IMG_8148rk_SuV.jpg

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 ‭(Piilotettu)‬ E 137/2014 jatkokirjelmät 11.7. & 16.7.2015 + eurohuippukokouksen 12.7.2015 perusmuistiot

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Pääministeri Sipilä suuren valiokunnan kuultavana tulevasta Eurooppa-neuvostostahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri_valiokunta_27062016.aspxPääministeri Sipilä suuren valiokunnan kuultavana tulevasta Eurooppa-neuvostosta2016-06-27T12:15:00Z
Suuri valiokunta: TTIP-sopimuksen tasapainoinen ja kattava sisältö varmistettavahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri_valiokunta_22062016.aspxSuuri valiokunta: TTIP-sopimuksen tasapainoinen ja kattava sisältö varmistettava2016-06-22T11:15:00Z
Suuri valiokunta: Toimivassa kiertotaloudessa yhdistyvät talouden ja ympäristön eduthttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri_valiokunta_17062016.aspxSuuri valiokunta: Toimivassa kiertotaloudessa yhdistyvät talouden ja ympäristön edut2016-06-17T11:40:00Z

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Uusimmat mietinnöt

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Uusimmat lausunnot

SuVL 5/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen välisen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen neuvottelemisesta (TTIP-sopimus)
SuVL 4/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (jätedirektiivien muuttaminen)
SuVL 3/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2016
SuVL 2/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto - Verojen kiertämistä koskeva paketti: Seuraavat toimet tehokkaan verotuksen ja paremman verotuksen avoimuuden toteuttamiseksi
SuVL 1/2016 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
36
2016 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 7.9.2016 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet U-asiat
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta verkkovierailujen tukkumarkkinoiden sääntöjen osalta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (menettelyasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (määritelmäasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (asetus uudelleensijoittamisesta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vastaanottodirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission esityksestä yleiseksi talousarvioksi vuodelle 2017 (budjetti; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityistoimien tukemista kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien osallistumisen lisäämiseksi unionin päätöksentekoon rahoituspalvelualalla koskevan unionin ohjelman perustamisesta vuosiksi 2017—2020
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä pakettipalveluista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (matkustaja-alusturvallisuusdirektiivien muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kuluttajansuojaa koskeva yhteistyö)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Saapuneet E-asiat
14
Valtioneuvoston selvitys: Raportointiin liittyvien teknisten vaatimusten yhdenmukaistaminen standardilla sähköisten rahapelipalvelujen alalla
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68530
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys; Komission ehdotus Euroopan rakenne- ja investointirahastoista annetun asetuksen (EU) No 1303/2013 muuttamiseksi eräiden rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68568
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
16
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Turkin välinen turvapaikanhakijoiden kohtelua koskeva sopimus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68536
Euroopan komission Fact Sheet
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68532
Euroopan komission asiakirja
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68535
UNHCR
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68538
EPC
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68539
Amnesty
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68537
Parlamentaarinen yleiskokous
Asia on saapunut eduskuntaan. 
17
Valtioneuvoston selvitys: EU; julkinen kuuleminen; puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68575
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
18
Valtioneuvoston selvitys: Tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle; Digitaalisten sisämarkkinoiden verkkoalustat - Euroopan mahdollisuudet ja haasteet
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68608
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
19
Valtioneuvoston selvitys: Komission esitys yleiseksi talousarvioksi vuodelle 2017
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68622
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Jatkokirjelmä EJ 13/2016 vp - E 67/2016 vp on saapunut eduskuntaan. 
20
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2015 vuosikertomus ja tilintarkastuslautakunnan kertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2015 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68741
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
21
Valtioneuvoston selvitys: DSM teknologiapaketti: 1. Euroopan teollisuuden digitalisointi – Täysi hyöty digitaalisista sisämarkkinoista; KOM(2016) 180 lopullinen; 2. Eurooppalainen pilvipalvelualoite – Kilpailukykyisen tieto- ja osaamistalouden rakentaminen Eurooppaan; KOM(2016) 178 lopullinen; 3. EU:n sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 2016–2020. Hallinnon digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen; KOM(2016) 179 lopullinen; 4. Tieto- ja viestintätekniikan standardointiprioriteetit digitaalisilla sisämarkkinoilla; KOM(2016) 176 lopullinen
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68763
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
22
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistaminen vuosiksi 2018-2022
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68770
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
