IMG_7862kr_Maajametsatalous.jpg

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

MmVM 5/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain kumoamisesta ja poronhoitolain 35 §:n muuttamisesta
MmVM 4/2017 vp
Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta
MmVM 3/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta
MmVM 2/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä kalastuslain muuttamisesta
MmVM 1/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

MmVL 7/2017 vp
Hallituksen esitys laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
MmVL 6/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
MmVL 5/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
MmVE
36
2017 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Tiistai 25.4.2017 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnista
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-118865
Komission tiedonanto: EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi (EIR; Environmental Implementation Review)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan tiedoksi. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta kalenterivuodeksi 2017
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-119243
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta kalenterivuodeksi 2017
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
5
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120655
VNS 2/2017 vp MmV 25.04.2017 palveluesimies Hanna Kuisma, Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120656
VNS 2/2017 vp MmV 25.04.2017 palveluesimies Hanna Kuisma, Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120657
VNS 2/2017 vp MmV 25.04.2017 projektipäällikkö Leena Pölkki, Jyväskylän kaupunki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120658
VNS 2/2017 vp MmV 25.04.2017 vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120659
VNS 2/2017 vp MmV 25.04.2017 suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
palveluesimies
Hanna
Kuisma
Vantaan kaupunki
liite
yhteisödiakoni
Eeva
Lehtineva
Vantaan seurakuntayhtymä
projektipäällikkö
Leena
Pölkki
Jyväskylän kaupunki
liite
vastuullisuusjohtaja
Matti
Kalervo
Kesko Oyj
liite
suunnittelujohtaja
Mika
Lyytikäinen
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
liite
Kutsuttuna poissa on: 
Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö
6
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-117051
ISON-BRITANNIAN EROPROSESSI EU:STA - TILANNEKATSAUS
EJ 5/2017 vp, perusmuistio
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-118761
ISON-BRITANNIAN EROPROSESSI EU:STA
EJ 7/2017 vp, perusmuistio, vaiteliaisuuspyyntö
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-120359
komission liite vait. pyyntö
EJ 9/2017 vp, perusmuistio, vaiteliaisuuspyyntö
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 7/2017 vp - E 125/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 9/2017 vp - E 125/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Suomen ja EU:n neuvotteluaseman turvaamiseksi, kunnes Eurooppa-neuvosto hyväksyy suuntaviivat. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Johannes
Leppo
valtioneuvoston kanslia
neuvotteleva virkamies
Ahti
Hirvonen
maa- ja metsätalousministeriö
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 27.4.2017 klo 10.00. 

 Viikkosuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 17/2017

 Kokoussuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 17—25/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

MmVP 35/2017 vp
Torstai 20.4.2017 klo 10.00—12.00
MmVP 34/2017 vp
Keskiviikko 19.4.2017 klo 9.30—10.55
MmVP 33/2017 vp
Tiistai 18.4.2017 klo 10.00—11.45
MmVP 32/2017 vp
Perjantai 7.4.2017 klo 9.00—10.50
MmVP 31/2017 vp
Torstai 6.4.2017 klo 10.00—11.40

 Puheenjohtaja

 

 

Jari Leppähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/582.aspxJari LeppäKeskustan eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Reijo Hongistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1119.aspxReijo HongistoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Markku Eestilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1094.aspxMarkku EestiläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspxPertti HakanenKeskustan eduskuntaryhmä
Teuvo Hakkarainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1107.aspxTeuvo HakkarainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspxLasse HautalaKeskustan eduskuntaryhmä
Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspxAnne KalmariKeskustan eduskuntaryhmä
Johanna Karimäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/921.aspxJohanna KarimäkiVihreä eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kari Kulmalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1339.aspxKari KulmalaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jari Myllykoskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1154.aspxJari MyllykoskiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Mats Nylundhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/943.aspxMats NylundRuotsalainen eduskuntaryhmä
Tytti Tuppurainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1126.aspxTytti TuppurainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Eerikki Viljanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/913.aspxEerikki ViljanenKeskustan eduskuntaryhmä
Harry Wallinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/609.aspxHarry WallinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Peter Östmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1141.aspxPeter ÖstmanKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Lauri Ihalainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1121.aspxLauri IhalainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/959.aspxTimo V. KorhonenKeskustan eduskuntaryhmä
Mikko Kärnähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1348.aspxMikko KärnäKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Eero Suutarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1111.aspxEero SuutariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Katja Taimelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/952.aspxKatja TaimelaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspxKaj TurunenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Carl Selenius, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
puh. 09 432 2085, 050 550 7538

Jaakko Autio, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
puh. 09 432 2195, 050 534 6451

Marjo-Riitta Seppälä, valiokuntakanslian sihteeri
puh. 09 432 2086

valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
puh. 09 432 2043

 Yhteystiedot

​Maa- ja metsätalousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2086
mmv(at)eduskunta.fi