Uusimman / käynnissä olevan istunnon pöytäkirja

Loading...
Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
59
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 24.5.2017 klo 13.58—18.30
Täysistunto alkoi klo 13.58. Täysistunto päättyi klo 18.30. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Arto Satonen (13.58—15.34), puhemies Maria Lohela (15.34—17.03) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.03—18.30) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-127878
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 9/2017 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n ja merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten hyväksymisestä ja laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 23/2017 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 33/2017 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2016
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 30.5.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 30.5.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.30. 

 Uusimmat pöytäkirjat

PTK 59/2017 vp
Keskiviikko 24.5.2017 klo 13.58—18.30
PTK 58/2017 vp
Tiistai 23.5.2017 klo 14.01—16.08
PTK 57/2017 vp
Perjantai 19.5.2017 klo 12.59—13.29
PTK 56/2017 vp
Torstai 18.5.2017 klo 16.00—18.30
PTK 55/2017 vp
Keskiviikko 17.5.2017 klo 14.05—16.45
PTK 54/2017 vp
Tiistai 16.5.2017 klo 13.58—18.26
PTK 53/2017 vp
Perjantai 12.5.2017 klo 12.59—13.24
PTK 52/2017 vp
Torstai 11.5.2017 klo 16.00—18.32
PTK 51/2017 vp
Keskiviikko 10.5.2017 klo 14.03—22.58
PTK 50/2017 vp
Tiistai 9.5.2017 klo 14.05—16.15
PTK 49/2017 vp
Perjantai 5.5.2017 klo 12.59—13.35
PTK 48/2017 vp
Torstai 4.5.2017 klo 16.00—17.31
PTK 47/2017 vp
Keskiviikko 3.5.2017 klo 13.59—19.00
PTK 46/2017 vp
Tiistai 2.5.2017 klo 14.05—17.41
PTK 45/2017 vp
Perjantai 28.4.2017 klo 12.58—13.32
PTK 44/2017 vp
Torstai 27.4.2017 klo 15.59—18.48
PTK 43/2017 vp
Keskiviikko 26.4.2017 klo 14.01—17.55
PTK 42/2017 vp
Tiistai 25.4.2017 klo 13.59—16.18
PTK 41/2017 vp
Perjantai 21.4.2017 klo 13.00—13.33
PTK 40/2017 vp
Torstai 20.4.2017 klo 16.00—19.45
PTK 39/2017 vp
Keskiviikko 19.4.2017 klo 13.59—16.01
PTK 38/2017 vp
Tiistai 18.4.2017 klo 14.00—16.24
PTK 37/2017 vp
Perjantai 7.4.2017 klo 12.59—13.19
PTK 36/2017 vp
Torstai 6.4.2017 klo 16.00—21.39
PTK 35/2017 vp
Keskiviikko 5.4.2017 klo 14.00—15.42

 Puhemiesneuvoston päätöksiä

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.