lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

​Lakien säätäminen eduskunnassa

Eduskunnan keskeisin tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu täysistunnossa. Lakiehdotus tulee eduskunnan käsiteltäväksi hallituksen esityksenä, kansanedustajan tekemänä lakialoitteena tai kansalaisaloitteena. Käytännössä valtaosa voimaan tulevista lakimuutoksista tai uusista laeista on saanut alkunsa hallituksen esityksistä.

 Uusimmat hallituksen esitykset

HE 177/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista
HE 176/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä
HE 175/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
HE 174/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta
HE 173/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat edustajien lakialoitteet

LA 91/2017 vp
Lakialoite laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun ja kirjanpitolain 1 luvun 1 a §:n muuttamisesta
LA 88/2017 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 106 §:n muuttamisesta
LA 89/2017 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 125 §:n muuttamisesta
LA 84/2017 vp
Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
LA 86/2017 vp
Lakialoite laiksi autoverolain muuttamisesta

 Uusimmat kansalaisaloitteet

KAA 4/2017 vp
Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen
KAA 3/2017 vp
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
KAA 2/2017 vp
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
KAA 1/2017 vp
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
KAA 4/2016 vp
Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi

 Lisää tietoa