Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokunnat

valiokunnat_560.jpg

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

Perustuslakivaliokunta esittää useita muutoksia sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksiinhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/pev-sote-lausunto-220219.aspxPerustuslakivaliokunta esittää useita muutoksia sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksiin2019-02-22T15:00:00Z
Risikko tapasi valtiosääntöasiantuntijoitahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/risikko-valtiosaantoasiantuntijat-keskustelu.aspxRisikko tapasi valtiosääntöasiantuntijoita2019-02-21T18:45:00Z
Ammattikorkeakoulujen opiskelijat pääsemässä YTHS:n piiriinhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/StVM-yhts-ammattikorkeakoulut.aspxAmmattikorkeakoulujen opiskelijat pääsemässä YTHS:n piiriin2019-02-21T13:40:00Z
Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai katsauksen vanhustenhuollon ajankohtaiseen tilanteeseenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/StV-vanhushuollon-tilanne.aspxSosiaali- ja terveysvaliokunta sai katsauksen vanhustenhuollon ajankohtaiseen tilanteeseen2019-02-21T08:35:00Z
Perustuslakivaliokunta julkisti siviili- ja sotilastiedustelulakeja koskevat asiantuntijalausunnothttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/pev-tiedustelulait-asiantuntijalausunnot.aspxPerustuslakivaliokunta julkisti siviili- ja sotilastiedustelulakeja koskevat asiantuntijalausunnot2019-02-20T09:50:00Z

 Uusimmat mietinnöt

PuVM 7/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta
VaVM 36/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
TaVM 38/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
TaVM 37/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
StVM 35/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

PeVL 65/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
LaVL 35/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)
TaVL 66/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
TaVL 67/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
YmVL 50/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto koskien toimia hormonitoimintaa häiritseviin kemikaaleihin liittyvien riskien vähentämiseksi