Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Liikenne- ja viestintävaliokunta

IMG_7875kr_Liikennejaviestinta2.jpg

​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

LiVM 23/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
LiVM 22/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
LiVM 21/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

LiVL 32/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa –välineen perustamiseksi sekä asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamiseksi
LiVL 31/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä KOM (2018) 277 lopullinen
LiVL 30/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
LiVE
92
2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Keskiviikko 24.10.2018 klo 11.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-206975
Esteettömyysdirektiiviehdotus
Merkitään tiedoksi. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle raideliikennelaiksi ja laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-217408
HE 105/2018 vp LiV 24.10.2018 erityisasiantuntija Anu Mutanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-217440
HE 105/2018 vp LiV 24.10.2018 toimitusjohtaja Jari Viita, Viita-Yhtiöt Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-217441
HE 105/2018 vp LiV 24.10.2018 Rataverkonhaltijoiden yhteistyöryhmä Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-217409
HE 105/2018 vp LiV 24.10.2018 Suomen Satamaliitto Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Anu
Mutanen
oikeusministeriö
liite
toimitusjohtaja
Jari
Viita
Viita-Yhtiöt
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Rataverkonhaltijoiden yhteistyöryhmä
liite
Suomen Satamaliitto
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Fenniarail Oy
5
Hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-217486
HE 185/2018 vp LiV 24.10.2018 erityisasiantuntija Aino Still, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Aino
Still
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
johtava asiantuntija
Erik
Asplund
liikenne- ja viestintäministeriö
Päätetään mahdollisista lisäasiantuntijoista. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-217410
HE 157/2018 vp LiV 24.10.2018 lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Kirsi
Miettinen
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Maija
Mansikkaniemi
liikenne- ja viestintäministeriö
neuvotteleva virkamies
Tuomas
Kaivola
liikenne- ja viestintäministeriö
neuvotteleva virkamies
Elina
Immonen
liikenne- ja viestintäministeriö
Päätetään mahdollisista lisäasiantuntijoista. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on pp.kk.vvvv 
Viimeksi julkaistu 2018-10-23 15:33:33

 Viikkosuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 43/2018

 Kokoussuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 41—13/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

LiVP 91/2018 vp
Tiistai 23.10.2018 klo 12.00—13.34
LiVP 90/2018 vp
Perjantai 19.10.2018 klo 11.15—12.58
LiVP 89/2018 vp
Torstai 18.10.2018 klo 12.00—13.57
LiVP 88/2018 vp
Keskiviikko 17.10.2018 klo 11.15—12.48
LiVP 87/2018 vp
Tiistai 16.10.2018 klo 12.00—13.58

 Puheenjohtaja

 

 

Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenSininen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Markku Pakkanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/925.aspxMarkku PakkanenKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/392.aspxOlavi Ala-NissiläKeskustan eduskuntaryhmä
Mikko Alatalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/786.aspxMikko AlataloKeskustan eduskuntaryhmä
Jyrki Kasvihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/771.aspxJyrki KasviVihreä eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Suna Kymäläinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1144.aspxSuna KymäläinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mia Laihohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1379.aspxMia LaihoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mats Löfströmhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1345.aspxMats LöfströmRuotsalainen eduskuntaryhmä
Eeva-Maria Maijalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1151.aspxEeva-Maria MaijalaKeskustan eduskuntaryhmä
Jari Myllykoskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1154.aspxJari MyllykoskiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspxJani MäkeläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jari Ronkainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1308.aspxJari RonkainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Satu Taavitsainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1319.aspxSatu TaavitsainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Katja Taimelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/952.aspxKatja TaimelaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ari Torniainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1120.aspxAri TorniainenKeskustan eduskuntaryhmä
Sofia Vikmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1134.aspxSofia VikmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Teuvo Hakkarainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1107.aspxTeuvo HakkarainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kalle Jokinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1056.aspxKalle JokinenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kauko Juhantalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/157.aspxKauko JuhantaloKeskustan eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Pentti Oinonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/936.aspxPentti OinonenSininen eduskuntaryhmä
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/592.aspxAntti RantakangasKeskustan eduskuntaryhmä
Markku Rossihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/375.aspxMarkku RossiKeskustan eduskuntaryhmä
Harry Wallinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/609.aspxHarry WallinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Mika Boedeker, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
Puh. 09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
Puh. 09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, valiokuntakanslian sihteeri
Puh. 09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, valiokunta-avustaja (Kokoustekniset tehtävät)
Puh: 09 432 2075

 Yhteystiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2083
LiV(at)eduskunta.fi