Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

​Perustuslakivaliokunta

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

 Valmistumisarviot ja muuta aineistoa

 Uusimmat mietinnöt

PeVM 2/2019 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
PeVM 1/2019 vp
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)
PeVM 13/2018 vp
Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

PeVL 8/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi
PeVL 7/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PeVL 6/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
PeVE
25
2019 vp
Perustuslakivaliokunta
Tiistai 19.11.2019 klo 10.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava valtiovarainvaliokunnalle. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa on kuultavana: 
erityisasiantuntija
Laura
Nurminen
oikeusministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
5
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 10.45
budjettineuvos
Petri
Syrjänen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Filip
Kjellberg
valtiovarainministeriö
lainsäädäntöneuvos
Janina
Groop-Bondestam
oikeusministeriö
valtiovarainministeri
Mats
Perämaa
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
hallituksen muodostaja
Veronica
Thörnroos
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
hallinto- ja kehityspäällikkö
Dan E
Eriksson
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
rahoituspäällikkö
Conny
Nyholm
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
vanhempi oikeusasiantuntija
Niclas
Slotte
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Tulkkeina Anna Heikkilä ja Madeleine Berner 
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 20.11.2019 klo 9.30. 
Viimeksi julkaistu 2019-11-15 12:56:23

 Viikkosuunnitelma

Perustuslakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 47/2019

 Kokoussuunnitelmat

Perustuslakivaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 47—50/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

PeVP 24/2019 vp
Perjantai 15.11.2019 klo 9.30—9.57
PeVP 23/2019 vp
Torstai 14.11.2019 klo 10.00—12.10
PeVP 22/2019 vp
Keskiviikko 13.11.2019 klo 9.30—11.06
PeVP 21/2019 vp
Tiistai 12.11.2019 klo 10.30—10.55
PeVP 20/2019 vp
Perjantai 8.11.2019 klo 9.30—11.06

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Matti Marttunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2670, 050 308 8704 

Ritva Bäckström, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2620, 050 550 7487

Riikka Kuronen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2237

Riitta Lyytinen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2049

Stina Nurmikoski, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2076

 Yhteystiedot

​Perustuslakivaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2049
pev(at)eduskunta.fi