IMG_7875kr_Liikennejaviestinta2.jpg

​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

LiVM 10/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta
LiVM 9/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
LiVM 8/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
LiVM 6/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta
LiVM 7/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupunkiraideliikenteestä

 Uusimmat lausunnot

LiVL 4/2015 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019
LiVL 3/2015 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (HNS-yleissopimuksen ratifiointi ja siihen liittyminen Euroopan unionin puolesta)
LiVL 1/2015 vp
Hallituksen vuosikertomus 2014
LiVL 2/2015 vp
Valtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
LiVE
40
2015 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Keskiviikko 2.12.2015 klo 11.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: EU; liikenne; E-kirje komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ajoneuvojen teknisiä vaatimuksia koskevan Genevessä vuonna 1958 tehdyn ns. E-sääntösopimuksen muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2015-AK-29044
Perusmuistio_A_3
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2015-AK-29294
A_4
Käydään yleiskeskustelu. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2015-AK-30413
A_5
Käydään yleiskeskustelu. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-31657
OM_Rautio_asiakirja_A_6
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-31658
LVM_Hörkkö_asiakirja_B_6
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-31661
Poliisihallitus_Onninen_asiakirja_C_6
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-31660
Poliisihallitus_Onninen_esitys_asiakirja_D_6
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-31662
SKAL ry_Huupponen_asiakirja_E_6
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-31663
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry_Palojärvi_asiakirja_F_6
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-31664
VM_asiakirja_G_6
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-31665
SM_asiakirja_H_6
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-31666
AKT ry_asiakirja_I_6
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Jaakko
Rautio
oikeusministeriö
liite
hallitusneuvos
Jorma
Hörkkö
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
poliisitarkastaja
Kari
Onninen
Poliisihallitus
liite
neuvontalakimies
Kaisa
Huupponen
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
liite
toiminnanjohtaja
Kari
Palojärvi
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
liite
sisäministeriö
liite
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 3.12.2015 kello 12.00. 

 Viikkosuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 49/2015

 Kokoussuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 49—52/2015

 Uusimmat pöytäkirjat

LiVP 39/2015 vp
Tiistai 1.12.2015 klo 12.00—13.00
LiVP 38/2015 vp
Perjantai 27.11.2015 klo 11.15—15.24
LiVP 37/2015 vp
Torstai 26.11.2015 klo 12.00—17.17
LiVP 36/2015 vp
Keskiviikko 25.11.2015 klo 11.15—13.00
LiVP 35/2015 vp
Tiistai 24.11.2015 klo 12.00—13.10

 Puheenjohtaja

 

 

Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Mikko Alatalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/786.aspxMikko AlataloKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Katja Hänninenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1276.aspxKatja HänninenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Marisanna Jarvahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1335.aspxMarisanna JarvaKeskustan eduskuntaryhmä
Jyrki Kasvihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/771.aspxJyrki KasviVihreä eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Suna Kymäläinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1144.aspxSuna KymäläinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mats Löfströmhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1345.aspxMats LöfströmRuotsalainen eduskuntaryhmä
Eeva-Maria Maijalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1151.aspxEeva-Maria MaijalaKeskustan eduskuntaryhmä
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspxJani MäkeläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Outi Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/940.aspxOuti MäkeläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Markku Pakkanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/925.aspxMarkku PakkanenKeskustan eduskuntaryhmä
Jari Ronkainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1308.aspxJari RonkainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Satu Taavitsainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1319.aspxSatu TaavitsainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Katja Taimelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/952.aspxKatja TaimelaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ari Torniainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1120.aspxAri TorniainenKeskustan eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Teuvo Hakkarainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1107.aspxTeuvo HakkarainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kalle Jokinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1056.aspxKalle JokinenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kauko Juhantalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/157.aspxKauko JuhantaloKeskustan eduskuntaryhmä
Krista Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/960.aspxKrista KiuruSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pentti Oinonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/936.aspxPentti OinonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/592.aspxAntti RantakangasKeskustan eduskuntaryhmä
Markku Rossihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/375.aspxMarkku RossiKeskustan eduskuntaryhmä
Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/784.aspxArto SatonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Harry Wallinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/609.aspxHarry WallinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Mika Boedeker, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
Puh. 09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
Puh. 09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, osastosihteeri
Puh. 09 432 2083, 050 574 1707

Kristina Hyrri, valiokunta-avustaja (Kokoustekniset tehtävät)
Puh: 09 432 2179, 050 574 1676

 Yhteystiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2083
LiV(at)eduskunta.fi