lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

​Lakien säätäminen eduskunnassa

Eduskunnan keskeisin tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu täysistunnossa. Lakiehdotus tulee eduskunnan käsiteltäväksi hallituksen esityksenä, kansanedustajan tekemänä lakialoitteena tai kansalaisaloitteena. Käytännössä valtaosa voimaan tulevista lakimuutoksista tai uusista laeista on saanut alkunsa hallituksen esityksistä.

 Uusimmat hallituksen esitykset

HE 88/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta
HE 87/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 86/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
HE 85/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
HE 84/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta

 Uusimmat edustajien lakialoitteet

LA 30/2017 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 43 §:n muuttamisesta
LA 31/2017 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta
LA 28/2017 vp
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
LA 29/2017 vp
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta
LA 27/2017 vp
Lakialoite laiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat kansalaisaloitteet

KAA 4/2017 vp
Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen
KAA 3/2017 vp
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
KAA 2/2017 vp
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
KAA 1/2017 vp
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
KAA 4/2016 vp
Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi

 Lisää tietoa