​Verkostot, ystävyys- ja yhteistoimintaryhmät

Kansanedustajat toimivat yhteiskunnallisissa verkostoissa, joista Tutkas toimii yhteistyössä tutkijoiden kanssa ja Arkadia yhteistyössä taiteilijoiden kanssa. Lisäksi naiskansanedustajat muodostavat naisverkoston, joka keskittyy tasa-arvokysymyksiin ja tuo naisnäkökulmaa päätöksentekoon.

Kansanedustajien ystävyysryhmien tarkoituksena on täydentää eduskunnan virallista kahdenvälistä yhteistyötä eri maiden parlamenttien kanssa. Kansanedustajien verkostot ja yhteistoimintaryhmät puolestaan käsittelevät temaattisia kysymyksiä, jotka kattavat niin kansallisia kuin kansainvälisiä aiheita.

Lisäksi eduskunnassa toimii useita kymmeniä kerhoja tai toimintaryhmiä, jotka tarjoavat kanavan kansanedustajien ja eduskunnan henkilökunnan harrastustoiminnalle.

Tutkas

Tutkas on vuodesta 1970 toiminut seura, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset kansanedustajien ja tutkijoiden väliselle yhteydelle ja tiedonvaihdolle sekä edistää tiedettä koskevan suunnittelun, päätöksenteon ja tulosten hyväksikäytön kriittistä tarkastelua. Tutkaksen jäseninä on lähes 800 tutkijaa ja kansanedustajat.

Tutkaksen puheenjohtaja on kansanedustaja ​​Mari Holopainen​ (vihr.) ja varapuheenjohtaja professori Pirjo Ståhle Aalto-yliopistosta.

Tutkas järjestää noin kerran kuukaudessa seminaarin, johon kaikki jäsenet kutsutaan. Seuran tutkijajäseneksi pääsemisen edellytyksenä on akateemisen loppututkinnon suorittaminen ja toimiminen tutkimustehtävissä.

Yhteystiedot: Tutkaksen sihteeri Eeva-Liisa Heinranta (etunimi.sukunimi@eduskunta.fi)

​Arkadia

Eduskunnan Arkadia-seuran tarkoituksena on luoda edellytyksiä kansanedustajien ja kulttuurielämän edustajien väliselle yhteydenpidolle sekä edistää maamme kulttuurioloja, kulttuuripoliittista keskustelua ja jäsenkunnan laaja-alaista kulttuurin tuntemusta.

Arkadia-seuran jäseninä on kansanedustajien lisäksi lähes kolmesataa kulttuuri- ja taide-elämän vaikuttajaa. Puheenjohtaja on kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kesk.) ja varapuheenjohtaja on kuvanveistäjä Maija Helasvuo

Arkadia-seuran toimintaa voi seurata Facebookissa.

Yhteystiedot: Arkadia-seuran sihteeri Elina Forsström (etunimi.sukunimi@eduskunta.fi)

​Naisverkosto

Eduskunnan kaikki naiskansanedustajat muodostavat verkoston, joka kokoaa naiskansanedustajat yli puoluerajojen keskustelemaan erityisesti naisia koskettavista poliittisista kysymyksistä. Naiskansanedustajien verkostoa johtaa työvaliokunta.

Verkosto toimii naisten ja miesten välisen tasa-arvon sekä naisten oikeuksien toteuttamiseksi ja tuo naisnäkökulmaa lainvalmistelutyöhön. Lisäksi verkosto järjestää seminaareja ja tapaamisia, lähettää edustajia tasa-arvoa ja naisten oikeuksia käsitteleviin kansainvälisiin kokouksiin sekä tekee yhteistyötä muiden maiden naiskansanedustajien kanssa.

Verkosto perustettiin vuonna 1991, jolloin eduskuntaan valittiin 77 naista. Luku oli sen aikainen ennätys. Kevään 2019 vaaleissa eduskuntaan valittiin ennätysmäärä 94 naiskansanedustajaa. Naisverkoston puheenjohtaja on kansanedustaja Sari Tanus (kd.) ja varapuheenjohtaja kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.)​.

