Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokunnat

valiokunnat_560.jpg

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta käsitteli Kreikan sopeutusohjelman päättämistähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-kreikka-sopeutus-lopetus.aspxSuuri valiokunta käsitteli Kreikan sopeutusohjelman päättämistä2018-06-20T10:35:00Z
Parlamenttien EU-valiokuntien COSAC koolla Sofiassahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/cosac-sofia.aspxParlamenttien EU-valiokuntien COSAC koolla Sofiassa2018-06-19T12:35:00Z
Verkkotallenne sosiaali- ja terveysvaliokunnan julkisesta kuulemisesta 19.6.https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Live-stv-sotevastine.aspxVerkkotallenne sosiaali- ja terveysvaliokunnan julkisesta kuulemisesta 19.6.2018-06-19T06:25:00Z
Suuri valiokunta keskusteli yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-yhteinen-maatalouspolitiikka.aspxSuuri valiokunta keskusteli yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta2018-06-15T12:45:00Z
Suuren valiokunnan kansalaiskuulemiset alkoivat Tampereella https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuren-valiokunnan-kansalaiskuulemiset-alkoivat-tampere.aspxSuuren valiokunnan kansalaiskuulemiset alkoivat Tampereella 2018-06-13T11:40:00Z

 Uusimmat mietinnöt

LiVM 17/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta
VaVM 9/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
HaVM 7/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
VaVM 10/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022
TaVM 11/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

MmVL 12/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (UTP-direktiivi)
MmVL 13/2018 vp
Hallituksen vuosikertomus 2017
SiVL 8/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tasapainoinen teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanojärjestelmä nykypäivän yhteiskunnallisiin haasteisiin
LaVL 11/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista vakavaraisuusasetuksen muuttamisesta järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamiseksi sekä direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (järjestämättömien vastuiden kattaminen ja jälkimarkkinat)
PeVL 21/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi