IMG_7875kr_Liikennejaviestinta2.jpg

​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

LiVM 20/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LiVM 19/2017 vp
Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen
LiVM 18/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
LiVM 17/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
LiVM 16/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Seychellien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 Uusimmat lausunnot

LiVL 27/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ja asetuksiksi ja komission tiedonannosta (EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset)
LiVL 26/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (datan vapaa liikkuvuus)
LiVL 25/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ("kyberturvallisuusasetus")
LiVL 24/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maksupalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LiVL 23/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
LiVE
92
2017 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Torstai 23.11.2017 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158721
HE 145/2017 vp LiV 23.11.2017 ylitarkastaja Santeri Lunkka, Liikenteen turvallisuusvirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158722
HE 145/2017 vp LiV 23.11.2017 toiminnanjohtaja Robert Nyman , Suomen Konepäällystöliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158723
HE 145/2017 vp LiV 23.11.2017 lakimies Sannaleena Kallio, Suomen Merimies-Unioni SMU ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158724
HE 145/2017 vp LiV 23.11.2017 pääsihteeri Merja Heikkonen, Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158775
HE 145/2017 vp LiV 23.11.2017 sosiaalipoliittinen asiantuntija Tiina Lappalainen, Invalidiliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158727
HE 145/2017 vp LiV 23.11.2017 lakimies Timo Niemi, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158728
HE 145/2017 vp LiV 23.11.2017 järjestöpäällikkö Markku Möttönen, Näkövammaisten liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158729
HE 145/2017 vp LiV 23.11.2017 Meriturva Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158730
HE 145/2017 vp LiV 23.11.2017 Suomen Varustamot ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ylitarkastaja
Santeri
Lunkka
Liikenteen turvallisuusvirasto
liite
erityisasiantuntija
Markku
Vanhanen
Liikenteen turvallisuusvirasto
toiminnanjohtaja
Robert
Nyman
Suomen Konepäällystöliitto ry
liite
lakimies
Sannaleena
Kallio
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
liite
HaminaKotka Satama Oy
pääsihteeri
Merja
Heikkonen
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
liite
sosiaalipoliittinen asiantuntija
Tiina
Lappalainen
Invalidiliitto ry
liite
lakimies
Timo
Niemi
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
liite
järjestöpäällikkö
Markku
Möttönen
Näkövammaisten liitto ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Meriturva Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus
liite
Suomen Varustamot ry
liite
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 24.11.2017 kello 11.15. 

 Viikkosuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 47/2017

 Kokoussuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 46—51/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

LiVP 90/2017 vp
Tiistai 21.11.2017 klo 12.00—13.59
LiVP 89/2017 vp
Perjantai 17.11.2017 klo 11.15—12.58
LiVP 88/2017 vp
Torstai 16.11.2017 klo 12.00—13.58
LiVP 87/2017 vp
Keskiviikko 15.11.2017 klo 11.15—13.17
LiVP 86/2017 vp
Tiistai 14.11.2017 klo 12.00—13.47

 Puheenjohtaja

 

 

Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenSininen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Mirja Vehkaperähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/962.aspxMirja VehkaperäKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Mikko Alatalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/786.aspxMikko AlataloKeskustan eduskuntaryhmä
Jyrki Kasvihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/771.aspxJyrki KasviVihreä eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Suna Kymäläinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1144.aspxSuna KymäläinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mats Löfströmhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1345.aspxMats LöfströmRuotsalainen eduskuntaryhmä
Eeva-Maria Maijalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1151.aspxEeva-Maria MaijalaKeskustan eduskuntaryhmä
Jari Myllykoskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1154.aspxJari MyllykoskiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspxJani MäkeläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Markku Pakkanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/925.aspxMarkku PakkanenKeskustan eduskuntaryhmä
Jari Ronkainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1308.aspxJari RonkainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Satu Taavitsainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1319.aspxSatu TaavitsainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Katja Taimelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/952.aspxKatja TaimelaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ari Torniainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1120.aspxAri TorniainenKeskustan eduskuntaryhmä
Sofia Vikmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1134.aspxSofia VikmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Teuvo Hakkarainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1107.aspxTeuvo HakkarainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Timo Heinonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/967.aspxTimo HeinonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kalle Jokinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1056.aspxKalle JokinenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kauko Juhantalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/157.aspxKauko JuhantaloKeskustan eduskuntaryhmä
Krista Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/960.aspxKrista KiuruSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pentti Oinonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/936.aspxPentti OinonenSininen eduskuntaryhmä
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/592.aspxAntti RantakangasKeskustan eduskuntaryhmä
Markku Rossihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/375.aspxMarkku RossiKeskustan eduskuntaryhmä
Harry Wallinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/609.aspxHarry WallinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Mika Boedeker, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
Puh. 09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
Puh. 09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, valiokuntakanslian sihteeri
Puh. 09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, valiokunta-avustaja (Kokoustekniset tehtävät)
Puh: 09 432 2075

 Yhteystiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2083
LiV(at)eduskunta.fi