Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokunnat

valiokunnat_560.jpg

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

Talousvaliokunnan vierailulla Varsinais-Suomessa aiheina työllisyys ja viennin tukeminen https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/TaV_varsinaissuomi_tiedote_2018.aspxTalousvaliokunnan vierailulla Varsinais-Suomessa aiheina työllisyys ja viennin tukeminen 2018-08-17T08:00:00Z
Sosiaali- ja terveysvaliokunta Satakuntaan ja SuomiAreenaanhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/StV_Satakuntaan.aspxSosiaali- ja terveysvaliokunta Satakuntaan ja SuomiAreenaan2018-07-16T05:45:00Z
Eduskunta Suomi-Areenassa Porissa 16.–20.7.2018 https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Eduskunta_SuomiAreenassa_06072018.aspxEduskunta Suomi-Areenassa Porissa 16.–20.7.2018 2018-07-13T07:30:00Z
Suuri valiokunta kuuli pääministeri Sipilää viime viikon Eurooppa-neuvostostahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/SuV_050718.aspxSuuri valiokunta kuuli pääministeri Sipilää viime viikon Eurooppa-neuvostosta2018-07-05T09:35:00Z
Pääministeri antoi suurelle valiokunnalle selvityksen tulevasta Eurooppa-neuvoston kokouksestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-eurooppaneuvosto-kesakuu-2018.aspxPääministeri antoi suurelle valiokunnalle selvityksen tulevasta Eurooppa-neuvoston kokouksesta2018-06-26T11:30:00Z

 Uusimmat mietinnöt

LiVM 17/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta
VaVM 9/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
HaVM 7/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
VaVM 10/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022
TaVM 11/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

LaVL 12/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
VaVL 9/2018 vp
Hallituksen vuosikertomus 2017
HaVL 18/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)
HaVL 19/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta (julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö)
MmVL 12/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (UTP-direktiivi)