Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

MmVM 28/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta
MmVM 27/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
MmVM 26/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

MmVL 1/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2017/1185 muuttamiseksi (markkinoiden avoimuus)
MmVL 2/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
MmVL 27/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan metsiä koskevan oikeudellisesti sitovan sopimuksen neuvotteluiden uudelleenkäynnistäminen

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
MmVE
7
2019 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 5.9.2019 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Toimenpidealoite valkohäntäpeurojen määrän merkittävästä vähentämisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255931
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset; Tehokkaampi ja demokraattisempi päätöksenteko EU:n energia- ja ilmastopolitiikan alalla
(EJ 8/2019 vp, perusmuistio)
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä E 96/2017 vp - EJ 8/2019 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
valtioneuvoston kanslia
maa- ja metsätalousministeriö
5
Valtioneuvoston selvitys: EU; Lääkeaineet; Euroopan komission tiedonanto koskien strategista lähestymistapaa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255873
EU; Lääkeaineet; Euroopan komission tiedonanto strategisesta lähestymistavasta ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
(perusmuistio)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan tiedoksi. 
6
Muut asiat
Valiokunnalle saapuneet vierailukutsut 
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 6.9.2019 klo 9.00. 
Viimeksi julkaistu 2019-08-13 14:57:26

 Kokoussuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 36—43/2019

 Viikkosuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 36/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

MmVP 6/2019 vp
Torstai 27.6.2019 klo 10.30—11.30
MmVP 5/2019 vp
Tiistai 25.6.2019 klo 10.00—10.55
MmVP 4/2019 vp
Keskiviikko 19.6.2019 klo 10.00—11.25
MmVP 3/2019 vp
Tiistai 18.6.2019 klo 14.15—14.35
MmVP 2/2019 vp
Perjantai 10.5.2019 klo 9.00—9.55

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Carl Selenius, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 050 550 7538, 09 432 2085

Miika Suves, istuntoasiainneuvos, valiokunnan apulaissihteeri
p. 050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2086

Kristina Hyrri, valiokunta-avustaja(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2179

 Yhteystiedot

​Maa- ja metsätalousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2086
mmv(at)eduskunta.fi