Seuraava päiväjärjestys

Loading...
Ennakkotieto
Päiväjärjestys
PJ
105
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 17.10.2017 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n sekä maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
8
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä tehdyn strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntia koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
15
Hallituksen esitys eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
16
Seuraava täysistunto

 Uusimmat päiväjärjestykset

PJ 105/2017 vp
Tiistai 17.10.2017 klo 14.00
PJ 104/2017 vp
Perjantai 13.10.2017 klo 13.00
PJ 103/2017 vp
Torstai 12.10.2017 klo 16.00
PJ 102/2017 vp
Keskiviikko 11.10.2017 klo 14.00
PJ 101/2017 vp
Tiistai 10.10.2017 klo 14.00
PJ 100/2017 vp
Perjantai 6.10.2017 klo 13.00
PJ 99/2017 vp
Torstai 5.10.2017 klo 16.00
PJ 98/2017 vp
Keskiviikko 4.10.2017 klo 14.00
PJ 97/2017 vp
Tiistai 3.10.2017 klo 14.00
PJ 96/2017 vp
Perjantai 29.9.2017 klo 13.00
PJ 95/2017 vp
Torstai 28.9.2017 klo 16.00
PJ 94/2017 vp
Keskiviikko 27.9.2017 klo 14.00
PJ 93/2017 vp
Tiistai 26.9.2017 klo 14.00
PJ 92/2017 vp
Perjantai 22.9.2017 klo 13.00
PJ 91/2017 vp
Torstai 21.9.2017 klo 10.00
PJ 90/2017 vp
Keskiviikko 20.9.2017 klo 10.00
PJ 89/2017 vp
Tiistai 19.9.2017 klo 14.00
PJ 88/2017 vp
Perjantai 15.9.2017 klo 13.00
PJ 87/2017 vp
Torstai 14.9.2017 klo 16.00
PJ 86/2017 vp
Keskiviikko 13.9.2017 klo 14.00
PJ 85/2017 vp
Tiistai 12.9.2017 klo 14.00
PJ 84/2017 vp
Perjantai 8.9.2017 klo 13.00
PJ 83/2017 vp
Torstai 7.9.2017 klo 16.00
PJ 82/2017 vp
Keskiviikko 6.9.2017 klo 14.00
PJ 81/2017 vp
Tiistai 5.9.2017 klo 14.00
PJ 80/2017 vp
Perjantai 30.6.2017 klo 13.00
PJ 79/2017 vp
Torstai 29.6.2017 klo 16.00
PJ 78/2017 vp
Keskiviikko 28.6.2017 klo 14.00
PJ 77/2017 vp
Tiistai 27.6.2017 klo 14.00
PJ 76/2017 vp
Maanantai 26.6.2017 klo 14.00
PJ 75/2017 vp
Torstai 22.6.2017 klo 10.00
PJ 74/2017 vp
Keskiviikko 21.6.2017 klo 14.00
PJ 73/2017 vp
Tiistai 20.6.2017 klo 14.01
PJ 72/2017 vp
Maanantai 19.6.2017 klo 12.00
PJ 71/2017 vp
Perjantai 16.6.2017 klo 13.00
PJ 70/2017 vp
Torstai 15.6.2017 klo 16.00
PJ 69/2017 vp
Keskiviikko 14.6.2017 klo 14.00
PJ 68/2017 vp
Tiistai 13.6.2017 klo 14.00
PJ 67/2017 vp
Perjantai 9.6.2017 klo 13.00
PJ 66/2017 vp
Torstai 8.6.2017 klo 16.00
PJ 65/2017 vp
Keskiviikko 7.6.2017 klo 14.00
PJ 64/2017 vp
Tiistai 6.6.2017 klo 14.00
PJ 63/2017 vp
Perjantai 2.6.2017 klo 13.00
PJ 62/2017 vp
Torstai 1.6.2017 klo 16.00
PJ 61/2017 vp
Keskiviikko 31.5.2017 klo 14.00
PJ 60/2017 vp
Tiistai 30.5.2017 klo 14.00
PJ 59/2017 vp
Keskiviikko 24.5.2017 klo 14.00
PJ 58/2017 vp
Tiistai 23.5.2017 klo 14.00
PJ 57/2017 vp
Perjantai 19.5.2017 klo 13.00
PJ 56/2017 vp
Torstai 18.5.2017 klo 16.00