Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

HaVM 4/2019 vp
Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018
HaVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamiseksi
HaVM 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

HaVL 8/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
HaVL 7/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta
HaVL 6/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
HaVE
36
2019 vp
Hallintovaliokunta
Keskiviikko 13.11.2019 klo 11.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pelastusopistosta annetun lain 28 ja 29 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-269327
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pelastusopistosta annetun lain 28 ja 29 §:n muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (ETIAS pääsyn edellytyksistä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272591
PNE 2/2019 vp HaV 13.11.2019 I varapuheenjohtaja Marja Wallin, Eduskunnan virkamiesyhdistys ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272592
PNE 2/2019 vp HaV 13.11.2019 puheenjohtaja Ilkka Talvitie, Eduskunnan ammattiosasto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272749
PNE 2/2019 vp HaV 13.11.2019 hallituksen varapuheenjohtaja Kaj von Hertzen, Eduskunnan akavalaiset ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272673
PNE 2/2019 vp HaV 13.11.2019 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272868
PNE 2/2019 vp HaV 13.11.2019 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272677
PNE 2/2019 vp HaV 13.11.2019 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272593
PNE 2/2019 vp HaV 13.11.2019 Ulkopoliittinen instituutti Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272780
PNE 2/2019 vp HaV 13.11.2019 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272656
PNE 2/2019 vp HaV 13.11.2019 korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
eduskunnan hallintojohtaja
Pertti
Rauhio
Eduskunnan kanslia
I varapuheenjohtaja
Marja
Wallin
Eduskunnan virkamiesyhdistys ry
liite
puheenjohtaja
Ilkka
Talvitie
Eduskunnan ammattiosasto ry
liite
hallituksen varapuheenjohtaja
Kaj
von Hertzen
Eduskunnan akavalaiset ry
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
Ulkopoliittinen instituutti
liite
valtiovarainministeriö
liite
oikeusministeriö
korkein hallinto-oikeus
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Helsingin hallinto-oikeus
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2019-AK-272652
HE 51/2019 vp HaV 12.11.2019 neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen-Kavonius, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.45
neuvotteleva virkamies
Tarja
Reivonen-Kavonius
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
erityisasiantuntija
Hanna-Maria
Urjankangas
työ- ja elinkeinoministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen sopimuksen tekemiseksi EU:n ja Japanin välillä PNR-tietojen siirtämistä ja käyttöä varten terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi (EU-Japani PNR-sopimus)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-270439
Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen sopimuksen tekemiseksi EU:n ja Japanin välillä PNR-tietojen siirtämistä ja käyttöä varten terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi (EU-Japani PNR-sopimus)
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272672
E 47/2019 vp HaV 13.11.2019 lainsäädäntöneuvos Tanja Jaatinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272653
E 47/2019 vp HaV 13.11.2019 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 12.00
lainsäädäntöneuvos
Tanja
Jaatinen
oikeusministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sisäministeriö
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 14.11.2019 klo 12.15. 
Viimeksi julkaistu 2019-11-12 15:27:40

 Viikkosuunnitelma

Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 46/2019

 Kokoussuunnitelma

Hallintovaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 46—50/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

HaVP 34/2019 vp
Perjantai 8.11.2019 klo 11.15—12.50
HaVP 33/2019 vp
Torstai 7.11.2019 klo 12.15—13.55
HaVP 32/2019 vp
Keskiviikko 6.11.2019 klo 11.15—13.55
HaVP 31/2019 vp
Tiistai 5.11.2019 klo 12.15—14.00
HaVP 30/2019 vp
Perjantai 25.10.2019 klo 11.15—13.00

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Ossi Lantto, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, istuntoasiainneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2148, +358 407382089

Päivi Parviainen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2054

Pirjo Sauramäki
Valiokuntakanslian sihteeri
P. 09 432 2059

Janne Kataja, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)

p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Hallintovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2054, f. 09 432 2070
hav(at)eduskunta.fi