IMG_7875kr_Liikennejaviestinta2.jpg

​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

LiVM 3/2017 vp
Hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LiVM 2/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
LiVM 1/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merilain ja valmismatkalain muuttamisesta
LiVM 27/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta
LiVM 26/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luotsauslain ja alusliikennepalvelulain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

LiVL 6/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän ja henkilötietojen suojaamisesta sähköisessä viestinnässä ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin kumoamisesta
LiVL 5/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle lentoliikenneasetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta ja neuvottelumandaatista komissiolle Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen ilma-alusten vuokraamista miehistöineen koskevan sopimuksen neuvottelemiseksi
LiVL 4/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista kattaviksi lentoliikennesopimuksiksi Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden sekä Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN), Qatarin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta Turkin kanssa, lentoturvallisuussopimuksiksi Euroopan unionin ja Kiinan sekä Japanin kanssa sekä Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välisen lentoturvallisuussopimuksen muuttamisesta
LiVL 3/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030
LiVL 2/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ja asetuksiksi ja komission tiedonannosta (EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
LiVE
30
2017 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Keskiviikko 29.3.2017 klo 11.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (päästökauppadirektiivin muutos)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-116093
U 25/2017 vp LiV 29.03.2017 hallitussihteeri Janne Mänttäri, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
A
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-116094
U 25/2017 vp LiV 29.03.2017 erityisasiantuntija Tiia Jyräsalo, Liikenteen turvallisuusvirasto Asiantuntijalausunto
B
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-116095
U 25/2017 vp LiV 29.03.2017 Finnair Oyj Asiantuntijalausunto
C
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitussihteeri
Janne
Mänttäri
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Tiia
Jyräsalo
Liikenteen turvallisuusvirasto
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Finnair Oyj
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-116292
HE 272/2016 vp LiV 29.03.2017 hankintajohtaja Jyrki Nygård, Suomen Suoramainonta Oy Asiantuntijalausunto
A
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-116293
HE 272/2016 vp LiV 29.03.2017 hankintajohtaja Jyrki Nygård, Suomen Suoramainonta Oy Asiantuntijalausunto
esitys, B
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-116096
HE 272/2016 vp LiV 29.03.2017 liittojohtaja Mikko Hoikka, Aikakauslehtien Liitto ry Asiantuntijalausunto
C
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-116097
HE 272/2016 vp LiV 29.03.2017 liittojohtaja Jukka Holmberg, Sanomalehtien Liitto ry Asiantuntijalausunto
D
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-116098
HE 272/2016 vp LiV 29.03.2017 liittojohtaja Jukka Holmberg, Sanomalehtien Liitto ry Asiantuntijalausunto
esitys, E
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hankintajohtaja
Jyrki
Nygård
Suomen Suoramainonta Oy
liite
liittojohtaja
Mikko
Hoikka
Aikakauslehtien Liitto ry
liite
liittojohtaja
Jukka
Holmberg
Sanomalehtien Liitto ry
liite
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 30.3.2017 kello 12.00. 

 Viikkosuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 13/2017

 Kokoussuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 12—27/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

LiVP 29/2017 vp
Tiistai 28.3.2017 klo 12.00—13.57
LiVP 28/2017 vp
Perjantai 24.3.2017 klo 11.15—11.59
LiVP 27/2017 vp
Torstai 23.3.2017 klo 12.00—13.30
LiVP 26/2017 vp
Keskiviikko 22.3.2017 klo 11.15—13.00
LiVP 25/2017 vp
Tiistai 21.3.2017 klo 12.00—13.07

 Puheenjohtaja

 

 

Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Mirja Vehkaperähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/962.aspxMirja VehkaperäKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Mikko Alatalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/786.aspxMikko AlataloKeskustan eduskuntaryhmä
Katja Hänninenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1276.aspxKatja HänninenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Jyrki Kasvihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/771.aspxJyrki KasviVihreä eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Suna Kymäläinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1144.aspxSuna KymäläinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mats Löfströmhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1345.aspxMats LöfströmRuotsalainen eduskuntaryhmä
Eeva-Maria Maijalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1151.aspxEeva-Maria MaijalaKeskustan eduskuntaryhmä
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspxJani MäkeläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Markku Pakkanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/925.aspxMarkku PakkanenKeskustan eduskuntaryhmä
Jari Ronkainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1308.aspxJari RonkainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Satu Taavitsainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1319.aspxSatu TaavitsainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Katja Taimelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/952.aspxKatja TaimelaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ari Torniainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1120.aspxAri TorniainenKeskustan eduskuntaryhmä
Sofia Vikmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1134.aspxSofia VikmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Teuvo Hakkarainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1107.aspxTeuvo HakkarainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Timo Heinonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/967.aspxTimo HeinonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kalle Jokinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1056.aspxKalle JokinenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kauko Juhantalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/157.aspxKauko JuhantaloKeskustan eduskuntaryhmä
Krista Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/960.aspxKrista KiuruSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pentti Oinonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/936.aspxPentti OinonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/592.aspxAntti RantakangasKeskustan eduskuntaryhmä
Markku Rossihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/375.aspxMarkku RossiKeskustan eduskuntaryhmä
Harry Wallinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/609.aspxHarry WallinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Mika Boedeker, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
Puh. 09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
Puh. 09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, valiokuntakanslian sihteeri
Puh. 09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, valiokunta-avustaja (Kokoustekniset tehtävät)
Puh: 09 432 2075

 Yhteystiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2083
LiV(at)eduskunta.fi