Yhteystiedot: Naisverkoston sihteeri Elina Forsström (etunimi.sukunimi@eduskunta.fi)​

Ystävyys- ja yhteistoimintaryhmät

Ystävyysryhmien tavoitteena on ylläpitää suhteita eri maiden ja maaryhmien parlamentteihin sekä tutustua näiden kulttuureihin ja yhteiskuntajärjestelmiin. Ystävyysryhmät täydentävät eduskunnan virallista kansainvälistä kanssakäymistä - erityisen tärkeitä ne ovat silloin kun virallista yhteydenpitoa joidenkin maiden kanssa ei syystä tai toisesta ole. Ystävyysryhmät ovat kansanedustajien perustamia. 

Kansanedustajien perustamat verkostot ja yhteistoimintaryhmät kokoavat yhteen jostakin erityisestä teemasta kiinnostuneita kansanedustajia, ja niiden tavoitteena on täydentää eduskunnassa käytävää keskustelua eri yhteiskunnallisista aiheista. Osa yhteistoimintaryhmistä keskittyy erityisesti kansainvälisiin ja globaaleihin kysymyksiin, ja niiden toimintaa koordinoi eduskunnan kansainvälinen osasto. Näitä ovat:

​Eduskunnan ihmisoikeusverkosto

puheenjohtaja Veronika Honkasalo (vas.) 
varapuheenjohtaja Elina Valtonen (kok.) 
varapuheenjohtaja Inka Hopsu (Vihr.)​

Eduskunnan globaaliryhmä

puheenjohtaja Hussein al-Taee (sd.)
varapuheenjohtaja Inka Hopsu (vihr.)
varapuheenjohtaja Suldaan Said Ahmed (vas.)​

​Nuorten kansanedustajien kansainvälinen verkosto 

puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma (sd.) 
varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen (ps.) 
varapuheenjohtaja Heikki Autto (kok.)

Eduskunnan rauhanvälitysverkosto 

varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd.)​

Eduskunnan YK:n ystävät -ryhmä

puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok.)
varapuheenjohtaja Mai Kivelä (vas.)​​​​​

​Eduskunnan kerhot

Eduskunnassa toimii useita kymmeniä kerhoja tai toimintaryhmiä, jotka tarjoavat kanavan kansanedustajien ja eduskunn​​an henkilökunnan harrastustoiminnalle. Kerhoilla on usein yhdistyskä​ytäntöjä mukailevat säännöt, kokouskäytännöt, toimielimet ja toimihenkilöt, vaikka ne eivät ole rekisteröityjä yhdistyksiä. Osa kerhoista on perustettu edistämään jotakin yhteiskunnallista tavoitetta, osa rinnastuu yritysten henkilökunnalleen tarjoamaan henkilökuntakerhojen toimintaan.

Eduskunnan kerhon tai toimintaryhmän syntymisessä aloitteentekijänä on useimmiten kansanedustaja tai joukko kansanedustajia. Kerhojen ja toimintaryhmien perustaminen on vapaaehtoista toimintaa, jota eduskunnan kanslia valvoo vain anottaessa toimintaan avustusta kansliatoimikunnalta. Osa kerhoista on aktiivisia ilman määrärahaakin, eikä eduskunnan kanslialla ole tietoa siitä, mitkä kerhoista toimivat aktiivisesti ja mitkä eivät.

Useimpien kerhojen toiminta on kaikille avointa, jolloin kerholla välttämättä ei ole erillistä jäsenluetteloa.​

Kansliatoimikunta päättää eduskunnankerhojen avustuksista vuosittain. Päätösesityksen valmistelee eduskunnan kanslian hallinnon tuki.

Lisätietoja: hallinto(at)eduskunta.fi​​​