IMG_8148rk_SuV.jpg

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Investointirahastot ja turvapaikkakysymykset esillä suuressa valiokunnassa https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/SuV_20161202.aspxInvestointirahastot ja turvapaikkakysymykset esillä suuressa valiokunnassa 2016-12-02T15:35:00Z
Vapaavuori kertoi suurelle valiokunnalle investoinneista ja niiden rahoituksesta EU-alueellahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/vapaavuori-suuri-valiokunta-investoinnit-eu.aspxVapaavuori kertoi suurelle valiokunnalle investoinneista ja niiden rahoituksesta EU-alueella2016-11-30T12:30:00Z
Liikennekomissaari Bulc tapasi kolmen valiokunnan kansanedustajiahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Komissaari-Bulc-kolme-valiokuntaa.aspxLiikennekomissaari Bulc tapasi kolmen valiokunnan kansanedustajia2016-11-29T13:45:00Z

 Suuren valiokunnan julkiset kuulemiset syksyllä 2016

 Uusimmat lausunnot

SuVL 6/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vastaanottodirektiivi)
SuVL 5/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen välisen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen neuvottelemisesta (TTIP-sopimus)
SuVL 4/2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (jätedirektiivien muuttaminen)
SuVL 3/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2016
SuVL 2/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto - Verojen kiertämistä koskeva paketti: Seuraavat toimet tehokkaan verotuksen ja paremman verotuksen avoimuuden toteuttamiseksi

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
60
2016 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 7.12.2016 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet U-asiat
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 
Saapuneet E-asiat
4
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-96893
perusmuistio
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-96892
liite
Asia on saapunut eduskuntaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-96890
perusmuistio
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-96889
liite
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Saapuneet lausunnot
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (TDI-modernisaatio)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 39/2016 vp - U 39/2013 vp 
Saapuneet jatkokirjelmät
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välinen vapaakauppasopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-96840
UJ 41/2016 vp perusmuistio
Jatkokirjelmä UJ 41/2016 vp - U 70/2010 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, lakivaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan jatkokirjelmä UJ 41/2016 vp - U 70/2010 vp. 
Lausuntoasia
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous, LULUCF)
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (taakanjakoasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Jatketaan yleiskeskustelua. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta (saavutettavuusdirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
10
Valtioneuvoston selvitys komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
11
Muut asiat
-SuV:n, VaV:n ja TaV:n tapaaminen Euroopan vakausmekanismin (EVM) toimitusjohtaja Klaus Reglingin kanssa torstaina 8.12.2016 klo 15.00 - 16.00, SuV:n kokoushuone 
-COSAC pj-kokous su 22.- ma 23.1.2017 Malta (vpj. Louhelainen, as.tunt. Tuomikorpi)  
-European Parliamentary Week (sis. Art. 13 -konferenssi) ma 30.1.-ke 1.2.2017, Bryssel 
12
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 9.12.2016 klo 13.30 

 ‭(Piilotettu)‬ E 137/2014 jatkokirjelmät 11.7. & 16.7.2015 + eurohuippukokouksen 12.7.2015 perusmuistiot

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 49/2016

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 49—50/2016

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 59/2016 vp
Perjantai 2.12.2016 klo 13.30—15.43
SuVP 58/2016 vp
Keskiviikko 30.11.2016 klo 13.00—13.48
SuVP 57/2016 vp
Perjantai 25.11.2016 klo 13.30—14.44
SuVP 56/2016 vp
Keskiviikko 23.11.2016 klo 12.05—13.50
SuVP 55/2016 vp
Perjantai 18.11.2016 klo 13.30—14.45

 Puheenjohtaja

 

 

Anne-Mari Virolainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/948.aspxAnne-Mari VirolainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 1. varapuheenjohtaja

 

 

Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1150.aspxAnne LouhelainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 2. varapuheenjohtaja

 

 

Tytti Tuppurainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1126.aspxTytti TuppurainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/392.aspxOlavi Ala-NissiläKeskustan eduskuntaryhmä
Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaKeskustan eduskuntaryhmä
Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/917.aspxPaavo ArhinmäkiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/351.aspxEva BiaudetRuotsalainen eduskuntaryhmä
Simon Elohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1317.aspxSimon EloPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspxJukka GustafssonSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Timo Harakkahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1326.aspxTimo HarakkaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Emma Karihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1336.aspxEmma KariVihreä eduskuntaryhmä
Johanna Karimäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/921.aspxJohanna KarimäkiVihreä eduskuntaryhmä
Elsi Katainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/939.aspxElsi KatainenKeskustan eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Jari Leppähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/582.aspxJari LeppäKeskustan eduskuntaryhmä
Sanna Marinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1297.aspxSanna MarinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1092.aspxMika NiikkoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jaana Pelkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1098.aspxJaana PelkonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1106.aspxMikko SavolaKeskustan eduskuntaryhmä
Ville Taviohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1327.aspxVille TavioPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sampo Terhohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1347.aspxSampo TerhoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Juho Eerolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1093.aspxJuho EerolaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/931.aspxMaarit Feldt-RantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pekka Haavistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/118.aspxPekka HaavistoVihreä eduskuntaryhmä
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Riitta Myllerhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/203.aspxRiitta MyllerSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Tuomo Puumalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/946.aspxTuomo PuumalaKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Annika Saarikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1157.aspxAnnika SaarikkoKeskustan eduskuntaryhmä
Eero Suutarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1111.aspxEero SuutariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspxKaj TurunenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspxBen ZyskowiczKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Tuija Mäkipää, osastosihteeri
p. 09 432 2068

Mia Nordlund, osastosihteeri
p. 09 432 2063

Minna Salmi, osastosihteeri
p. 09 432 2074

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Satu Tuomikorpi,
asiantuntija
p. +32 2 28 42 412,
+32 474 521 323

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2068, f. 09 432 2069
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi