​Verkostot, ystävyys- ja yhteistoimintaryhmät

Kansanedustajat toimivat yhteiskunnallisissa verkostoissa, joista Tutkas toimii yhteistyössä tutkijoiden kanssa ja Arkadia yhteistyössä taiteilijoiden kanssa. Lisäksi naiskansanedustajat muodostavat naisverkoston, joka keskittyy tasa-arvo kysymyksiin ja tuo naisnäkökulmaa päätöksentekoon.

Kansanedustajien ystävyysryhmät toimivat eri maiden ja parlamenttien kanssa. Yhteistoimintaryhmät kattavat niin kansallisia kuin globaaleja aiheita.

Tutkas

Tutkas on vuodesta 1970 toiminut seura, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset kansanedustajien ja tutkijoiden väliselle yhteydelle ja tiedonvaihdolle sekä edistää tiedettä koskevan suunnittelun, päätöksenteon ja tulosten hyväksikäytön kriittistä tarkastelua. Tutkaksen jäseninä on lähes 800 tutkijaa ja kansanedustajat.

Tutkaksen puheenjohtaja on kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) ja varapuheenjohtaja professori Pirjo Ståhle Aalto-yliopistosta.

Tutkas järjestää noin kerran kuukaudessa seminaarin, johon kaikki jäsenet kutsutaan. Seuran tutkijajäseneksi pääsemisen edellytyksenä on akateemisen loppututkinnon suorittaminen ja toimiminen tutkimustehtävissä. Tutkaksen toimintaa voi seurata Facebookissa.

​Arkadia

Eduskunnan Arkadia-seuran tarkoituksena on luoda edellytyksiä kansanedustajien ja kulttuurielämän edustajien väliselle yhteydenpidolle sekä edistää maamme kulttuurioloja, kulttuuripoliittista keskustelua ja jäsenkunnan laaja-alaista kulttuurin tuntemusta.

Arkadia-seuran jäseninä on kansanedustajien lisäksi lähes kolmesataa kulttuuri- ja taide-elämän vaikuttajaa. Puheenjohtaja on kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kesk.) ja varapuheenjohtaja näyttelijä Mikko Hänninen.

Arkadia-seuran toimintaa voi seurata Facebookissa.

​Naisverkosto

Eduskunnan kaikki naiskansanedustajat muodostavat verkoston, joka kokoaa naiskansanedustajat yli puoluerajojen keskustelemaan erityisesti naisia koskettavista poliittisista kysymyksistä. Naiskansanedustajien verkostoa johtaa työvaliokunta.

Verkosto toimii naisten ja miesten välisen tasa-arvon sekä naisten oikeuksien toteuttamiseksi ja tuo naisnäkökulmaa lainvalmistelutyöhön. Lisäksi verkosto järjestää seminaareja ja tapaamisia, lähettää edustajia tasa-arvoa ja naisten oikeuksia käsitteleviin kansainvälisiin kokouksiin sekä tekee yhteistyötä muiden maiden naiskansanedustajien kanssa.

Verkosto perustettiin vuonna 1991, jolloin eduskuntaan valittiin 77 naista. Luku oli sen aikainen ennätys. Kevään 2019 vaaleissa eduskuntaan valittiin ennätysmäärä 94 naiskansanedustajaa. Naisverkoston puheenjohtaja on kansanedustaja Eeva Kalli (kesk.) ja varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman (kok.).

Ystävyys- ja yhteistoimintaryhmät

Ystävyysryhmien tavoitteena on ylläpitää suhteita eri maiden ja maaryhmien parlamentteihin sekä tutustua näiden kulttuureihin ja yhteiskuntajärjestelmiin. Ystävyysryhmät täydentävät eduskunnan virallista kansainvälistä kanssakäymistä - erityisen tärkeitä ne ovat silloin kun virallista yhteydenpitoa joidenkin maiden kanssa ei syystä tai toisesta ole. Ystävyysryhmät ovat kansanedustajien perustamia. 

Yhteistoimintaryhmiä ovat muun muassa eduskunnan ihmisoikeusverkosto, Habitat-ryhmä, globaaliryhmä ja väestöryhmä.

Eduskunnan ihmisoikeusverkoston puheenjohtajana toimii kansanedustaja Veronica Honkasalo (vas.) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.).