IMG_7974krPuolustus.jpg

Puolustusvaliokunta

Puolustusvaliokunta käsittelee puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, asevelvollisuutta, sotilaskoulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja puolustustarvikkeiden vientivalvontaa, poikkeusolojen lainsäädäntöä sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa puolustushallinnon osalta koskevat asiat.

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Uusimmat mietinnöt

PuVM 1/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PuVM 3/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle puolustusmateriaalialan pohjoismaisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta
PuVM 2/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta
PuVM 1/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a §:n muuttamisesta
PuVM 1/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

PuVL 2/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta
PuVL 1/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
PuVL 10/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta (kaksikäyttötuoteasetus)
PuVL 9/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta, tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
PuVL 8/2016 vp
Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
PuVE
25
2017 vp
Puolustusvaliokunta
Keskiviikko 29.3.2017 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-116238
HE 94/2016 vp PuV 29.03.2017 hallitusneuvos, henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-116239
HE 94/2016 vp PuV 29.03.2017 puheenjohtaja Jari Rantala, Upseeriliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-116240
HE 94/2016 vp PuV 29.03.2017 pääluottamusmies Marko Jalkanen, Päällystöliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-116241
HE 94/2016 vp PuV 29.03.2017 Aliupseeriliitto ry Asiantuntijalausunto
Palvelussuhteen ehdot kansainvälisissä aputehtävissä 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos, henkilöstöjohtaja
Jari
Kajavirta
puolustusministeriö
liite
puheenjohtaja
Jari
Rantala
Upseeriliitto ry
liite
pääluottamusmies
Marko
Jalkanen
Päällystöliitto ry
liite
Aliupseeriliitto ry
liite
Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 
4
Valtioneuvoston puolustusselonteko
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-116318
VNS 3/2017 vp PuV 29.03.2017 neuvotteleva virkamies Tiina Snellman, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-116319
VNS 3/2017 vp PuV 29.03.2017 erityisasiantuntija Jussi Korhonen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-116320
VNS 3/2017 vp PuV 29.03.2017 yksikön päällikkö, eversti Jarkko Alén, Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-116321
VNS 3/2017 vp PuV 29.03.2017 pääsihteeri Vesa Valtonen, Turvallisuuskomitea Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Tiina
Snellman
sisäministeriö
liite
poliisitarkastaja
Seppo
Sivula
sisäministeriö, poliisiosasto
erityisasiantuntija
Jussi
Korhonen
sisäministeriö
liite
yksikön päällikkö, eversti
Jarkko
Alén
Rajavartiolaitos
liite
pääsihteeri
Vesa
Valtonen
Turvallisuuskomitea
liite
Corporate Affairs and Communications -johtaja
Arto
Räty
Fortum Oyj
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 30.03.2017 klo 10.00. 

 Viikkosuunnitelma

Puolustusvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 13/2017

 Kokoussuunnitelma

Puolustusvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 8—23/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

PuVP 24/2017 vp
Tiistai 28.3.2017 klo 10.30—11.40
PuVP 23/2017 vp
Perjantai 24.3.2017 klo 9.30—10.50
PuVP 22/2017 vp
Torstai 23.3.2017 klo 10.00—11.50
PuVP 21/2017 vp
Keskiviikko 22.3.2017 klo 9.30—10.40
PuVP 20/2017 vp
Tiistai 21.3.2017 klo 10.30—11.55

 Puheenjohtaja

 

 

Ilkka Kanervahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/170.aspxIlkka KanervaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Mika Karihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1133.aspxMika KariSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Thomas Blomqvisthttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/923.aspxThomas BlomqvistRuotsalainen eduskuntaryhmä
Timo Heinonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/967.aspxTimo HeinonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Marisanna Jarvahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1335.aspxMarisanna JarvaKeskustan eduskuntaryhmä
Antti Kaikkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/772.aspxAntti KaikkonenKeskustan eduskuntaryhmä
Seppo Kääriäinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/202.aspxSeppo KääriäinenKeskustan eduskuntaryhmä
Elina Lepomäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1279.aspxElina LepomäkiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Krista Mikkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1298.aspxKrista MikkonenVihreä eduskuntaryhmä
Markus Mustajärvihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/802.aspxMarkus MustajärviVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Lea Mäkipäähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/214.aspxLea MäkipääPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sirpa Paaterohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/887.aspxSirpa PaateroSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Markku Pakkanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/925.aspxMarkku PakkanenKeskustan eduskuntaryhmä
Mika Raatikainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1275.aspxMika RaatikainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jari Ronkainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1308.aspxJari RonkainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1106.aspxMikko SavolaKeskustan eduskuntaryhmä
Satu Taavitsainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1319.aspxSatu TaavitsainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Ritva Elomaahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1096.aspxRitva ElomaaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspxPertti HakanenKeskustan eduskuntaryhmä
Olli Immonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1122.aspxOlli ImmonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Pauli Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1137.aspxPauli KiuruKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Päivi Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/499.aspxPäivi RäsänenKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Erkki Tuomiojahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/357.aspxErkki TuomiojaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Tapani Töllihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/800.aspxTapani TölliKeskustan eduskuntaryhmä
Sofia Vikmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1134.aspxSofia VikmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Eerikki Viljanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/913.aspxEerikki ViljanenKeskustan eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Heikki Savola, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
puh. 09 432 2060, 050 574 1688

Minna Hurme, valiokuntakanslian sihteeri
puh. 09 432 2078

Juha Vanhanen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
puh. 09 432 2066

 Yhteystiedot

​Puolustusvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2078
puv(at)eduskunta.fi