IMG_7963kr_Sivistys.jpg

Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta käsittelee muun muassa kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

SiVM 11/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
SiVM 9/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä
SiVM 10/2017 vp
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2016
SiVM 8/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
SiVM 7/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

SiVL 18/2017 vp
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta
SiVL 17/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
SiVL 14/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisen sosiaalitutkimuksen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ESS ERIC -konsortioon liittyminen)
SiVL 15/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (CESSDA ERIC -konsortioon liittyminen)
SiVL 16/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisten kemiallisbiologisten seulontakeskusten tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (EU-OPENSCREEN ERIC -konsortioon liittyminen)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
SiVE
98
2017 vp
Sivistysvaliokunta
Keskiviikko 22.11.2017 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Käsittelyn pohjana on 21.11.2017 jaettu mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Käydään valmistava keskustelu. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158635
HE 140/2017 vp SiV 22.11.2017 rehtori Henrik von Pfaler, Borgå folkakademi Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa on kuultavana: 
rehtori
Henrik
von Pfaler
Borgå folkakademi
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158636
HE 116/2017 vp SiV 22.11.2017 hallitusneuvos Anna Kankaanpää, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158638
HE 116/2017 vp SiV 22.11.2017 opetusneuvos Kati Lounema, Opetushallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158639
HE 116/2017 vp SiV 22.11.2017 asiantuntija Riikka Reina, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158640
HE 116/2017 vp SiV 22.11.2017 opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158642
HE 116/2017 vp SiV 22.11.2017 varapuheenjohtaja Emmi Pentikäinen, Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158649
HE 116/2017 vp SiV 22.11.2017 asiantuntija Hanna Huumonen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158650
HE 116/2017 vp SiV 22.11.2017 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158652
HE 116/2017 vp SiV 22.11.2017 Koulukuraattorit ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158653
HE 116/2017 vp SiV 22.11.2017 Suomen Psykologiliitto ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 12.00
hallitusneuvos
Anna
Kankaanpää
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
opetusneuvos
Kati
Lounema
Opetushallitus
liite
asiantuntija
Riikka
Reina
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
liite
opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja
Terhi
Päivärinta
Suomen Kuntaliitto
liite
varapuheenjohtaja
Emmi
Pentikäinen
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
liite
asiantuntija
Hanna
Huumonen
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
Koulukuraattorit ry
liite
Suomen Psykologiliitto ry
liite
7
Asiakirjan ilmoittaminen saapuneeksi
Esityslistan liite EDK-2017-AK-158402
221117_HE 139_2017_Lisäselvitys_Opiskelijalapsiperheet STM ja OKM.pdf
Merkitään tiedoksi OKM:n ja STM:n selvitys liittyen asiaan HE 139/2017 vp. (liite). 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on 23.11.2017 klo 12.00. 

 Viikkosuunnitelma

Sivistysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 47/2017

 Kokoussuunnitelma

Sivistysvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 45—50/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

SiVP 97/2017 vp
Tiistai 21.11.2017 klo 12.30—13.55
SiVP 96/2017 vp
Perjantai 17.11.2017 klo 11.14—13.00
SiVP 95/2017 vp
Torstai 16.11.2017 klo 12.00—13.45
SiVP 94/2017 vp
Keskiviikko 15.11.2017 klo 11.30—13.00
SiVP 93/2017 vp
Tiistai 14.11.2017 klo 12.00—13.35

 Puheenjohtaja

 

 

Tuomo Puumalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/946.aspxTuomo PuumalaKeskustan eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Sanna Lauslahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/934.aspxSanna LauslahtiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Li Anderssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1310.aspxLi AnderssonVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Ritva Elomaahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1096.aspxRitva ElomaaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Eeva-Johanna Elorantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspxJukka GustafssonSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Marisanna Jarvahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1335.aspxMarisanna JarvaKeskustan eduskuntaryhmä
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1138.aspxKimmo KiveläSininen eduskuntaryhmä
Hanna Kosonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1338.aspxHanna KosonenKeskustan eduskuntaryhmä
Sari Multalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1299.aspxSari MultalaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mikaela Nylanderhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/769.aspxMikaela NylanderRuotsalainen eduskuntaryhmä
Ulla Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1303.aspxUlla ParviainenKeskustan eduskuntaryhmä
Pekka Puskahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/242.aspxPekka PuskaKeskustan eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sami Saviohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1314.aspxSami SavioPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jani Toivolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1114.aspxJani ToivolaVihreä eduskuntaryhmä
Pilvi Torstihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1378.aspxPilvi TorstiSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Tiina Elovaarahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1320.aspxTiina ElovaaraSininen eduskuntaryhmä
Timo Heinonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/967.aspxTimo HeinonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1331.aspxPetri HonkonenKeskustan eduskuntaryhmä
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1333.aspxLaura HuhtasaariPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Krista Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/960.aspxKrista KiuruSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Eeva-Maria Maijalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1151.aspxEeva-Maria MaijalaKeskustan eduskuntaryhmä
Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mirja Vehkaperähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/962.aspxMirja VehkaperäKeskustan eduskuntaryhmä
Sofia Vikmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1134.aspxSofia VikmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Kaj Laine, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 3302, 050 594 2424

Marja Lahtinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2081, 050 303 1632

Marja Rauhala, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2087

Kristiina Hyrri, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2179

 Yhteystiedot

Sivistysvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 4321
siv(at)eduskunta.fi