IMG_7875kr_Liikennejaviestinta2.jpg

​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

LiVM 23/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivavarustelain muuttamisesta
LiVM 22/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta sekä merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta
LiVM 21/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta
LiVM 20/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain, alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ja alusrekisterilain muuttamisesta
LiVM 19/2016 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2015

 Uusimmat lausunnot

LiVL 25/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi
LiVL 24/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017
LiVL 23/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
LiVL 22/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta verkkovierailujen tukkumarkkinoiden sääntöjen osalta
LiVL 21/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: DSM teknologiapaketti: 1. Euroopan teollisuuden digitalisointi – Täysi hyöty digitaalisista sisämarkkinoista; KOM(2016) 180 lopullinen; 2. Eurooppalainen pilvipalvelualoite – Kilpailukykyisen tieto- ja osaamistalouden rakentaminen Eurooppaan; KOM(2016) 178 lopullinen; 3. EU:n sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 2016–2020. Hallinnon digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen; KOM(2016) 179 lopullinen; 4. Tieto- ja viestintätekniikan standardointiprioriteetit digitaalisilla sisämarkkinoilla; KOM(2016) 176 lopullinen

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
LiVE
78
2016 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Tiistai 25.10.2016 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa on kuultavana: 
hallitusneuvos
Hannu
Pennanen
liikenne- ja viestintäministeriö
4
Hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
toimitusjohtaja
Matti
Peltola
Koneyrittäjien liitto ry
toimitusjohtaja
Pekka
Aaltonen
Logistiikkayritysten Liitto ry
kehitysjohtaja
Markus
Lassheikki
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
johtaja
Petri
Murto
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 26.10.2016 kello 11.15. 

 Viikkosuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 43/2016

 Kokoussuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 43—51/2016

 Uusimmat pöytäkirjat

LiVP 77/2016 vp
Perjantai 21.10.2016 klo 11.15—12.58
LiVP 76/2016 vp
Torstai 20.10.2016 klo 12.00—13.59
LiVP 75/2016 vp
Keskiviikko 19.10.2016 klo 13.10—13.31
LiVP 74/2016 vp
Perjantai 14.10.2016 klo 11.15—12.40
LiVP 73/2016 vp
Torstai 13.10.2016 klo 12.00—13.58

 Puheenjohtaja

 

 

Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Mirja Vehkaperähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/962.aspxMirja VehkaperäKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Mikko Alatalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/786.aspxMikko AlataloKeskustan eduskuntaryhmä
Katja Hänninenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1276.aspxKatja HänninenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Jyrki Kasvihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/771.aspxJyrki KasviVihreä eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Suna Kymäläinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1144.aspxSuna KymäläinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mats Löfströmhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1345.aspxMats LöfströmRuotsalainen eduskuntaryhmä
Eeva-Maria Maijalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1151.aspxEeva-Maria MaijalaKeskustan eduskuntaryhmä
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspxJani MäkeläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Markku Pakkanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/925.aspxMarkku PakkanenKeskustan eduskuntaryhmä
Jari Ronkainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1308.aspxJari RonkainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Satu Taavitsainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1319.aspxSatu TaavitsainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Katja Taimelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/952.aspxKatja TaimelaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ari Torniainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1120.aspxAri TorniainenKeskustan eduskuntaryhmä
Sofia Vikmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1134.aspxSofia VikmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Teuvo Hakkarainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1107.aspxTeuvo HakkarainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Timo Heinonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/967.aspxTimo HeinonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kalle Jokinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1056.aspxKalle JokinenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kauko Juhantalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/157.aspxKauko JuhantaloKeskustan eduskuntaryhmä
Krista Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/960.aspxKrista KiuruSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pentti Oinonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/936.aspxPentti OinonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/592.aspxAntti RantakangasKeskustan eduskuntaryhmä
Markku Rossihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/375.aspxMarkku RossiKeskustan eduskuntaryhmä
Harry Wallinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/609.aspxHarry WallinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Mika Boedeker, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
Puh. 09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
Puh. 09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, osastosihteeri
Puh. 09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, valiokunta-avustaja (Kokoustekniset tehtävät)
Puh: 09 432 2075

 Yhteystiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2083
LiV(at)eduskunta.fi