Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

IMG_8098kr_Sosiaalijaterveys.jpg

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 ‭(Piilotettu)‬ Muuta aineistoa

 Uusimmat mietinnöt

StVM 4/2018 vp
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
StVM 3/2018 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2016
StVM 1/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista

 Uusimmat lausunnot

StVL 1/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
StVL 14/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
StVL 13/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

 ‭(Piilotettu)‬ ​Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
StVE
38
2018 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Torstai 26.4.2018 klo 8.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Ilmoitetaan, että Eduskunta on hyväksynyt Kaj Turusen vapautuspyynnön sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä 25.4.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Suomen puheenjohtajuus Euroopan neuvoston ministerikomiteassa 21.11.2018 ‒ 17.5.2019
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-185605
UM muistio 19.4.2018
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-185913
HE 14/2018 vp StV 26.04.2018 1.kaupungineläinlääkäri Kirsi Hiltunen, Vantaan kaupungin ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuolto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2018-AK-185914
HE 14/2018 vp StV 26.04.2018 1.kaupungineläinlääkäri Kirsi Hiltunen, Vantaan kaupungin ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuolto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186119
HE 14/2018 vp StV 26.04.2018 ympäristöjohtaja Leena Tuuri, Oulun seudun ympäristötoimi, ympäristöterveydenhuolto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186120
HE 14/2018 vp StV 26.04.2018 ympäristöjohtaja Aili Heikkinen, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, ympäristöterveysvalvonta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2018-AK-186121
HE 14/2018 vp StV 26.04.2018 ympäristöjohtaja Aili Heikkinen, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, ympäristöterveysvalvonta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-185664
HE 14/2018 vp StV 26.04.2018 lakimies Kirsi Väätämöinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186123
HE 14/2018 vp StV 26.04.2018 puheenjohtaja Teemu Holmen, Ympäristöterveyden Asiantuntijat Ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186124
HE 14/2018 vp StV 26.04.2018 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
1.kaupungineläinlääkäri
Kirsi
Hiltunen
Vantaan kaupungin ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuolto
liite
ympäristöjohtaja
Leena
Tuuri
Oulun seudun ympäristötoimi, ympäristöterveydenhuolto
liite
ympäristöjohtaja
Aili
Heikkinen
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, ympäristöterveysvalvonta
liite
lakimies
Kirsi
Väätämöinen
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
puheenjohtaja
Teemu
Holmén
Ympäristöterveyden Asiantuntijat Ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Yrittäjät ry
liite
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186126
HE 16/2018 vp StV 26.04.2018 tutkija Jouko Karjalainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186127
HE 16/2018 vp StV 26.04.2018 asiantuntijalääkäri Tuula Kock, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186130
HE 16/2018 vp StV 26.04.2018 puheenjohtaja Johanna Tulonen-Tapio, Valtakunnallinen kansanterveystyön johtajien verkosto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186135
HE 16/2018 vp StV 26.04.2018 palvelujohtaja Anniina Tirronen, Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2018-AK-186136
HE 16/2018 vp StV 26.04.2018 palvelujohtaja Anniina Tirronen, Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186002
HE 16/2018 vp StV 26.04.2018 kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186137
HE 16/2018 vp StV 26.04.2018 apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen, Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186032
HE 16/2018 vp StV 26.04.2018 Suomen Kuntoutusyrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186139
HE 16/2018 vp StV 26.04.2018 Lääkärikeskus Aava Oy Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2018-AK-185886
HE 16/2018 vp StV 26.04.2018 johtajahammaslääkäri Merja Auero, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2018-AK-185887
HE 16/2018 vp StV 26.04.2018 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2018-AK-185888
HE 16/2018 vp StV 26.04.2018 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Klo 9.30 Sote-keskus 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
tutkija
Jouko
Karjalainen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
asiantuntijalääkäri
Tuula
Kock
Suomen Kuntaliitto
liite
puheenjohtaja
Johanna
Tulonen-Tapio
Valtakunnallinen kansanterveystyön johtajien verkosto
liite
palvelujohtaja
Anniina
Tirronen
Tampereen kaupunki
liite
kuntayhtymäjohtaja
Panu
Peitsaro
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
liite
apulaiskaupunginjohtaja
Jukka T.
Salminen
Vantaan kaupunki
liite
muutosjohtaja
Jukka
Lindberg
Hämeen liitto
johtaja
Tuija
Kumpulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
liite
Lääkärikeskus Aava Oy
liite
johtajahammaslääkäri
Merja
Auero
Helsingin kaupunki
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-185918
HE 16/2017 vp StV 26.04.2018 hallitusneuvos Ilpo Helismaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-186144
HE 16/2017 vp StV 26.04.2018 hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Klo 12.30 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Ilpo
Helismaa
sisäministeriö
liite
hallitusneuvos
Anne
Koskela
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 27.4.2018 klo 8.00. 
Viimeksi julkaistu 2018-04-25 16:31:39

 Viikkosuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 17/2018

 Kokoussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 17—25/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

StVP 37/2018 vp
Keskiviikko 25.4.2018 klo 8.00—12.51
StVP 36/2018 vp
Tiistai 24.4.2018 klo 10.00—13.57
StVP 35/2018 vp
Perjantai 20.4.2018 klo 8.00—11.53
StVP 34/2018 vp
Torstai 19.4.2018 klo 11.00—12.15
StVP 33/2018 vp
Keskiviikko 18.4.2018 klo 8.00—12.00

 Puheenjohtaja

 

 

Krista Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/960.aspxKrista KiuruSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Hannakaisa Heikkinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/938.aspxHannakaisa HeikkinenKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoVihreä eduskuntaryhmä
Arja Juvonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1129.aspxArja JuvonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Niilo Keränenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/573.aspxNiilo KeränenKeskustan eduskuntaryhmä
Anneli Kiljunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/791.aspxAnneli KiljunenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jaana Laitinen-Pesolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1342.aspxJaana Laitinen-PesolaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1150.aspxAnne LouhelainenSininen eduskuntaryhmä
Ulla Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1303.aspxUlla ParviainenKeskustan eduskuntaryhmä
Aino-Kaisa Pekonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1097.aspxAino-Kaisa PekonenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Pekka Puskahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/242.aspxPekka PuskaKeskustan eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Veronica Rehn-Kivihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1374.aspxVeronica Rehn-KiviRuotsalainen eduskuntaryhmä
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaSininen eduskuntaryhmä
Kristiina Salonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1102.aspxKristiina SalonenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Sari Sarkomaahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/612.aspxSari SarkomaaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Martti Taljahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1321.aspxMartti TaljaKeskustan eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Mia Laihohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1379.aspxMia LaihoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1092.aspxMika NiikkoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Ilmari Nurminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1302.aspxIlmari NurminenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Aila Paloniemihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/811.aspxAila PaloniemiKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/541.aspxJuha RehulaKeskustan eduskuntaryhmä
Satu Taavitsainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1319.aspxSatu TaavitsainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Sari Tanushttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1325.aspxSari TanusKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Tapani Töllihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/800.aspxTapani TölliKeskustan eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Eila Mäkipää, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2067, 050 550 7532

Päivi Salo, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2071, 050 529 8539

Harri Sintonen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2051, 050 384 3996

Kaisa Iso-Sipilä, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2053

Liisi Höykinpuro, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 4955

 Yhteystiedot

​Sosiaali- ja terveysvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 4321
stv(at)eduskunta.fi