IMG_7875kr_Liikennejaviestinta2.jpg

​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

LiVM 5/2015 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2014
LiVM 4/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n ja tieliikennelain 105 b §:n muuttamisesta
LiVM 3/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
LiVM 2/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä sekä laiksi merilain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta
LiVM 1/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

LiVL 3/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (HNS-yleissopimuksen ratifiointi ja siihen liittyminen Euroopan unionin puolesta)
LiVL 1/2015 vp
Hallituksen vuosikertomus 2014
LiVL 2/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
LiVE
21
2015 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Keskiviikko 14.10.2015 klo 11.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys EU-lainsäädännön ja lainsäädäntöehdotusten arvioinnista Suomen kannalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2015-AK-17163
Liite asiakirjaan
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 20/2015 vp - E 113/2013 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin neljänneksi rautatiepaketiksi (ns. tekninen osa)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-18042
LVM_Pennanen_liite_B_4
Valiokunnassa on kuultavana: 
hallitusneuvos
Hannu
Pennanen
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
5
Lapset ja nuoret turvallisesti liikenteessä
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-17995
Tilaisuuden_ohjelma_liite_A_ 5
Päätetään asian käsittelystä. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-18055
Yleisradio_Kivinen_liite_A_6
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Elina
Thorström
liikenne- ja viestintäministeriö
klo 11.25
toimitusjohtaja
Lauri
Kivinen
Yleisradio
liite
klo 11.35
7
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019
Hallituksen esitys
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-18060
Yleisradio_Kivinen_liite_A_7
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-18061
Finnair_liite_B_7
Yhteiskäsittely: 
Valiokunnassa on kuultavana: 
Yleisradio 
toimitusjohtaja
Lauri
Kivinen
Yleisradio
liite
klo 11.45
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Liikenteen ostopalvelut 
Finnair Oyj
liite
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 15.10.2015 kello 12.00. 

 Viikkosuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 42/2015

 Kokoussuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 42—52/2015

 Uusimmat pöytäkirjat

LiVP 18/2015 vp
Torstai 8.10.2015 klo 12.00—14.38
LiVP 17/2015 vp
Keskiviikko 7.10.2015 klo 11.15—13.33
LiVP 16/2015 vp
Tiistai 6.10.2015 klo 12.00—13.19
LiVP 15/2015 vp
Keskiviikko 23.9.2015 klo 11.15—14.22
LiVP 14/2015 vp
Tiistai 22.9.2015 klo 12.00—13.35

 Puheenjohtaja

 

 

Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Mikko Alatalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/786.aspxMikko AlataloKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Katja Hänninenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1276.aspxKatja HänninenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Marisanna Jarvahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1335.aspxMarisanna JarvaKeskustan eduskuntaryhmä
Jyrki Kasvihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/771.aspxJyrki KasviVihreä eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Suna Kymäläinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1144.aspxSuna KymäläinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mats Löfströmhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1345.aspxMats LöfströmRuotsalainen eduskuntaryhmä
Eeva-Maria Maijalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1151.aspxEeva-Maria MaijalaKeskustan eduskuntaryhmä
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspxJani MäkeläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Outi Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/940.aspxOuti MäkeläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Markku Pakkanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/925.aspxMarkku PakkanenKeskustan eduskuntaryhmä
Jari Ronkainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1308.aspxJari RonkainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Satu Taavitsainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1319.aspxSatu TaavitsainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Katja Taimelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/952.aspxKatja TaimelaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ari Torniainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1120.aspxAri TorniainenKeskustan eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Teuvo Hakkarainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1107.aspxTeuvo HakkarainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kalle Jokinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1056.aspxKalle JokinenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kauko Juhantalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/157.aspxKauko JuhantaloKeskustan eduskuntaryhmä
Krista Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/960.aspxKrista KiuruSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pentti Oinonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/936.aspxPentti OinonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/592.aspxAntti RantakangasKeskustan eduskuntaryhmä
Markku Rossihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/375.aspxMarkku RossiKeskustan eduskuntaryhmä
Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/784.aspxArto SatonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Harry Wallinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/609.aspxHarry WallinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Mika Boedeker, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
Puh. 09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
Puh. 09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, osastosihteeri
Puh. (09) 432 2083, 050 574 1707

Kristina Hyrri, valiokunta-avustaja (Kokoustekniset tehtävät)
Puh: 09 432 2096, 050 574 1676

 Yhteystiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2083
LiV(at)eduskunta.fi