Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

 ‭(Piilotettu)‬ Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

SuVL 1/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehys)
SuVL 14/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strateginen pitkän aikavälin visio vauraasta, modernista, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta
SuVL 13/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
21
2019 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 16.10.2019 klo 12.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Esityslistan liite EDK-2019-AK-265789
PPK_49_2019.pdf
Asia on saapunut suureen valiokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 11.11.2019. 
Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Esityslistan liite EDK-2019-AK-265789
PPK_49_2019.pdf
Asia on saapunut suureen valiokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 11.11.2019. 
Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission kokoonpano; Euroopan parlamenttiin siirtyvien komission jäsenten korvaaminen uusilla jäsenillä komission jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-265386
Komission kokoonpano; Euroopan parlamenttiin siirtyvien komission jäsenten korvaaminen uusilla jäsenillä komission jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Jatkokirjelmä EJ 18/2019 vp - E 24/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
Saapuneet lausunnot ja kannanotot (6-9 §:t)
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-200472
EU:n petostentorjuntavirasto OLAF:n ja EPPO:n välinen yhteistyösuhde
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 7/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. Lisäksi suuri valiokunta kiinnittää valtioneuvoston huomiota hallintovaliokunnan arvioon siitä, että ehdotuksesta tulee erikseen antaa tarkempi selvitys erillisellä perustuslain 96 §:n mukaisella U-kirjeellä. 
7
Valtioneuvoston selvitys: EU:n LULUCF-asetuksen nojalla annettava rekisteriasetus sekä Suomen erillisjousto
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 3/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Todetaan, että suuri valiokunta ottaa asiaan kantaa erikoisvaliokuntakäsittelyn päätyttyä. 
8
Valtioneuvoston E-selvitys: Investointien helpottamista koskevien useanvälisten neuvottelujen aloittaminen WTO:ssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-257499
Komission suositus neuvoston päätökseksi Dohan kehitysohjelmaan liittyvien neuvotteluohjeiden täydentämisestä investointien edistämistä koskevasta monenvälisestä kehyksestä käytävien neuvottelujen osalta
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi UK:n erotessa unionista ilman sopimusta (solidaarisuusrahastoasetus)
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Ei toimenpiteitä ilmoitukset
10
Valtioneuvoston selvitys: Julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen 573/2014/EU muuttaminen, päätös
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Asiantuntijakuuleminen
11
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-261526
Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen unionissa - Toimintasuunnitelma
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255768
Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265869
E 17/2019 vp SuV 16.10.2019 EU-erityisasiantuntija Henriikka Leppo, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265871
E 17/2019 vp SuV 16.10.2019 yksikönpäällikkö Tia Möller, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265874
E 17/2019 vp SuV 16.10.2019 Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio, Ihmisoikeuskeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265877
E 17/2019 vp SuV 16.10.2019 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Henriikka
Leppo
valtioneuvoston kanslia
liite
yksikönpäällikkö
Tia
Möller
oikeusministeriö
liite
Ihmisoikeuskeskuksen johtaja
Sirpa
Rautio
Ihmisoikeuskeskus
liite
professori
Kaarlo
Tuori
liite
12
Valtioneuvoston selvitys: Oikeusvaltiokysymykset Suomen EU-puheenjohtajakaudella
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255765
Oikeusvaltiokysymykset Suomen EU-puheenjohtajakaudella
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265880
E 16/2019 vp SuV 16.10.2019 EU-erityisasiantuntija Henriikka Leppo, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265883
E 16/2019 vp SuV 16.10.2019 yksikönpäällikkö Tia Möller, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265885
E 16/2019 vp SuV 16.10.2019 Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio, Ihmisoikeuskeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265887
E 16/2019 vp SuV 16.10.2019 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Henriikka
Leppo
valtioneuvoston kanslia
liite
yksikönpäällikkö
Tia
Möller
oikeusministeriö
liite
Ihmisoikeuskeskuksen johtaja
Sirpa
Rautio
Ihmisoikeuskeskus
liite
professori
Kaarlo
Tuori
liite
13
Muut asiat
Eduskunnan suuren valiokunnan ja suomalaismeppien tapaaminen pe 22.11.2019 klo 8.30-10.00, Arkadia-sali 
14
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 18.10.2019 klo 13.30 
Viimeksi julkaistu 2019-10-16 09:55:34

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 42/2019

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 42—51/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 20/2019 vp
Tiistai 15.10.2019 klo 13.00—13.46
SuVP 19/2019 vp
Perjantai 11.10.2019 klo 13.35—14.59
SuVP 18/2019 vp
Perjantai 4.10.2019 klo 13.57—15.47
SuVP 17/2019 vp
Keskiviikko 2.10.2019 klo 12.30—13.47
SuVP 16/2019 vp
Perjantai 27.9.2019 klo 13.30—14.15

 Puheenjohtaja

 

 

 1. varapuheenjohtaja

 

 

 2. varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Teresa Helenius, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2074

Kristina Hyrri, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2043

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri, Eduksi-järjestelmän
pääkäyttäjä, EU-puheenjohtajakauden projektipäällikkö
p. 09 432 2063

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, asiantuntija, eduskunnan Brysselin-toimisto
p. +32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, tiedottaja
p. 09 432 2482

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi