valiokunnat.jpg

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

Louhelainen: Ratkaisut EU-politiikassa vaativat yhteistyötä kansallisten ja EU-instituutioiden välillähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Louhelainen-ratkaisut-EU-politiikka-yhteistyö-kansalliset-instituutiot.aspxLouhelainen: Ratkaisut EU-politiikassa vaativat yhteistyötä kansallisten ja EU-instituutioiden välillä2017-01-23T13:35:00Z
EU-valiokuntien puheenjohtajat käsittelevät Maltan puheenjohtajuuskauden painopisteitähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/COSAC-puheenjohtajat-Malta.aspxEU-valiokuntien puheenjohtajat käsittelevät Maltan puheenjohtajuuskauden painopisteitä2017-01-19T06:30:00Z
Suuri valiokunta edellyttää lisäselvityksiä yhteisöveropohjaa uudistavista direktiiviehdotuksistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-lisaselvitys-yhteisoveropohja-direktiiviehdotukset.aspxSuuri valiokunta edellyttää lisäselvityksiä yhteisöveropohjaa uudistavista direktiiviehdotuksista2016-12-21T07:25:00Z
Pääministeri antoi valiokunnille selvityksen viime viikon Eurooppa-neuvostostahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/paaministeri-selvitti-eurooppa-neuvostoa-valiokunnille-suv-uav.aspxPääministeri antoi valiokunnille selvityksen viime viikon Eurooppa-neuvostosta2016-12-20T12:55:00Z
Päästökauppadirektiivi ja kestävä kemikaalien hallinta suuren valiokunnan aiheinahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-paastokauppadirektiivi-kemikaalien-kestava-hallinta.aspxPäästökauppadirektiivi ja kestävä kemikaalien hallinta suuren valiokunnan aiheina2016-12-16T12:25:00Z
Loppuviikon Eurooppa-neuvosto suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kokouksen aiheenahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Loppuviikon-Eurooppa-neuvosto-suuren-valiokunnan-ulkoasiainvaliokunnan-aihe.aspxLoppuviikon Eurooppa-neuvosto suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kokouksen aiheena2016-12-14T13:05:00Z
Valiokunta kohdistaa suurimmat lisäykset lapsiin, nuoriin ja kulttuuriinhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Valtiovarainvaliokunnan-budjettitiedote.aspxValiokunta kohdistaa suurimmat lisäykset lapsiin, nuoriin ja kulttuuriin2016-12-14T08:30:00Z
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö päivystyssairaaloista valmistuihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/StV-mietinto-paivystyssairaalat-valmistus--.aspxSosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö päivystyssairaaloista valmistui2016-12-12T17:15:00Z
Muuttoliike, EU:n ja Turkin välinen yhteistyö ja maatalous esillä suuressa valiokunnassahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/muuttoliike-eu-turkki-maatalous-suuri-valiokunta.aspxMuuttoliike, EU:n ja Turkin välinen yhteistyö ja maatalous esillä suuressa valiokunnassa2016-12-09T13:25:00Z
Sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa perustulokokeiluahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Sosiaali--ja-terveysvaliokunta-puoltaa-perustulokokeilua.aspxSosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa perustulokokeilua2016-12-09T13:30:00Z

 Uusimmat mietinnöt

PeVM 2/2016 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2015
PeVM 3/2016 vp
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2015
HaVM 29/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
HaVM 30/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
StVM 44/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

SuVL 8/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta (CCTB)
SuVL 9/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB)
VaVL 7/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta
VaVL 8/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB)
PeVL 67/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi