Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokunnat

valiokunnat_560.jpg

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

Tulevaisuusvaliokunta julkaisi jakamistaloutta ja työn tulevaisuutta koskevan raportinhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tulevaisuusvaliokunta-julkaisi-jakamistaloutta-ja-työn-tulevaisuutta-koskevan-raportin.aspxTulevaisuusvaliokunta julkaisi jakamistaloutta ja työn tulevaisuutta koskevan raportin2018-10-23T09:35:00Z
Tulevaisuusvaliokunta ehdottaa muutoksia budjetin valmisteluun ja käsittelyynhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/tulevaisuusvaliokunta-ehdottaa-muutoksia-budjetin-valmisteluun-ja-kasittelyyn.aspxTulevaisuusvaliokunta ehdottaa muutoksia budjetin valmisteluun ja käsittelyyn2018-10-22T09:48:00Z
LIVE: Tulevaisuusvaliokunnan avoin kuuleminen kestävästä kehityksestä 24.10. klo 9–12https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/tuv_live_tutkittu_tieto_kayttoon.aspxLIVE: Tulevaisuusvaliokunnan avoin kuuleminen kestävästä kehityksestä 24.10. klo 9–122018-10-22T07:13:18Z
Suuri valiokunta kuuli pääministeri Sipilää EU-huippukokouksistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kuuli-pääministeri-Sipilää-EU-huippukokouksista.aspxSuuri valiokunta kuuli pääministeri Sipilää EU-huippukokouksista2018-10-17T10:25:00Z
Suuressa valiokunnassa esillä kalastuskiintiöt, EU:n maatalouspolitiikka ja Eurooppa-neuvoston pohjustaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuressa-valiokunnassa-esillä-kalastuskiintiöt,-EUn-maatalouspolitiikka-ja-Eurooppa-neuvoston-pohjustaminen.aspxSuuressa valiokunnassa esillä kalastuskiintiöt, EU:n maatalouspolitiikka ja Eurooppa-neuvoston pohjustaminen2018-10-12T12:05:00Z

 Uusimmat mietinnöt

MmVM 13/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta
VaVM 13/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Alankomaiden kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
VaVM 14/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
HaVM 11/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
LiVM 23/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

HaVL 28/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta
HaVL 29/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
TuVL 4/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
PuVL 15/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
TaVL 56/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019