Uusimman / käynnissä olevan istunnon pöytäkirja

Loading...
Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
52
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 18.5.2018 klo 13.09—13.30
Täysistunto alkoi klo 13.09. Täysistunto päättyi klo 13.30. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (13.09—13.30). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-191321
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 17.5.2018 antanut hallituksen esitykset HE 65, 66/2018 vp. 
2.2
Valtioneuvoston selonteot
Valtioneuvosto on 17.5.2018 antanut eduskunnalle selonteon VNS 2/2018 vp Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko. 
2.3
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017 ja Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2017 (K 4, 18/2018 vp). 
2.4
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 127, 133, 147-149, 151, 154, 155, 164/2018 vp. 
2.5
Vaalien toimittaminen
Eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n 1 momentin 1.5.2018 voimaan tulleen muutoksen mukaisesti kansliatoimikuntaa täydennetään uudella varajäsenellä. Kansliatoimikunnan täydennysvaali toimitetaan torstaina 24.5.2018 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona 23.5.2018 kello 12. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 23/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi rikoslain 6 luvun 5 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi laivaväen luetteloimisesta annetun lain ja merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
10
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 22.5.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.30. 
Viimeksi julkaistu 2018-05-18 15:03:07

 Lisää tietoa

 Uusimmat pöytäkirjat

PTK 52/2018 vp
Perjantai 18.5.2018 klo 13.09—13.30
PTK 51/2018 vp
Torstai 17.5.2018 klo 16.03—18.18
PTK 50/2018 vp
Keskiviikko 16.5.2018 klo 14.03—16.49
PTK 49/2018 vp
Tiistai 15.5.2018 klo 14.00—16.23
PTK 48/2018 vp
Keskiviikko 9.5.2018 klo 14.03—19.16
PTK 47/2018 vp
Tiistai 8.5.2018 klo 13.59—19.21
PTK 46/2018 vp
Perjantai 4.5.2018 klo 13.03—13.32
PTK 45/2018 vp
Torstai 3.5.2018 klo 16.01—20.01
PTK 44/2018 vp
Keskiviikko 2.5.2018 klo 13.59—18.58
PTK 43/2018 vp
Perjantai 27.4.2018 klo 13.01—13.59
PTK 42/2018 vp
Torstai 26.4.2018 klo 16.04—18.31
PTK 41/2018 vp
Keskiviikko 25.4.2018 klo 14.05—16.52
PTK 40/2018 vp
Tiistai 24.4.2018 klo 14.00—16.07
PTK 39/2018 vp
Perjantai 20.4.2018 klo 13.01—13.33
PTK 38/2018 vp
Torstai 19.4.2018 klo 16.01—20.42
PTK 37/2018 vp
Keskiviikko 18.4.2018 klo 13.59—21.59
PTK 36/2018 vp
Tiistai 17.4.2018 klo 14.02—19.35
PTK 35/2018 vp
Perjantai 13.4.2018 klo 13.11—13.30
PTK 34/2018 vp
Torstai 12.4.2018 klo 16.00—19.53
PTK 33/2018 vp
Keskiviikko 11.4.2018 klo 14.10—16.07
PTK 32/2018 vp
Tiistai 10.4.2018 klo 14.00—17.17
PTK 31/2018 vp
Perjantai 6.4.2018 klo 13.00—13.30
PTK 30/2018 vp
Torstai 5.4.2018 klo 15.59—20.07
PTK 29/2018 vp
Keskiviikko 4.4.2018 klo 14.00—18.19
PTK 28/2018 vp
Tiistai 3.4.2018 klo 14.00—16.34

 Puhemiesneuvoston päätöksiä

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.