Uusimman / käynnissä olevan istunnon pöytäkirja

Loading...
Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
89
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 19.9.2017 klo 14.01—20.49
Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 20.49. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.01—16.00 ja 20.16—20.49), puhemies Maria Lohela (16.00—17.57) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (17.57—20.16) 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-139675
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
U-asiat
Valtioneuvosto on 14.9.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 50-55/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 50 puolustusvaliokunnan ja talousvaliokunnan, asiasta U 51 hallintovaliokunnan, asioista U 52-54 sivistysvaliokunnan ja asiasta U 55 talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 269/2016 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 79/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
9
Ilmoituksia
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 19.9.2017 antanut hallituksen esitykset HE 101-125/2017 vp. 
10
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 20.9.2017 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.49. 

 Lisää tietoa

 Uusimmat pöytäkirjat

PTK 89/2017 vp
Tiistai 19.9.2017 klo 14.01—20.49
PTK 88/2017 vp
Perjantai 15.9.2017 klo 13.00—13.31
PTK 87/2017 vp
Torstai 14.9.2017 klo 16.00—18.21
PTK 86/2017 vp
Keskiviikko 13.9.2017 klo 13.59—16.46
PTK 85/2017 vp
Tiistai 12.9.2017 klo 13.59—15.36
PTK 84/2017 vp
Perjantai 8.9.2017 klo 12.59—13.30
PTK 83/2017 vp
Torstai 7.9.2017 klo 16.02—19.24
PTK 82/2017 vp
Keskiviikko 6.9.2017 klo 14.03—16.53
PTK 81/2017 vp
Tiistai 5.9.2017 klo 14.03—16.16
PTK 80/2017 vp
Perjantai 30.6.2017 klo 12.59—13.28
PTK 79/2017 vp
Torstai 29.6.2017 klo 16.03—17.59
PTK 78/2017 vp
Keskiviikko 28.6.2017 klo 14.00—19.38
PTK 77/2017 vp
Tiistai 27.6.2017 klo 14.02—19.52
PTK 76/2017 vp
Maanantai 26.6.2017 klo 14.21—16.08
PTK 75/2017 vp
Torstai 22.6.2017 klo 10.02—10.19
PTK 74/2017 vp
Keskiviikko 21.6.2017 klo 13.59—0.32
PTK 73/2017 vp
Tiistai 20.6.2017 klo 14.01—18.29
PTK 72/2017 vp
Maanantai 19.6.2017 klo 12.02—17.04
PTK 71/2017 vp
Perjantai 16.6.2017 klo 13.02—13.29
PTK 70/2017 vp
Torstai 15.6.2017 klo 16.02—20.37
PTK 69/2017 vp
Keskiviikko 14.6.2017 klo 14.03—15.54
PTK 68/2017 vp
Tiistai 13.6.2017 klo 13.59—15.35
PTK 67/2017 vp
Perjantai 9.6.2017 klo 13.00—13.30
PTK 66/2017 vp
Torstai 8.6.2017 klo 16.01—19.46
PTK 65/2017 vp
Keskiviikko 7.6.2017 klo 14.02—17.09

 Puhemiesneuvoston päätöksiä

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.