Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

​Perustuslakivaliokunta

IMG_8080kr_Perustuslaki.jpg

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

 Uusimmat mietinnöt

PeVM 9/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
PeVM 10/2018 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
PeVM 7/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

PeVL 53/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
PeVL 52/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PeVL 51/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
PeVE
128
2018 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 23.1.2019 klo 9.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-240251
HE 237/2018 vp PeV 23.01.2019 neuvotteleva virkamies Annika Parsons, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-240253
HE 237/2018 vp PeV 23.01.2019 erityisasiantuntija Anu Mutanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-240254
HE 237/2018 vp PeV 23.01.2019 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Annika
Parsons
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erityisasiantuntija
Anu
Mutanen
oikeusministeriö
liite
apulaisoikeusasiamies
Maija
Sakslin
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
professori
Suvianna
Hakalehto
professori
Tuomas
Ojanen
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Juha
Lavapuro
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Kansalaisaloite
Valiokunnan lausunto
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-221670
MIETINTÖLUONNOS_HE_15_2017 ym.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-221671
MIETINTÖLUONNOS_HE_16_2018.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-221673
MIETINTÖLUONNOS_HE_52_2017.pdf
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-240258
HE 15/2017 vp PeV 23.01.2019 maaneuvos Katrin Sjögren, Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-240259
HE 15/2017 vp PeV 23.01.2019 maaneuvos Katrin Sjögren, Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-240261
HE 15/2017 vp PeV 23.01.2019 professori Markku Suksi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-240262
HE 15/2017 vp PeV 23.01.2019 lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-240263
HE 15/2017 vp PeV 23.01.2019 budjettineuvos Petri Syrjänen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-240271
HE 15/2017 vp PeV 23.01.2019 neuvotteleva virkamies Maria Porko, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-240268
HE 15/2017 vp PeV 23.01.2019 pääsihteeri Markus Österlund, Svenska Finlands folkting Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-240273
HE 15/2017 vp PeV 23.01.2019 kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-239875
HE 15/2017 vp PeV 23.01.2019 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-239876
HE 15/2017 vp PeV 23.01.2019 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto ruotsinnos
Kello 10.00 Ahvenanmaan asema uudistuksessa 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
maaneuvos
Katrin
Sjögren
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
liite
valtiovarainministeri
Mats
Perämaa
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
hallinto- ja kehityspäällikkö
Dan E
Eriksson
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
vanhempi oikeusasiantuntija
Niclas
Slotte
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
professori
Tuomas
Ojanen
professori
Markku
Suksi
liite
professori
Janne
Salminen
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Eduskunnan kanslia
lainsäädäntöneuvos
Janina
Groop-Bondestam
oikeusministeriö
liite
budjettineuvos
Petri
Syrjänen
valtiovarainministeriö
liite
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Maria
Porko
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Susanna
Grimm-Vikman
sosiaali- ja terveysministeriö
Kello 10.30 Kielelliset oikeudet 
pääsihteeri
Markus
Österlund
Svenska Finlands folkting
liite
asiantuntija
Johanna
Lindholm
Svenska Finlands folkting
kieliasiainneuvos
Corinna
Tammenmaa
oikeusministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Olli
Mäenpää
liite
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
- professori
Tuomas
Ojanen
- professori
Markku
Suksi
- professori
Janne
Salminen
- valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen, Eduskunnan kanslia
- lainsäädäntöneuvos
Pirjo
Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö
- neuvotteleva virkamies
Maria
Porko, sosiaali- ja terveysministeriö
- neuvotteleva virkamies
Susanna
Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö
Tulkkeina Anna Heikkilä ja Madeleine Berner 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 24.1.2019 kello 9.00. 
Viimeksi julkaistu 2019-01-22 16:58:49

 Viikkosuunnitelma

Perustuslakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 4/2019

 Kokoussuunnitelmat

Perustuslakivaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 4—9/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

PeVP 126/2018 vp
Perjantai 18.1.2019 klo 8.37—11.10
PeVP 125/2018 vp
Torstai 17.1.2019 klo 9.00—13.15
PeVP 124/2018 vp
Keskiviikko 16.1.2019 klo 9.00—12.39
PeVP 123/2018 vp
Tiistai 15.1.2019 klo 10.00—12.39
PeVP 122/2018 vp
Perjantai 11.1.2019 klo 9.00—11.50

 Puheenjohtaja

 

 

Annika Lapintiehttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/479.aspxAnnika LapintieVasemmistoliiton eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Tapani Töllihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/800.aspxTapani TölliKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Maria Guzeninahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/926.aspxMaria GuzeninaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Anna-Maja Henrikssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/941.aspxAnna-Maja HenrikssonRuotsalainen eduskuntaryhmä
Hannu Hoskonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/797.aspxHannu HoskonenKeskustan eduskuntaryhmä
Ilkka Kantolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/954.aspxIlkka KantolaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1138.aspxKimmo KiveläSininen eduskuntaryhmä
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1341.aspxAntti KurvinenKeskustan eduskuntaryhmä
Mia Laihohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1379.aspxMia LaihoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1149.aspxMarkus LohiKeskustan eduskuntaryhmä
Leena Merihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1349.aspxLeena MeriPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Ville Niinistöhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/956.aspxVille NiinistöVihreä eduskuntaryhmä
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/541.aspxJuha RehulaKeskustan eduskuntaryhmä
Wille Rydmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1282.aspxWille RydmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ville Skinnarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1316.aspxVille SkinnariSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Matti Torvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1372.aspxMatti TorvinenSininen eduskuntaryhmä
Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspxKaj TurunenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Markku Eestilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1094.aspxMarkku EestiläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/931.aspxMaarit Feldt-RantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspxLasse HautalaKeskustan eduskuntaryhmä
Olli Immonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1122.aspxOlli ImmonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/959.aspxTimo V. KorhonenKeskustan eduskuntaryhmä
Mats Löfströmhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1345.aspxMats LöfströmRuotsalainen eduskuntaryhmä
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaSininen eduskuntaryhmä
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspxBen ZyskowiczKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Matti Marttunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2670, 050 308 8704 

Ritva Bäckström, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2620, 050 550 7487

Riikka Kuronen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2237

Riitta Lyytinen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2049

Stina Nurmikoski, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2076

 Yhteystiedot

​Perustuslakivaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2049
pev(at)eduskunta.fi