IMG_8098kr_Sosiaalijaterveys.jpg

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Muuta aineistoa

 ‭(Piilotettu)‬ ​Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Uusimmat mietinnöt

StVM 6/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta
StVM 5/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
StVM 4/2017 vp
Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi
StVM 3/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta
StVM 2/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

StVL 7/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta
StVL 6/2017 vp
Hallituksen vuosikertomus 2016
StVL 5/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
StVL 4/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle
StVL 3/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
StVE
74
2017 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Perjantai 22.9.2017 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-138893
ISON-BRITANNIAN EROPROSESSI EU:STA -TILANNEKATSAUS
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 25/2017 vp - E 125/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntia koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 5/2017 vp on saapunut valiokuntaan. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2017-AK-140500
HE 106/2017 vp StV 22.09.2017 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
7
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto lasten suojelusta muuttoliikkeen yhteydessä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-126081
Komission tiedonanto: lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-140307
E 37/2017 vp StV 22.09.2017 Pakolaisneuvonta ry Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Pakolaisneuvonta ry
liite
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2017-AK-140523
HE 80/2017 vp StV 22.09.2017 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2017-AK-140524
HE 80/2017 vp StV 22.09.2017 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa on kuultavana: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Käydään valmistava keskustelu. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-139455
HE 58/2017 vp StV 22.09.2017 lakiasiainpäällikkö Jussi-Pekka Rantanen, Keva Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-136831
HE 58/2017 vp StV 22.09.2017 Taiteen edistämiskeskus Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
vanhempi hallitussihteeri
Rami
Sampalahti
opetus- ja kulttuuriministeriö
lakiasiainpäällikkö
Jussi-Pekka
Rantanen
Keva
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Taiteen edistämiskeskus
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
sosiaali- ja terveysministeriö
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 26.9.2017 klo 10.00. 

 Viikkosuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 38/2017

 Kokoussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 37—40/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

StVP 73/2017 vp
Tiistai 19.9.2017 klo 10.00—11.35
StVP 72/2017 vp
Perjantai 15.9.2017 klo 10.00—11.18
StVP 71/2017 vp
Torstai 14.9.2017 klo 10.00—11.44
StVP 70/2017 vp
Keskiviikko 13.9.2017 klo 9.30—11.05
StVP 69/2017 vp
Tiistai 12.9.2017 klo 10.00—11.26

 Puheenjohtaja

 

 

Tuula Haatainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/538.aspxTuula HaatainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Hannakaisa Heikkinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/938.aspxHannakaisa HeikkinenKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoVihreä eduskuntaryhmä
Arja Juvonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1129.aspxArja JuvonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Niilo Keränenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/573.aspxNiilo KeränenKeskustan eduskuntaryhmä
Anneli Kiljunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/791.aspxAnneli KiljunenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Sanna Lauslahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/934.aspxSanna LauslahtiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1150.aspxAnne LouhelainenSininen eduskuntaryhmä
Ulla Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1303.aspxUlla ParviainenKeskustan eduskuntaryhmä
Aino-Kaisa Pekonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1097.aspxAino-Kaisa PekonenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Pekka Puskahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/242.aspxPekka PuskaKeskustan eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Veronica Rehn-Kivihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1374.aspxVeronica Rehn-KiviRuotsalainen eduskuntaryhmä
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaSininen eduskuntaryhmä
Kristiina Salonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1102.aspxKristiina SalonenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Sari Sarkomaahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/612.aspxSari SarkomaaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Martti Taljahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1321.aspxMartti TaljaKeskustan eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Elsi Katainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/939.aspxElsi KatainenKeskustan eduskuntaryhmä
Jaana Laitinen-Pesolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1342.aspxJaana Laitinen-PesolaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1092.aspxMika NiikkoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Ilmari Nurminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1302.aspxIlmari NurminenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Aila Paloniemihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/811.aspxAila PaloniemiKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/541.aspxJuha RehulaKeskustan eduskuntaryhmä
Satu Taavitsainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1319.aspxSatu TaavitsainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Sari Tanushttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1325.aspxSari TanusKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspxKaj TurunenSininen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Eila Mäkipää, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2067, 050 550 7532

Päivi Salo, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2071, 050 529 8539

Harri Sintonen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2051, 050 384 3996

Tiina Honkanen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2048

Liisi Höykinpuro, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p.  09 432 4955

 Yhteystiedot

​Sosiaali- ja terveysvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 4321
stv(at)eduskunta.fi