Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Lakien säätäminen eduskunnassa

lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

​Lakien säätäminen eduskunnassa

Eduskunnan keskeisin tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu täysistunnossa. Lakiehdotus tulee eduskunnan käsiteltäväksi hallituksen esityksenä, kansanedustajan tekemänä lakialoitteena tai kansalaisaloitteena. Käytännössä valtaosa voimaan tulevista lakimuutoksista tai uusista laeista on saanut alkunsa hallituksen esityksistä.

 Uusimmat hallituksen esitykset

HE 145/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 144/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 143/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
HE 142/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 141/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat edustajien lakialoitteet

LA 35/2018 vp
Lakialoite laiksi työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
LA 34/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
LA 33/2018 vp
Lakialoite laiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
LA 32/2018 vp
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
LA 31/2018 vp
Lakialoite laiksi vakuutussopimuslain muuttamisesta

 Uusimmat kansalaisaloitteet

KAA 5/2018 vp
Maksuton toisen asteen koulutus kaikille
KAA 4/2018 vp
Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu.
KAA 3/2018 vp
Kumotaan HE 124/2017 vp
KAA 2/2018 vp
Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen
KAA 1/2018 vp
Kansanedustajien sopeutumiseläke poistettava

 Lisää tietoa