Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

HaVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HaVM 39/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HaVM 38/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

HaVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä
HaVL 2/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta (EU:n hätämatkustusasiakirjadirektiivi)
HaVL 1/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Neuvottelumandaattiehdotukset Budapestin sopimuksen toista lisäpöytäkirjaa ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon koskevaa sopimusta varten

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
HaVE
14
2019 vp
Hallintovaliokunta
Keskiviikko 18.9.2019 klo 11.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-259274
K 11/2019 vp HaV 18.09.2019 lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-259314
K 11/2019 vp HaV 18.09.2019 neuvotteleva virkamies Aino Salmi, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-259317
K 11/2019 vp HaV 18.09.2019 poliisiylitarkastaja Janne Paavola, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-259208
K 11/2019 vp HaV 18.09.2019 tulosalueen johtaja Jaakko Purontie, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Tiina
Sinkkanen
sisäministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Heli
Heikkola
sisäministeriö
neuvotteleva virkamies
Aino
Salmi
sisäministeriö
liite
johtava asiantuntija
Ari-Pekka
Dag
sisäministeriö
poliisiylitarkastaja
Janne
Paavola
Poliisihallitus
liite
tulosalueen johtaja
Jaakko
Purontie
Maahanmuuttovirasto
liite
4
Perehtyminen hallintovaliokunnan tehtäviin ja toimialaan
Valiokunnan oma asia
O 18/2019 vp
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 20.9.2019 klo 11.15. 
Viimeksi julkaistu 2019-09-17 14:05:24

 Viikkosuunnitelma

Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 38/2019

 Kokoussuunnitelma

Hallintovaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 36—50/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

HaVP 13/2019 vp
Tiistai 17.9.2019 klo 12.15—13.50
HaVP 12/2019 vp
Torstai 12.9.2019 klo 12.15—14.00
HaVP 11/2019 vp
Perjantai 6.9.2019 klo 11.15—12.55
HaVP 10/2019 vp
Torstai 5.9.2019 klo 12.15—14.00
HaVP 9/2019 vp
Keskiviikko 4.9.2019 klo 11.15—13.25

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Ossi Lantto, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, istuntoasiainneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2148, +358 407382089

Päivi Parviainen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2054

Pirjo Sauramäki
Valiokuntakanslian sihteeri
P. 09 432 2059

Janne Kataja, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)

p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Hallintovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2054, f. 09 432 2070
hav(at)eduskunta.fi