Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Maa- ja metsätalousvaliokunta

IMG_7862kr_Maajametsatalous.jpg

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

MmVM 6/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
MmVM 4/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta
MmVM 5/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi

 Uusimmat lausunnot

MmVL 3/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle
MmVL 4/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Kiertotalouspaketti 2018
MmVL 2/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus - Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
MmVE
29
2018 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 26.4.2018 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Todetaan, että ed. Kaj Turuselle on täysistunnossa 25.4.2018 myönnetty vapautus maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2018-AK-185989
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esitellään lausuntoluonnos. 
Jatketaan yleiskeskustelua. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Jatketaan valmistavaa keskustelua. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja koskeva monivuotinen suunnitelma, Itämerta koskeva monivuotinen suunnitelma annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttaminen ja asetusten (EC) 811/2004, (EC) 2166/2005, (EC) 388/2006, (EC) 509/2007 ja (EC)1300/2008 kumoaminen, asetus
Valtioneuvoston E-selvitys
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186099
HE 26/2018 vp MmV 26.04.2018 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186096
HE 26/2018 vp MmV 26.04.2018 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186102
HE 26/2018 vp MmV 26.04.2018 Suomen Metsästäjäliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186100
HE 26/2018 vp MmV 26.04.2018 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186095
HE 26/2018 vp MmV 26.04.2018 kehityspäällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186103
HE 26/2018 vp MmV 26.04.2018 Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186104
HE 26/2018 vp MmV 26.04.2018 Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186098
HE 26/2018 vp MmV 26.04.2018 Metsähallitus Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 10.30
tietosuojavaltuutettu
Reijo
Aarnio
tietosuojavaltuutetun toimisto
kehityspäällikkö
Sonja
Lilius
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Kuntaliitto
liite
Metsähallitus
liite
Luonnonvarakeskus
liite
Kalatalouden Keskusliitto
liite
Suomen Metsästäjäliitto
liite
Suomen riistakeskus
liite
Maanmittauslaitos
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
ympäristöministeriö
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186108
HE 35/2018 vp MmV 26.04.2018 aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, Pohjois-Savon liitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186109
HE 35/2018 vp MmV 26.04.2018 toiminnanjohtaja Petri Rinne, Suomen Kylät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186114
HE 35/2018 vp MmV 26.04.2018 Maaseutupolitiikan neuvosto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186115
HE 35/2018 vp MmV 26.04.2018 Saaristoasiain neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186116
HE 35/2018 vp MmV 26.04.2018 Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186117
HE 35/2018 vp MmV 26.04.2018 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186118
HE 35/2018 vp MmV 26.04.2018 Maaseudun kehittäjät ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.00
aluekehitysjohtaja
Satu
Vehreävesa
Pohjois-Savon liitto
liite
toiminnanjohtaja
Petri
Rinne
Suomen Kylät ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Maaseutupolitiikan neuvosto
liite
Saaristoasiain neuvottelukunta
liite
Suomen metsäkeskus
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Maaseudun kehittäjät ry
liite
9
Muut asiat
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-186024
Suomen_susikannan_hoitosuunnitelma.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-186025
Itämeren_hyljekantojen_hoitosuunnitelma.pdf
-Suomen susikannan ja Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelma 
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 27.4.2018 klo 9.00. 
Viimeksi julkaistu 2018-04-25 15:11:29

 Viikkosuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 17/2018

 Kokoussuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 17—24/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

MmVP 28/2018 vp
Keskiviikko 25.4.2018 klo 9.00—10.50
MmVP 27/2018 vp
Tiistai 24.4.2018 klo 10.00—11.55
MmVP 26/2018 vp
Perjantai 13.4.2018 klo 9.00—10.30
MmVP 25/2018 vp
Torstai 12.4.2018 klo 10.00—11.45
MmVP 24/2018 vp
Keskiviikko 11.4.2018 klo 9.30—11.10

 Puheenjohtaja

 

 

Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspxAnne KalmariKeskustan eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Kari Kulmalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1339.aspxKari KulmalaSininen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Markku Eestilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1094.aspxMarkku EestiläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspxPertti HakanenKeskustan eduskuntaryhmä
Teuvo Hakkarainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1107.aspxTeuvo HakkarainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Hanna Halmeenpäähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1324.aspxHanna HalmeenpääVihreä eduskuntaryhmä
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspxLasse HautalaKeskustan eduskuntaryhmä
Reijo Hongistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1119.aspxReijo HongistoSininen eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Jari Myllykoskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1154.aspxJari MyllykoskiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Mats Nylundhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/943.aspxMats NylundRuotsalainen eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Tytti Tuppurainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1126.aspxTytti TuppurainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Eerikki Viljanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/913.aspxEerikki ViljanenKeskustan eduskuntaryhmä
Harry Wallinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/609.aspxHarry WallinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Peter Östmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1141.aspxPeter ÖstmanKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Ritva Elomaahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1096.aspxRitva ElomaaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Lauri Ihalainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1121.aspxLauri IhalainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/959.aspxTimo V. KorhonenKeskustan eduskuntaryhmä
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1341.aspxAntti KurvinenKeskustan eduskuntaryhmä
Mikko Kärnähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1348.aspxMikko KärnäKeskustan eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Eero Suutarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1111.aspxEero SuutariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Katja Taimelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/952.aspxKatja TaimelaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Carl Selenius, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 050 550 7538, 432 2085

Miika Suves, istuntoasiainneuvos, valiokunnan apulaissihteeri
p. 050 327 0237, 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, valiokuntakanslian sihteeri, p. 432 2086

Kristina Hyrri, valiokunta-avustaja(kokoustekniset tehtävät)
p. 432 2179

 Yhteystiedot

​Maa- ja metsätalousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2086
mmv(at)eduskunta.fi