Verkkolähetys

Voit katsoa suoraa verkkolähetystä mobiililaitteellasi myös täältä.

Loading...
2018/128
636800498400000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:60bcb608-6c21-4e2d-abe0-ba371c7e7fd4 AND Kielikoodi:fi AND Toimija='Täysistunto*' AND Eduskuntatunnus='PJ 128/2018 vp*'
Ennakkotieto
Päiväjärjestys
PJ
128
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 11.12.2018 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on 5.12.2018 lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 99, 100/2018 vp. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa liikennealalla koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
10
Hallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
14
Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
18
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2018-12-10 16:44:00

 ‭(Piilotettu)‬ Täysistunnon tiedot 19.12.2017

Täysistunnon päiväjärjestys 19.12.2017 - avaa tästä

Valitettavasti teknisen virheen vuoksi täysistunnon puhujatiedot eivät päivity verkkopalveluun 19.12.2017.  

 

 ‭(Piilotettu)‬ Päiväjärjestys

 Täysistunto

Loading...
-
Nykyinen puhuja
-
Käsittelyssä
-
-
Nykyinen puhuja
-
Seuraavat puhujat
-
Pidetyt puheenvuorot
-

 ‭(Piilotettu)‬ Puhemiesneuvoston pöytäkirjat

PmNP 127/2018 vp
Keskiviikko 5.12.2018 klo 13.45
PmNP 126/2018 vp
Tiistai 4.12.2018 klo 13.30
PmNP 125/2018 vp
Perjantai 30.11.2018 klo 12.45
PmNP 124/2018 vp
Torstai 29.11.2018 klo 15.45
PmNP 123/2018 vp
Keskiviikko 28.11.2018 klo 13.45
PmNP 122/2018 vp
Tiistai 27.11.2018 klo 13.30
PmNP 121/2018 vp
Perjantai 23.11.2018 klo 12.45
PmNP 120/2018 vp
Torstai 22.11.2018 klo 15.45
PmNP 119/2018 vp
Keskiviikko 21.11.2018 klo 13.45
PmNP 118/2018 vp
Tiistai 20.11.2018 klo 13.30
PmNP 117/2018 vp
Perjantai 16.11.2018 klo 12.45
PmNP 116/2018 vp
Torstai 15.11.2018 klo 15.45
PmNP 115/2018 vp
Keskiviikko 14.11.2018 klo 13.45
PmNP 114/2018 vp
Tiistai 13.11.2018 klo 13.30
PmNP 113/2018 vp
Perjantai 9.11.2018 klo 12.45
PmNP 112/2018 vp
Torstai 8.11.2018 klo 15.45
PmNP 111/2018 vp
Keskiviikko 7.11.2018 klo 13.45
PmNP 110/2018 vp
Tiistai 6.11.2018 klo 13.30
PmNP 109/2018 vp
Perjantai 26.10.2018 klo 12.45
PmNP 108/2018 vp
Torstai 25.10.2018 klo 15.45
PmNP 107/2018 vp
Keskiviikko 24.10.2018 klo 13.45
PmNP 106/2018 vp
Tiistai 23.10.2018 klo 13.30
PmNP 105/2018 vp
Perjantai 19.10.2018 klo 12.45
PmNP 104/2018 vp
Torstai 18.10.2018 klo 15.45
PmNP 103/2018 vp
Keskiviikko 17.10.2018 klo 13.45