Uusimman / käynnissä olevan istunnon pöytäkirja

Loading...
Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
80
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 30.6.2017 klo 12.59—13.28
Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.28. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (12.59—13.28). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-135415
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 219, 232, 237, 238, 240-244, 246-249, 251-256, 259, 265/2017 vp. 
2.2
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 29.6.2017 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 17-19/2017 vp. 
3
Puhemiesneuvoston ehdotus edustajien istumajärjestyksestä
Eduskuntatyön järjestäminen
Ainoa käsittely
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 60/2017 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2017 lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 1-5/2017 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2017 lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2017 vp sisältyvät 1.-27. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 
6
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Vesa-Matti Saarakkalan ja varajäseneksi edustaja Ville Tavion. 
7
Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi perustuslakivaliokunnan varajäseniksi edustaja Olli Immosen ja edustaja Ari Jalosen. 
8
Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi ulkoasiainvaliokunnan varajäseniksi edustaja Laura Huhtasaaren ja edustaja Simon Elon. 
9
Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseneksi edustaja Vesa-Matti Saarakkalan sekä varajäseniksi edustaja Martti Mölsän ja edustaja Anne Louhelaisen. 
10
Tarkastusvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi edustaja Ari Jalosen ja edustaja Pentti Oinosen sekä varajäseneksi edustaja Toimi Kankaanniemen. 
11
Hallintovaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi hallintovaliokunnan varajäseneksi edustaja Laura Huhtasaaren. 
12
Lakivaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseniksi edustaja Tiina Elovaaran ja edustaja Ari Jalosen sekä varajäseniksi edustaja Reijo Hongiston ja edustaja Mika Raatikaisen. 
13
Maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi edustaja Ritva Elomaan. 
14
Puolustusvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi puolustusvaliokunnan jäseneksi edustaja Jari Ronkaisen sekä varajäseniksi edustaja Tom Packalénin ja edustaja Ari Jalosen. 
15
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Sami Savion ja varajäseneksi edustaja Laura Huhtasaaren. 
16
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Mika Niikon. 
17
Talousvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi talousvaliokunnan jäseneksi edustaja Laura Huhtasaaren sekä varajäseniksi edustaja Teuvo Hakkaraisen ja edustaja Simon Elon. 
18
Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Ari Jalosen. 
19
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseniksi edustaja Rami Lehdon ja edustaja Lea Mäkipään sekä varajäseneksi edustaja Leena Meren. 
20
Ympäristövaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Olli Immosen ja varajäseneksi edustaja Ritva Elomaan. 
21
Valtiopäivien keskeyttäminen
Eduskuntatyön järjestäminen
Ainoa käsittely
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 
22
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 5.9.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.28. 

 Uusimmat pöytäkirjat

PTK 80/2017 vp
Perjantai 30.6.2017 klo 12.59—13.28
PTK 79/2017 vp
Torstai 29.6.2017 klo 16.03—17.59
PTK 78/2017 vp
Keskiviikko 28.6.2017 klo 14.00—19.38
PTK 77/2017 vp
Tiistai 27.6.2017 klo 14.02—19.52
PTK 76/2017 vp
Maanantai 26.6.2017 klo 14.21—16.08
PTK 75/2017 vp
Torstai 22.6.2017 klo 10.02—10.19
PTK 74/2017 vp
Keskiviikko 21.6.2017 klo 13.59—0.32
PTK 73/2017 vp
Tiistai 20.6.2017 klo 14.01—18.29
PTK 72/2017 vp
Maanantai 19.6.2017 klo 12.02—17.04
PTK 71/2017 vp
Perjantai 16.6.2017 klo 13.02—13.29
PTK 70/2017 vp
Torstai 15.6.2017 klo 16.02—20.37
PTK 69/2017 vp
Keskiviikko 14.6.2017 klo 14.03—15.54
PTK 68/2017 vp
Tiistai 13.6.2017 klo 13.59—15.35
PTK 67/2017 vp
Perjantai 9.6.2017 klo 13.00—13.30
PTK 66/2017 vp
Torstai 8.6.2017 klo 16.01—19.46
PTK 65/2017 vp
Keskiviikko 7.6.2017 klo 14.02—17.09
PTK 64/2017 vp
Tiistai 6.6.2017 klo 14.04—16.38
PTK 63/2017 vp
Perjantai 2.6.2017 klo 12.59—13.30
PTK 62/2017 vp
Torstai 1.6.2017 klo 15.59—18.39
PTK 61/2017 vp
Keskiviikko 31.5.2017 klo 14.03—18.59
PTK 60/2017 vp
Tiistai 30.5.2017 klo 14.01—18.07
PTK 59/2017 vp
Keskiviikko 24.5.2017 klo 13.58—18.30
PTK 58/2017 vp
Tiistai 23.5.2017 klo 14.01—16.08
PTK 57/2017 vp
Perjantai 19.5.2017 klo 12.59—13.29
PTK 56/2017 vp
Torstai 18.5.2017 klo 16.00—18.30

 Puhemiesneuvoston päätöksiä

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.