Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Toimielimet

Toimielimet

Eduskunta valitsee kansanedustajia niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin yhteyksissä toimiviin toimielimiin. Tavallisesti toimielimet asetetaan vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä koko vaalikaudeksi. Edustukset toimielimissä jaetaan eduskuntaryhmien valtasuhteiden ja koon mukaan.

Tietyissä eduskunnan nimittämissä toimielimissä saattaa jäseninä olla kansanedustajien lisäksi kyseisen alan asiantuntijoita.

Alla olevia toimielinten jäsenyystietoja päivitetään verkkosivuille eduskuntavaalien ja eduskunnan järjestäytymisen jälkeen keväällä 2019.

 Ylen hallintoneuvosto

Eduskunta valvoo Yleisradio Oy:n toimintaa ja nimittää hallintoneuvoston. Yleisradion ylin päättävä elin on hallintoneuvosto. Sen 21 jäsentä valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Jäseniksi valitaan tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä. 

Ylen hallintoneuvoston jäsenet, kansanedustajat:

puheenjohtaja Kimmo Kivelä, sin.
varapuheenjohtaja Arto Satonen, kok.

Mikko Alatalo, kesk.
Sirkka-Liisa Anttila, kesk.

Maarit Feldt-Ranta, sd.
Olli Immonen, ps.
Ilkka Kantola, sd.
Jyrki Kasvi, vihr.
Jukka Kopra, kok.
Hanna Kosonen, kesk.

Suna Kymäläinen, sd.
Eero Lehti, kok.
Lea Mäkipää, sin.​

Mikaela Nylander, r.
Markku Pakkanen, kesk.
Jaana Pelkonen, kok.
Jari Ronkainen, ps.
Matti Semi, vas.
Maria Tolppanen, sd.
Ari Torniainen, kesk.
Eerikki Viljanen, kesk.

Päivitetty 2.1.2019          

 Kansaneläkelaitoksen (Kelan) valtuutetut

Eduskunta valvoo Kelan hallintoa ja toimintaa. Kansaneläkelaitos on eduskunnan valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos, jolla on oma hallinto ja talous. Sen valvontaa hoitavat eduskunnan nimeämät valtuutetut. Valtuutetut vahvistavat Kelan hallituksen esityksestä laitoksen tilinpäätöksen perusteet ja tilinpäätöksen sekä myöntävät vastuuvapauden hallitukselle. Valtuutetut antavat lisäksi vuosittain eduskunnalle kertomuksen omasta toiminnastaan.

Kansaneläkelaitoksen (Kelan) valtuutetut, kansanedustajat:

puheenjohtaja Sari Sarkomaa, kok. (varavaltuutettunaan Eero Lehti, kok.)
varapuheenjohtaja Niilo Keränen, kesk. (Antti Rantakangas, kesk.)

Outi Alanko-Kahiluoto, vihr. (Ozan Yanar, vihr.)
Ritva Elomaa, ps. (Mika Niikko, ps.)
Hannakaisa Heikkinen, kesk. (Pertti Hakanen, kesk.)
Anneli Kiljunen, sd. (Ilmari Nurminen, sd.)
Jaana Laitinen-Pesola, kok. (Sari Raassina, kok.)
Anne Louhelainen, sin. (Jani Mäkelä, ps.)
Leena Meri, ps. (Vesa-Matti Saarakkala, sin.)
Kristiina Salonen, sd. (Satu Taavitsainen, sd.)
Eero Suutari, kok. (Mari-Leena Talvitie, kok.)
Martti Talja, kesk. (Tapani Tölli, kesk.)

Päivitetty 5.9.2018       

 Eduskunnan kirjaston hallitus

​Eduskunnan kirjaston kansanedustajajäsenet:
Petri Honkonen, kesk. (varajäsenenään Eerikki Viljanen, kesk.)
Ilkka Kantola, sd. (Timo Harakka, sd.)
Pauli Kiuru, kok. (Sari Multala, kok.)
Eeva-Maria Maijala, kesk. (Juha Pylväs, kesk.)
Sami Savio, ps. (Rami Lehto, ps.)

Eduskunnan kirjaston asiantuntijajäsenet:
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen (varajäsenenään tietoasiantuntija Leena Palmen edustaen valtionhallinnon asiantuntemusta)
Professori Pia Letto-Vanamo (yliopistotutkija Kaijus Ervasti edustaen oikeustieteellistä asiantuntemusta)
Professori Ilkka Ruostetsaari (professori Kimmo Grönlund edustaen valtiotieteellistä asiantuntemusta)

Henkilökuntajäsenet:
Informaatikko Eija Kajava (verkkopalveluneuvoja Heikki Rajala)

 Pankkivaltuutetut ja Suomen Pankin tilintarkastajat

Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa kuten lailla säädetään. Eduskunta valitsee yhdeksän pankkivaltuutettua valvomaan Suomen Pankin toimintaa. Valtuutetuilla on oikeus saada Suomen Pankin valvontaa varten tarvitsemansa tiedot. Pankkivaltuutetut antavat eduskunnalle vuosittain kertomuksen ja tarvittaessa erilliskertomuksia.

Pankkivaltuutetut, kansanedustajat:

puheenjohtaja Matti Vanhanen, kesk.
varapuheenjohtaja Pentti Oinonen, sin.

Antti Kaikkonen, kesk.
Seppo Kääriäinen, kesk.
Kalle Jokinen, kok.
Jutta Urpilainen, sd.

Pia Viitanen, sd.
Ville Vähämäki, ps.
Ben Zyskowicz, kok.
 

