NimiPuheenjohtajanaVarapuheenjohtajanaJäsenenäVara- tai lisäjasenenä
Adlercreutz Anders /rVaV, PuVKtk, VeJ, AyJ, TaV, PNSV
Aittakumpu Pekka /keskLiV, StV, EKHHaV, PNSV, KelaV, ITLA
Alanko-Kahiluoto Outi /vihrTrVPmN, PeV, PNSV, KvFLaV
Antikainen Sanna /psSiV, UPIN, ITLASuV, HaV, Ett
Arhinmäki Paavo /vasPA-UfMSuV, UaVPeV, MmV, PNSV
Asell Marko /sdSiV, TuV, YleHLaV, MmV
Autto Heikki /kokMmV
Berg Kim /sdStV, TyVLaV, PNSV, KelaV
Bergqvist Sandra /rLaVLiVHaV, YmV
Biaudet Eva /rSuV, SuVtJ, UaVPeV, LaV
Eerola Juho /psPmt, PmN, Ktk, KvF
Eestilä Markku /kokMaJMmV, YleHPeV, VaV, TeJ, IPUSR
Elo Tiina /vihrYmVHaVLiV, MmV
Elomaa Ritva /psMmVSuV, KelaVSiV
Eloranta Eeva-Johanna /sdSiVSitJ, MaJ, LaV, ETYJSV, EKH, ITLA, ARKTSVVaV, LiV, YmV, KelaV
Eskelinen Seppo /sdLiV, MmVHaV, PuV, TyV
Essayah Sari /kdSuV, SuVtJ, TeJ, UPINVaV, VeJ, SitJ
Filatov Tarja /sdSITRA HNPmt, PmN, Ktk, KvFVaV, TeJ, KutJ, TiV, ENSVPeV, SiV, TyV, PNSV, VO, IPUSR
Forsgrén Bella /vihrPeV, TyV, KelaVHaV, StV
Grahn-Laasonen Sanni /kokASEP
Gustafsson Jukka /sdPeV, SiVTrV, TaV, EKH
Guzenina Maria /sdSuV, PeV, YleHUaV, TuV
Halla-aho Jussi /psSuV, HaV
Harjanne Atte /vihrSuV, PuV, TaV, UPINUaV, MmV
Harkimo Harry /liikTuV
Hassi Satu /vihrSuV, SuVtJARKTSVPmN, MmV, KvFUaV, TaV
Heikkinen Hannakaisa /keskSuV, TuVYmV
Heikkinen Janne /kokLiV, MmV, SITRA HN, PA-UfMYmV
Heinonen Timo /kokVaV, HtJ, AyJ, PuVLiJ
Heinäluoma Eveliina /sdSuV, HtJ, AyJ, HaV, PNSV, SITRA HNVaV, LiV, MmV, SiV, YmV, PA-UfM
Holopainen Hanna /vihrHaV, PuVLiV, TaV, IPUSR
Holopainen Mari /vihrTaV, TuV, EPVSuV, PeV, VaV, LiJ
Honkasalo Veronika /vasSiV, PNSVPeV, HaV, TuV, YmV, ENSV
Honkonen Petri /keskPeV, KutJ, AyJ, ENSVVaV, SiV, StV, KelaV
Hopsu Inka /vihrUaV, VaV, HtJ, VeJ, SitJ, ETYJSVSuV, PuV, ENSV
Hoskonen Hannu /keskYmVPmN, TaV, KvFPuV
Huru Petri /psYmVPuV, StV
Huttunen Hanna /keskHaV, LaVMmV, YmV
Hyrkkö Saara /vihrUaV, KutJ, LaV, YleHVaV, SiV
Häkkänen Antti /kokPeVKelaV, VO
Hänninen Katja /vasTeJ, KutJ, TrV, TuV, SITRA HNVaV, StV, KelaV
Ikonen Anna-Kaisa /kokHaV, StV, PNSV, ITLATuV, KelaV
Immonen Olli /psSuV, PeV, YleHTaV
Jokinen Kalle /kokLiJAyJ, EPVVaV, LiV
Junnila Vilhelm /psETYJSVVaV, VeJ, PNSV, KvFUaV, HtJ, LaV
Juuso Kaisa /psSiV, StV, PNSVTyV, KelaV
Juvonen Arja /psKtk, StVUaV, TrV
Järvinen Heli /vihrAyJ, IPUSRVaV, MaJ, TeJ, TiV, PNSVKtk, TrV, PA-UfM
Kalli Eeva /keskKtk, SuV, PuV, TaVLiV, TyV, IPUSR
Kalmari Anne /keskMmVPmN, SuV, LiJ, KutJ, IPUSR, KvFUaV, VaV
Kanerva Ilkka /kokPuV, NATO-PAPmN, KvFUaV, ETYJSV
Kankaanniemi Toimi /psEPVMaJ, AyJUaV, VaV
Kari Emma /vihrSiV, YmV
Kari Mika /sdTiV, SPttPmN, PuV, NATO-PA, KvFHaV, VO
