Seuraava päiväjärjestys

Loading...
Ennakkotieto
Päiväjärjestys
PJ
114
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 14.11.2018 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä
Valtioneuvoston tiedonanto
Ainoa käsittely
(vain äänestys) 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa hylkäysehdotus ja lausumaehdotus) (vain äänestykset) 
4
Keskustelualoite sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
Keskustelualoite
Keskustelu
5
Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
Keskustelualoite
Keskustelu
6
Keskustelualoite vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
Keskustelualoite
Keskustelu
7
Keskustelualoite vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
Keskustelualoite
Keskustelu
8
Keskustelualoite ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
Keskustelualoite
Keskustelu
9
Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
Keskustelualoite
Keskustelu
10
Lakialoite laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Lähetekeskustelu
11
Lakialoite laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Sari
Essayah
kd
ym.
Lähetekeskustelu
12
Lakialoite laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Antero
Laukkanen
kd
ym.
Lähetekeskustelu
13
Lakialoite laiksi vanhusasiainvaltuutetusta ja laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
14
Lakialoite laiksi kansaneläkelain 19 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Antero
Laukkanen
kd
ym.
Lähetekeskustelu
15
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Lakialoite
Peter
Östman
kd
ym.
Lähetekeskustelu
16
Lakialoite laiksi perintö- ja lahjaverolain 7 ja 7 b §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
17
Lakialoite laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
18
Lakialoite laeiksi raskaan liikenteen tienkäyttömaksuista ja ajoneuvoverolain 27 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
19
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
20
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
21
Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
22
Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
23
Lakialoite laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 47 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
24
Lakialoite laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
25
Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
26
Lakialoite laiksi tuloverolain 101 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
27
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
28
Lakialoite laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
29
Lakialoite laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain kumoamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
30
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
31
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 121 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
32
Lakialoite laiksi arpajaislain muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
33
Lakialoite laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
34
Lakialoite laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
35
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
36
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luotsauslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
37
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
38
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
39
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain sekä rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
40
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause ja yksi lausumavastalause) 
41
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 
42
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2018-11-13 16:11:12

 Uusimmat päiväjärjestykset

PJ 114/2018 vp
Keskiviikko 14.11.2018 klo 14.00
PJ 113/2018 vp
Tiistai 13.11.2018 klo 14.00
PJ 112/2018 vp
Perjantai 9.11.2018 klo 13.00
PJ 111/2018 vp
Torstai 8.11.2018 klo 16.00
PJ 110/2018 vp
Keskiviikko 7.11.2018 klo 14.00
PJ 109/2018 vp
Tiistai 6.11.2018 klo 14.00
PJ 108/2018 vp
Perjantai 26.10.2018 klo 13.00
PJ 107/2018 vp
Torstai 25.10.2018 klo 16.00
PJ 106/2018 vp
Keskiviikko 24.10.2018 klo 14.00
PJ 105/2018 vp
Tiistai 23.10.2018 klo 14.00
PJ 104/2018 vp
Perjantai 19.10.2018 klo 13.00
PJ 103/2018 vp
Torstai 18.10.2018 klo 16.00
PJ 102/2018 vp
Keskiviikko 17.10.2018 klo 14.00
PJ 101/2018 vp
Tiistai 16.10.2018 klo 14.00
PJ 100/2018 vp
Perjantai 12.10.2018 klo 13.00
PJ 99/2018 vp
Torstai 11.10.2018 klo 16.00
PJ 98/2018 vp
Keskiviikko 10.10.2018 klo 14.00
PJ 97/2018 vp
Tiistai 9.10.2018 klo 14.00
PJ 96/2018 vp
Perjantai 5.10.2018 klo 13.00
PJ 95/2018 vp
Torstai 4.10.2018 klo 16.00
PJ 94/2018 vp
Keskiviikko 3.10.2018 klo 14.00
PJ 93/2018 vp
Tiistai 2.10.2018 klo 14.00
PJ 92/2018 vp
Perjantai 28.9.2018 klo 13.00
PJ 91/2018 vp
Torstai 27.9.2018 klo 16.00
PJ 90/2018 vp
Keskiviikko 26.9.2018 klo 14.00
PJ 89/2018 vp
Tiistai 25.9.2018 klo 14.00
PJ 88/2018 vp
Perjantai 21.9.2018 klo 13.00
PJ 87/2018 vp
Torstai 20.9.2018 klo 10.00
PJ 86/2018 vp
Keskiviikko 19.9.2018 klo 10.00
PJ 85/2018 vp
Tiistai 18.9.2018 klo 12.00
PJ 84/2018 vp
Perjantai 14.9.2018 klo 13.00
PJ 83/2018 vp
Torstai 13.9.2018 klo 16.00
PJ 82/2018 vp
Keskiviikko 12.9.2018 klo 14.00
PJ 81/2018 vp
Tiistai 11.9.2018 klo 14.00
PJ 80/2018 vp
Perjantai 7.9.2018 klo 13.00
PJ 79/2018 vp
Torstai 6.9.2018 klo 16.00
PJ 78/2018 vp
Keskiviikko 5.9.2018 klo 14.00
PJ 77/2018 vp
Tiistai 4.9.2018 klo 14.00
PJ 76/2018 vp
Torstai 28.6.2018 klo 12.00
PJ 75/2018 vp
Keskiviikko 27.6.2018 klo 14.00
PJ 74/2018 vp
Tiistai 26.6.2018 klo 14.00
PJ 73/2018 vp
Maanantai 25.6.2018 klo
PJ 72/2018 vp
Maanantai 25.6.2018 klo 12.00
PJ 71/2018 vp
Torstai 21.6.2018 klo 10.00
PJ 70/2018 vp
Keskiviikko 20.6.2018 klo 14.00
PJ 69/2018 vp
Tiistai 19.6.2018 klo 14.10
PJ 68/2018 vp
Maanantai 18.6.2018 klo 14.00
PJ 67/2018 vp
Perjantai 15.6.2018 klo 13.00
PJ 66/2018 vp
Torstai 14.6.2018 klo 16.00
PJ 65/2018 vp
Keskiviikko 13.6.2018 klo 14.00