​Verkostot, ystävyys- ja yhteistoimintaryhmät

Kansanedustajat toimivat yhteiskunnallisissa verkostoissa, joista Tutkas toimii yhteistyössä tutkijoiden kanssa ja Arkadia yhteistyössä taiteilijoiden kanssa. Lisäksi naiskansanedustajat muodostavat naisverkoston, joka keskittyy tasa-arvo kysymyksiin ja tuo naisnäkökulmaa päätöksentekoon.

Kansanedustajien ystävyysryhmien tarkoituksena on täydentää eduskunnan virallista kahdenvälistä yhteistyötä eri maiden parlamenttien kanssa. Kansanedustajien verkostot ja yhteistoimintaryhmät puolestaan käsittelevät temaattisia kysymyksiä, jotka kattavat niin kansallisia kuin kansainvälisiä aiheita.

Tutkas

Tutkas on vuodesta 1970 toiminut seura, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset kansanedustajien ja tutkijoiden väliselle yhteydelle ja tiedonvaihdolle sekä edistää tiedettä koskevan suunnittelun, päätöksenteon ja tulosten hyväksikäytön kriittistä tarkastelua. Tutkaksen jäseninä on lähes 800 tutkijaa ja kansanedustajat.

Tutkaksen puheenjohtaja on kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) ja varapuheenjohtaja professori Pirjo Ståhle Aalto-yliopistosta.

Tutkas järjestää noin kerran kuukaudessa seminaarin, johon kaikki jäsenet kutsutaan. Seuran tutkijajäseneksi pääsemisen edellytyksenä on akateemisen loppututkinnon suorittaminen ja toimiminen tutkimustehtävissä. Tutkaksen toimintaa voi seurata Facebookissa.

Yhteystiedot: Tutkaksen sihteeri Eeva-Liisa Heinranta (etunimi.sukunimi@eduskunta.fi)

​Arkadia

Eduskunnan Arkadia-seuran tarkoituksena on luoda edellytyksiä kansanedustajien ja kulttuurielämän edustajien väliselle yhteydenpidolle sekä edistää maamme kulttuurioloja, kulttuuripoliittista keskustelua ja jäsenkunnan laaja-alaista kulttuurin tuntemusta.

Arkadia-seuran jäseninä on kansanedustajien lisäksi lähes kolmesataa kulttuuri- ja taide-elämän vaikuttajaa. Puheenjohtaja on kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kesk.) ja varapuheenjohtaja on kuvanveistäjä Maija Helasvuo

Arkadia-seuran toimintaa voi seurata Facebookissa.

Yhteystiedot: Arkadia-seuran sihteeri Elina Forsström (etunimi.sukunimi@eduskunta.fi)

​Naisverkosto

Eduskunnan kaikki naiskansanedustajat muodostavat verkoston, joka kokoaa naiskansanedustajat yli puoluerajojen keskustelemaan erityisesti naisia koskettavista poliittisista kysymyksistä. Naiskansanedustajien verkostoa johtaa työvaliokunta.

Verkosto toimii naisten ja miesten välisen tasa-arvon sekä naisten oikeuksien toteuttamiseksi ja tuo naisnäkökulmaa lainvalmistelutyöhön. Lisäksi verkosto järjestää seminaareja ja tapaamisia, lähettää edustajia tasa-arvoa ja naisten oikeuksia käsitteleviin kansainvälisiin kokouksiin sekä tekee yhteistyötä muiden maiden naiskansanedustajien kanssa.

Verkosto perustettiin vuonna 1991, jolloin eduskuntaan valittiin 77 naista. Luku oli sen aikainen ennätys. Kevään 2019 vaaleissa eduskuntaan valittiin ennätysmäärä 94 naiskansanedustajaa. Naisverkoston puheenjohtaja on kansanedustaja Bella Forsgrén (vihr.) ja varapuheenjohtaja kansanedustaja Pia Lohikoski (vas.)

Yhteystiedot: Naisverkoston sihteeri Elina Forsström (etunimi.sukunimi@eduskunta.fi)​

Ystävyys- ja yhteistoimintaryhmät

Ystävyysryhmien tavoitteena on ylläpitää suhteita eri maiden ja maaryhmien parlamentteihin sekä tutustua näiden kulttuureihin ja yhteiskuntajärjestelmiin. Ystävyysryhmät täydentävät eduskunnan virallista kansainvälistä kanssakäymistä - erityisen tärkeitä ne ovat silloin kun virallista yhteydenpitoa joidenkin maiden kanssa ei syystä tai toisesta ole. Ystävyysryhmät ovat kansanedustajien perustamia. 

Kansanedustajien perustamat verkostot ja yhteistoimintaryhmät kokoavat yhteen jostakin erityisestä teemasta kiinnostuneita kansanedustajia, ja niiden tavoitteena on täydentää eduskunnassa käytävää keskustelua eri yhteiskunnallisista aiheista. Osa yhteistoimintaryhmistä keskittyy erityisesti kansainvälisiin ja globaaleihin kysymyksiin, ja niiden toimintaa koordinoi eduskunnan kansainvälinen osasto. Näitä ovat:

​Eduskunnan ihmisoikeusverkosto

puheenjohtaja Veronica Honkasalo (vas.) 
varapuheenjohtaja Elina Lepomäki (kok.) 

Eduskunnan Globaaliryhmä

puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.)
varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen (vas.)

​Nuorten kansanedustajien kansainvälinen verkosto 

puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma (sd.) 
varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen (ps.) 
varapuheenjohtaja Heikki Autto (kok.)

Eduskunnan rauhanvälitysverkosto 

puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) 
varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd.)​

Eduskunnan YK:n ystävät -ryhmä

puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok.)
varapuheenjohtaja Mai Kivelä (vas.)​​​