IMG_8148rk_SuV.jpg

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Palauttamispolitiikan tehostaminen ja muuttoliikepolitiikan toimeenpano suuren valiokunnan aiheinahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/palauttamispolitiikan-tehostaminen-maahanmuuttopolitiikka-suuri-valiokunta.aspxPalauttamispolitiikan tehostaminen ja muuttoliikepolitiikan toimeenpano suuren valiokunnan aiheina2017-03-24T13:20:00Z
Komissaari Katainen keskusteli kansanedustajien kanssa taloudesta ja EU:n tulevaisuudestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Katainen-suuri-valiokunta-valtiovarainvaliokunta-EUn-tulevaisuus.aspxKomissaari Katainen keskusteli kansanedustajien kanssa taloudesta ja EU:n tulevaisuudesta2017-03-23T11:55:00Z
Suuri valiokunta kuuli pääministeriä Rooman julistuksen valmistelustahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-paaministeri-Rooman-julistus.aspxSuuri valiokunta kuuli pääministeriä Rooman julistuksen valmistelusta2017-03-22T13:05:00Z

 Suuren valiokunnan julkiset kuulemiset syksyllä 2016

 Uusimmat lausunnot

SuVL 1/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan syyttäjänviraston perustaminen)
SuVL 8/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta (CCTB)
SuVL 9/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB)
SuVL 7/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (taakanjakoasetus)
SuVL 6/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vastaanottodirektiivi)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
13
2017 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 31.3.2017 klo 13.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet U-asiat
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (ilmoitusmenettelydirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asetuksella (palvelukorttiasetus) käyttöön otettua sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskevasta lainsäädäntö- ja toimintakehyksestä sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisen eurooppalaisen palvelukortin ja siihen liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotosta (eurooppalainen palvelukortti)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Montrealin pöytäkirjan muutoksen hyväksyminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Saapuneet lausunnot
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 5/2017 vp on saapunut valiokuntaan. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (varhaisen vaiheen saneeraus ja toinen mahdollisuus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän ja henkilötietojen suojaamisesta sähköisessä viestinnässä ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 9/2017 vp on saapunut valiokuntaan. 
Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 6/2017 vp on saapunut valiokuntaan. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (päästökauppadirektiivin muutos)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 18/2017 vp on saapunut valiokuntaan. 
Saapuneet jatkokirjelmät
11
Valtioneuvoston selvitys ecodesign-direktiivin ja energiamerkintädirektiivin nojalla annettavista tuoteryhmäkohtaisista säädöksistä
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä EJ 4/2017 vp - E 48/2010 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan jatkokirjelmä EJ 4/2017 vp - E 48/2010 vp. 
Rauenneet asiat
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetukseksi (rahoitus- ja vakuutuspalvelujen arvonlisäverokohtelu)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
14
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (vakioitu arvonlisäveroilmotus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
15
Valtioneuvoston selvitys komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitean 66. istunnossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta kolmannen tason NOx-päästönormien käyttöönottoa lykkäävien MARPOL-yleissopimuksen liitteen VI muutosten hyväksymiseen
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
Selvitysasiat
16
Euroopan unionin neuvoston kokous 20.2.2017 (Kilpailukykyneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2017-AK-110019
Kilpailukykyneuvosto 20.02.2017
Suomen Pysyvän Edustuston raportti 22.2.2017
Raportointi 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ministeri
Jari
Lindström
ministeri
Mika
Lintilä
avustajinaan: 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
17
Epävirallinen kilpailukykyneuvosto /sisämarkkinat, teollisuus 6.4.2017
Valmistelu 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ministeri
Jari
Lindström
ministeri
Mika
Lintilä
avustajinaan: 
Merkitään selvitys saaduksi. 
18
Euroopan unionin neuvoston kokous 3.3.2017 (Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto /työllisyys- ja sosiaalipolitiikka)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ministeri
Jari
Lindström
ministeri
Pirkko
Mattila
avustajinaan: 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
19
Epävirallinen työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto /työllisyys, sosiaalipolitiikka 3.-4.4.2017
Valmistelu 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ministeri
Jari
Lindström
ministeri
Pirkko
Mattila
avustajinaan: 
Merkitään selvitys saaduksi. 
20
Euroopan unionin neuvoston kokous 6.3.2017 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2017-AK-111763
Maatalous- ja kalastusneuvosto 6.3.2017
Maa- ja metsätalousministeriön raportti 9.3.2017
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Kimmo
Tiilikainen
avustajinaan: 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
21
Euroopan unionin neuvoston kokous 3.-4.4.2017 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Valmistelu 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Kimmo
Tiilikainen
avustajinaan: 
Merkitään selvitys saaduksi. 
22
Euroopan unionin neuvoston kokous 3.4.2017 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
23
Muut asiat
Matkoja: 
- COSAC-kokous su 28.- ti 30.5.2017, Malta (pj. Virolainen, vpj. Louhelainen, vpj. Tuppurainen, ed. Anttila, ed. Vartiainen, ed. Karimäki) 
24
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 5.4.2017 klo 13.00. 

