lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

​Lakien säätäminen eduskunnassa

Eduskunnan keskeisin tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu täysistunnossa. Lakiehdotus tulee eduskunnan käsiteltäväksi hallituksen esityksenä, kansanedustajan tekemänä lakialoitteena tai kansalaisaloitteena. Käytännössä valtaosa voimaan tulevista lakimuutoksista tai uusista laeista on saanut alkunsa hallituksen esityksistä.

 Uusimmat hallituksen esitykset

HE 196/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi
HE 195/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
HE 194/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
HE 193/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kilpailulain muuttamisesta
HE 192/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

 Uusimmat edustajien lakialoitteet

LA 97/2017 vp
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta
LA 96/2017 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta
LA 95/2017 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta
LA 94/2017 vp
Lakialoite laiksi työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta
LA 92/2017 vp
Lakialoite laiksi työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat kansalaisaloitteet

KAA 4/2017 vp
Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen
KAA 3/2017 vp
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
KAA 2/2017 vp
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
KAA 1/2017 vp
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
KAA 4/2016 vp
Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi

 Lisää tietoa