Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Maa- ja metsätalousvaliokunta

IMG_7862kr_Maajametsatalous.jpg

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

MmVM 13/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta
MmVM 12/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
MmVM 11/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

MmVL 17/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
MmVL 18/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta
MmVL 16/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1005/2008 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta kalastuksenvalvonnan osalta (Kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttaminen)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
MmVE
77
2018 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 25.10.2018 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen kumppanuussopimuksen rahastojen ja Euroopan globalisaatiorahaston sääntelystä sekä koheesiopolitiikan uudistamisesta ohjelmakaudelle 2021−2027 annetuista komission ehdotuksista (koheesiopolitiikan asetuspaketti)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
4
Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-217600
HE 121/2018 vp MmV 25.10.2018 Puutarhaliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-217601
HE 121/2018 vp MmV 25.10.2018 Kauppapuutarhaliitto ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lakimies
Lotta
Laukkio
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
kenttäjohtaja
Arttu
Laine
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Pellervon taloustutkimus PTT
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Puutarhaliitto ry
liite
Kauppapuutarhaliitto ry
liite
Luonnonvarakeskus
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 10.30
lakiasiantuntija
Jaana
Sallmén
Suomen Isännöintiliitto ry
6
Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-217602
VNS 2/2018 vp MmV 25.10.2018 Turvallisuuskomitea Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-217603
VNS 2/2018 vp MmV 25.10.2018 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 10.45
johtava asiantuntija
Ari-Pekka
Dag
sisäministeriö
pelastusylitarkastaja
Rami
Ruuska
sisäministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Hätäkeskuslaitos
Turvallisuuskomitea
liite
Viestintävirasto Kyberturvallisuuskeskus
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Huoltovarmuuskeskus
Liikennevirasto
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.00
vanhempi hallitussihteeri
Teemu
Nikula
maa- ja metsätalousministeriö
asiantuntija
Marko
Mikkola
Suomen riistakeskus
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
Ere
Grenfors
Suomen Metsästäjäliitto
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 26.10.2018 klo 9.00. 
Viimeksi julkaistu 2018-10-23 16:13:33

 Viikkosuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 43/2018

 Kokoussuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 42—50/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

MmVP 76/2018 vp
Tiistai 23.10.2018 klo 10.00—12.00
MmVP 75/2018 vp
Perjantai 19.10.2018 klo 9.00—11.30
MmVP 74/2018 vp
Torstai 18.10.2018 klo 10.00—11.10
MmVP 73/2018 vp
Keskiviikko 17.10.2018 klo 9.30—10.45
MmVP 72/2018 vp
Tiistai 16.10.2018 klo 10.00—12.00

 Puheenjohtaja

 

 

Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspxAnne KalmariKeskustan eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Kari Kulmalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1339.aspxKari KulmalaSininen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Markku Eestilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1094.aspxMarkku EestiläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspxPertti HakanenKeskustan eduskuntaryhmä
Teuvo Hakkarainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1107.aspxTeuvo HakkarainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Hanna Halmeenpäähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1324.aspxHanna HalmeenpääVihreä eduskuntaryhmä
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspxLasse HautalaKeskustan eduskuntaryhmä
Reijo Hongistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1119.aspxReijo HongistoSininen eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Jari Myllykoskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1154.aspxJari MyllykoskiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Mats Nylundhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/943.aspxMats NylundRuotsalainen eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/784.aspxArto SatonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Tytti Tuppurainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1126.aspxTytti TuppurainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Eerikki Viljanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/913.aspxEerikki ViljanenKeskustan eduskuntaryhmä
Harry Wallinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/609.aspxHarry WallinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Peter Östmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1141.aspxPeter ÖstmanKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaKeskustan eduskuntaryhmä
Ritva Elomaahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1096.aspxRitva ElomaaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Lauri Ihalainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1121.aspxLauri IhalainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/959.aspxTimo V. KorhonenKeskustan eduskuntaryhmä
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1341.aspxAntti KurvinenKeskustan eduskuntaryhmä
Lea Mäkipäähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/214.aspxLea MäkipääSininen eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Eero Suutarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1111.aspxEero SuutariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Katja Taimelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/952.aspxKatja TaimelaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Carl Selenius, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 050 550 7538, 432 2085

Miika Suves, istuntoasiainneuvos, valiokunnan apulaissihteeri
p. 050 327 0237, 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, valiokuntakanslian sihteeri, p. 432 2086

Kristina Hyrri, valiokunta-avustaja(kokoustekniset tehtävät)
p. 432 2179

 Yhteystiedot

​Maa- ja metsätalousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2086
mmv(at)eduskunta.fi