Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

MmVM 28/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta
MmVM 27/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
MmVM 26/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

MmVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n LULUCF-asetuksen nojalla annettava rekisteriasetus sekä Suomen erillisjousto
MmVL 1/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2017/1185 muuttamiseksi (markkinoiden avoimuus)
MmVL 2/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
MmVE
24
2019 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Perjantai 18.10.2019 klo 9.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
CAP2020 -kokous, valiokunnan vierailut sekä valiokunnan kaukomatka 2020
CAP-kokous su-ma 27.-28.10. Osallistujat. pj. Kalmari (kokouksen puheenjohtaja), Suomen delegaatio: vpj. Elomaa, jäsenet Autto ja Hassi. Tarkkailijoina: jäsenet Lundén, Pitko ja Simula. 
Vierailut: 
-Lähiruokatreffit, Kauppakeskus Redi, ti 22.10. klo 11.30-13.30, HUOM! kuljetus järjestetty kutsujan taholta! (osallistujat: Pj. Kalmari, vpj. Elomaa, jäsenet Lundén, Myllykoski ja Simula) 
-Valion kutsu ti 26.11. klo 15.00 alk. Ehdotetut vierailupaikat : 1) Valion Pitäjänmäen-yksikkö 2) Valion Riihimäellä sijaitseva (2017 avattu) välipalatehdas 
Kaukomatka: 
-valiokunnan kaukomatka 2020 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-266843
Hallituksen esitys eduskunnalle kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Jatketaan valmistavaa keskustelua. 
Esitellään mietintöluonnos. 
5
Ilmastovuosikertomus 2019
Kertomus
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous ja sosiaalikomitealla ja alueiden neuvostolle: EU:n toimien tehostaminen maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-258346
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous ja sosiaalikomitealla ja alueiden neuvostolle: EU:n toimien tehostaminen maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi
(perusmuistio)
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Hallituksen esitys
Valtioneuvoston selonteko
Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-257070
Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevat ehdotukset
(UJ 5/2019 vp, perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266680
U 73/2018 vp MmV 18.10.2019 Suomen Sikayrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266755
U 73/2018 vp MmV 18.10.2019 puheenjohtaja Pasi Ingalsuo, MTK Nautaverkosto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266756
U 73/2018 vp MmV 18.10.2019 Kauppapuutarhaliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266761
U 73/2018 vp MmV 18.10.2019 puheenjohtaja Asko Miettinen, MTK Maitovaliokunta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266763
U 73/2018 vp MmV 18.10.2019 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266767
U 73/2018 vp MmV 18.10.2019 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266799
U 73/2018 vp MmV 18.10.2019 Pellervon taloustutkimus PTT Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266814
U 73/2018 vp MmV 18.10.2019 toiminnanjohtaja Hanna Hamina, Suomen Siipikarjaliitto ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
toiminnanjohtaja
Hanna
Hamina
Suomen Siipikarjaliitto ry
liite
toiminnanjohtaja
Ari
Berg
Suomen Sikayrittäjät ry
liite
puheenjohtaja
Asko
Miettinen
MTK Maitovaliokunta
liite
puheenjohtaja
Pasi
Ingalsuo
MTK Nautaverkosto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
liite
Kauppapuutarhaliitto ry
liite
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
liite
Pellervon taloustutkimus PTT
liite
9
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 1/2019 vp
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 10.00
kalatalousneuvos
Risto
Lampinen
maa- ja metsätalousministeriö
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 22.10.2019 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2019-10-17 17:47:12

 Kokoussuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 41—50/2019

 Viikkosuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 42/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

MmVP 23/2019 vp
Torstai 17.10.2019 klo 10.00—11.30
MmVP 22/2019 vp
Tiistai 15.10.2019 klo 10.00—11.45
MmVP 21/2019 vp
Perjantai 11.10.2019 klo 9.00—10.45
MmVP 20/2019 vp
Torstai 10.10.2019 klo 9.00—9.40
MmVP 19/2019 vp
Keskiviikko 9.10.2019 klo 8.30—9.45

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Carl Selenius, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 050 550 7538, 09 432 2085

Miika Suves, istuntoasiainneuvos, valiokunnan apulaissihteeri
p. 050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2086

Danita Suonsilta, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 4962

 Yhteystiedot

​Maa- ja metsätalousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2086
mmv(at)eduskunta.fi