Seuraava päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
PJ
86
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 19.9.2018 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 6 luvun 10 §:n ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
10
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
17
Hallituksen esitys eduskunnalle Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain määräajan jatkamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
18
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2018-09-18 16:01:52

 Uusimmat päiväjärjestykset

PJ 86/2018 vp
Keskiviikko 19.9.2018 klo 10.00
PJ 85/2018 vp
Tiistai 18.9.2018 klo 12.00
PJ 84/2018 vp
Perjantai 14.9.2018 klo 13.00
PJ 83/2018 vp
Torstai 13.9.2018 klo 16.00
PJ 82/2018 vp
Keskiviikko 12.9.2018 klo 14.00
PJ 81/2018 vp
Tiistai 11.9.2018 klo 14.00
PJ 80/2018 vp
Perjantai 7.9.2018 klo 13.00
PJ 79/2018 vp
Torstai 6.9.2018 klo 16.00
PJ 78/2018 vp
Keskiviikko 5.9.2018 klo 14.00
PJ 77/2018 vp
Tiistai 4.9.2018 klo 14.00
PJ 76/2018 vp
Torstai 28.6.2018 klo 12.00
PJ 75/2018 vp
Keskiviikko 27.6.2018 klo 14.00
PJ 74/2018 vp
Tiistai 26.6.2018 klo 14.00
PJ 73/2018 vp
Maanantai 25.6.2018 klo
PJ 72/2018 vp
Maanantai 25.6.2018 klo 12.00
PJ 71/2018 vp
Torstai 21.6.2018 klo 10.00
PJ 70/2018 vp
Keskiviikko 20.6.2018 klo 14.00
PJ 69/2018 vp
Tiistai 19.6.2018 klo 14.10
PJ 68/2018 vp
Maanantai 18.6.2018 klo 14.00
PJ 67/2018 vp
Perjantai 15.6.2018 klo 13.00
PJ 66/2018 vp
Torstai 14.6.2018 klo 16.00
PJ 65/2018 vp
Keskiviikko 13.6.2018 klo 14.00
PJ 64/2018 vp
Tiistai 12.6.2018 klo 14.00
PJ 63/2018 vp
Torstai 7.6.2018 klo 16.00
PJ 62/2018 vp
Keskiviikko 6.6.2018 klo 14.00
PJ 61/2018 vp
Tiistai 5.6.2018 klo 14.00
PJ 60/2018 vp
Perjantai 1.6.2018 klo 13.00
PJ 59/2018 vp
Torstai 31.5.2018 klo 16.00
PJ 58/2018 vp
Keskiviikko 30.5.2018 klo 14.00
PJ 57/2018 vp
Tiistai 29.5.2018 klo 14.00
PJ 56/2018 vp
Perjantai 25.5.2018 klo 13.00
PJ 55/2018 vp
Torstai 24.5.2018 klo 16.00
PJ 54/2018 vp
Keskiviikko 23.5.2018 klo 14.00
PJ 53/2018 vp
Tiistai 22.5.2018 klo 14.00
PJ 52/2018 vp
Perjantai 18.5.2018 klo 13.00
PJ 51/2018 vp
Torstai 17.5.2018 klo 16.00
PJ 50/2018 vp
Keskiviikko 16.5.2018 klo 14.00
PJ 49/2018 vp
Tiistai 15.5.2018 klo 14.00
PJ 48/2018 vp
Keskiviikko 9.5.2018 klo 14.00
PJ 47/2018 vp
Tiistai 8.5.2018 klo 14.00
PJ 46/2018 vp
Perjantai 4.5.2018 klo 13.00
PJ 45/2018 vp
Torstai 3.5.2018 klo 16.00
PJ 44/2018 vp
Keskiviikko 2.5.2018 klo 14.00
PJ 43/2018 vp
Perjantai 27.4.2018 klo 13.00
PJ 42/2018 vp
Torstai 26.4.2018 klo 16.00
PJ 41/2018 vp
Keskiviikko 25.4.2018 klo 14.00
PJ 40/2018 vp
Tiistai 24.4.2018 klo 14.00
PJ 39/2018 vp
Perjantai 20.4.2018 klo 13.00
PJ 38/2018 vp
Torstai 19.4.2018 klo 16.00
PJ 37/2018 vp
Keskiviikko 18.4.2018 klo 14.00