IMG_7884kr_Hallinto.jpg

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

HaVM 9/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
HaVM 8/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
HaVM 7/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

HaVL 12/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HaVL 10/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
HaVL 11/2017 vp
Valtioneuvoston puolustusselonteko

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
HaVE
56
2017 vp
Hallintovaliokunta
Keskiviikko 24.5.2017 klo 11.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (määritelmäasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-120529
Komission ehdotus määritelmäasetukseksi
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Dublin-järjestelmä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-127042
U 31/2016 vp HaV 24.05.2017 maahanmuuttojohtaja Tuomo Kurri, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Kurri, Kekomäki
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-126952
U 31/2016 vp HaV 24.05.2017 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta koskien Maahanmuuttoviraston lausuntoa. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
maahanmuuttojohtaja
Tuomo
Kurri
sisäministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Kalle
Kekomäki
sisäministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Maahanmuuttovirasto
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle Etenemissuunnitelma Schengen-järjestelmän normaalin toiminnan palauttamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-127013
E 30/2016 vp HaV 24.05.2017 erityisasiantuntija Heidi Sulander, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Kalle
Kekomäki
sisäministeriö
erityisasiantuntija
Heidi
Sulander
sisäministeriö
liite
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-121609
OSA; Eurodac U-jatkokirje
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-127089
U 30/2016 vp HaV 24.05.2017 ylitarkastaja Tuuli Kainulainen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-127028
U 30/2016 vp HaV 24.05.2017 erityisasiantuntija Tanja Jaatinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-127038
U 30/2016 vp HaV 24.05.2017 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-126951
U 30/2016 vp HaV 24.05.2017 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ylitarkastaja
Tuuli
Kainulainen
sisäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Tanja
Jaatinen
oikeusministeriö
liite
tietosuojavaltuutettu
Reijo
Aarnio
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Maahanmuuttovirasto
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan syyttäjänviraston perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-125056
EU/OSA/Euroopan syyttäjänvirastoa (EPPO) koskeva asetusehdotus
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-127020
U 64/2013 vp HaV 24.05.2017 lainsäädäntöneuvos Hannele Taavila, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-126508
U 64/2013 vp HaV 24.05.2017 poliisiylitarkastaja Markku Ryymin, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
U-jatkokirje 12.5.2017 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.45
hallitusneuvos
Katariina
Jahkola
oikeusministeriö
lainsäädäntöneuvos
Hannele
Taavila
sisäministeriö
liite
valtionsyyttäjä
Ritva
Sahavirta
Valtakunnansyyttäjänvirasto
poliisiylitarkastaja
Markku
Ryymin
Poliisihallitus
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
9
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
Valtioneuvoston selonteko
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
10
Muut asiat
Viikkosuunnitelma 
11
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 30.5.2017 klo 12.15. 

 Viikkosuunnitelma

Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 22/2017

 Kokoussuunnitelma

Hallintovaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 18—27/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

HaVP 55/2017 vp
Tiistai 23.5.2017 klo 12.15—13.20
HaVP 52/2017 vp
Perjantai 12.5.2017 klo 11.15—12.50
HaVP 51/2017 vp
Torstai 11.5.2017 klo 12.15—14.00
HaVP 50/2017 vp
Keskiviikko 10.5.2017 klo 11.15—13.00
HaVP 49/2017 vp
Tiistai 9.5.2017 klo 12.15—13.55

 Puheenjohtaja

 

 

Juho Eerolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1093.aspxJuho EerolaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/959.aspxTimo V. KorhonenKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Anders Adlercreutzhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1306.aspxAnders AdlercreutzRuotsalainen eduskuntaryhmä
Mika Karihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1133.aspxMika KariSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Elsi Katainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/939.aspxElsi KatainenKeskustan eduskuntaryhmä
Kari Kulmalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1339.aspxKari KulmalaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1341.aspxAntti KurvinenKeskustan eduskuntaryhmä
Mikko Kärnähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1348.aspxMikko KärnäKeskustan eduskuntaryhmä
Sirpa Paaterohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/887.aspxSirpa PaateroSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Olli-Poika Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1304.aspxOlli-Poika ParviainenVihreä eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Wille Rydmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1282.aspxWille RydmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Joona Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1311.aspxJoona RäsänenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Matti Semihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1315.aspxMatti SemiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Mari-Leena Talvitiehttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1323.aspxMari-Leena TalvitieKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kari Tolvanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1118.aspxKari TolvanenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Tuula Haatainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/538.aspxTuula HaatainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspxPertti HakanenKeskustan eduskuntaryhmä
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspxLasse HautalaKeskustan eduskuntaryhmä
Reijo Hongistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1119.aspxReijo HongistoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Harri Jaskarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/972.aspxHarri JaskariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ilkka Kantolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/954.aspxIlkka KantolaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Outi Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/940.aspxOuti MäkeläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/592.aspxAntti RantakangasKeskustan eduskuntaryhmä
Jari Ronkainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1308.aspxJari RonkainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Ossi Lantto, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, eduskuntasihteeri
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2148, +358 407382089

Päivi Parviainen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2054

Riikka Kuronen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2237

Janne Kataja, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Hallintovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2054, f. 09 432 2070
hav(at)eduskunta.fi