IMG_8098kr_Sosiaalijaterveys.jpg

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 ‭(Piilotettu)‬ Muuta aineistoa

 ‭(Piilotettu)‬ ​Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Uusimmat mietinnöt

StVM 11/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
StVM 10/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
StVM 9/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
StVM 8/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntia koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
StVM 7/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä

 Uusimmat lausunnot

StVL 13/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta
StVL 12/2017 vp
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta
StVL 11/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
StVL 10/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto lasten suojelusta muuttoliikkeen yhteydessä
StVL 9/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
StVE
102
2017 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 22.11.2017 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158310
HE 135/2017 vp StV 22.11.2017 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Kuntaliitto
liite
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2017-AK-158311
HE 164/2017 vp StV 22.11.2017 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Kansaneläkelaitos
liite
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158296
HE 163/2017 vp StV 22.11.2017 Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158359
HE 163/2017 vp StV 22.11.2017 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2017-AK-158319
HE 163/2017 vp StV 22.11.2017 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158318
HE 163/2017 vp StV 22.11.2017 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2017-AK-158320
HE 163/2017 vp StV 22.11.2017 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158362
HE 163/2017 vp StV 22.11.2017 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158339
HE 163/2017 vp StV 22.11.2017 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158357
HE 163/2017 vp StV 22.11.2017 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Lastensuojelun Keskusliitto
liite
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
liite
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2017-AK-158454
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
22.11.2017
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158492
HE 162/2017 vp StV 22.11.2017 hallitussihteeri Liisa Holopainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158333
HE 162/2017 vp StV 22.11.2017 ryhmäpäällikkö Marika Lahtivirta, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158292
HE 162/2017 vp StV 22.11.2017 vs. sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja Maarit Sulavuori, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158601
HE 162/2017 vp StV 22.11.2017 erityisasiantuntija Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158155
HE 162/2017 vp StV 22.11.2017 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitussihteeri
Liisa
Holopainen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
ryhmäpäällikkö
Marika
Lahtivirta
Kansaneläkelaitos
liite
erityisasiantuntija
Ellen
Vogt
Suomen Kuntaliitto
liite
vs. sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja
Maarit
Sulavuori
Helsingin kaupunki
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sisäministeriö
liite
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158314
HE 124/2017 vp StV 22.11.2017 lakimies Eeva Vartio, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158363
HE 124/2017 vp StV 22.11.2017 osaamiskeskuksen päällikkö Pasi Pajula, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158293
HE 124/2017 vp StV 22.11.2017 palvelupäällikkö Niclas Tåg, Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158329
HE 124/2017 vp StV 22.11.2017 johtaja Tiina Veijola, Kainuun TE-toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2017-AK-158330
HE 124/2017 vp StV 22.11.2017 johtaja Tiina Veijola, Kainuun TE-toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158335
HE 124/2017 vp StV 22.11.2017 johtaja Seija Ilmakunnas, Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158410
HE 124/2017 vp StV 22.11.2017 tutkimusprofessori Tomi Kyyrä, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158377
HE 124/2017 vp StV 22.11.2017 Invalidiliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-157916
HE 124/2017 vp StV 22.11.2017 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158370
HE 124/2017 vp StV 22.11.2017 Suomen Reumaliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-158212
HE 124/2017 vp StV 22.11.2017 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 09.45
lakimies
Eeva
Vartio
Kansaneläkelaitos
liite
osaamiskeskuksen päällikkö
Pasi
Pajula
Kansaneläkelaitos
liite
palvelupäällikkö
Niclas
Tåg
Uudenmaan TE-toimisto
liite
johtaja
Tiina
Veijola
Kainuun TE-toimisto
liite
johtaja
Seija
Ilmakunnas
Palkansaajien tutkimuslaitos
liite
tutkimusprofessori
Tomi
Kyyrä
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
liite
neuvotteleva virkamies
Marjaana
Maisonlahti
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Invalidiliitto ry
liite
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
Suomen Reumaliitto ry
liite
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
liite
10
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2017-AK-158603
The Thirteenth Periodic Report on the implementation of the Revised Euro.._.pdf
Euroopan sosiaalisen oikeuksien komitealle lähetetty hallituksen 13. määräaikaisraportti - tiedoksi. 
11
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 23.11.2017 klo 10.00. 

 Viikkosuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 47/2017

 Kokoussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 46—50/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

StVP 100/2017 vp
Perjantai 17.11.2017 klo 9.00—11.07
StVP 99/2017 vp
Torstai 16.11.2017 klo 10.00—11.59
StVP 98/2017 vp
Keskiviikko 15.11.2017 klo 9.30—11.58
StVP 96/2017 vp
Perjantai 10.11.2017 klo 10.00—11.10
StVP 95/2017 vp
Torstai 9.11.2017 klo 10.00—12.00

 Puheenjohtaja

 

 

Tuula Haatainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/538.aspxTuula HaatainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Hannakaisa Heikkinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/938.aspxHannakaisa HeikkinenKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoVihreä eduskuntaryhmä
Arja Juvonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1129.aspxArja JuvonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Niilo Keränenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/573.aspxNiilo KeränenKeskustan eduskuntaryhmä
Anneli Kiljunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/791.aspxAnneli KiljunenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Sanna Lauslahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/934.aspxSanna LauslahtiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1150.aspxAnne LouhelainenSininen eduskuntaryhmä
Ulla Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1303.aspxUlla ParviainenKeskustan eduskuntaryhmä
Aino-Kaisa Pekonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1097.aspxAino-Kaisa PekonenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Pekka Puskahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/242.aspxPekka PuskaKeskustan eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Veronica Rehn-Kivihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1374.aspxVeronica Rehn-KiviRuotsalainen eduskuntaryhmä
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaSininen eduskuntaryhmä
Kristiina Salonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1102.aspxKristiina SalonenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Sari Sarkomaahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/612.aspxSari SarkomaaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Martti Taljahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1321.aspxMartti TaljaKeskustan eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Elsi Katainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/939.aspxElsi KatainenKeskustan eduskuntaryhmä
Jaana Laitinen-Pesolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1342.aspxJaana Laitinen-PesolaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1092.aspxMika NiikkoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Ilmari Nurminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1302.aspxIlmari NurminenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Aila Paloniemihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/811.aspxAila PaloniemiKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/541.aspxJuha RehulaKeskustan eduskuntaryhmä
Satu Taavitsainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1319.aspxSatu TaavitsainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Sari Tanushttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1325.aspxSari TanusKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspxKaj TurunenSininen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Eila Mäkipää, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2067, 050 550 7532

Päivi Salo, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2071, 050 529 8539

Harri Sintonen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2051, 050 384 3996

Tiina Honkanen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2048

Liisi Höykinpuro, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p.  09 432 4955

 Yhteystiedot

​Sosiaali- ja terveysvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 4321
stv(at)eduskunta.fi