valiokunnat_560.jpg

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

Suuren valiokunnan vuosi käynnistyi valtiovarainministerin kuulemisellahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-2018-ecofin-emu.aspxSuuren valiokunnan vuosi käynnistyi valtiovarainministerin kuulemisella2018-01-19T12:15:00Z
Valiokunnat saivat pääministerin selvityksen viime viikon Eurooppa-neuvostostahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-sipila-eurooppa-neuvosto-joulukuu.aspxValiokunnat saivat pääministerin selvityksen viime viikon Eurooppa-neuvostosta2017-12-19T08:25:00Z
Suuri valiokunta: Komissio voi aloittaa neuvottelut monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-neuvottelut-investointituomioistuin.aspxSuuri valiokunta: Komissio voi aloittaa neuvottelut monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi 2017-12-19T07:00:00Z
Suuri valiokunta käsitteli puhtaan energian pakettiahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-puhtaan-energian-paketti.aspxSuuri valiokunta käsitteli puhtaan energian pakettia2017-12-15T13:40:00Z
Suuri valiokunta hyväksyi alkoholin vähittäismyynnin prosenttirajan nostonhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-hyvaksyi-alkoholin-vahittaismyynnin-prosentti.aspxSuuri valiokunta hyväksyi alkoholin vähittäismyynnin prosenttirajan noston2017-12-15T10:35:00Z
Työperäisen maahanmuuton haasteet -seminaari Kansalaisinfossa ma 18.12. https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Työperäisen-maahanmuuton-haasteet-seminaari-Kansalaisinfossa-.aspxTyöperäisen maahanmuuton haasteet -seminaari Kansalaisinfossa ma 18.12. 2017-12-15T07:30:00Z
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei puolla alkoholijuomien prosenttirajan nostoahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/StV-alkoholilaki-2017.aspxSosiaali- ja terveysvaliokunta ei puolla alkoholijuomien prosenttirajan nostoa2017-12-14T08:25:00Z
Pääministeri Sipilä antoi valiokunnille ennakkoselvityksen Eurooppa-neuvoston kokouksestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eurooppa-neuvosto-joulukuu-sipila-brexit.aspxPääministeri Sipilä antoi valiokunnille ennakkoselvityksen Eurooppa-neuvoston kokouksesta2017-12-13T11:00:00Z
Talouden kasvusta huolimatta tuleviin menopaineisiin on varauduttavahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Talouden-kasvusta-huolimatta-tuleviin-menopaineisiin-on-varauduttava.aspxTalouden kasvusta huolimatta tuleviin menopaineisiin on varauduttava2017-12-12T08:00:00Z
Ministeri Terho arvioi suurelle valiokunnalle Brexit-neuvottelujen etenemistähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-terho-brexit-neuvottelut.aspxMinisteri Terho arvioi suurelle valiokunnalle Brexit-neuvottelujen etenemistä2017-12-08T14:20:00Z

 Uusimmat mietinnöt

SuVM 1/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
StVM 23/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
StVM 24/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TuVM 2/2017 vp
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta
TaVM 23/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi avaruustoiminnasta ja löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

PeVL 61/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
SuVL 10/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut yleissopimuksesta investointiriitojen ratkaisemiseen tarkoitetun monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi
PeVL 59/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
PeVL 60/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Unionin toimielinten tietosuoja-asetus)
PeVL 58/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt)