lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

​Lakien säätäminen eduskunnassa

Eduskunnan keskeisin tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu täysistunnossa. Lakiehdotus tulee eduskunnan käsiteltäväksi hallituksen esityksenä, kansanedustajan tekemänä lakialoitteena tai kansalaisaloitteena. Käytännössä valtaosa voimaan tulevista lakimuutoksista tai uusista laeista on saanut alkunsa hallituksen esityksistä.

 Uusimmat hallituksen esitykset

HE 39/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 38/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta
HE 37/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta
HE 36/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
HE 35/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merityösopimuslain sekä yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 41 §:n muuttamisesta

 Uusimmat edustajien lakialoitteet valtiopäivillä 2015

LA 21/2017 vp
Lakialoite laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LA 20/2017 vp
Lakialoite laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun muuttamisesta
LA 18/2017 vp
Lakialoite laiksi metsästyslain 8 §:n muuttamisesta
LA 19/2017 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta
LA 17/2017 vp
Lakialoite laiksi poliisilain 4 luvun 1 §:n muuttamisesta

 Uusimmat kansalaisaloitteet

KAA 2/2017 vp
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
KAA 1/2017 vp
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
KAA 4/2016 vp
Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi
KAA 3/2016 vp
Äitiyslaki
KAA 2/2016 vp
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta

 Lisää tietoa