lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

​Lakien säätäminen eduskunnassa

Eduskunnan keskeisin tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu täysistunnossa. Lakiehdotus tulee eduskunnan käsiteltäväksi hallituksen esityksenä, kansanedustajan tekemänä lakialoitteena tai kansalaisaloitteena. Käytännössä valtaosa voimaan tulevista lakimuutoksista tai uusista laeista on saanut alkunsa hallituksen esityksistä.

 Uusimmat hallituksen esitykset

HE 59/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
HE 58/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 57/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
HE 56/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen
HE 55/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat edustajien lakialoitteet

LA 14/2018 vp
Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta
LA 15/2018 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta
LA 13/2018 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta
LA 12/2018 vp
Lakialoite laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
LA 11/2018 vp
Lakialoite laiksi jätelain 80 §:n muuttamisesta

 Uusimmat kansalaisaloitteet

KAA 4/2018 vp
Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu.
KAA 3/2018 vp
Kumotaan HE 124/2017 vp
KAA 2/2018 vp
Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen
KAA 1/2018 vp
Kansanedustajien sopeutumiseläke poistettava
KAA 4/2017 vp
Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen

 Lisää tietoa