Uusimman / käynnissä olevan istunnon pöytäkirja

Loading...
Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
144
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 18.1.2019 klo 13.00—13.34
Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.34. 
Puhetta johti puhemies Paula Risikko (13.00—13.34) 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-239636
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 17.1.2019 antanut hallituksen esitykset HE 317, 318/2018 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 497, 522, 527, 530, 531, 533, 535-537, 552/2018 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 183/2018 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 183/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 238/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 210/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 105/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle sijoitusrahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta ja laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
15
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 22.1.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.34. 
Viimeksi julkaistu 2019-01-18 15:12:09

 Lisää tietoa

 Uusimmat pöytäkirjat

PTK 144/2018 vp
Perjantai 18.1.2019 klo 13.00—13.34
PTK 143/2018 vp
Torstai 17.1.2019 klo 15.59—18.39
PTK 142/2018 vp
Keskiviikko 16.1.2019 klo 14.00—16.24
PTK 141/2018 vp
Tiistai 15.1.2019 klo 14.00—20.48
PTK 140/2018 vp
Perjantai 11.1.2019 klo 13.00—13.32
PTK 139/2018 vp
Torstai 10.1.2019 klo 16.00—19.42
PTK 138/2018 vp
Keskiviikko 9.1.2019 klo 14.06—19.54
PTK 137/2018 vp
Tiistai 8.1.2019 klo 14.00—18.02
PTK 136/2018 vp
Perjantai 21.12.2018 klo 10.00—12.02
PTK 135/2018 vp
Torstai 20.12.2018 klo 10.00—20.54
PTK 134/2018 vp
Keskiviikko 19.12.2018 klo 10.01—1.56
PTK 133/2018 vp
Tiistai 18.12.2018 klo 10.01—0.59
PTK 132/2018 vp
Maanantai 17.12.2018 klo 13.00—2.20
PTK 131/2018 vp
Perjantai 14.12.2018 klo 13.00—13.28
PTK 130/2018 vp
Torstai 13.12.2018 klo 16.01—20.35
PTK 129/2018 vp
Keskiviikko 12.12.2018 klo 14.02—21.40
PTK 128/2018 vp
Tiistai 11.12.2018 klo 14.00—16.56
PTK 127/2018 vp
Maanantai 10.12.2018 klo 14.01—20.08
PTK 126/2018 vp
Keskiviikko 5.12.2018 klo 14.01—16.36
PTK 125/2018 vp
Tiistai 4.12.2018 klo 14.02—20.52
PTK 124/2018 vp
Perjantai 30.11.2018 klo 13.01—13.04
PTK 123/2018 vp
Torstai 29.11.2018 klo 16.00—18.17
PTK 122/2018 vp
Keskiviikko 28.11.2018 klo 14.01—16.31
PTK 121/2018 vp
Tiistai 27.11.2018 klo 14.00—17.59
PTK 120/2018 vp
Perjantai 23.11.2018 klo 13.00—13.25

 Puhemiesneuvoston päätöksiä

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.