Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Puolustusvaliokunta

IMG_7974krPuolustus.jpg

Puolustusvaliokunta

Puolustusvaliokunta käsittelee puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, asevelvollisuutta, sotilaskoulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja puolustustarvikkeiden vientivalvontaa, poikkeusolojen lainsäädäntöä sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa puolustushallinnon osalta koskevat asiat.

 Uusimmat mietinnöt

PuVM 9/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PuVM 8/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PuVM 7/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

PuVL 19/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta
PuVL 18/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PuVL 17/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
PuVE
3
2019 vp
Puolustusvaliokunta
Keskiviikko 19.6.2019 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan lausunnon antamista varten suurelle valiokunnalle. Määräaika: 27.09.2019. 
4
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten suurelle valiokunnalle. Määräaika: 30.09.2019. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (arvonlisävero- ja valmisteverodirektiivin muuttaminen unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Kertomus Suomen valtionhallinnon osallistumisesta kumppanuusyhteistyöhön Naton kanssa vuonna 2018
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254377
ulkoministeriön muistio 2.5.2019
Valiokunnassa on kuultavana: 
apulaisosastopäällikkö
Helena
Partanen
puolustusministeriö
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
7
Valtioneuvoston selvitys Naton rauhankumppanuusohjelmasta; Suomen PARP-neuvottelut
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254385
puolustusministeriön muistio 8.5.2019
Valiokunnassa on kuultavana: 
apulaisosastopäällikkö
Helena
Partanen
puolustusministeriö
Puolustusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UTPJ 2/2019 vp - UTP 9/2008 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
8
Valiokunnan tutustumismatka syksyllä 2019
Päätetään matkan ajankohdasta. 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
Viimeksi julkaistu 2019-06-18 14:35:41

 Viikkosuunnitelma

Puolustusvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 25/2019

 Kokoussuunnitelma

Puolustusvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 25—26/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

PuVP 3/2019 vp
Keskiviikko 19.6.2019 klo 9.30—10.15
PuVP 2/2019 vp
Tiistai 18.6.2019 klo 14.30—14.40
PuVP 1/2019 vp
Torstai 2.5.2019 klo 14.20—14.30
PuVP 110/2018 vp
Tiistai 5.3.2019 klo 10.30—12.00
PuVP 109/2018 vp
Perjantai 1.3.2019 klo 9.30—10.00

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Heikki Savola, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
puh. 09 432 2060, 050 574 1688

Minna Hurme, valiokuntakanslian sihteeri
puh. 09 432 2078

Juha Vanhanen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
puh. 09 432 2066

 Yhteystiedot

​Puolustusvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2078
puv(at)eduskunta.fi