Verkkolähetys

Voit katsoa suoraa verkkolähetystä mobiililaitteellasi myös täältä.

Loading...
2018/145
636834096180000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:60bcb608-6c21-4e2d-abe0-ba371c7e7fd4 AND Kielikoodi:fi AND Toimija='Täysistunto*' AND Eduskuntatunnus='PJ 145/2018 vp*'
Ennakkotieto
Päiväjärjestys
PJ
145
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 22.1.2019 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
5
Hallituksen esitys eduskunnalle sijoitusrahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta ja laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy lausumavastalause) 
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
18
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2019-01-18 14:05:46

 ‭(Piilotettu)‬ Täysistunnon tiedot 19.12.2017

Täysistunnon päiväjärjestys 19.12.2017 - avaa tästä

Valitettavasti teknisen virheen vuoksi täysistunnon puhujatiedot eivät päivity verkkopalveluun 19.12.2017.  

 

 ‭(Piilotettu)‬ Päiväjärjestys

 Täysistunto

Loading...
-
Nykyinen puhuja
-
Käsittelyssä
-
-
Nykyinen puhuja
-
Seuraavat puhujat
-
Pidetyt puheenvuorot
-

 ‭(Piilotettu)‬ Puhemiesneuvoston pöytäkirjat

PmNP 144/2018 vp
Torstai 17.1.2019 klo 15.45
PmNP 143/2018 vp
Keskiviikko 16.1.2019 klo 13.45
PmNP 142/2018 vp
Tiistai 15.1.2019 klo 13.30
PmNP 141/2018 vp
Perjantai 11.1.2019 klo 12.45
PmNP 140/2018 vp
Torstai 10.1.2019 klo 15.45
PmNP 139/2018 vp
Keskiviikko 9.1.2019 klo 13.45
PmNP 138/2018 vp
Tiistai 8.1.2019 klo 13.30
PmNP 137/2018 vp
Perjantai 21.12.2018 klo 9.45
PmNP 136/2018 vp
Torstai 20.12.2018 klo 9.45
PmNP 135/2018 vp
Keskiviikko 19.12.2018 klo 9.45
PmNP 134/2018 vp
Tiistai 18.12.2018 klo 9.45
PmNP 133/2018 vp
Maanantai 17.12.2018 klo 13.45
PmNP 132/2018 vp
Perjantai 14.12.2018 klo 12.45
PmNP 130/2018 vp
Keskiviikko 12.12.2018 klo 13.45
PmNP 129/2018 vp
Tiistai 11.12.2018 klo 13.30
PmNP 128/2018 vp
Maanantai 10.12.2018 klo 13.45
PmNP 127/2018 vp
Keskiviikko 5.12.2018 klo 13.45
PmNP 126/2018 vp
Tiistai 4.12.2018 klo 13.30
PmNP 125/2018 vp
Perjantai 30.11.2018 klo 12.45
PmNP 124/2018 vp
Torstai 29.11.2018 klo 15.45
PmNP 123/2018 vp
Keskiviikko 28.11.2018 klo 13.45
PmNP 122/2018 vp
Tiistai 27.11.2018 klo 13.30
PmNP 121/2018 vp
Perjantai 23.11.2018 klo 12.45
PmNP 120/2018 vp
Torstai 22.11.2018 klo 15.45
PmNP 119/2018 vp
Keskiviikko 21.11.2018 klo 13.45