Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokunnat

valiokunnat_560.jpg

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

Suuressa valiokunnassa maatalous-, energia- ja ympäristöasioitahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-leppa-maatalous-energia-ymparisto.aspxSuuressa valiokunnassa maatalous-, energia- ja ympäristöasioita2018-12-14T12:45:00Z
Perustuslakivaliokunnan mietinnöt siviili- ja sotilastiedustelun valvonnasta ovat valmistuneethttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/pev_tiedustelulait.aspxPerustuslakivaliokunnan mietinnöt siviili- ja sotilastiedustelun valvonnasta ovat valmistuneet2018-12-14T09:05:00Z
LIVE: Kokeilukulttuurin arviointi -tulosseminaari 14.12. https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/kokeilukulttuuri-seminaari-13122018.aspxLIVE: Kokeilukulttuurin arviointi -tulosseminaari 14.12. 2018-12-13T06:00:00Z
Mietintö henkilöön perustuvia irtisanomisperusteita koskevasta hallituksen esityksestä valmistuihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/tyoelama-henkiloperusteinen-irtisanominen.aspxMietintö henkilöön perustuvia irtisanomisperusteita koskevasta hallituksen esityksestä valmistui2018-12-11T13:25:00Z
Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi mietinnön nopeusrajoitetuista kevytautoista https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/liikenne-ja-viestintavaliokunta-nopeusrajoitus-kevytauto.aspxLiikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi mietinnön nopeusrajoitetuista kevytautoista 2018-12-11T12:35:00Z

 Uusimmat mietinnöt

PeVM 9/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
PeVM 10/2018 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
HaVM 21/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
VaVM 26/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta
VaVM 27/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

LaVL 30/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Eurojustin ja Georgian välisestä yhteistyösopimuksesta
TyVL 9/2018 vp
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa
SiVL 15/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
SiVL 16/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
StVL 9/2018 vp
Hallituksen vuosikertomus 2017