23
Valtioneuvoston selvitys: Vakaus- ja kasvusopimuksen toimeenpano: Espanja ja Portugali
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68776
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
24
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus EU:n vakautta ja rauhaa edistävää välinettä (IcSP) koskevan asetuksen muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68781
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
25
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-68910
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
26
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle lisätoimenpiteistä avoimuuden lisäämiseksi ja verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-69055
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
27
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Komission tiedonanto väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan radikalisoitumisen ehkäisemisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-69105
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
28
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoton päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hasemiittiselle kuningaskunnalle
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-69115
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
29
Valtioneuvoston selvitys: EU/kuluttajansuojalainsäädännön toimivuuden tarkastelu
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-69184
perusmuistio
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-69185
komission konsultaatioasiakirja
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Saapuneet lausunnot
30
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle useanvälisen palvelukauppasopimuksen neuvottelemisesta (Trade in Services Agreement, TiSA)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 19/2016 vp - U 45/2014 vp 
31
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2016
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 12/2016 vp - E 18/2016 vp 
Saapuneet jatkokirjelmät
32
Valtioneuvoston selvitys: EU-Kiina-huippukokous 13.7.2016
Valtioneuvoston E-selvitys
Jatkokirjelmä EJ 14/2016 vp on saapunut eduskuntaan. 
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 57/2016 vp 
Selvitysasiat
33
Euroryhmä ja ECOFIN 16.-17.6.2016
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
34
Euroryhmä, epävirallinen ECOFIN 9.-10.9.2016
Valmistelu 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Petteri
Orpo
avustajinaan: 
Merkitään selvitys saaduksi. 
35
Epävirallinen ulkoministerikokous 2.-3.9.2016
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
36
Epävirallinen ulkoasiainneuvosto /kehitys 7.9.2016
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
37
Epävirallinen oikeus- ja sisäministerikokous 7.-8.7.2016
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Sisä- ja oikeusministeriön muistio 4.7.2016
Valmistelu 
Merkitään selvitys saaduksi. 
38
Euroryhmä ja ECOFIN 11.-12.7.2016
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valtiovarainministeriön muistio 6.7.2016
Valmistelu 
Merkitään selvitys saaduksi. 
39
Epävirallinen ympäristö- ja energiaministerikokous 11.-12.7.2016
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Ympäristö-, työ- ja elinkeino- ja maa- ja metsätalousministeriön muistio 5.7.2016
Valmistelu 
Merkitään selvitys saaduksi. 
40
Epävirallinen energia- ja ympäristöministerikokous 12.-13.7.2016
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Työ- ja elinkeinoministeriön muistio 4.7.2016
Valmistelu 
Merkitään selvitys saaduksi. 
41
Epävirallinen työ- ja sosiaalipolitiikkaministerikokous 14.-15.7.2016
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Sosiaali- ja terveys- sekä työ- ja elinkeinoministeriön muistio 5.7.2016
Valmistelu 
Merkitään selvitys saaduksi. 
42
Euroopan unionin neuvoston kokous 18.7.2016 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Ulkoasiainministeriön muistio 13.7.2016
EUN-asiakirjaluonnos
Valmistelu 
Merkitään selvitys saaduksi. 
43
Euroopan unionin neuvoston kokous 18.7.2016 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Maa- ja metsätalousministeriön muistio 12.7.2016
Valmistelu 
Merkitään selvitys saaduksi. 
44
Epävirallinen kilpailukykyneuvosto 17.-19.7.2016
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Työ- ja elinkeinoministeriön muistio 13.7.2016
Valmistelu 
Merkitään selvitys saaduksi. 
45
Euroopan unionin neuvoston kokous 22.7.2016 (ECOFIN, budjetti)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valtiovarainministeriön muistio 12.7.2016
Valmistelu 
Merkitään selvitys saaduksi. 
46
Epävirallinen eurooppaministerikokous 24.-25.7.2016
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Asia (22.7.2016) käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
47
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verkko- ja tietoturvallisuuden korkean tason varmistamiseksi Euroopan unionin alueella
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
48
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisten ja yritysten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä Euroopan unionissa sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (yleisten asiakirjojen hyväksyminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
49
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (asetus Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
50
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
51
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtäminen unionin yleiselle tuomioistuimelle
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
52
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämiseksi Tunisian tasavallalle
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
53
Muut rauenneet E-asiat
E 119/2007 vp 
54
Toissijaisuusasioiden lista
Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. 
55
Muut asiat
56
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 9.9.2016 klo 13.30 

