Loading...
Istuntosuunnitelma
Täysistunto
Istuntosuunnitelma viikolle 12/2019
Viikko 12
Maanantai 18.3.2019 klo 12.00
Täysistunto. Lakiehdotusten II käsittelyjä mm. esitys laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta (MmVM 28/2018 vp, HE 286/2018 vp); esitys laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta (HaVM 37/2018 vp, HE 179/2018 vp): lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (StVM 36/2018 vp, LA 84/2018 vp); esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta (StVM 39/2018 vp, HE 69/2018 vp); Kansalaisaloite Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava (StVM 41/2018 vp, KAA 3/2017 vp); esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta (StVm 42/2018 vp, HE 237/2018 vp, LA 86/2018 vp); esitys laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta (StVM 43/2018 vp, HE 278/2018 vp). Lisäksi toisessa käsittelyssä seuraavat yksimieliset mietinnöt: HaVM 38 - 42/2018 vp.
Tiistai 19.3.2019 klo 10.00
Täysistunto. Äänestyksiä.
Vaalikauden päättäjäiset keskiviikkona 10.4.2019
Eduskuntavaalit sunnuntaina 14.4.2019
Viimeksi julkaistu 2019-03-15 15:45:06
20150402_tulevia.jpg