Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

​Perustuslakivaliokunta

IMG_8080kr_Perustuslaki.jpg

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

 Uusimmat mietinnöt

PeVM 9/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
PeVM 10/2018 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
PeVM 7/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

PeVL 48/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PeVL 49/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi
PeVL 43/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
PeVE
117
2018 vp
Perustuslakivaliokunta
Perjantai 14.12.2018 klo 8.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 28/2018 vp - E 125/2016 vp. 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta perusmuistion (VNEUS2018-00922) liitteen 1 osalta enintään siihen saakka, kunnes molemmat sopimusosapuolet ovat saaneet ratifiointiprosessinsa päätökseen. 
Merkitään tiedoksi. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2018-AK-228338
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2018-AK-231738
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Kansalaisaloite
Valiokunnan lausunto
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-221670
MIETINTÖLUONNOS_HE_15_2017 ym.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-221671
MIETINTÖLUONNOS_HE_16_2018.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-221673
MIETINTÖLUONNOS_HE_52_2017.pdf
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-231769
HE 15/2017 vp PeV 14.12.2018 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-232157
HE 15/2017 vp PeV 14.12.2018 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-231718
HE 15/2017 vp PeV 14.12.2018 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-230653
HE 15/2017 vp PeV 14.12.2018 professori Pauli Rautiainen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2018-AK-230654
HE 15/2017 vp PeV 14.12.2018 professori Pauli Rautiainen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-230734
HE 15/2017 vp PeV 14.12.2018 professori Lasse Lehtonen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2018-AK-231837
HE 15/2017 vp PeV 14.12.2018 professori Lasse Lehtonen Asiantuntijalausunto
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokset asioista HE 15/2017 vp, HE 16/2018 vp ja HE 52/2017 vp, Asiakassuunnitelma 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 10.00
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
lääkintöneuvos
Taina
Mäntyranta
sosiaali- ja terveysministeriö
professori
Veli-Pekka
Viljanen
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
professori
Pauli
Rautiainen
liite
professori
Lasse
Lehtonen
liite
8
Muut asiat
Viikkosuunnitelma 
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on maanantaina 17.12.2018 kello 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2018-12-14 08:02:40

 Viikkosuunnitelma

Perustuslakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 50/2018

 Kokoussuunnitelmat

Perustuslakivaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 50—11/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

PeVP 116/2018 vp
Torstai 13.12.2018 klo 9.00—12.00
PeVP 115/2018 vp
Keskiviikko 12.12.2018 klo 9.00—10.10
PeVP 114/2018 vp
Tiistai 11.12.2018 klo 10.00—12.45
PeVP 113/2018 vp
Keskiviikko 5.12.2018 klo 9.10—11.20
PeVP 112/2018 vp
Tiistai 4.12.2018 klo 10.00—14.00

 Puheenjohtaja

 

 

Annika Lapintiehttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/479.aspxAnnika LapintieVasemmistoliiton eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Tapani Töllihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/800.aspxTapani TölliKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Maria Guzeninahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/926.aspxMaria GuzeninaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Anna-Maja Henrikssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/941.aspxAnna-Maja HenrikssonRuotsalainen eduskuntaryhmä
Hannu Hoskonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/797.aspxHannu HoskonenKeskustan eduskuntaryhmä
Ilkka Kantolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/954.aspxIlkka KantolaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1138.aspxKimmo KiveläSininen eduskuntaryhmä
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1341.aspxAntti KurvinenKeskustan eduskuntaryhmä
Mia Laihohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1379.aspxMia LaihoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1149.aspxMarkus LohiKeskustan eduskuntaryhmä
Leena Merihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1349.aspxLeena MeriPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Ville Niinistöhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/956.aspxVille NiinistöVihreä eduskuntaryhmä
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/541.aspxJuha RehulaKeskustan eduskuntaryhmä
Wille Rydmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1282.aspxWille RydmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ville Skinnarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1316.aspxVille SkinnariSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Matti Torvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1372.aspxMatti TorvinenSininen eduskuntaryhmä
Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspxKaj TurunenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Markku Eestilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1094.aspxMarkku EestiläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/931.aspxMaarit Feldt-RantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspxLasse HautalaKeskustan eduskuntaryhmä
Olli Immonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1122.aspxOlli ImmonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/959.aspxTimo V. KorhonenKeskustan eduskuntaryhmä
Mats Löfströmhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1345.aspxMats LöfströmRuotsalainen eduskuntaryhmä
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaSininen eduskuntaryhmä
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspxBen ZyskowiczKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Matti Marttunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2670, 050 308 8704 

Ritva Bäckström, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2620, 050 550 7487

Riikka Kuronen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2237

Riitta Lyytinen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2049

Stina Nurmikoski, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2076

 Yhteystiedot

​Perustuslakivaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2049
pev(at)eduskunta.fi