Kauma Pia /kokSuV, TaV, ETYJSVPuV, StV
Kaunisto Ville /kokSuV, TuV, ITLASiV
Kautto Juho /vasLiVLaV
Kemppi Hilkka /keskITLAENSV
Keto-Huovinen Pihla /kokLaV, YleHPeV, TyV, VO
Kettunen Tuomas /keskPuV, TyVLaV, MmV
Kiljunen Anneli /sdKutJVaV, AyJ, SiV, YleHStV, YmV
Kiljunen Kimmo /sdENSVSuV, SuVtJ, UaV, PuV, KvFTrV, ETYJSV, ITLA
Kilpi Marko /kokTrV, LaVHaV, LiV, TuV
Kinnunen Mikko /keskPeV, SiV, PNSVStV, TuV
Kiuru Pauli /kokEKHTrV, TiVLaV
Kivelä Mai /vasYmVMmV, TaV, IPK, IPUSR
Kiviranta Esko /keskSitJVaV, VeJ, MaJ, TrV, EPV, YleHPeV
Kivisaari Pasi /keskSiV, TuVSuV, LaV, PNSV, EKH, ITLA
Kontula Anna /vasTyVPmN, PeV, KelaV, KvF
Koponen Ari /psSiV, TuV, ITLAMmV, IPUSR
Koponen Noora /vihrStVTyV, YmV, ITLA
Kopra Jukka /kokKtk, HtJ, PuV, SPttVaV, AyJ, LiV
Koskela Jari /psVaV, MaJ, KutJ, EKHStV, PNSV
Koskinen Johannes /sdVaVETYJSVPmN, SuV, UaV, HtJ, VeJ, VO, KvFPeV
Kosonen Hanna /keskTaVYmV
Kotiaho Jouni /psLiVStV, YmV, KelaV
Koulumies Terhi /kokTyVStV, KelaV, ITLA
Kulmuni Katri /keskUaV, VaV, TeJ, SPttVeJ
Kurvinen Antti /keskLaV, TyV, YleHTrV, StV, ETYJSV
Kvarnström Johan /sdLiV, YmVSiV, PNSV
Kyllönen Merja /vasSuV, SuVtJVaV, HtJ, LiJ, UPIN, IPUSRMaJ, StV
Kymäläinen Suna /sdLiVPmN, SuV, YleH, KvF
Kärnä Mikko /keskARKTSVHaV, MmV, PNSV, KvFPeV, PuV
Könttä Joonas /keskLiV, PuV, IPKHaV, TaV
Laakso Sheikki /psLiV, YmVTaV, ITLA
Laiho Mia /kokStVPeV, SiV
Laukkanen Antero /kdLaVKtk, TyV, IPUSR
Lehto Rami /psTyVPuV, YmV
Lepomäki Elina /kokVaV, VeJ, KutJUaV, ENSV
Lindén Aki /sdHaV, StVTaV, EKH
Lindtman Antti /sdEPVKtk, TuVPeV, UaV, TiV
Lohi Markus /keskStVPmN, KelaV, SITRA HN, KvFPeV, HaV
Lohikoski Pia /vasVaV, VeJ, AyJ, ITLASitJ, LiV, SiV, YmV
Lundén Mikko /psMmVTyV, YmV, KelaV
Löfström Mats /rPeV, HaV, UPIN, IPUSRUaV
Malm Niina /sdTyV, YmV, ARKTSVHaV, PuV, TuV
Marttinen Matias /kokVaV, VeJ, SitJ, LiVSuV, TyV, YmV
Mattila Hanna-Leena /keskStV, TyV, KelaVSiV, TiV
Meri Leena /psLaVPmN, VO, YleH, KvFPeV, TaV
Multala Sari /kokMmV, SiV
Mustajärvi Markus /vasPuV, TiV, EPVUaV, ETYJSV
Mykkänen Kai /kokYmV, IPKTaV
Myllykoski Jari /vasMmVKtk, LiV
Mäenpää Juha /psPuVMmV, SiV, ETYJSV, ITLA
Mäkelä Jani /psSuV, SuVtJSitJ, LiJPeV, VaV, LiV
Mäkinen Riitta /sdIPKLiJ, TeJ, PuV, TaV, ITLAVaV
Mäkisalo-Ropponen Merja /sdTrV, EttTuVPeV
Mäkynen Jukka /psPeV, TyVSPtt
Mäkynen Matias /sdLaV, TaV, KelaVSuV
Niemi Veijo /psEttTrV, PuV, SITRA HNHaV, LiV
Niikko Mika /psUaVPmN, KelaV, KvFENSV
Norrback Anders /rMmV, TyVSuV, PuV, SiV
Nurminen Ilmari /sdKelaVStV, TyV, PNSVLaV, LiV
Ojala-Niemelä Johanna /sdTrVITLA
Ollikainen Mikko /rSiV, YmVLiV, StV, ITLA, IPUSR
Orpo Petteri /kokUaV, EPV
