euroa. Jaoston puheenjohtajan lisäpalkkiota ei makseta, jos jaoston puheenjohtaja on oikeutettu valiokunnan puheenjohtajan lisäpalkkioon.

Eduskuntaryhmissä, joissa on 16 tai enemmän kansanedustajia, puheenjohtajalle maksetaan 1 226 euron lisäpalkkio ja eduskuntaryhmissä, joissa on 3-15 kansanedustajaa, 744 euron lisäpalkkio. Lisäpalkkiota ei makseta yhden tai kahden edustajan eduskuntaryhmän puheenjohtajalle.

Palkkiot ovat veronalaista tuloa.

Tiedot päivitetty 17.4.2019

Palkkiotoimikunta vahvistaa edustajanpalkkioiden määrät

Palkkiotoimikunnan puheenjohtajan ja kaksi muuta jäsentä, joista kukaan ei voi olla kansanedustaja tai eduskunnan virkamies, valitsee eduskunnan puhemiehistö neljäksi vuodeksi.

Puheenjohtaja kutsuu toimikunnan koolle. Toimikunta on päätösvaltainen kaikkien sen jäsenten ollessa sen kokouksessa läsnä. Puhemiehistö voi antaa toimikunnan toimintaa koskevia täydentäviä määräyksiä.

Eduskunnan puhemiehistö on nimittänyt palkkiotoimikunnan toimikaudelle 1.1.2017-31.12.2020. Eduskunnan palkkiotoimikunnan puheenjohtajana toimii varatuomari Jouni Ekuri ja jäseninä OTL Riitta-Leena Paunio sekä pääsihteeri emeritus Seppo Junttila. Puhemiehistö on nimittänyt heidät myös toimikaudelle 1.1.2021–31.12.2024. ​Palkkiotoimikunnan nimittämänä sihteerinä toimii KTM Erkki Kurikka.

Kulukorvaus

Kansanedustajan palkkion ohella edustajalle maksetaan joka kuukauden 15. päivä kulukorvaus, joka on tarkoitettu kansanedustajan tehtävästä aiheutuvien kustannusten maksamiseen. Kulukorvaus on verotonta. Valiokuntakokouksista ei makseta erillisiä kokouspalkkioita. Myöskään yö- ja viikonloppuistunnoista ei edustajalle makseta lisäpalkkiota.

Edustajan kotipaikasta riippuen hän saa kulukorvausta 30 prosentin (986,81 euroa), 40 prosentin (1 315,75) tai 55 prosentin (1 809,15) mukaan. Edustajalle, joka on valittu muusta kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiiristä, suoritetaan kulukorvaus 40 prosentin mukaan laskettuna.

Jos edustajalla on muussa kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiirissä olevan asunnon lisäksi edustajantoimen hoitamista varten omistus- tai vuokra-asunto Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa tai Vantaalla, suoritetaan kulukorvaus 55 prosentin mukaan laskettuna. Uudenmaan vaalipiiristä valitun kansanedustajankulukorvaus lasketaan 40 prosentin mukaan, jos hänen asuntonsa on yleistä kulkutietä käyttäen kauempana kuin 30 kilometrin päässä Eduskuntatalosta. Pääkaupunkiseudulla vakinaisesti asuvien kansanedustajien kulukorvaus lasketaan 30 prosentin mukaan.

Vaalipiirissä sijaitsevaa vakinaista asuntoa tulee käyttää edustajan varsinaiseen asumiseen. Kesähuvila tai muu vapaa-ajan asunto ei oikeuta korotettuun kulukorvaukseen.

Kunkin vaalikauden alussa on tehtävä uusi selvitys asunto-olosuhteista. Mikäli asunto-olosuhteet muuttuvat kesken vaalikauden, tulee muutoksesta ilmoittaa eduskunnan tilitoimistolle. Kulukorvaus suoritetaan muuttuneen tilanteen mukaisesti muutosajankohtaa seuraavan kuukauden alusta lukien.

Tiedot päivitetty 26.4.2018.