lakivaliokunta2_20140909.jpg

Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Uusimmat mietinnöt

LaVM 6/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LaVM 5/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annettujen lakien sekä tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta
LaVM 4/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
LaVM 3/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta
LaVM 2/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

LaVL 5/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (varhaisen vaiheen saneeraus ja toinen mahdollisuus)
LaVL 6/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (jäädyttämis- ja konfiskaatiopäätösten vastavuoroinen tunnustaminen)
LaVL 4/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (rahanpesurikokset)
LaVL 3/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
LaVL 2/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan syyttäjänviraston perustaminen)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
LaVE
48
2017 vp
Lakivaliokunta
Keskiviikko 24.5.2017 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: EU27-päämiesten tulevaisuuspohdinnan ja Rooman julistuksen seuranta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-121718
EU27-päämiesten tulevaisuuspohdinnan ja Rooman julistuksen seuranta
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-121719
EU27-päämiesten tulevaisuuspohdinnan ja Rooman julistuksen seuranta
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja ECRIS)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-118440
Komission direktiiviehdotus ECRIS-rikosrekisteritietojen vaihdosta (kolmansien valtioiden kansalaiset)
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-124873
ISON-BRITANNIAN EROPROSESSI EU:STA; Neuvoston päätös komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut ja ensimmäiset neuvotteluohjeet
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
6
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-127025
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
Esitellään lausuntoluonnos. 
Jatketaan yleiskeskustelua. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
7
Hallituksen vuosikertomus 2016
Kertomus
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-123351
Hallituksen vuosikertomus 2016
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Käsittelyn pohjana on 19.05.2017 jaettu lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
HE 29/2017 vp LaV 24.05.2017 lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 12/2017 vp on saapunut valiokuntaan. 
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 18/2017 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunnassa on kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Tanja
Innanen
oikeusministeriö
liite
9
Muut asiat
SuV:n kokouksessa keskiviikkona 24.5.2017 klo 13.15 on kuultavana pääjohtaja Tiina Astola, oikeus ja kuluttaja-asioiden pääosasto, Euroopan komissio, asiassa Euroopan syyttäjäviraston perustaminen (U 64/2013 vp). Kuuleminen on avoin LaV:n jäsenille. 
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 30.5.2017 klo 10.45. 

 Viikkosuunnitelma

Lakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 21/2017

 Kokoussuunnitelmat

Lakivaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 21—25/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

LaVP 44/2017 vp
Keskiviikko 17.5.2017 klo 9.30—11.05
LaVP 43/2017 vp
Tiistai 16.5.2017 klo 10.45—11.55
LaVP 42/2017 vp
Perjantai 5.5.2017 klo 9.15—10.50
LaVP 41/2017 vp
Keskiviikko 3.5.2017 klo 9.30—11.10
LaVP 40/2017 vp
Tiistai 2.5.2017 klo 10.45—12.00

 Puheenjohtaja

 

 

Kari Tolvanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1118.aspxKari TolvanenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/351.aspxEva BiaudetRuotsalainen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1333.aspxLaura HuhtasaariPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Katja Hänninenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1276.aspxKatja HänninenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Emma Karihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1336.aspxEmma KariVihreä eduskuntaryhmä
Niilo Keränenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/573.aspxNiilo KeränenKeskustan eduskuntaryhmä
Suna Kymäläinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1144.aspxSuna KymäläinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mikko Kärnähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1348.aspxMikko KärnäKeskustan eduskuntaryhmä
Antero Laukkanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1343.aspxAntero LaukkanenKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Sanna Marinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1297.aspxSanna MarinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Outi Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/940.aspxOuti MäkeläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1092.aspxMika NiikkoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/592.aspxAntti RantakangasKeskustan eduskuntaryhmä
Mari-Leena Talvitiehttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1323.aspxMari-Leena TalvitieKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ville Taviohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1327.aspxVille TavioPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Eeva-Maria Maijalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1151.aspxEeva-Maria MaijalaKeskustan eduskuntaryhmä
Leena Merihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1349.aspxLeena MeriPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Tom Packalénhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1095.aspxTom PackalénPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Wille Rydmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1282.aspxWille RydmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Joona Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1311.aspxJoona RäsänenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ville Skinnarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1316.aspxVille SkinnariSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ari Torniainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1120.aspxAri TorniainenKeskustan eduskuntaryhmä
Matti Vanhanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/414.aspxMatti VanhanenKeskustan eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Marja Tuokila, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2079, 040 833 7224

Mikko Monto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p: 09 432 2108, 050 574 0194

Hanna-Mari Könkkölä, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2040

Janne Kataja, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Lakivaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2040
lav(at)eduskunta.fi