Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

StVM 8/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
StVM 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
StVM 6/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain 14 luvun 1 a §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

StVL 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
StVL 3/2019 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
StVL 2/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 ‭(Piilotettu)‬ ​Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
StVE
29
2019 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 13.11.2019 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-272747
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
13.11.2019
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi
Hallituksen esitys
HE 64/2019 vp StV 13.11.2019 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272808
HE 64/2019 vp StV 13.11.2019 Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Suomen Lääkäriliitto ry
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272735
HE 80/2019 vp StV 13.11.2019 hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-273076
HE 80/2019 vp StV 13.11.2019 erityisasiantuntija Ville Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272723
HE 80/2019 vp StV 13.11.2019 lakimies Antti Ristimäki, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272783
HE 80/2019 vp StV 13.11.2019 toiminnanjohtaja Niina Jussila, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272203
HE 80/2019 vp StV 13.11.2019 professori Roope Uusitalo Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-272731
HE 80/2019 vp StV 13.11.2019 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Marjaana
Maisonlahti
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erityisasiantuntija
Ville
Heinonen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
lakimies
Antti
Ristimäki
Kansaneläkelaitos
liite
toiminnanjohtaja
Niina
Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
liite
professori
Roope
Uusitalo
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Kuntaliitto
liite
9
Muut asiat
Keskustellaan valiokunnan kaukomatkasta. 
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 14.11.2019 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2019-11-12 19:51:13

 Viikkosuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 46/2019

 Kokoussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 46—50/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

StVP 28/2019 vp
Tiistai 12.11.2019 klo 10.00—11.00
StVP 27/2019 vp
Perjantai 8.11.2019 klo 9.00—10.25
StVP 26/2019 vp
Torstai 7.11.2019 klo 10.00—11.45
StVP 25/2019 vp
Keskiviikko 6.11.2019 klo 9.30—10.38
StVP 24/2019 vp
Tiistai 5.11.2019 klo 10.00—11.35

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Harri Sintonen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2051, 050 384 3996

Sanna Pekkarinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2067, 050 513 1561

Tiina Honkanen, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2048

Hanna Lintumäki, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2603

 Yhteystiedot

​Sosiaali- ja terveysvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 4321
stv(at)eduskunta.fi