 ‭(Piilotettu)‬ E 137/2014 jatkokirjelmät 11.7. & 16.7.2015 + eurohuippukokouksen 12.7.2015 perusmuistiot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 13/2017

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 13—31/2017
Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 3/2017—31/2017
Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 3—30/2016

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVtJP 4/2017 vp
Tiistai 28.3.2017 klo 11.00—11.40
SuVP 12/2017 vp
Perjantai 24.3.2017 klo 13.33—14.51
SuVP 11/2017 vp
Keskiviikko 22.3.2017 klo 13.00—13.49
SuVtJP 3/2017 vp
Tiistai 21.3.2017 klo 11.00—11.42
SuVP 10/2017 vp
Perjantai 17.3.2017 klo 13.30—14.32

 Puheenjohtaja

 

 

Anne-Mari Virolainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/948.aspxAnne-Mari VirolainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 1. varapuheenjohtaja

 

 

Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1150.aspxAnne LouhelainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 2. varapuheenjohtaja

 

 

Tytti Tuppurainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1126.aspxTytti TuppurainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/392.aspxOlavi Ala-NissiläKeskustan eduskuntaryhmä
Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaKeskustan eduskuntaryhmä
Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/917.aspxPaavo ArhinmäkiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/351.aspxEva BiaudetRuotsalainen eduskuntaryhmä
Simon Elohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1317.aspxSimon EloPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspxJukka GustafssonSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Timo Harakkahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1326.aspxTimo HarakkaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Emma Karihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1336.aspxEmma KariVihreä eduskuntaryhmä
Johanna Karimäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/921.aspxJohanna KarimäkiVihreä eduskuntaryhmä
Elsi Katainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/939.aspxElsi KatainenKeskustan eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Jari Leppähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/582.aspxJari LeppäKeskustan eduskuntaryhmä
Sanna Marinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1297.aspxSanna MarinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1092.aspxMika NiikkoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1106.aspxMikko SavolaKeskustan eduskuntaryhmä
Ville Taviohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1327.aspxVille TavioPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sampo Terhohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1347.aspxSampo TerhoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Juhana Vartiainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1330.aspxJuhana VartiainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Juho Eerolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1093.aspxJuho EerolaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/931.aspxMaarit Feldt-RantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pekka Haavistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/118.aspxPekka HaavistoVihreä eduskuntaryhmä
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Riitta Myllerhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/203.aspxRiitta MyllerSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Tuomo Puumalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/946.aspxTuomo PuumalaKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Annika Saarikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1157.aspxAnnika SaarikkoKeskustan eduskuntaryhmä
Eero Suutarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1111.aspxEero SuutariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspxKaj TurunenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspxBen ZyskowiczKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Tuija Mäkipää, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2068

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2063

Teresa Helenius-Salmi, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2074

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Satu Tuomikorpi,
asiantuntija
p. +32 2 28 42 412,
+32 474 521 323

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2068, f. 09 432 2069
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi