valiokunnat_560.jpg

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta keskusteli Eurooppa-neuvoston aattona EU:n kehittämisestähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-eurooppa-neuvosto-eun-kehittaminen.aspxSuuri valiokunta keskusteli Eurooppa-neuvoston aattona EU:n kehittämisestä2017-10-18T11:55:00Z
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa luopumista kiinteistöveron alarajaprosenttien korotuksistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Valtiovarainvaliokunta-ehdottaa-luopumista-kiinteistöveron-alarajan-korotuksista.aspxValtiovarainvaliokunta ehdottaa luopumista kiinteistöveron alarajaprosenttien korotuksista2017-10-17T13:05:00Z
Julkinen kuuleminen eutanasia-kansalaisaloitteesta 9. marraskuutahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Julkinen-kuuleminen-eutanasia-kansalaisaloitteesta-9.-marraskuuta.aspxJulkinen kuuleminen eutanasia-kansalaisaloitteesta 9. marraskuuta2017-10-17T09:40:00Z
Suuri valiokunta kuuli ministeri Terhoa Eurooppa-neuvoston valmisteluistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-Terho-eurooppa-neuvosto-valmistelu.aspxSuuri valiokunta kuuli ministeri Terhoa Eurooppa-neuvoston valmisteluista2017-10-13T12:10:00Z
Energiaunionista vastaava komissaari tapasi suuren valiokunnan jäseniähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-komissaari-Sefcovic.aspxEnergiaunionista vastaava komissaari tapasi suuren valiokunnan jäseniä2017-10-12T11:40:00Z
Eduskunta tukee valtioneuvoston toimintalinjaa LULUCF- ja taakanjakoneuvotteluissahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-tukee-valtioneuvoston-toimintalinjaa-LULUCF-taakanjako.aspxEduskunta tukee valtioneuvoston toimintalinjaa LULUCF- ja taakanjakoneuvotteluissa2017-10-11T11:00:00Z
Liikenne- ja viestintävaliokunta vierailulle Skotlantiin ja Irlantiin 9.-13. lokakuuta https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/LiV_skotlanti_Irlanti_2017.aspxLiikenne- ja viestintävaliokunta vierailulle Skotlantiin ja Irlantiin 9.-13. lokakuuta 2017-10-07T05:40:00Z
Suuressa valiokunnassa useita ministerikuulemisiahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuressa-valiokunnassa-useita-ministerikuulemisia.aspxSuuressa valiokunnassa useita ministerikuulemisia2017-10-06T13:00:00Z
Valtiovarainvaliokunta hyväksyi toisen lisätalousarvion ja veteraanien määrärahan korotuksenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Valtiovarainvaliokunta-hyväksyi-toisen-lisätalousarvion-ja-veteraanien-määrärahan-korotuksen.aspxValtiovarainvaliokunta hyväksyi toisen lisätalousarvion ja veteraanien määrärahan korotuksen2017-10-06T12:20:00Z
Hallintovaliokunta tutustuu Japanissa onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja aluehallinnon järjestämiseenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/hallintovaliokunta-japani-aluehallinto-onnettumuuksien-ehkaisy.aspxHallintovaliokunta tutustuu Japanissa onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja aluehallinnon järjestämiseen2017-10-05T08:15:00Z

 Uusimmat mietinnöt

LaVM 10/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
VaVM 9/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta
YmVM 11/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta
YmVM 12/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
VaVM 8/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

PeVL 39/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
TaVL 45/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta
PeVL 35/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta
PeVL 36/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PeVL 37/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi