​Tu​tkas - tutkijoiden ja kansanedustajien seura

Tutkas on vuodesta 1970 toiminut seura, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset kansanedustajien ja tutkijoiden väliselle yhteydelle ja tiedonvaihdolle sekä edistää tiedettä koskevan suunnittelun, päätöksenteon ja tulosten hyväksikäytön kriittistä tarkastelua. Tutkaksen jäseninä on noin 800 tutkijaa ja kansanedustajat.​

Tutkaksen hallitus

Seuran vuosikokous valitsee hallitukseen kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä viisi tutkijajäsentä ja heille varajäsenet. Eduskuntaryhmät nimeävät edustajansa hallitukseen vaalikaudeksi kerrallaan.

Tutkaksen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Mari Holopainen (vihr.) ja varapuheenjohtaja professori Pirjo Ståhle Aalto-yliopistosta.

​Tutkaksen toiminta

Tutkas järjestää noin kerran kuukaudessa seminaarin, johon kaikki jäsenet kutsutaan. 

Seuran tutkijajäseneksi pääsemisen edellytyksenä on akateemisen loppututkinnon suorittaminen ja toimiminen tutkimustehtävissä. Seura perii jäsenmaksun muilta jäseniltä kuin kansanedustajilta. ​Jäsenasioissa voi otta yhteyttä Tutkaksen sähköpostiosoitteeseen tutkas@eduskunta.fi.


 

Ajankohtaista

Tulevat tapahtumat:

28.2.2023 Hallituksen kokous klo 15

Menneet tapahtumat:

24.1.2023 Vierailu Tieteen ja toivon taloon klo 16-17

24.1.2023 Hallituksen kokous

30.11.2022 klo 17-18.30 Tutkaksen ja Tekniikan Akatemia -säätiön jouluglögit
​4.10.2022 Seminaari: Tieteen vaikuttavuus - tutkimustiedosta käytännön toimintamalleiksi 

20.9.2022  Hallituksen kokous 
7.6.2022 Hallituksen kokous (Pikkuparlamentti)

5.4.2022 Vuosikokous (Kutsu jäsenille lähetetään erikseen)

15.2.2022  Hallituksen kokous (Kutsu lähetetään erikseen)

9.11.2021 Hallituksen kokous (Teams-kutsu lähtetään erikseen)
9.11.2021 Webinaari: tutkijakummitoiminta

12.10.2021 Hallituksen kokous (Teams-kutsu lähtetään erikseen)
12.10.2021 Webinaari: Luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos 

14.9.2021 Hallituksen kokous (Teams-kutsu lähetetään erikseen)​

14.9.2021 Webinaari: Digitaalisen riskiyhteiskunnan uhat ja näkymät