Ovaska Jouni /keskSuV, SuVtJ, LaV, SiV, PNSVUaV, LiV, PA-UfM
Packalén Tom /psUaV, NATO-PAPeV, PuV, ETYJSV
Pelkonen Jaana /kokUaV
Peltokangas Mauri /psHaV, YmV
Petelius Pirkka-Pekka /vihrTuVSiV, SITRA HNYmV, PNSV, IPK
Piirainen Raimo /sdVaV, MaJ, LiJ, MmVHtJ, LiV, TaV, SPtt, Ett
Pirttilahti Arto /keskVaVHtJ, LiJ, TeJ, TuV, ETYJSVSuV, TyV
Pitko Jenni /vihrLiV, MmV, YleHHaV, TyV, PNSV
Puisto Sakari /psIPKPeV, TaV, KvFUaV
Purra Riikka /psHaVSITRA HNPmN, PNSV, KvFPeV
Pylväs Juha /keskHtJ, MaJ, HaVPeV, VaV, MmV
Ranne Lulu /psPNSVSuV, SitJ, KutJVaV, MmV
Rantanen Mari /psLaV, TiV, PA-UfMHaV, IPK
Rantanen Piritta /sdHaV, MmVUaV, StV
Rehn-Kivi Veronica /rStV, TiVTyV
Reijonen Minna /psStV, TaV, ENSV, ARKTSVMmV, PNSV
Rinne Antti /sdPeVPmN, KvF
Risikko Paula /kokSiVPmN, KvF
Ronkainen Jari /psPuVYleHHaV, LiV
Rydman Wille /kokPeV, PNSV, EttHaV
Räsänen Päivi /kdTrV, TiV, YleHPeV, HaV, MmV, StV
Salonen Kristiina /sdUaV, TuV, KelaV, UPIN, IPUSR
Sankelo Janne /kokMaJ, TeJ, TaVVaV, MmV
Sarkkinen Hanna /vasStVSuV, TyV, PNSV
Sarkomaa Sari /kokVaV, SitJ, KutJ, KelaVStV
Satonen Arto /kokYleHSuV, TyVUaV, PNSV
Savio Sami /psTeJVaV, AyJEKH
Savola Mikko /keskNATO-PAUaV, MmV, UPINPuV
Semi Matti /vasHaV, YleHPuV
Simula Jenna /psMmV, ASEPSuV, SiV, TuV
Sipilä Juha /keskUaV, TiVLaV
Sirén Saara-Sofia /kokYmV, UPINPNSV, Ett, IPK
Sjöblom Ruut /kokLaV, TyVTrV, TaV, EKH
Slunga-Poutsalo Riikka /psKelaVTiVTyVLaV, LiV
Soinikoski Mirka /vihrITLALaV, LiVPeV, PuV, StV
Strand Joakim /rTuVPmN, SitJ, LiJ, TaV, PNSV, SITRA HN, KvFVaV, KutJ, MmV
al-Taee Hussein /sdTaV, YmVSuV, UaV, LaV, TyV
Taimela Katja /sdTyVYmVMmV
Talvitie Mari-Leena /kokHaVYmV, ARKTSV
Tanus Sari /kdTuV, SITRA HN, IPUSRPeV, SiV
Tavio Ville /psUaVYmV
Tolvanen Kari /kokLiV, YleHHaV, LaV, PuV
Torniainen Ari /keskLiV, YleHPeV, YmVTaV, IPK
Tuomioja Erkki /sdPNSVUaV, EKHPuV, UPIN, ASEP, KvFPeV
Turtiainen Ano /atLiVLaV, PuV
Tynkkynen Sebastian /psIPUSRTrV, LaVTyV, PNSV
Vallin Veikko /psTaVLaV, TyV
Wallinheimo Sinuhe /kokSuV, TuVSiV, PNSV
Vartiainen Juhana /kokTaVPmN, StV, PNSV, KvFPeV, TyV
Vehviläinen Anu /keskPmt, PmN, Ktk, KvFSITRA HN
Werning Paula /sdLaV, LiV, IPKStV, TyV, PNSV, KelaV
Vestman Heikki /kokPeVLaV, TaV, YmV, PNSV
Wihonen Jussi /psLiJ, TuV, YleHVaV, TeJ
Viitanen Pia /sdVeJVaV, SitJ, TrV, EPVSiV
Vikman Sofia /kokSiV, TiV, IPUSRPuV
Viljanen Heidi /sdHaV, StV, PNSVPuV
Virolainen Anne-Mari /kokENSVSuV, SuVtJ, UaV, SITRA HN
Virta Sofia /vihrStV, TyVLaV, SiV, TuV, KelaV
Vähämäki Ville /psHtJVaV, VeJ, EPVMaJ, TaV, TuV
Väätäinen Tuula /sdPeV, TaVPuV
Yrttiaho Johannes /vasLaV, TaV, YleH
Zyskowicz Ben /kokHaVSuV
Östman Peter /kdMmVSuV, TaV
16.4.2021 0.09