Suomen Pankin tilintarkastajat:

Eero Lehti, kok. (varajäsenenään Markku Eestilä, kok.)
Esko Kiviranta, kesk. (varajäsenenään Tapani Tölli, kesk.)
Toimi Kankaanniemi, ps. (varajäsenenään Matti Torvinen, sin.)

sihteeri KHT Markku Koskela (varajäsenenään KHT Hannu Riippi)
KHT Lotta Kauppila (varajäsenenään KHT Veli Vanhanen)

Päivitetty 20.3.2018

 Ulkopoliittisen instituutin hallitus ja neuvottelukunta

Ulkopoliittista instituuttia johtaa eduskunnan nimittämä hallitus. Siihen kuuluvat EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen (puheenjohtaja), kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila, kansanedustaja Simon Elo, professori Laura Kolbe (varapuheenjohtaja), professori Ilkka Liikanen, suurlähettiläs René Nyberg, tutkimusprofessori Monica Tennberg, kansanedustaja Lenita Toivakka ja professori Tarja Väyrynen.

Instituutin hallitus päättää mm. instituutin taloudesta ja tutkimusohjelmasta, jota sen tutkijat toteuttavat tieteellisen autonomian periaatteiden mukaisesti. Hallitus myös nimittää instituutin johtajan.

Eduskunnan kansliatoimikunta on nimennyt Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukuntaan jäseniksi seuraavat kansanedustajat: Eva Biaudet, Tiina Elovaara, Sari Essayah, Maarit Feldt-Ranta (pj), Pertti Salolainen, Matti Semi, Matti Vanhanen (varapuheenjohtaja) ja Ozan Yanar.

Lisäksi kansliatoimikunta kutsui jäseniksi kaksitoista muuta instituutin toiminnan kannalta keskeisten yhteistyötahojen edustajaa. He ovat Riikka Heikinheimo, Minna Holopainen, Laura Lodenius, Kirsi Pimiä, Elina Ravantti, Tuomas Forsberg, Iikka Korhonen, Juha Martelius, Pauliina Parhiala, Matti Anttonen, Pertti Torstila ja Erkki Tuomioja.

Laajapohjaisen neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu seurata instituutin toimintaa ja pitää yllä yhteyksiä Ulkopoliittisen instituutin kannalta keskeisiin viiteryhmiin. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu lisäksi instituutin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuraaminen. Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta, ja se alkoi kesäkuussa 2015. Tiina Elovaara korvasi Ville Tavion 5.4.2018.   

Päivitetty 6.9.2018

 Valtakunnanoikeuden jäsenet

​Valtakunnanoikeuteen kuuluvat korkeimman oikeuden presidentti puheenjohtajana sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ja kolme virkaiältään vanhinta hovioikeuden presidenttiä. Lisäksi eduskunta valitsee valtakunnanoikeuteen viisi jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen neljän vuoden toimikaudeksi.

Eduskunnan valitsemat valtakunnanoikeuden jäsenet ja heidän varajäsenensä toimikaudeksi 1.1.2016 - 31.12.2019:

oikeustieteen maisteri, kansanedustaja Markus Lohi
(varajäsenenään varatuomari Mikko Reina)
oikeustieteen maisteri, kansanedustaja Eeva-Maria Maijala
(varajäsenenään oikeustieteen kandidaatti Seija Turtiainen)
oikeustieteen tohtori Lasse Lehtinen
(varajäsenenään varatuomari Matti Torvinen)
varatuomari, asianajaja Sampsa Kataja
(varajäsenenään valtiotieteiden tohtori, johtaja Teija Tiilikainen)
kansanedustaja Tuula Haatainen
(varajäsenenään kansanedustaja Ilkka Kantola)

 Päivitetty 12.1.2016

 Eduskunnan tilintarkastajat

Eduskunta valitsee keskuudestaan kolme tilintarkastajaa ja henkilökohtaiset varajäsenet. Eduskunnan valitsemat tilintarkastajat valitsevat neljännen tilintarkastajan ja hänen varajäsenensä. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa eduskunnan tilit ja hallinto. Tilintarkastajat antavat vuosittain eduskunnalle tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastajien toimikausi alkaa kansanedustajain vaaleja seuraavan kalenterivuoden alussa ja päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin seuraavat vaalit toimitetaan. Tilintarkastajien tehtävä päättyy, kun viimeinen kertomus heidän toimikaudeltaan on annettu eduskunnalle.

Eduskunnan tilintarkastajat vuosille 2016 - 2019 ovat:

Timo V. Korhonen, kesk., puheenjohtaja
Wille Rydman, kok.
Toimi Kankaanniemi, ps.
Jarmo Lohi

Päivitetty 20.3.2018

 Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta

Eduskunta asetti 23. helmikuuta 2018 täysistunnossa ensimmäisen Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (ITLA) valtuuskunnan. Valtuuskunnan lakisääteisenä tehtävänä on antaa vuosittain säätiön toiminnasta kertomus eduskunnan puhemiesneuvostolle.

Jäsenet
Tiina Elovaara (sin.)
Arja Juvonen (ps.)
Antti Kurvinen (kesk.)
Suna Kymäläinen (sd.)
Johanna Ojala-Niemelä (sd.)
Aila Paloniemi (kesk.)
Sari Sarkomaa (kok.)
Mari-Leena Talvitie (kok.)
Mirja Vehkaperä (kesk.)

Varajäsenet
Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.)
Petri Honkonen (kesk.)
Ari Jalonen (sin.)
Niilo Keränen (kesk.)
Jari Myllykoski (vas.)
Riitta Mäkinen (sd.)
Sari Raassina (kok.)
Veronica Rehn-Kivi (r.)
Kari Tolvanen (kok.)

Päivitetty 25.1.2019