IMG_7963kr_Sivistys.jpg

Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta käsittelee muun muassa kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

SiVM 7/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
SiVM 6/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
SiVM 5/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain muuttamisesta
SiVM 4/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta
SiVM 3/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

SiVL 11/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
SiVL 12/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä
SiVL 13/2017 vp
Hallituksen vuosikertomus 2016
SiVL 10/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
SiVL 9/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (säänneltyjen ammattien suhteellisuusarviointi)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
SiVE
66
2017 vp
Sivistysvaliokunta
Keskiviikko 6.9.2017 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Muutokset valiokunnan kokoonpanossa
Merkitään tiedoksi, että ed. Laura Huhtasaari on saanut vapautuksen sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ja ed. Lea Mäkipää varajäsenyydestä 29.6.2017. Täydennysvaalissa 30.6.2017 valiokunnan jäseneksi on valittu ed. Sami Savio ja varajäseneksi ed. Laura Huhtasaari. 
4
Syksyn työtilanne
5
Toimenpidealoite oppimateriaalien maksuttomuuteen siirtymiseksi ammatillista koulutusta koskevassa laissa
Toimenpidealoite
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-134158
Perusmuistio
Sivistysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 21/2017 vp - E 21/2015 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Nuoriso; Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle; Euroopan solidaarisuusjoukot
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-135080
Nuoriso: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013 muuttamisesta
Sivistysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 23/2017 vp - E 139/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä
Hallituksen esitys
Valiokunnassa on kuultavana: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
klo 11.45
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa on kuultavana: 
hallitusneuvos
Immo
Aakkula
opetus- ja kulttuuriministeriö
klo 12.00
10
Toissijaisuusasioiden lista
Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. TS 43/2017 vp, määräaika 12.10.2017. 
11
Muut asiat
12
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on 12.9.2017 klo 12.00. 

 Viikkosuunnitelma

Sivistysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 36/2017

 Kokoussuunnitelma

Sivistysvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 36—43/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

SiVP 65/2017 vp
Keskiviikko 28.6.2017 klo 11.30—13.00
SiVP 64/2017 vp
Tiistai 27.6.2017 klo 12.00—13.40
SiVP 63/2017 vp
Keskiviikko 21.6.2017 klo 11.30—12.10
SiVP 62/2017 vp
Tiistai 20.6.2017 klo 12.00—13.55
SiVP 61/2017 vp
Maanantai 19.6.2017 klo 15.06—20.22

 Puheenjohtaja

 

 

Tuomo Puumalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/946.aspxTuomo PuumalaKeskustan eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Sanna Lauslahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/934.aspxSanna LauslahtiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoVihreä eduskuntaryhmä
Li Anderssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1310.aspxLi AnderssonVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Ritva Elomaahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1096.aspxRitva ElomaaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Eeva-Johanna Elorantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspxJukka GustafssonSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Marisanna Jarvahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1335.aspxMarisanna JarvaKeskustan eduskuntaryhmä
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1138.aspxKimmo KiveläUusi vaihtoehto eduskuntaryhmä
Hanna Kosonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1338.aspxHanna KosonenKeskustan eduskuntaryhmä
Sari Multalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1299.aspxSari MultalaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mikaela Nylanderhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/769.aspxMikaela NylanderRuotsalainen eduskuntaryhmä
Ulla Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1303.aspxUlla ParviainenKeskustan eduskuntaryhmä
Pekka Puskahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/242.aspxPekka PuskaKeskustan eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sami Saviohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1314.aspxSami SavioPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Pilvi Torstihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1378.aspxPilvi TorstiSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Timo Heinonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/967.aspxTimo HeinonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1331.aspxPetri HonkonenKeskustan eduskuntaryhmä
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1333.aspxLaura HuhtasaariPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Krista Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/960.aspxKrista KiuruSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Eeva-Maria Maijalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1151.aspxEeva-Maria MaijalaKeskustan eduskuntaryhmä
Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Veera Ruohohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1309.aspxVeera RuohoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mirja Vehkaperähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/962.aspxMirja VehkaperäKeskustan eduskuntaryhmä
Sofia Vikmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1134.aspxSofia VikmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Kaj Laine, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 3302, 050 594 2424

Marja Lahtinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2081, 050 303 1632

Marja Rauhala, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2087

Kristiina Hyrri, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2179

 Yhteystiedot

Sivistysvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 4321
siv(at)eduskunta.fi