IMG_8148rk_SuV.jpg

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Arto Satonen valittiin suuren valiokunnan puheenjohtajaksihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/satonen-suuri-valiokunta.aspxArto Satonen valittiin suuren valiokunnan puheenjohtajaksi2018-02-16T13:00:00Z
Suuri valiokunta kuuli pääministeriä tulevan päämieskokouksen aiheistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-instituutiot-rahoituskehys.aspxSuuri valiokunta kuuli pääministeriä tulevan päämieskokouksen aiheista2018-02-16T11:10:00Z
Suuri valiokunta keskusteli koulutuksen kehittämisestä EU:ssahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-koulutus-kehitys-eu.aspxSuuri valiokunta keskusteli koulutuksen kehittämisestä EU:ssa2018-02-09T12:20:00Z

 Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 Uusimmat lausunnot

SuVL 10/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut yleissopimuksesta investointiriitojen ratkaisemiseen tarkoitetun monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi
SuVL 9/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU27-päämiesten tulevaisuuspohdinnan ja Rooman julistuksen seuranta
SuVL 8/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (taakanjakoasetus)
SuVL 7/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
SuVL 3/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
5
2018 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 21.2.2018 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet E-asiat
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto 10.11.2017 koskien sotilaallista liikkuvuutta (Military Mobility) Euroopan unionissa sekä muut sotilaalliseen liikkuvuuteen liittyvät ajankohtaiset asiat
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-171131
Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto 10.11.2017 koskien sotilaallista liikkuvuutta (Military Mobility) Euroopan unionissa sekä muut sotilaalliseen liikkuvuuteen liittyvät ajankohtaiset asiat
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
Todetaan, että asia on luonteeltaan PL 97 §:n mukainen UTP-asia ja kuuluu ulkoasianvaliokunnan toimivaltaan. 
Asiantuntijakuuleminen
4
Valtioneuvoston selvitys: Oikeusvaltiotilanne Puolassa; komission ehdotus neuvoston päätökseksi - komission esittely
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-171301
Oikeusvaltiotilanne Puolassa; komission ehdotus neuvoston päätökseksi - komission esittely
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan. 
Valiokunnassa on kuultavana: 
EU-erityisasiantuntija
Päivi
Pietarinen
valtioneuvoston kanslia
Saapuneet jatkokirjelmät
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus, jolla komissio pyytää neuvostoa valtuuttamaan komission ryhtymään neuvotteluihin YK:n merioikeusyleissopimuksen UNCLOSin alaisesta täytäntöönpanosopimuksesta koskien biodiversiteetin suojelua ja kestävää käyttöä kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla merialueilla (ns. BBNJ-sopimus)
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
perusmuistio EJ 3/2018 vp
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-171264
Komission suositus neuvoston päätökseksi neuvotteluiden aloittamiseksi merten biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja kestävää käyttöä koskevasta kansainvälisestä oikeudellisesti sitovasta YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) alaisesta täytäntöönpanosopimuksesta (ns. BBNJ)
Jatkokirjelmä EJ 3/2018 vp - E 6/2016 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten ympäristövaliokuntaan jatkokirjelmä EJ 3/2018 vp - E 6/2016 vp. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-171110
Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021- rahoituskehyksen kokonaistaso
perusmuistio EJ 2/2018 vp
Jatkokirjelmä EJ 2/2018 vp - E 34/2017 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan jatkokirjelmä EJ 2/2018 vp - E 34/2017 vp. 
Päätetään lähettää tiedoksi hallintovaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmä. 
Saapuneet lausunnot
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yhdistetyt kuljetukset)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 2/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (linja-autoliikenteen markkinoillepääsy)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 3/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 116/2017 vp 
10
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevien kalastuskuolevuuden vaihteluvälien ja suojatasojen osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelma (2019-2020)
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 119/2017 vp 
Rauenneet U- ja E-asiat
12
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset neuvoston päätöksiksi EU:n ja Sveitsin päästökauppajärjestelmien välistä yhteyttä koskevan sopimuksen tekemisestä ja allekirjoittamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
13
Muut asiat
14
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 23.2.2018 klo 13.30 
Viimeksi julkaistu 2018-02-20 14:10:09

 ‭(Piilotettu)‬ E 137/2014 jatkokirjelmät 11.7. & 16.7.2015 + eurohuippukokouksen 12.7.2015 perusmuistiot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 6/2018

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 8—31/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 3/2018 vp
Perjantai 16.2.2018 klo 11.30—12.14
SuVP 4/2018 vp
Perjantai 16.2.2018 klo 13.30—14.49
SuVP 2/2018 vp
Keskiviikko 14.2.2018 klo 13.00—13.56
SuVP 1/2018 vp
Perjantai 9.2.2018 klo 13.30—13.55
SuVP 61/2017 vp
Perjantai 19.1.2018 klo 12.00—13.27

 Puheenjohtaja

 

 

Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/784.aspxArto SatonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 1. varapuheenjohtaja

 

 

Maria Lohelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1148.aspxMaria LohelaSininen eduskuntaryhmä

 2. varapuheenjohtaja

 

 

Tytti Tuppurainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1126.aspxTytti TuppurainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Touko Aaltohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1346.aspxTouko AaltoVihreä eduskuntaryhmä
Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/392.aspxOlavi Ala-NissiläKeskustan eduskuntaryhmä
Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaKeskustan eduskuntaryhmä
Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/917.aspxPaavo ArhinmäkiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/351.aspxEva BiaudetRuotsalainen eduskuntaryhmä
Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspxJukka GustafssonSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Hanna Halmeenpäähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1324.aspxHanna HalmeenpääVihreä eduskuntaryhmä
Timo Harakkahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1326.aspxTimo HarakkaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Eero Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/768.aspxEero HeinäluomaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Elsi Katainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/939.aspxElsi KatainenKeskustan eduskuntaryhmä
Pia Kaumahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1135.aspxPia KaumaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1138.aspxKimmo KiveläSininen eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1150.aspxAnne LouhelainenSininen eduskuntaryhmä
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspxJani MäkeläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1092.aspxMika NiikkoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1106.aspxMikko SavolaKeskustan eduskuntaryhmä
Martti Taljahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1321.aspxMartti TaljaKeskustan eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/931.aspxMaarit Feldt-RantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pekka Haavistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/118.aspxPekka HaavistoVihreä eduskuntaryhmä
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenSininen eduskuntaryhmä
Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspxAnne KalmariKeskustan eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Riitta Myllerhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/203.aspxRiitta MyllerSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/541.aspxJuha RehulaKeskustan eduskuntaryhmä
Eero Suutarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1111.aspxEero SuutariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ville Taviohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1327.aspxVille TavioPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspxKaj TurunenSininen eduskuntaryhmä
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspxBen ZyskowiczKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Tuija Mäkipää, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2068

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2063

Teresa Helenius-Salmi, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2074

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Satu Tuomikorpi,
asiantuntija
p. +32 2 28 42 412,
+32 474 521 323

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2068, f. 09 432 2069
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi