Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallintovaliokunta

IMG_7884kr_Hallinto.jpg

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

HaVM 25/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta ja laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HaVM 23/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta
HaVM 24/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

HaVL 41/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta
HaVL 42/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HaVL 40/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
HaVE
138
2018 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 18.1.2019 klo 10.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta (EU:n hätämatkustusasiakirjadirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-239085
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 erityisasiantuntija Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-239086
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 erityisasiantuntija Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-239087
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-238968
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-238965
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-239089
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tulli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-238951
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 tiedonhallintapäällikkö Jari Råman, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-239090
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-238913
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-238972
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-237932
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-238981
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-238539
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 Valtakunnansyyttäjänvirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-239092
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-239093
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 Verohallinto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-237000
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 Hätäkeskuslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-238371
HE 259/2018 vp HaV 18.01.2019 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Jaana
Vehmaskoski
valtiovarainministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Anne
Ihanus
sisäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Suvi
Pato-Oja
sisäministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Niklas
Vainio
oikeusministeriö
liite
tulliylitarkastaja
Juha
Vilkko
Tulli
liite
tiedonhallintapäällikkö
Jari
Råman
Poliisihallitus
liite
tietosuojavaltuutettu
Reijo
Aarnio
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
oikeuskanslerinvirasto
liite
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
puolustusministeriö
liite
Valtakunnansyyttäjänvirasto
liite
keskusrikospoliisi
liite
Verohallinto
liite
Hätäkeskuslaitos
liite
Maahanmuuttovirasto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Säteilyturvakeskus
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Digi- ja väestötietovirastosta sekä aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-239094
HE 233/2018 vp HaV 18.01.2019 lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-239095
HE 233/2018 vp HaV 18.01.2019 lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-238945
HE 233/2018 vp HaV 18.01.2019 erityisasiantuntija Virpi Koivu, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-238947
HE 233/2018 vp HaV 18.01.2019 ylijohtaja Janne Viskari, Väestörekisterikeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-239096
HE 233/2018 vp HaV 18.01.2019 lakimies Aila Heusala, Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-239097
HE 233/2018 vp HaV 18.01.2019 lakimies Aila Heusala, Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-238924
HE 233/2018 vp HaV 18.01.2019 maistraatin päällikkö Jari Taipale, Länsi-Suomen maistraatti Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-238946
HE 233/2018 vp HaV 18.01.2019 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-238969
HE 233/2018 vp HaV 18.01.2019 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-239098
HE 233/2018 vp HaV 18.01.2019 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-238460
HE 233/2018 vp HaV 18.01.2019 KEHA-keskus Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.00
lainsäädäntöneuvos
Maarit
Huotari
valtiovarainministeriö
liite
tietojohtaja
Irja
Peltonen
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Virpi
Koivu
oikeusministeriö
liite
ylijohtaja
Janne
Viskari
Väestörekisterikeskus
liite
lakimies
Aila
Heusala
Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö
liite
maistraatin päällikkö
Jari
Taipale
Länsi-Suomen maistraatti
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sisäministeriö
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
maa- ja metsätalousministeriö
liite
KEHA-keskus
liite
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 213/2018 vp HaV 18.01.2019 neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 11.30
Vastine 
neuvotteleva virkamies
Jukka
Tukia
sisäministeriö
liite
7
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-239434
Viikkosuunnitelma_4_2019.pdf
Viikkosuunnitelma 
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 22.1.2019 klo 11.15. 
Viimeksi julkaistu 2019-01-18 09:07:46

 Viikkosuunnitelma

Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 4/2019

 Kokoussuunnitelma

Hallintovaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 2—10/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

HaVP 138/2018 vp
Perjantai 18.1.2019 klo 10.15—12.35
HaVP 137/2018 vp
Torstai 17.1.2019 klo 11.15—13.35
HaVP 136/2018 vp
Keskiviikko 16.1.2019 klo 10.15—12.10
HaVP 135/2018 vp
Tiistai 15.1.2019 klo 11.15—13.20
HaVP 134/2018 vp
Perjantai 11.1.2019 klo 10.15—11.55

 Puheenjohtaja

 

 

Juho Eerolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1093.aspxJuho EerolaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/959.aspxTimo V. KorhonenKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Anders Adlercreutzhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1306.aspxAnders AdlercreutzRuotsalainen eduskuntaryhmä
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspxPertti HakanenKeskustan eduskuntaryhmä
Mika Karihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1133.aspxMika KariSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kari Kulmalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1339.aspxKari KulmalaSininen eduskuntaryhmä
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1341.aspxAntti KurvinenKeskustan eduskuntaryhmä
Sirpa Paaterohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/887.aspxSirpa PaateroSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Olli-Poika Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1304.aspxOlli-Poika ParviainenVihreä eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Veera Ruohohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1309.aspxVeera RuohoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Wille Rydmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1282.aspxWille RydmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Joona Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1311.aspxJoona RäsänenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaSininen eduskuntaryhmä
Matti Semihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1315.aspxMatti SemiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Mari-Leena Talvitiehttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1323.aspxMari-Leena TalvitieKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Tapani Töllihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/800.aspxTapani TölliKeskustan eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspxLasse HautalaKeskustan eduskuntaryhmä
Reijo Hongistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1119.aspxReijo HongistoSininen eduskuntaryhmä
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1333.aspxLaura HuhtasaariPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Ilkka Kantolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/954.aspxIlkka KantolaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Krista Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/960.aspxKrista KiuruSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jaana Laitinen-Pesolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1342.aspxJaana Laitinen-PesolaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ulla Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1303.aspxUlla ParviainenKeskustan eduskuntaryhmä
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/592.aspxAntti RantakangasKeskustan eduskuntaryhmä
Kari Tolvanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1118.aspxKari TolvanenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Ossi Lantto, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, istuntoasiainneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2148, +358 407382089

Päivi Parviainen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2054

Pirjo Sauramäki
Valiokuntakanslian sihteeri
P. 09 432 2059

Janne Kataja, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)

p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Hallintovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2054, f. 09 432 2070
hav(at)eduskunta.fi