IMG_7963kr_Sivistys.jpg

Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta käsittelee muun muassa kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

SiVM 1/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
SiVM 20/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä
SiVM 21/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
SiVM 19/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 1 ja 46 §:n ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
SiVM 18/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 29 §:n, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n, oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

SiVL 8/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle
SiVL 7/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
SiVL 6/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä)
SiVL 5/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla
SiVL 4/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisistä puitteista parempien palvelujen tarjoamiseksi taitojen ja tutkintojen alalla (Europass) ja päätöksen N:o 2241/2004/EY kumoamiseksi

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
SiVE
36
2017 vp
Sivistysvaliokunta
Tiistai 25.4.2017 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Sivistysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 7/2017 vp - E 125/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Sivistysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 9/2017 vp - E 125/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (säänneltyjen ammattien suhteellisuusarviointi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-119059
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (säänneltyjen ammattien suhteellisuusarviointi)
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 27/2017 vp SiV 25.04.2017 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120643
HE 31/2017 vp SiV 25.04.2017 johtaja Jouni Välijärvi, Koulutuksen tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120625
HE 31/2017 vp SiV 25.04.2017 asiamies Tapio Rissanen, Palkansaajajärjestö Pardia ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2017-AK-120691
HE 31/2017 vp SiV 25.04.2017 asiamies Tapio Rissanen, Palkansaajajärjestö Pardia ry Asiantuntijalausunto
_esitys
Lisäselvitys EDK-2017-AK-120689
HE 31/2017 vp SiV 25.04.2017 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
johtaja
Jouni
Välijärvi
Koulutuksen tutkimuslaitos
liite
klo 12.10
asiamies
Tapio
Rissanen
Palkansaajajärjestö Pardia ry
liite
klo 12.10
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
klo 12.10
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
klo 12.10
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120632
HE 36/2017 vp SiV 25.04.2017 etuuspäällikkö Piia Kuusisto, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120634
HE 36/2017 vp SiV 25.04.2017 toiminnanjohtaja, YTT Leena Wahlfors, Suomen yliopistot UNIFI ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120586
HE 36/2017 vp SiV 25.04.2017 toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Virpi
Hiltunen
opetus- ja kulttuuriministeriö
klo 12.25
etuuspäällikkö
Piia
Kuusisto
Kansaneläkelaitos
liite
klo 12.25
toiminnanjohtaja, YTT
Leena
Wahlfors
Suomen yliopistot UNIFI ry
liite
klo 12.25
toiminnanjohtaja
Riitta
Rissanen
Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry
liite
klo 12.25
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 17§:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120584
HE 32/2017 vp SiV 25.04.2017 Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120622
HE 32/2017 vp SiV 25.04.2017 Kouluyhdistys Pestalozzi Schuleverein Skolföreningen ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120635
HE 32/2017 vp SiV 25.04.2017 Suomen yliopistot UNIFI ry Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kouluyhdistys Pestalozzi Schuleverein Skolföreningen ry
liite
Suomen yliopistot UNIFI ry
liite
Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry
liite
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on 26.4.2017 klo 11.30. 

 Viikkosuunnitelma

Sivistysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 17/2017

 Kokoussuunnitelma

Sivistysvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 17—25/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

SiVP 33/2017 vp
Tiistai 18.4.2017 klo 12.00—12.55
SiVP 32/2017 vp
Perjantai 7.4.2017 klo 11.30—12.50
SiVP 31/2017 vp
Torstai 6.4.2017 klo 12.00—13.15
SiVP 30/2017 vp
Keskiviikko 5.4.2017 klo 11.30—12.35
SiVP 29/2017 vp
Tiistai 4.4.2017 klo 12.00—13.15

 Puheenjohtaja

 

 

Tuomo Puumalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/946.aspxTuomo PuumalaKeskustan eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Sanna Lauslahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/934.aspxSanna LauslahtiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoVihreä eduskuntaryhmä
Li Anderssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1310.aspxLi AnderssonVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Ritva Elomaahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1096.aspxRitva ElomaaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Eeva-Johanna Elorantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspxJukka GustafssonSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1333.aspxLaura HuhtasaariPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Marisanna Jarvahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1335.aspxMarisanna JarvaKeskustan eduskuntaryhmä
Ilkka Kantolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/954.aspxIlkka KantolaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1138.aspxKimmo KiveläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Hanna Kosonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1338.aspxHanna KosonenKeskustan eduskuntaryhmä
Sari Multalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1299.aspxSari MultalaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mikaela Nylanderhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/769.aspxMikaela NylanderRuotsalainen eduskuntaryhmä
Ulla Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1303.aspxUlla ParviainenKeskustan eduskuntaryhmä
Pekka Puskahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/242.aspxPekka PuskaKeskustan eduskuntaryhmä
Saara-Sofia Sirénhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1219.aspxSaara-Sofia SirénKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1331.aspxPetri HonkonenKeskustan eduskuntaryhmä
Antti Häkkänenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1334.aspxAntti HäkkänenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Toimi Kankaanniemihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/175.aspxToimi KankaanniemiPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Krista Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/960.aspxKrista KiuruSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Eeva-Maria Maijalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1151.aspxEeva-Maria MaijalaKeskustan eduskuntaryhmä
Lea Mäkipäähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/214.aspxLea MäkipääPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mirja Vehkaperähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/962.aspxMirja VehkaperäKeskustan eduskuntaryhmä
Sofia Vikmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1134.aspxSofia VikmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Kaj Laine, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 3302, 050 594 2424

Marja Lahtinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2081, 050 303 1632

Marja Rauhala, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2087

Kristiina Hyrri, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2179

 Yhteystiedot

Sivistysvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 4321
siv(at)eduskunta.fi