Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Sivistysvaliokunta

IMG_7963kr_Sivistys.jpg

Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta käsittelee muun muassa kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

SiVM 5/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
SiVM 4/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
SiVM 3/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

SiVL 8/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tasapainoinen teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanojärjestelmä nykypäivän yhteiskunnallisiin haasteisiin
SiVL 7/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä)
SiVL 6/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
SiVE
58
2018 vp
Sivistysvaliokunta
Keskiviikko 5.9.2018 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Sivistysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Hanna-Leena Mattila
Eduskunta valitse sivistysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Hanna-Leena Mattilan Euroopan parlamentin jäseneksi siirtyneen Mirja Vehkaperän tilalle. 
4
Hallituksen vuosikertomus 2017
Kertomus
Päätetään asian käsittelystä. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus, Ehdotus neuvoston suositukseksi korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-198288
EU; Koulutus, Ehdotus neuvoston suositukseksi korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 11.40
opetusneuvos
Minna
Polvinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
6
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Ehdotus neuvoston suositukseksi kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta kielten opetukseen ja oppimiseen
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-198290
EU; Koulutus; Ehdotus neuvoston suositukseksi kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta kielten opetukseen ja oppimiseen
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunnassa on kuultavana: 
opetusneuvos
Minna
Polvinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
klo 11.40
7
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikan rooli vahvemman Euroopan rakentamisessa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-198293
EU; Koulutus; Nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikan rooli vahvemman Euroopan rakentamisessa
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunnassa on kuultavana: 
opetusneuvos
Minna
Polvinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
klo 11.40
8
Valtioneuvoston selvitys: EU; Kulttuuri ja av; Euroopan uusi kulttuuriohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-198302
EU; Kulttuuri ja av; Euroopan uusi kulttuuriohjelma
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Nuoriso; Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-198300
Nuoriso; Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
12
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2017
Kertomus
Valiokunnassa on kuultavana: 
Eduskunnan kirjasto
klo 12.00
13
Muut asiat
- Eduskunnan liikunta-aamupäivä torstaina 6.9.2018 klo 9.00 - 13.00. 
- Valiokunnan matka Turkuun 7.9.2018. 
14
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on 11.9.2018 klo 12.00. 
Viimeksi julkaistu 2018-08-14 08:16:22

 Viikkosuunnitelma

Sivistysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 36/2018

 Kokoussuunnitelma

Sivistysvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 36—37/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

SiVP 57/2018 vp
Keskiviikko 20.6.2018 klo 11.30—12.00
SiVP 56/2018 vp
Tiistai 19.6.2018 klo 12.00—13.45
SiVP 55/2018 vp
Perjantai 15.6.2018 klo 11.30—13.00
SiVP 54/2018 vp
Torstai 14.6.2018 klo 12.00—14.00
SiVP 53/2018 vp
Keskiviikko 13.6.2018 klo 11.30—12.30

 Puheenjohtaja

 

 

Tuomo Puumalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/946.aspxTuomo PuumalaKeskustan eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Sari Multalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1299.aspxSari MultalaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Li Anderssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1310.aspxLi AnderssonVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Ritva Elomaahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1096.aspxRitva ElomaaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Eeva-Johanna Elorantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspxJukka GustafssonSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Marisanna Jarvahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1335.aspxMarisanna JarvaKeskustan eduskuntaryhmä
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1138.aspxKimmo KiveläSininen eduskuntaryhmä
Hanna Kosonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1338.aspxHanna KosonenKeskustan eduskuntaryhmä
Mikaela Nylanderhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/769.aspxMikaela NylanderRuotsalainen eduskuntaryhmä
Ulla Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1303.aspxUlla ParviainenKeskustan eduskuntaryhmä
Pekka Puskahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/242.aspxPekka PuskaKeskustan eduskuntaryhmä
Sari Sarkomaahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/612.aspxSari SarkomaaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sami Saviohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1314.aspxSami SavioPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jani Toivolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1114.aspxJani ToivolaVihreä eduskuntaryhmä
Pilvi Torstihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1378.aspxPilvi TorstiSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Raija Vahasalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/605.aspxRaija VahasaloKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Tiina Elovaarahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1320.aspxTiina ElovaaraSininen eduskuntaryhmä
Timo Heinonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/967.aspxTimo HeinonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1331.aspxPetri HonkonenKeskustan eduskuntaryhmä
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1333.aspxLaura HuhtasaariPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Eeva-Maria Maijalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1151.aspxEeva-Maria MaijalaKeskustan eduskuntaryhmä
Hanna-Leena Mattilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1382.aspxHanna-Leena MattilaKeskustan eduskuntaryhmä
Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pia Viitanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/511.aspxPia ViitanenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Sofia Vikmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1134.aspxSofia VikmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Kaj Laine, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 3302, 050 594 2424

Marja Lahtinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2081, 050 303 1632

Marja Rauhala, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2087

Kristiina Hyrri, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2179

 Yhteystiedot

Sivistysvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 4321
siv(at)eduskunta.fi