Seuraava päiväjärjestys

Loading...
Ennakkotieto
Päiväjärjestys
PJ
144
2017 vp
Täysistunto
Maanantai 18.12.2017 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Valtioneuvosto on 14.12.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 67-69/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 67 on liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan sekä asioista U 68 ja 69 liikennevaliokunnan on annettava lausunto. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy kuusi vastalausetta) 
3.1
Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
3.2
Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
(pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 14.00) 
3.3
Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
(pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 15.30) 
3.4
Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala
(pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 17.00) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause ja lausumavastalause) 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta, jossa §-muutosehdotuksia ja hylkäysehdotuksia) 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain, Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
16
Hallituksen esitys eduskunnalle avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi avaruustoiminnasta ja löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
17
Seuraava täysistunto

 Uusimmat päiväjärjestykset

PJ 144/2017 vp
Maanantai 18.12.2017 klo 12.00
PJ 143/2017 vp
Perjantai 15.12.2017 klo
PJ 142/2017 vp
Perjantai 15.12.2017 klo
PJ 141/2017 vp
Perjantai 15.12.2017 klo 10.00
PJ 140/2017 vp
Torstai 14.12.2017 klo
PJ 139/2017 vp
Torstai 14.12.2017 klo
PJ 138/2017 vp
Torstai 14.12.2017 klo 10.00
PJ 137/2017 vp
Keskiviikko 13.12.2017 klo 12.02
PJ 136/2017 vp
Tiistai 12.12.2017 klo 13.59
PJ 135/2017 vp
Maanantai 11.12.2017 klo 14.00
PJ 134/2017 vp
Perjantai 8.12.2017 klo
PJ 133/2017 vp
Perjantai 8.12.2017 klo 13.00
PJ 132/2017 vp
Torstai 7.12.2017 klo 16.00
PJ 131/2017 vp
Tiistai 5.12.2017 klo 12.00
PJ 130/2017 vp
Maanantai 4.12.2017 klo
PJ 129/2017 vp
Maanantai 4.12.2017 klo 14.00
PJ 128/2017 vp
Perjantai 1.12.2017 klo 13.00
PJ 127/2017 vp
Torstai 30.11.2017 klo 16.00
PJ 126/2017 vp
Keskiviikko 29.11.2017 klo 14.02
PJ 125/2017 vp
Tiistai 28.11.2017 klo 14.00
PJ 124/2017 vp
Perjantai 24.11.2017 klo 13.00
PJ 123/2017 vp
Torstai 23.11.2017 klo 16.00
PJ 122/2017 vp
Keskiviikko 22.11.2017 klo 14.00
PJ 121/2017 vp
Tiistai 21.11.2017 klo 14.00
PJ 120/2017 vp
Perjantai 17.11.2017 klo 13.00
PJ 119/2017 vp
Torstai 16.11.2017 klo 16.00
PJ 118/2017 vp
Keskiviikko 15.11.2017 klo 14.00
PJ 117/2017 vp
Tiistai 14.11.2017 klo 14.00
PJ 116/2017 vp
Perjantai 10.11.2017 klo 13.00
PJ 115/2017 vp
Torstai 9.11.2017 klo 16.00
PJ 114/2017 vp
Keskiviikko 8.11.2017 klo 14.00
PJ 113/2017 vp
Tiistai 7.11.2017 klo 14.00
PJ 112/2017 vp
Perjantai 27.10.2017 klo 13.00
PJ 111/2017 vp
Torstai 26.10.2017 klo 16.00
PJ 110/2017 vp
Keskiviikko 25.10.2017 klo 14.00
PJ 109/2017 vp
Tiistai 24.10.2017 klo 14.00
PJ 108/2017 vp
Perjantai 20.10.2017 klo 13.00
PJ 107/2017 vp
Torstai 19.10.2017 klo 16.00
PJ 106/2017 vp
Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00
PJ 105/2017 vp
Tiistai 17.10.2017 klo 14.00
PJ 104/2017 vp
Perjantai 13.10.2017 klo 13.00
PJ 103/2017 vp
Torstai 12.10.2017 klo 16.00
PJ 102/2017 vp
Keskiviikko 11.10.2017 klo 14.00
PJ 101/2017 vp
Tiistai 10.10.2017 klo 14.00
PJ 100/2017 vp
Perjantai 6.10.2017 klo 13.00
PJ 99/2017 vp
Torstai 5.10.2017 klo 16.00
PJ 98/2017 vp
Keskiviikko 4.10.2017 klo 14.00
PJ 97/2017 vp
Tiistai 3.10.2017 klo 14.00
PJ 96/2017 vp
Perjantai 29.9.2017 klo 13.00
PJ 95/2017 vp
Torstai 28.9.2017 klo 16.00