Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Liikenne- ja viestintävaliokunta

​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

LiVM 7/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
LiVM 6/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
LiVM 5/2019 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018

 Uusimmat lausunnot

LiVL 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
LiVL 4/2019 vp
Ilmastovuosikertomus 2019
LiVL 3/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
LiVE
27
2019 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Torstai 14.11.2019 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-268536
Hallituksen esitys eduskunnalle vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään tiedoksi. 
5
Ajankohtaiset liikenne- ja viestintäasiat
Valiokunnan oma asia
O 9/2019 vp
Suomen Vesitieyhdistyksen esittely 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallituksen puheenjohtaja
Matti
Pajula
Suomen Vesitieyhdistys ry
hallituksen varapuheenjohtaja
Pekka
Koskinen
Suomen Vesitieyhdistys ry
toiminnanjohtaja
Heli
Koukkula-Teixeira
Suomen Vesitieyhdistys ry
varustamon edustaja
Oscar
von Hertzen
Suomen Vesitieyhdistys ry
6
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-272759
Auto- ja liikennegaala_141119.pdf
Esityslistan liite EDK-2019-AK-272760
European Space Week_141119.pdf
Auto- ja liikennegaala 2019. 
European Space Weekin kutsu. 
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 15.11.2019 kello 11.15. 
Viimeksi julkaistu 2019-11-12 13:15:15

 Viikkosuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 46/2019

 Kokoussuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 45—52/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

LiVP 26/2019 vp
Torstai 7.11.2019 klo 12.00—13.46
LiVP 25/2019 vp
Tiistai 5.11.2019 klo 12.00—12.58
LiVP 24/2019 vp
Torstai 24.10.2019 klo 12.00—13.54
LiVP 23/2019 vp
Keskiviikko 23.10.2019 klo 11.15—13.15
LiVP 22/2019 vp
Tiistai 22.10.2019 klo 12.00—13.30

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Mika Boedeker, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
Puh. 09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
Puh. 09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, valiokuntakanslian sihteeri
Puh. 09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, valiokunta-avustaja (Kokoustekniset tehtävät)
Puh: 09 432 2075

 Yhteystiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2083
LiV(at)eduskunta.fi