IMG_8148rk_SuV.jpg

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta keskusteli Brexitistä Oxfordin yliopiston professori Deightonin kanssahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-keskusteli-Brexitista-Oxfordin-yliopiston-professori-Deightonin-kanssa.aspxSuuri valiokunta keskusteli Brexitistä Oxfordin yliopiston professori Deightonin kanssa2016-10-21T12:15:00Z
Suuri valiokunta kuuli pääministeri Sipilää tulevan Eurooppa-neuvoston aiheistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kuuli-paaministeri-Sipilaa-tulevan-Eurooppa-neuvoston-aiheista.aspxSuuri valiokunta kuuli pääministeri Sipilää tulevan Eurooppa-neuvoston aiheista2016-10-19T11:00:00Z
Suuri valiokunta käsitteli päästövähennysten taakanjakoa osana EU:n ilmastopolitiikkaahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kasitteli-paastovahennyksia-ja-taakanjakoa-osana-ilmastopolitiikkaa.aspxSuuri valiokunta käsitteli päästövähennysten taakanjakoa osana EU:n ilmastopolitiikkaa2016-10-14T12:55:00Z

 Suuren valiokunnan julkiset kuulemiset syksyllä 2016

 Uusimmat lausunnot

SuVL 5/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen välisen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen neuvottelemisesta (TTIP-sopimus)
SuVL 4/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (jätedirektiivien muuttaminen)
SuVL 3/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2016
SuVL 2/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto - Verojen kiertämistä koskeva paketti: Seuraavat toimet tehokkaan verotuksen ja paremman verotuksen avoimuuden toteuttamiseksi
SuVL 1/2016 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
50
2016 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 26.10.2016 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Lausuntoasiat
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (menettelyasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Päätetään yhdistää tämän asian käsittely asian U 31/2016 vp käsittelyyn. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (määritelmäasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Päätetään yhdistää tämän asian käsittely asian U 31/2016 vp käsittelyyn. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (asetus uudelleensijoittamisesta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Päätetään yhdistää tämän asian käsittely asian U 31/2016 vp käsittelyyn. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vastaanottodirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Päätetään yhdistää tämän asian käsittely asian U 31/2016 vp käsittelyyn. 
Rauenneet asiat
7
Valtioneuvoston selvitys komission suosituksesta neuvostolle valtuuttamaan komissio aloittamaan neuvottelut Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden kanssa kansainvälisen sopimuksen solmimiseksi EU-LAC säätiöstä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
Selvitysasiat
8
Euroopan unionin neuvoston kokous 15.-16.7.2016 (ASEM-huippukokous)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2016-AK-68754
Ulkoasiainministeriön raportti 22.7.2016
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
pääministeri
Juha
Sipilä
avustajinaan: 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
9
Eurooppa-neuvosto 20.-21.10.2016
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2016-AK-85059
raportti
EUN-raportti EDK-2016-AK-85060
päätelmät su
EUN-raportti EDK-2016-AK-85061
päätelmät ru
EUN-raportti EDK-2016-AK-85062
päätelmät en
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
pääministeri
Juha
Sipilä
avustajinaan: 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
10
Muut asiat
Merkitään saapuneeksi EU-hanketaulukko: Ympäristöneuvoston/YM:n vastuulla olevat EU-asiat 
Tapaamisia:  
pe 18.11.2016 klo 9.15 - 10.15 SuV:n tapaaminen tasavallan presidentin kanssa (aamukahvit), Presidentinlinna  
ti 29.11.2016 klo 13.20 - 13.50 SuV:n, LiV:n ja TaV:n tapaaminen liikennekomissaari Violeta Bulcin kanssa, kab. Tervaleppä  
​Matkoja:  
ma 7.- ti 8.11.2016 valiokunnan matka Brysseliin  
su 13.- ti 15.11.2016 COSAC -kokous, Bratislava (pj+5 edustajaa+virkamiehistö)  
su 20.- ti 22.11.2016 Berliini, Budapest (pj+5 edustajaa+virkamies) 
11
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 28.10.2016 klo 13.30. 

 ‭(Piilotettu)‬ E 137/2014 jatkokirjelmät 11.7. & 16.7.2015 + eurohuippukokouksen 12.7.2015 perusmuistiot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 43/2016
Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 8/2016

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 43—50/2016

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 49/2016 vp
Perjantai 21.10.2016 klo 13.32—14.32
SuVP 48/2016 vp
Keskiviikko 19.10.2016 klo 13.00—13.46
SuVP 47/2016 vp
Perjantai 14.10.2016 klo 13.30—15.20
SuVP 46/2016 vp
Keskiviikko 12.10.2016 klo 12.02—13.41
SuVP 45/2016 vp
Perjantai 7.10.2016 klo 13.30—15.12

 Puheenjohtaja

 

 

Anne-Mari Virolainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/948.aspxAnne-Mari VirolainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 1. varapuheenjohtaja

 

 

Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1150.aspxAnne LouhelainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 2. varapuheenjohtaja

 

 

Tytti Tuppurainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1126.aspxTytti TuppurainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/392.aspxOlavi Ala-NissiläKeskustan eduskuntaryhmä
Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaKeskustan eduskuntaryhmä
Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/917.aspxPaavo ArhinmäkiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/351.aspxEva BiaudetRuotsalainen eduskuntaryhmä
Simon Elohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1317.aspxSimon EloPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspxJukka GustafssonSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Timo Harakkahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1326.aspxTimo HarakkaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Emma Karihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1336.aspxEmma KariVihreä eduskuntaryhmä
Johanna Karimäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/921.aspxJohanna KarimäkiVihreä eduskuntaryhmä
Elsi Katainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/939.aspxElsi KatainenKeskustan eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Jari Leppähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/582.aspxJari LeppäKeskustan eduskuntaryhmä
Sanna Marinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1297.aspxSanna MarinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1092.aspxMika NiikkoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jaana Pelkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1098.aspxJaana PelkonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1106.aspxMikko SavolaKeskustan eduskuntaryhmä
Ville Taviohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1327.aspxVille TavioPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sampo Terhohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1347.aspxSampo TerhoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Juho Eerolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1093.aspxJuho EerolaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/931.aspxMaarit Feldt-RantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pekka Haavistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/118.aspxPekka HaavistoVihreä eduskuntaryhmä
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Riitta Myllerhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/203.aspxRiitta MyllerSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Tuomo Puumalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/946.aspxTuomo PuumalaKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Annika Saarikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1157.aspxAnnika SaarikkoKeskustan eduskuntaryhmä
Eero Suutarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1111.aspxEero SuutariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspxKaj TurunenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspxBen ZyskowiczKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Tuija Mäkipää, osastosihteeri
p. 09 432 2068

Mia Nordlund, osastosihteeri
p. 09 432 2063

Minna Salmi, osastosihteeri
p. 09 432 2074

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Satu Tuomikorpi,
asiantuntija
p. +32 2 28 42 412,
+32 474 521 323

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2068, f. 09 432 2069
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi