Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Liikenne- ja viestintävaliokunta

​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

LiVM 45/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LiVM 44/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
LiVM 43/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta

 Uusimmat lausunnot

LiVL 2/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Neuvottelumandaattiehdotukset Budapestin sopimuksen toista lisäpöytäkirjaa ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon koskevaa sopimusta varten
LiVL 1/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa vuonna 2019 (WRC-19) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
LiVL 48/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi varautumisesta rautatieliikenteessä Yhdistyneen kuningaskunnan eroon Euroopan unionista

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
LiVE
10
2019 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Keskiviikko 18.9.2019 klo 11.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-258533
Komission tiedonanto yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan tiedoksi. 
4
Ajankohtaiset liikenne- ja viestintäasiat
Valiokunnan oma asia
O 9/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-259356
O 9/2019 vp LiV 18.09.2019 pääjohtaja Kirsi Karlamaa, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
Liikenne- ja viestintäviraston esittäytyminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
pääjohtaja
Kirsi
Karlamaa
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
5
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-259365
K 11/2019 vp LiV 18.09.2019 esittelijäneuvos, OTL, VT Mikko Sarja, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa on kuultavana: 
esittelijäneuvos, OTL, VT
Mikko
Sarja
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
6
Valtioneuvoston selvitys: Brexit: Tieliikenteen (EU) 2019/501 ja lentoliikenteen (EU) 2019/502 varautumisasetusten soveltamisaikataulun muuttaminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
johtava erityisasiantuntija
Päivi
Jämsä
liikenne- ja viestintäministeriö
erityisasiantuntija
Veli-Matti
Syrjänen
liikenne- ja viestintäministeriö
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 20.9.2019 kello 11.15. 
Viimeksi julkaistu 2019-09-18 10:20:04

 Viikkosuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 38/2019

 Kokoussuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 38—52/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

LiVP 9/2019 vp
Tiistai 17.9.2019 klo 12.00—12.56
LiVP 8/2019 vp
Perjantai 13.9.2019 klo 11.15—13.45
LiVP 7/2019 vp
Perjantai 6.9.2019 klo 11.15—12.52
LiVP 6/2019 vp
Torstai 5.9.2019 klo 12.00—13.24
LiVP 5/2019 vp
Keskiviikko 19.6.2019 klo 11.15—11.54

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Mika Boedeker, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
Puh. 09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
Puh. 09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, valiokuntakanslian sihteeri
Puh. 09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, valiokunta-avustaja (Kokoustekniset tehtävät)
Puh: 09 432 2075

 Yhteystiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2083
LiV(at)eduskunta.fi