Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Maa- ja metsätalousvaliokunta

maajametsaL.jpg

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

MmVM 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta
MmVM 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta
MmVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi

 Uusimmat lausunnot

MmVL 7/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
MmVL 6/2019 vp
Ilmastovuosikertomus 2019
MmVL 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
MmVE
39
2019 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 12.12.2019 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valiokunnan apulaissihteerin tehtävään määrääminen
-Merkitään saapuneeksi apulaispääsihteerin lausuntopyyntö, 10.12.2019. 
4
Valiokunnan kaukomatka
-Valiokunnan kaukomatka Brasiliaan, huhtikuu 2020 (viikko 17) 
5
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 1/2019 vp
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies
Ahti
Hirvonen
maa- ja metsätalousministeriö
kalatalousneuvos
Risto
Lampinen
maa- ja metsätalousministeriö
6
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2020 ja asetuksen (EU) 2019/124 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-274583
Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2020 ja asetuksen (EU) 2019/124 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 10.15
kalatalousneuvos
Risto
Lampinen
maa- ja metsätalousministeriö
7
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Itämeren itäosan turskaa koskevien kapasiteettirajoitusten käyttöönotosta, tietojenkeruusta ja valvontatoimenpiteistä Itämerellä sekä asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Itämeren itäosan turskan kalastuksen pysyvän lopettamisen osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-277900
Perusmuistio: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Itämeren itäosan turskaa koskevien kapasiteettirajoitusten käyttöönotosta, tietojenkeruusta ja valvontatoimenpiteistä Itämerellä sekä asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Itämeren itäosan turskan kalastuksen pysyvän lopettamisen osalta
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 10.30
kalatalousneuvos
Risto
Lampinen
maa- ja metsätalousministeriö
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Viimeksi julkaistu 2019-12-11 13:29:12

 Kokoussuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikolle 50/2019

 Viikkosuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 50/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

MmVP 38/2019 vp
Tiistai 3.12.2019 klo 10.00—10.20
MmVP 37/2019 vp
Perjantai 29.11.2019 klo 9.00—9.20
MmVP 36/2019 vp
Torstai 28.11.2019 klo 10.00—10.50
MmVP 35/2019 vp
Tiistai 26.11.2019 klo 10.00—11.40
MmVP 34/2019 vp
Torstai 21.11.2019 klo 10.00—11.10

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Carl Selenius, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 050 550 7538, 09 432 2085

Miika Suves, istuntoasiainneuvos, valiokunnan apulaissihteeri
p. 050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2086

Danita Suonsilta, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 4962

 Yhteystiedot

​Maa- ja metsätalousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2086
mmv(at)eduskunta.fi