valiokunnat.jpg

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

Puhtaan energian paketti ja päästökauppadirektiivi puhuttivat suurta valiokuntaahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/puhtaan-energian-paketti-paastokauppadirektiivi-suuri-valiokunta.aspxPuhtaan energian paketti ja päästökauppadirektiivi puhuttivat suurta valiokuntaa2017-02-24T13:15:00Z
Veronkiertoa torjuva direktiivi ja Kreikan tilanne esillä suuressa valiokunnassahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/veronkierto-direktiivi-kreikka-suuri-valiokunta.aspxVeronkiertoa torjuva direktiivi ja Kreikan tilanne esillä suuressa valiokunnassa2017-02-17T13:35:00Z
Tarkastusvaliokunta edellyttää riskien hallinnan ohjeistusta valtio-omisteisille yhtiöillehttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/TrV_Finavia_omistajaohjaus_20170217.aspxTarkastusvaliokunta edellyttää riskien hallinnan ohjeistusta valtio-omisteisille yhtiöille2017-02-17T10:00:00Z
Suuri valiokunta keskusteli kauppapolitiikan ajankohtaisista kysymyksistähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-eu-kauppapolitiikka-ajankohtaista.aspxSuuri valiokunta keskusteli kauppapolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä2017-02-15T13:10:00Z
Lakivaliokunta ehdottaa kansalaisaloitteen hylkäämistähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Lakivaliokunta-ehdottaa-kansalaisaloitteen-hylkaamista.aspxLakivaliokunta ehdottaa kansalaisaloitteen hylkäämistä2017-02-15T11:05:00Z
Verkkotallenne lakivaliokunnan äitiyslakia koskevan kansalaisaloitteen kuulemistilaisuudestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Lakivaliokunnan-julkinen-kuuleminen-äitiyslakia-koskevasta-kansalaisaloitteesta.aspxVerkkotallenne lakivaliokunnan äitiyslakia koskevan kansalaisaloitteen kuulemistilaisuudesta2017-02-16T11:15:00Z
Verkkotallenne työeläkeindeksiä koskevan kansalaisaloitteen kuulemistilaisuudestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/StV-kokous-suorana-16.2.17.aspxVerkkotallenne työeläkeindeksiä koskevan kansalaisaloitteen kuulemistilaisuudesta2017-02-16T11:20:00Z
Brexit-ministeri David Davis vieraili eduskunnassahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Brexit-Davis-eduskunnassa.aspxBrexit-ministeri David Davis vieraili eduskunnassa2017-02-13T13:25:00Z
Suuri valiokunta keskusteli nuorisosta ja koulutuksestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-nuoriso-koulutus-solidaarisuusjoukot.aspxSuuri valiokunta keskusteli nuorisosta ja koulutuksesta2017-02-10T12:15:00Z
Perustuslakivaliokunta: Kansalaisaloite ei ole ongelmaton perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen kannaltahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Kansalaisaloite-ei-ole-ongelmaton-perustuslain-yhdenvertaisuussaannoksen-.aspxPerustuslakivaliokunta: Kansalaisaloite ei ole ongelmaton perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen kannalta2017-02-10T09:50:00Z

 Uusimmat mietinnöt

HaVM 1/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain muuttamisesta
TyVM 1/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LiVM 1/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merilain ja valmismatkalain muuttamisesta
TrVM 1/2017 vp
Finavia ja valtionyhtiöiden riskienhallinta
StVM 2/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

MmVL 1/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta yhteisen maatalouspolitiikan asetusten yksinkertaistamiseksi varainhoitoasetuksen uudistamisen yhteydessä (Omnibus-asetusehdotus)
StVL 1/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista
TaVL 7/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2017
TuVL 1/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030
PeVL 5/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä kalastuslain muuttamisesta