IMG_7963kr_Sivistys.jpg

Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta käsittelee muun muassa kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

SiVM 20/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä
SiVM 21/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
SiVM 19/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 1 ja 46 §:n ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
SiVM 18/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 29 §:n, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n, oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
SiVM 17/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

SiVL 5/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla
SiVL 4/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisistä puitteista parempien palvelujen tarjoamiseksi taitojen ja tutkintojen alalla (Europass) ja päätöksen N:o 2241/2004/EY kumoamiseksi
SiVL 3/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Komission ehdotukset osaamisohjelmasta Euroopalle: tiedonanto, ehdotus taitotakuun perustamisesta sekä ehdotus eurooppalaista tutkintojen viitekehystä koskevan suosituksen päivittämisestä
SiVL 2/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Nuoriso; Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle; Euroopan solidaarisuusjoukot
SiVL 1/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain muuttamisesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
SiVE
25
2017 vp
Sivistysvaliokunta
Perjantai 24.3.2017 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten erityisesti oppilashuollon sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon osalta. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
4
Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n kevätseminaari 30.-31.3.2017 Jyväskylässä
Esityslistan liite EDK-2017-AK-115178
OPSO ry_seminaarin 30-3103_2017_alustava ohjelma.pdf
_ohjelma
Puheenjohtaja Puumala edustaa valiokuntaa seminaarissa, liite. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-115570
HE 19/2017 vp SiV 24.03.2017 hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-115571
HE 19/2017 vp SiV 24.03.2017 opetusneuvos Petri Haltia, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-115573
HE 19/2017 vp SiV 24.03.2017 toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-115572
HE 19/2017 vp SiV 24.03.2017 rehtori Liisa Laakso, Suomen yliopistot UNIFI ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-115574
HE 19/2017 vp SiV 24.03.2017 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-115575
HE 19/2017 vp SiV 24.03.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulu Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-115576
HE 19/2017 vp SiV 24.03.2017 Tampereen ammattikorkeakoulu Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-115577
HE 19/2017 vp SiV 24.03.2017 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Olli
Sorainen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
opetusneuvos
Petri
Haltia
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
toiminnanjohtaja
Riitta
Rissanen
Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry
liite
rehtori
Liisa
Laakso
Suomen yliopistot UNIFI ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
Metropolia Ammattikorkeakoulu
liite
Tampereen ammattikorkeakoulu
liite
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
6
Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi
Valiokunnan oma asia
 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on 29.3.2017 klo 11.30. 

 Viikkosuunnitelma

Sivistysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 12/2017

 Kokoussuunnitelma

Sivistysvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 11—25/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

SiVP 23/2017 vp
Keskiviikko 22.3.2017 klo 11.30—13.00
SiVP 22/2017 vp
Tiistai 21.3.2017 klo 12.00—13.15
SiVP 20/2017 vp
Torstai 16.3.2017 klo 12.00—12.55
SiVP 19/2017 vp
Keskiviikko 15.3.2017 klo 11.30—12.15
SiVP 18/2017 vp
Perjantai 10.3.2017 klo 11.30—12.55

 Puheenjohtaja

 

 

Tuomo Puumalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/946.aspxTuomo PuumalaKeskustan eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Sanna Lauslahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/934.aspxSanna LauslahtiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoVihreä eduskuntaryhmä
Li Anderssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1310.aspxLi AnderssonVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Ritva Elomaahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1096.aspxRitva ElomaaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Eeva-Johanna Elorantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspxJukka GustafssonSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1333.aspxLaura HuhtasaariPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Marisanna Jarvahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1335.aspxMarisanna JarvaKeskustan eduskuntaryhmä
Ilkka Kantolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/954.aspxIlkka KantolaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1138.aspxKimmo KiveläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Hanna Kosonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1338.aspxHanna KosonenKeskustan eduskuntaryhmä
Sari Multalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1299.aspxSari MultalaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mikaela Nylanderhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/769.aspxMikaela NylanderRuotsalainen eduskuntaryhmä
Ulla Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1303.aspxUlla ParviainenKeskustan eduskuntaryhmä
Pekka Puskahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/242.aspxPekka PuskaKeskustan eduskuntaryhmä
Saara-Sofia Sirénhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1219.aspxSaara-Sofia SirénKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1331.aspxPetri HonkonenKeskustan eduskuntaryhmä
Antti Häkkänenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1334.aspxAntti HäkkänenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Toimi Kankaanniemihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/175.aspxToimi KankaanniemiPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Krista Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/960.aspxKrista KiuruSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Eeva-Maria Maijalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1151.aspxEeva-Maria MaijalaKeskustan eduskuntaryhmä
Lea Mäkipäähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/214.aspxLea MäkipääPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mirja Vehkaperähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/962.aspxMirja VehkaperäKeskustan eduskuntaryhmä
Sofia Vikmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1134.aspxSofia VikmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Kaj Laine, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 3302, 050 594 2424

Marja Lahtinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2081, 050 303 1632

Marja Rauhala, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2087

Esa Korhonen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p.  09 432 4960

 Yhteystiedot

Sivistysvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 4321
siv(at)eduskunta.fi