IMG_7862kr_Maajametsatalous.jpg

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

MmVM 6/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
MmVM 5/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain kumoamisesta ja poronhoitolain 35 §:n muuttamisesta
MmVM 4/2017 vp
Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta
MmVM 3/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta
MmVM 2/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä kalastuslain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

MmVL 10/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
MmVL 11/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi
MmVL 8/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komitologia ja delegoidut säädökset/Säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
MmVE
49
2017 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Tiistai 30.5.2017 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Esitellään lausuntoluonnos. 
Jatketaan yleiskeskustelua. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous, LULUCF)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-123653
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta (LULUCF), u-jatkokirjelmä (U 53/2016 vp)
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (taakanjakoasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-123355
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä vuosina 2021-2030 joustavaa Energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi annetun asetuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamiseksi
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa on kuultavana: 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
8
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi koskien unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon täydentämistä ja muuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
toiminnanjohtaja
Kati
White (Pulli)
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
WWF Suomi
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 31.5.2017 klo 9.30. 

 Viikkosuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 22/2017

 Kokoussuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 20—25/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

MmVP 48/2017 vp
Keskiviikko 24.5.2017 klo 9.00—10.30
MmVP 47/2017 vp
Tiistai 23.5.2017 klo 10.00—12.00
MmVP 46/2017 vp
Perjantai 19.5.2017 klo 9.00—11.00
MmVP 45/2017 vp
Torstai 18.5.2017 klo 10.00—11.30
MmVP 44/2017 vp
Tiistai 16.5.2017 klo 10.00—11.40

 Puheenjohtaja

 

 

Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspxAnne KalmariKeskustan eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Reijo Hongistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1119.aspxReijo HongistoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Markku Eestilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1094.aspxMarkku EestiläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspxPertti HakanenKeskustan eduskuntaryhmä
Teuvo Hakkarainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1107.aspxTeuvo HakkarainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspxLasse HautalaKeskustan eduskuntaryhmä
Johanna Karimäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/921.aspxJohanna KarimäkiVihreä eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kari Kulmalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1339.aspxKari KulmalaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jari Myllykoskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1154.aspxJari MyllykoskiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Mats Nylundhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/943.aspxMats NylundRuotsalainen eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Tytti Tuppurainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1126.aspxTytti TuppurainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Eerikki Viljanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/913.aspxEerikki ViljanenKeskustan eduskuntaryhmä
Harry Wallinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/609.aspxHarry WallinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Peter Östmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1141.aspxPeter ÖstmanKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Lauri Ihalainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1121.aspxLauri IhalainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Elsi Katainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/939.aspxElsi KatainenKeskustan eduskuntaryhmä
Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/959.aspxTimo V. KorhonenKeskustan eduskuntaryhmä
Mikko Kärnähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1348.aspxMikko KärnäKeskustan eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Eero Suutarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1111.aspxEero SuutariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Katja Taimelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/952.aspxKatja TaimelaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspxKaj TurunenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Carl Selenius, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
puh. 09 432 2085, 050 550 7538

Jaakko Autio, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
puh. 09 432 2195, 050 534 6451

Marjo-Riitta Seppälä, valiokuntakanslian sihteeri
puh. 09 432 2086

valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
puh. 09 432 2043

 Yhteystiedot

​Maa- ja metsätalousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2086
mmv(at)eduskunta.fi