Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

​Perustuslakivaliokunta

IMG_8080kr_Perustuslaki.jpg

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

 Uusimmat mietinnöt

PeVM 2/2018 vp
Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2017
PeVM 1/2018 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
PeVM 3/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

PeVL 21/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PeVL 22/2018 vp
Hallituksen vuosikertomus 2017
PeVL 19/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
PeVE
67
2018 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 5.9.2018 klo 9.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017
Kertomus
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (asetus EU:n talousarvion suojaamisesta oikeusvaltiopuutteilta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
6
Valtioneuvoston selvitys oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen vahvistamisesta EU:ssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 18/2018 vp - E 66/2013 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Oikeusvaltiotilanne Puolassa; komission ehdotus neuvoston päätökseksi - komission esittely
Valtioneuvoston E-selvitys
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 19/2018 vp - E 7/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Miia
Ljungqvist
oikeusministeriö
Valtakunnansyyttäjänvirasto
professori
Olli
Mäenpää
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Jukka
Viljanen
Merkitään valiokunnalle jaetuksi: valiokuntaneuvoksen muistio. 
Päätetään mahdollisista lisäasiantuntijoista. 
Käydään valmistava keskustelu. 
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 6.9.2018 kello 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2018-08-17 09:49:34

 Viikkosuunnitelma

Perustuslakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 36/2018

 Kokoussuunnitelmat

Perustuslakivaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 36—50/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

PeVP 66/2018 vp
Keskiviikko 20.6.2018 klo 8.30—12.25
PeVP 65/2018 vp
Tiistai 19.6.2018 klo 10.04—12.37
PeVP 64/2018 vp
Perjantai 15.6.2018 klo 9.00—11.12
PeVP 63/2018 vp
Torstai 14.6.2018 klo 10.05—11.13
PeVP 62/2018 vp
Keskiviikko 13.6.2018 klo 9.00—10.45

 Puheenjohtaja

 

 

Annika Lapintiehttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/479.aspxAnnika LapintieVasemmistoliiton eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Tapani Töllihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/800.aspxTapani TölliKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Maria Guzeninahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/926.aspxMaria GuzeninaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Anna-Maja Henrikssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/941.aspxAnna-Maja HenrikssonRuotsalainen eduskuntaryhmä
Hannu Hoskonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/797.aspxHannu HoskonenKeskustan eduskuntaryhmä
Ilkka Kantolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/954.aspxIlkka KantolaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1138.aspxKimmo KiveläSininen eduskuntaryhmä
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1341.aspxAntti KurvinenKeskustan eduskuntaryhmä
Mia Laihohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1379.aspxMia LaihoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1149.aspxMarkus LohiKeskustan eduskuntaryhmä
Leena Merihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1349.aspxLeena MeriPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Ville Niinistöhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/956.aspxVille NiinistöVihreä eduskuntaryhmä
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/541.aspxJuha RehulaKeskustan eduskuntaryhmä
Wille Rydmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1282.aspxWille RydmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/784.aspxArto SatonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ville Skinnarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1316.aspxVille SkinnariSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Matti Torvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1372.aspxMatti TorvinenSininen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Markku Eestilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1094.aspxMarkku EestiläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/931.aspxMaarit Feldt-RantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspxLasse HautalaKeskustan eduskuntaryhmä
Olli Immonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1122.aspxOlli ImmonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/959.aspxTimo V. KorhonenKeskustan eduskuntaryhmä
Mats Löfströmhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1345.aspxMats LöfströmRuotsalainen eduskuntaryhmä
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaSininen eduskuntaryhmä
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspxBen ZyskowiczKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Matti Marttunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2670, 050 308 8704 

Ritva Bäckström, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2620, 050 550 7487

Riikka Kuronen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2237

Riitta Lyytinen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2049

Stina Nurmikoski, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2076

 Yhteystiedot

​Perustuslakivaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2049
pev(at)eduskunta.fi