valiokunnat_560.jpg

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

Ministeri Terho arvioi suurelle valiokunnalle Brexit-neuvottelujen etenemistähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-terho-brexit-neuvottelut.aspxMinisteri Terho arvioi suurelle valiokunnalle Brexit-neuvottelujen etenemistä2017-12-08T14:20:00Z
Suuri valiokunta: Suomen osallistuttava aloitteellisesti keskusteluun EU:n tulevaisuudestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-suomen-oltava-aloitteellinen-eu-tulevaisuus.aspxSuuri valiokunta: Suomen osallistuttava aloitteellisesti keskusteluun EU:n tulevaisuudesta2017-12-08T13:30:00Z
Valtiovarainvaliokunta hyväksyi tulotietojärjestelmää koskevan lainsäädäntökokonaisuudenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/VaVM-tulotietojarjestelma-.aspxValtiovarainvaliokunta hyväksyi tulotietojärjestelmää koskevan lainsäädäntökokonaisuuden2017-12-07T14:05:00Z
Valtiovarainvaliokunta puoltaa alkoholiveron korotuksia https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Valtiovarainvaliokunta-puoltaa-alkoholiveron-korotuksia-.aspxValtiovarainvaliokunta puoltaa alkoholiveron korotuksia 2017-12-07T11:15:00Z
Suuressa valiokunnassa ennakkoselvityksiä ensi viikon ministerineuvostoistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-ecofin-terveys-turvapaikka.aspxSuuressa valiokunnassa ennakkoselvityksiä ensi viikon ministerineuvostoista2017-12-01T14:20:00Z
Tarkastusvaliokunnan mietintö budjetti- ja valvontavallan toteutumisesta on valmistunut https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tarkastusvaliokunta_mietinto_budjetti_valvontavalta_20171201.aspxTarkastusvaliokunnan mietintö budjetti- ja valvontavallan toteutumisesta on valmistunut 2017-12-01T08:30:00Z
Puolustusvaliokunta tutustuu Uusimaa 17 -pääsotaharjoitukseenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puolustusvaliokunta-seuraa-pääsotaharjoitusta.aspxPuolustusvaliokunta tutustuu Uusimaa 17 -pääsotaharjoitukseen2017-11-30T07:00:00Z
Suuren valiokunnan julkinen asiantuntijakuuleminen käsitteli globalisaatiota ja kestävää kauppaahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/kestava-kauppa-suv.aspxSuuren valiokunnan julkinen asiantuntijakuuleminen käsitteli globalisaatiota ja kestävää kauppaa2017-11-28T13:10:00Z
LIVE: Asuntopolitiikan kehittämistarpeet -kuuleminen keskiviikkona klo 11 alkaenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Asuntopolitiikka_verkkolahetys_20171129.aspxLIVE: Asuntopolitiikan kehittämistarpeet -kuuleminen keskiviikkona klo 11 alkaen2017-11-28T11:25:00Z
Kansanedustajat keskustelivat COSAC:issa maahanmuutosta, EU:n tulevaisuudesta ja digitaalisista sisämarkkinoistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/COSAC-Tallinna-maahanmuutto-digitaaliset-sisamarkkinat.aspxKansanedustajat keskustelivat COSAC:issa maahanmuutosta, EU:n tulevaisuudesta ja digitaalisista sisämarkkinoista2017-11-28T10:25:00Z

 Uusimmat mietinnöt

HaVM 28/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
VaVM 22/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä
StVM 22/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
MmVM 11/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
HaVM 27/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

HaVL 39/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
PeVL 56/2017 vp
Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma
LiVL 29/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet)
UaVL 10/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon välisen globaalisopimuksen modernisoinnista
SuVL 9/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU27-päämiesten tulevaisuuspohdinnan ja Rooman julistuksen seuranta