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 35/2016
Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 8/2016

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 35—50/2016

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 35/2016 vp
Perjantai 1.7.2016 klo 13.30—14.39
SuVP 34/2016 vp
Maanantai 27.6.2016 klo 13.30—15.09
SuVP 33/2016 vp
Keskiviikko 22.6.2016 klo 13.00—13.51
SuVP 32/2016 vp
Perjantai 17.6.2016 klo 13.30—14.30
SuVP 31/2016 vp
Keskiviikko 15.6.2016 klo 12.30—13.40

 Puheenjohtaja

 

 

Anne-Mari Virolainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/948.aspxAnne-Mari VirolainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 1. varapuheenjohtaja

 

 

Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1150.aspxAnne LouhelainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 2. varapuheenjohtaja

 

 

Tytti Tuppurainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1126.aspxTytti TuppurainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaKeskustan eduskuntaryhmä
Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/917.aspxPaavo ArhinmäkiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/351.aspxEva BiaudetRuotsalainen eduskuntaryhmä
Simon Elohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1317.aspxSimon EloPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspxJukka GustafssonSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Timo Harakkahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1326.aspxTimo HarakkaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspxAnne KalmariKeskustan eduskuntaryhmä
Emma Karihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1336.aspxEmma KariVihreä eduskuntaryhmä
Johanna Karimäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/921.aspxJohanna KarimäkiVihreä eduskuntaryhmä
Elsi Katainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/939.aspxElsi KatainenKeskustan eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Jari Leppähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/582.aspxJari LeppäKeskustan eduskuntaryhmä
Sanna Marinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1297.aspxSanna MarinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1092.aspxMika NiikkoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jaana Pelkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1098.aspxJaana PelkonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1106.aspxMikko SavolaKeskustan eduskuntaryhmä
Ville Taviohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1327.aspxVille TavioPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sampo Terhohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1347.aspxSampo TerhoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/392.aspxOlavi Ala-NissiläKeskustan eduskuntaryhmä
Pekka Haavistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/118.aspxPekka HaavistoVihreä eduskuntaryhmä
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Riitta Myllerhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/203.aspxRiitta MyllerSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ilmari Nurminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1302.aspxIlmari NurminenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Tuomo Puumalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/946.aspxTuomo PuumalaKeskustan eduskuntaryhmä
Annika Saarikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1157.aspxAnnika SaarikkoKeskustan eduskuntaryhmä
Eero Suutarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1111.aspxEero SuutariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspxKaj TurunenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Juhana Vartiainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1330.aspxJuhana VartiainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Tuija Mäkipää, osastosihteeri
p. 09 432 2068

Mia Nordlund, osastosihteeri
p. 09 432 2063

Minna Salmi, osastosihteeri
p. 09 432 2074

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Satu Tuomikorpi,
asiantuntija
p. +32 2 28 42 412,
+32 474 521 323

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2068, f. 09 432 2069
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi