IMG_7884kr_Hallinto.jpg

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

HaVM 9/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
HaVM 8/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
HaVM 7/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

HaVL 13/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (määritelmäasetus)
HaVL 12/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HaVL 10/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
HaVE
57
2017 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 30.5.2017 klo 12.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EUAA, Euroopan unionin turvapaikkavirasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-125252
EU; OSA; Euroopan unionin turvapaikkavirastoa koskeva asetusehdotus
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-126981
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
Käsittelyn pohjana on 24.5.2017 jaettu lausuntoluonnos. 
Jatketaan yleiskeskustelua. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-121609
OSA; Eurodac U-jatkokirje
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan syyttäjänviraston perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-125056
EU/OSA/Euroopan syyttäjänvirastoa (EPPO) koskeva asetusehdotus
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-127981
HE 38/2017 vp HaV 30.05.2017 neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-128042
HE 38/2017 vp HaV 30.05.2017 järjestöpäällikkö, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Mikko Nygård, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-128084
HE 38/2017 vp HaV 30.05.2017 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-128077
HE 38/2017 vp HaV 30.05.2017 Valtiokonttori Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-127982
HE 38/2017 vp HaV 30.05.2017 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-128137
HE 38/2017 vp HaV 30.05.2017 Palkansaajajärjestö Pardia ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Hannu
Koivurinta
valtiovarainministeriö
liite
järjestöpäällikkö, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry
Mikko
Nygård
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Valtiokonttori
liite
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
liite
Palkansaajajärjestö Pardia ry
liite
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten (erityisosaajadirektiivi).
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-120678
OSA; Erityisosaajadirektiivi (ns. Blue Card-direktiivi)
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-128105
U 44/2016 vp HaV 30.05.2017 erityisasiantuntija Elina Johansson, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-127980
U 44/2016 vp HaV 30.05.2017 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-127958
U 44/2016 vp HaV 30.05.2017 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
UJ 8/2017 vp 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 12.45
erityisasiantuntija
Elina
Johansson
sisäministeriö
liite
hallitusneuvos
Liisa
Heinonen
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Akava ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-127995
HE 15/2017 vp HaV 30.05.2017 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-128101
HE 15/2017 vp HaV 30.05.2017 Palkansaajajärjestö Pardia ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-128043
HE 15/2017 vp HaV 30.05.2017 Sisäiset tarkastajat ry Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Vastineen täydennys 
valtiovarainministeriö
liite
Palkansaajajärjestö Pardia ry
liite
Sisäiset tarkastajat ry
liite
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-128044
HE 47/2017 vp HaV 30.05.2017 Sisäiset tarkastajat ry Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Sisäiset tarkastajat ry
liite
11
Muut asiat
Todetaan, että hallintovaliokunnan ja sisäministeriön yhteiseen osastoon Maailma kylässä -festivaaleilla 27.-28.5.2017 osallistuivat vpj. Korhonen, jäsenet Kari, Katainen, Kurvinen, Kärnä, Pylväs, Räsänen ja Semi, valiokuntaneuvokset Lantto ja Rinne, istuntoasiainneuvos Helo sekä valiokuntakanslian sihteerit Parviainen ja Kuronen. Todetaan lisäksi, että tapahtumassa järjestettyyn Turvallinen Suomi 100 vuotta - maailman turvallisin maa? -paneelikeskusteluun la 27.5.2017 osallistuivat sisäministeri Risikko sekä edustajat Kari, Kärnä ja Ruoho. 
12
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 31.5.2017 klo 11.15. 

 Viikkosuunnitelma

Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 22/2017

 Kokoussuunnitelma

Hallintovaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 18—27/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

HaVP 56/2017 vp
Keskiviikko 24.5.2017 klo 11.15—13.15
HaVP 55/2017 vp
Tiistai 23.5.2017 klo 12.15—13.20
HaVP 52/2017 vp
Perjantai 12.5.2017 klo 11.15—12.50
HaVP 51/2017 vp
Torstai 11.5.2017 klo 12.15—14.00
HaVP 50/2017 vp
Keskiviikko 10.5.2017 klo 11.15—13.00

 Puheenjohtaja

 

 

Juho Eerolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1093.aspxJuho EerolaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/959.aspxTimo V. KorhonenKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Anders Adlercreutzhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1306.aspxAnders AdlercreutzRuotsalainen eduskuntaryhmä
Mika Karihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1133.aspxMika KariSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Elsi Katainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/939.aspxElsi KatainenKeskustan eduskuntaryhmä
Kari Kulmalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1339.aspxKari KulmalaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1341.aspxAntti KurvinenKeskustan eduskuntaryhmä
Mikko Kärnähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1348.aspxMikko KärnäKeskustan eduskuntaryhmä
Sirpa Paaterohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/887.aspxSirpa PaateroSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Olli-Poika Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1304.aspxOlli-Poika ParviainenVihreä eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Wille Rydmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1282.aspxWille RydmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Joona Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1311.aspxJoona RäsänenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Matti Semihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1315.aspxMatti SemiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Mari-Leena Talvitiehttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1323.aspxMari-Leena TalvitieKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kari Tolvanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1118.aspxKari TolvanenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Tuula Haatainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/538.aspxTuula HaatainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspxPertti HakanenKeskustan eduskuntaryhmä
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspxLasse HautalaKeskustan eduskuntaryhmä
Reijo Hongistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1119.aspxReijo HongistoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Harri Jaskarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/972.aspxHarri JaskariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ilkka Kantolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/954.aspxIlkka KantolaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Outi Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/940.aspxOuti MäkeläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/592.aspxAntti RantakangasKeskustan eduskuntaryhmä
Jari Ronkainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1308.aspxJari RonkainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Ossi Lantto, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, eduskuntasihteeri
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2148, +358 407382089

Päivi Parviainen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2054

Riikka Kuronen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2237

Janne Kataja, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Hallintovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2054, f. 09 432 2070
hav(at)eduskunta.fi