Puhemies ja varapuhemiehet  

Puhemies johtaa eduskunnan toimintaa yhdessä puhemiesneuvoston kanssa siten kuin perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä säädetään. Puhemies ja varapuhemiehet muodostavat puhemiehistön.

Eduskunnan puhemiehenä toimii Anu Vehviläinen, ensimmäisenä varapuhemiehenä Tarja Filatov ja toisena varapuhemiehenä Juho Eerola. 

Puhemies myöntää täysistunnoissa puheenvuorot ja vastauspuheenvuorot, tekee äänestysesitykset sekä päättää asioiden lopullisesta käsittelyjärjestyksestä. Puhemiehistö toimii myös eduskunnan keskeisimpien toimielinten eli puhemiesneuvoston ja kansliatoimikunnan puheenjohtajistona.

Lisäksi puhemiehistön tehtäviin kuuluu täysistuntojen pöytäkirjojen tarkistaminen ja eduskunnan vastausten ja kirjelmien allekirjoittaminen.

Puhemiehen ja varapuhemiesten valinta

Valtiopäivien ensimmäisessä täysistunnossa toimitetaan iältään vanhimman eduskunnan jäsenen johtaessa puhetta puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit. Ennen toimeensa ryhtymistä puhemies ja varapuhemiehet antavat eduskunnalle seuraavan juhlallisen vakuutuksen:

"Minä N.N. vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan."

Vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä valittujen puhemiehen ja varapuhemiesten toimikausi kestää, kunnes uudet eduskuntavaalit on toimitettu.

Jos puhemies tai varapuhemies valtiopäivien aikana kuolee tai eroaa toimestaan, valitaan viipymättä uusi puhemies tai varapuhemies. Jos puhemies tai varapuhemies on estynyt hoitamasta tehtäviään, voidaan puhemiesneuvoston ehdotuksesta päättää valita tilapäinen puhemies tai varapuhemies.

Puhemiesneuvosto ohjaa täysistuntotyöskentelyä

Puhemiesneuvoston muodostavat eduskunnan puhemies, varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat. Puhemiesneuvoston tehtävät keskittyvät eduskunnan täysistuntoasioihin.

Puhemiesneuvosto antaa ohjeita täysistunnossa noudatettavista menettelyistä (esim. valiokuntaan lähettämisehdotukset ja puheenvuorokäytännöt), hyväksyy täysistuntosuunnitelmat sekä päättää täysistuntotyötä koskevista poissaololuvista. Lisäksi se antaa yleisohjeita valiokuntatyöstä sekä toimii puhemiehen neuvoa-antavana elimenä.

 Puhemiehistön uusimmat tiedotteet

 

 

Puhemies Anu Vehviläisen puhe valtiopäivien avajaisissa 2021https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies-Anu-Vehvilaisen-puhe-valtiopaivien-avajaisissa-2021.aspxPuhemies Anu Vehviläisen puhe valtiopäivien avajaisissa 20212021-02-03T12:15:00Z
Puhemiehistö jatkaa entisellä kokoonpanollaan https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemiehisto-jatkaa-entisellä-kokoonpanollaan-2021.aspxPuhemiehistö jatkaa entisellä kokoonpanollaan 2021-02-02T11:35:00Z
Verkkotallenne puhemiehistön tiedotustilaisuudesta https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemiesten-tiedotustilaisuus-2.2.2021.aspxVerkkotallenne puhemiehistön tiedotustilaisuudesta 2021-02-02T13:35:00Z

 Puhemiesten blogi

 

 

Puhemies Anu Vehviläinen: Demokratiasta on huolehdittavahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemiehen_blogi_15012021.aspxPuhemies Anu Vehviläinen: Demokratiasta on huolehdittava2021-01-18T10:03:41Z
Puhemies Vehviläinen: Otan koronarokotteen heti, kun vuoroni onhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies-Vehvilainen-Otan-koronarokotteen-heti,-kun-vuoroni-on.aspxPuhemies Vehviläinen: Otan koronarokotteen heti, kun vuoroni on2020-12-09T11:20:31Z
Puhemies Vehviläinen: Kuuluuko – täällä Suomi! Do you hear me – this is Finland!https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/puhemiesten-blogi-puhemies-vehvilainen-kuuluuko-taalla-suomi.aspxPuhemies Vehviläinen: Kuuluuko – täällä Suomi! Do you hear me – this is Finland!2020-12-01T08:00:19Z
Puhemies Vehviläinen: Koronakeväästä kohti normaalia päiväjärjestystähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/puhemies-vehvilainen-koronakevaasta-kohti-normaalia-paivajarjestysta.aspxPuhemies Vehviläinen: Koronakeväästä kohti normaalia päiväjärjestystä2020-06-26T10:58:48Z
Puhemies Vanhanen: Kirjastossa on oltava hiljaa – eikö juuri siellä pitäisi keskustella https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Vanhanen-Kirjastossa-on-oltava-hiljaa-.aspxPuhemies Vanhanen: Kirjastossa on oltava hiljaa – eikö juuri siellä pitäisi keskustella 2019-11-19T11:40:23Z

 Puhemiesneuvoston pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 12/2021 vp

Tiistai 23.2.2021 klo 13.30

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 11/2021 vp

Perjantai 19.2.2021 klo 12.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 10/2021 vp

Torstai 18.2.2021 klo 15.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 9/2021 vp

Keskiviikko 17.2.2021 klo 13.30

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 8/2021 vp

Tiistai 16.2.2021 klo 13.30

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 7/2021 vp

Perjantai 12.2.2021 klo 12.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 6/2021 vp

Torstai 11.2.2021 klo 15.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 5/2021 vp

Keskiviikko 10.2.2021 klo 13.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 4/2021 vp

Tiistai 9.2.2021 klo 13.30

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 3/2021 vp

Perjantai 5.2.2021 klo 12.45

 Puhemiesneuvoston ehdotukset

Valtiopäiväasiakirja
PNE 3/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2019 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2019 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2018 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2018 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2015 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2015 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ja uudeksi eduskunnan kanslian ohjesäännöksi