Uusimman / käynnissä olevan istunnon pöytäkirja

Loading...
Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
13
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 24.2.2017 klo 12.59—13.32
Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.32. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (12.59—13.32) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-109110
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Ilmoituksia
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 23.2.2017 antanut hallituksen esitykset HE 9, 10/2017 vp. 
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 677, 678/2016 vp, 1-4, 6, 10, 13/2017 vp. 
Finavia ja valtionyhtiöiden riskienhallinta
Valiokunnan oma asia
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-109101
Epäluottamusehdotus 22.2.2017
Liite 3A
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi tarkastusvaliokunnan omasta asiastaan O 72/2016 vp laatimaan mietintöön sisältyvän kannanoton. Asian käsittely päättyi. 
Tarkastusvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi tarkastusvaliokunnan jäseneksi edustaja Johanna Karimäen. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Soini, Vehviläinen, Rehula, Tiilikainen, Niinistö, Berner ja Mykkänen)
Valtioneuvoston kirjelmä
Keskustelu
Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 187/2016 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta
Lakialoite
Hanna
Sarkkinen
vas
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merilain ja valmismatkalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 28.2.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.32. 

 Uusimmat pöytäkirjat

PTK 13/2017 vp
Perjantai 24.2.2017 klo 12.59—13.32
PTK 12/2017 vp
Torstai 23.2.2017 klo 16.00—19.14
PTK 11/2017 vp
Keskiviikko 22.2.2017 klo 13.59—18.51
PTK 10/2017 vp
Tiistai 21.2.2017 klo 14.02—17.57
PTK 9/2017 vp
Perjantai 17.2.2017 klo 12.59—13.31
PTK 8/2017 vp
Torstai 16.2.2017 klo 16.00—21.07
PTK 7/2017 vp
Keskiviikko 15.2.2017 klo 14.01—18.37
PTK 6/2017 vp
Tiistai 14.2.2017 klo 13.59—15.09
PTK 5/2017 vp
Perjantai 10.2.2017 klo 12.59—13.33
PTK 4/2017 vp
Torstai 9.2.2017 klo 15.59—20.24
PTK 3/2017 vp
Keskiviikko 8.2.2017 klo 13.59—20.24
PTK 2/2017 vp
Tiistai 7.2.2017 klo 14.04—17.46
PTK 1/2017 vp
Keskiviikko 1.2.2017 klo 11.59—13.52
PTK 139/2016 vp
Keskiviikko 21.12.2016 klo 9.59—16.33
PTK 137/2016 vp
Maanantai 19.12.2016 klo 12.01—0.32
PTK 136/2016 vp
Perjantai 16.12.2016 klo 9.59—17.13
PTK 135/2016 vp
Torstai 15.12.2016 klo 10.02—21.54
PTK 132/2016 vp
Tiistai 13.12.2016 klo 9.35—18.27
PTK 131/2016 vp
Maanantai 12.12.2016 klo 23.46—4.27
PTK 130/2016 vp
Maanantai 12.12.2016 klo 21.40—22.49
PTK 129/2016 vp
Maanantai 12.12.2016 klo 14.03—21.19
PTK 128/2016 vp
Perjantai 9.12.2016 klo 13.01—15.57
PTK 121/2016 vp
Perjantai 25.11.2016 klo 12.59—13.22
PTK 119/2016 vp
Keskiviikko 23.11.2016 klo 13.59—16.28
PTK 118/2016 vp
Tiistai 22.11.2016 klo 14.03—21.48

 Puhemiesneuvoston päätöksiä

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.