Seuraava päiväjärjestys

Loading...
Ennakkotieto
Päiväjärjestys
PJ
145
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 22.1.2019 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
5
Hallituksen esitys eduskunnalle sijoitusrahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta ja laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy lausumavastalause) 
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
18
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2019-01-18 14:05:46

 Uusimmat päiväjärjestykset

PJ 145/2018 vp
Tiistai 22.1.2019 klo 14.00
PJ 144/2018 vp
Perjantai 18.1.2019 klo 13.00
PJ 143/2018 vp
Torstai 17.1.2019 klo 16.00
PJ 142/2018 vp
Keskiviikko 16.1.2019 klo 14.00
PJ 141/2018 vp
Tiistai 15.1.2019 klo 14.00
PJ 140/2018 vp
Perjantai 11.1.2019 klo 13.00
PJ 139/2018 vp
Torstai 10.1.2019 klo 16.00
PJ 138/2018 vp
Keskiviikko 9.1.2019 klo 14.00
PJ 137/2018 vp
Tiistai 8.1.2019 klo 14.00
PJ 136/2018 vp
Perjantai 21.12.2018 klo 10.00
PJ 135/2018 vp
Torstai 20.12.2018 klo 10.00
PJ 134/2018 vp
Keskiviikko 19.12.2018 klo 10.00
PJ 133/2018 vp
Tiistai 18.12.2018 klo 10.00
PJ 132/2018 vp
Maanantai 17.12.2018 klo 13.00
PJ 131/2018 vp
Perjantai 14.12.2018 klo 13.00
PJ 130/2018 vp
Torstai 13.12.2018 klo 16.00
PJ 129/2018 vp
Keskiviikko 12.12.2018 klo 14.00
PJ 128/2018 vp
Tiistai 11.12.2018 klo 14.00
PJ 127/2018 vp
Maanantai 10.12.2018 klo 14.00
PJ 126/2018 vp
Keskiviikko 5.12.2018 klo 14.01
PJ 125/2018 vp
Tiistai 4.12.2018 klo 14.00
PJ 124/2018 vp
Perjantai 30.11.2018 klo 13.00
PJ 123/2018 vp
Torstai 29.11.2018 klo 16.00
PJ 122/2018 vp
Keskiviikko 28.11.2018 klo 14.00
PJ 121/2018 vp
Tiistai 27.11.2018 klo 14.00
PJ 120/2018 vp
Perjantai 23.11.2018 klo 13.00
PJ 119/2018 vp
Torstai 22.11.2018 klo 16.00
PJ 118/2018 vp
Keskiviikko 21.11.2018 klo 14.00
PJ 117/2018 vp
Tiistai 20.11.2018 klo 14.00
PJ 116/2018 vp
Perjantai 16.11.2018 klo 13.00
PJ 115/2018 vp
Torstai 15.11.2018 klo 16.00
PJ 114/2018 vp
Keskiviikko 14.11.2018 klo 14.00
PJ 113/2018 vp
Tiistai 13.11.2018 klo 14.00
PJ 112/2018 vp
Perjantai 9.11.2018 klo 13.00
PJ 111/2018 vp
Torstai 8.11.2018 klo 16.00
PJ 110/2018 vp
Keskiviikko 7.11.2018 klo 14.00
PJ 109/2018 vp
Tiistai 6.11.2018 klo 14.00
PJ 108/2018 vp
Perjantai 26.10.2018 klo 13.00
PJ 107/2018 vp
Torstai 25.10.2018 klo 16.00
PJ 106/2018 vp
Keskiviikko 24.10.2018 klo 14.00
PJ 105/2018 vp
Tiistai 23.10.2018 klo 14.00
PJ 104/2018 vp
Perjantai 19.10.2018 klo 13.00
PJ 103/2018 vp
Torstai 18.10.2018 klo 16.00
PJ 102/2018 vp
Keskiviikko 17.10.2018 klo 14.00
PJ 101/2018 vp
Tiistai 16.10.2018 klo 14.00
PJ 100/2018 vp
Perjantai 12.10.2018 klo 13.00
PJ 99/2018 vp
Torstai 11.10.2018 klo 16.00
PJ 98/2018 vp
Keskiviikko 10.10.2018 klo 14.00
PJ 97/2018 vp
Tiistai 9.10.2018 klo 14.00
PJ 96/2018 vp
Perjantai 5.10.2018 klo 13.00