Puhemiehistö2021L.jpg
 Puhemies ja varapuhemiehet  

Puhemies johtaa eduskunnan toimintaa yhdessä puhemiesneuvoston kanssa siten kuin perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä säädetään. Puhemies ja varapuhemiehet muodostavat puhemiehistön.

Eduskunnan puhemiehenä toimii Anu Vehviläinen, ensimmäisenä varapuhemiehenä Antti Rinne ja toisena varapuhemiehenä Juho Eerola. 

Puhemies myöntää täysistunnoissa puheenvuorot ja vastauspuheenvuorot, tekee äänestysesitykset sekä päättää asioiden lopullisesta käsittelyjärjestyksestä. Puhemiehistö toimii myös eduskunnan keskeisimpien toimielinten eli puhemiesneuvoston ja kansliatoimikunnan puheenjohtajistona.

Lisäksi puhemiehistön tehtäviin kuuluu täysistuntojen pöytäkirjojen tarkistaminen ja eduskunnan vastausten ja kirjelmien allekirjoittaminen.

Puhemiehen ja varapuhemiesten valinta

Valtiopäivien ensimmäisessä täysistunnossa toimitetaan iältään vanhimman eduskunnan jäsenen johtaessa puhetta puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit. Ennen toimeensa ryhtymistä puhemies ja varapuhemiehet antavat eduskunnalle seuraavan juhlallisen vakuutuksen:

"Minä N.N. vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan."

Vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä valittujen puhemiehen ja varapuhemiesten toimikausi kestää, kunnes uudet eduskuntavaalit on toimitettu.

Jos puhemies tai varapuhemies valtiopäivien aikana kuolee tai eroaa toimestaan, valitaan viipymättä uusi puhemies tai varapuhemies. Jos puhemies tai varapuhemies on estynyt hoitamasta tehtäviään, voidaan puhemiesneuvoston ehdotuksesta päättää valita tilapäinen puhemies tai varapuhemies.

Puhemiesneuvosto ohjaa täysistuntotyöskentelyä

Puhemiesneuvoston muodostavat eduskunnan puhemies, varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat. Puhemiesneuvoston tehtävät keskittyvät eduskunnan täysistuntoasioihin.

Puhemiesneuvosto antaa ohjeita täysistunnossa noudatettavista menettelyistä (esim. valiokuntaan lähettämisehdotukset ja puheenvuorokäytännöt), hyväksyy täysistuntosuunnitelmat sekä päättää täysistuntotyötä koskevista poissaololuvista. Lisäksi se antaa yleisohjeita valiokuntatyöstä sekä toimii puhemiehen neuvoa-antavana elimenä.

 Puhemiehistön uusimmat tiedotteet

 

 

Rinne huolissaan jännitteiden kasvamisesta Itämeren ympäristössähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Rinne-huolissaan-jannitteiden-kasvamisesta-Itämeren-ympäristossa-19012022.aspxRinne huolissaan jännitteiden kasvamisesta Itämeren ympäristössä2022-01-19T07:25:00Z
Varapuhemies Rinne osallistuu Euroopan parlamentin puhemiehen Sassolin muistotilaisuuteenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Varapuhemies-Rinne-osallistuu-Euroopan-parlamentin-puhemiehen-Sassolin-muistotilaisuuteen.aspxVarapuhemies Rinne osallistuu Euroopan parlamentin puhemiehen Sassolin muistotilaisuuteen2022-01-17T09:00:00Z
Vehviläinen korosti avointa ja ratkaisuhenkistä vuoropuhelua tapaamisessa Kiinan puhemiehen kanssahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Vehviläinen-korosti-avointa-ja-ratkaisuhenkista-vuoropuhelua-tavatessaan-Kiinan-kansankongressin-puhemiehen-09122021.aspxVehviläinen korosti avointa ja ratkaisuhenkistä vuoropuhelua tapaamisessa Kiinan puhemiehen kanssa2021-12-09T11:20:00Z

 Puhemiesten blogi

 

 

Puhemies Anu Vehviläinen blogissa: Eduskunnan vuodesta 2021https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies_blogi_29122021.aspxPuhemies Anu Vehviläinen blogissa: Eduskunnan vuodesta 20212021-12-29T08:07:21Z
Puhemies Anu Vehviläinen blogissa: Johtaa ja palvellahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies-Anu-Vehvilainen-blogissa-Johtaa-ja-palvella.aspxPuhemies Anu Vehviläinen blogissa: Johtaa ja palvella2021-11-17T10:32:06Z
Puhemies Anu Vehviläinen blogissa: Eduskunta koolla Afganistanin vuoksihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemiehen_bolgi_Eduskunta_koolla_Afganistanin_vuoksi_23082021.aspxPuhemies Anu Vehviläinen blogissa: Eduskunta koolla Afganistanin vuoksi2021-08-23T09:56:55Z
Puhemies Anu Vehviläinen blogissa: Summausta kevätkaudestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Summausta-kevatkaudesta.aspxPuhemies Anu Vehviläinen blogissa: Summausta kevätkaudesta2021-08-23T09:50:30Z
Puhemies Anu Vehviläinen blogissa: Tiukoille koronatoimille on perusteethttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tiukoille-koronatoimille-on-perusteet.aspxPuhemies Anu Vehviläinen blogissa: Tiukoille koronatoimille on perusteet2021-03-09T10:50:08Z

 Puhemiesneuvoston pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 138/2021 vp

Perjantai 7.1.2022 klo 9.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 137/2021 vp

Tiistai 4.1.2022 klo 15.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 136/2021 vp

Tiistai 28.12.2021 klo 13.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 135/2021 vp

Tiistai 21.12.2021 klo 9.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 134/2021 vp

Maanantai 20.12.2021 klo 13.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 133/2021 vp

Perjantai 17.12.2021 klo 9.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 132/2021 vp

Torstai 16.12.2021 klo 9.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 131/2021 vp

Keskiviikko 15.12.2021 klo 9.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 129/2021 vp

Maanantai 13.12.2021 klo 13.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 130/2021 vp

Tiistai 14.12.2021 klo 9.30

 Puhemiesneuvoston ehdotukset

Valtiopäiväasiakirja
PNE 4/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 3/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 3/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2019 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2019 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2018 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta