Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta

IMG_8148rk_SuV.jpg

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta kuuli pääministeri Sipilää EU-huippukokouksistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kuuli-pääministeri-Sipilää-EU-huippukokouksista.aspxSuuri valiokunta kuuli pääministeri Sipilää EU-huippukokouksista2018-10-17T10:25:00Z
Suuressa valiokunnassa esillä kalastuskiintiöt, EU:n maatalouspolitiikka ja Eurooppa-neuvoston pohjustaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuressa-valiokunnassa-esillä-kalastuskiintiöt,-EUn-maatalouspolitiikka-ja-Eurooppa-neuvoston-pohjustaminen.aspxSuuressa valiokunnassa esillä kalastuskiintiöt, EU:n maatalouspolitiikka ja Eurooppa-neuvoston pohjustaminen2018-10-12T12:05:00Z
Suuri valiokunta kuuli kansalaisjärjestöjä EU-puheenjohtajuuskaudesta - verkkotallennehttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kuulee-kansalaisjärjestöjä-EU-puheenjohtajuuskaudesta.aspxSuuri valiokunta kuuli kansalaisjärjestöjä EU-puheenjohtajuuskaudesta - verkkotallenne2018-10-17T11:40:00Z

 Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

SuVL 5/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi)
SuVL 6/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiaunionin hallintomallista
SuVL 7/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
39
2018 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 26.9.2018 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet E-asiat
3
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kauppasuhteiden kehittäminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-206496
EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteiden kehittäminen
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi ulkoasiainvaliokuntaan. 
Saapuneet jatkokirjelmät
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Jatkokirjelmä UJ 18/2018 vp - U 10/2016 vp on saapunut eduskuntaan. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
Päätetään lähettää tiedoksi liikenne- ja viestintävaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan jatkokirjelmä UJ 18/2018 vp - U 10/2016 vp. 
Valiokuntiin lähettäminen
5
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (asetus EU:n talousarvion suojaamisesta oikeusvaltiopuutteilta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan. 
Saapuneet lausunnot
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Lakivaliokunnan lausunto LaVL 17/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY muuttamisesta (alkoholiveron rakennedirektiivin muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. Valiokunta pitää erityisen tärkeänä siiderin neutraalia määrittelyä niin, että määritelmä kattaa myös muusta kuin omenasta tai päärynästä valmistetut tuotteet. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan välisen kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan sopimuksen neuvottelemisesta (Kirgisian kanssa tehtävä kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva sopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. U 79/2018 vp 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Azerbaidzhanin tasavallan välisen laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. U 80/2018 vp 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan puolustusrahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiivin 2007/43/EY soveltamisesta, sen vaikutuksista lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojeluun ja hyvinvointi-indikaattorien kehityksestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-194452
Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiivin 2007/43/EY soveltamisesta, sen vaikutuksista lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojeluun ja hyvinvointi-indikaattorien kehityksestä
perusmuistio
Merkitään saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan kannanotto: Valiokunta toteaa, että toisin kuin muissa EU-maissa, Ruotsia ja osittain Tanskaa lukuun ottamatta, Suomessa on tavoitteena torjua kaikkien salmonellaserotyyppien esiintymistä rehuissa, tuotantoeläimissä ja eläinperäisissä elintarvikkeissa. Suomella on erityistakuut salmonellan varalta naudan, sian ja broilerin lihalle sekä kananmunille. Näitä tuotteita ei saa tuoda Suomeen Ruotsia lukuun ottamatta muista EU-valtioista eikä kolmansista maista ilman salmonellavapaudesta kertovaa todistusta. Suomessa rehuissa ei saa olla salmonellaa (nollatoleranssi)Selvityksestä käy ilmi, että Suomessa mikrobilääkkeitä käytetään broilerituotannossa hyvin vähän. Valiokunta kiinnittääkin huomiota siihen, että muualla Euroopassa käytetään broilereilla hyvin laajakirjoisia mikrobilääkkeitä, mikä on vastuutonta mikrobilääkeresistenssin koko ajan lisääntyessä. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
12
Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission ja ulko-ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan mandaattiehdotus neuvostolle laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta Uzbekistanin tasavallan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-201432
EU:n komission ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan mandaattiehdotus neuvostolle laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta Uzbekistanin tasavallan kanssa
perusmuistio
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. E 73/2018 vp 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset
13
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1370/2013 muuttamisesta rasvattoman maitojauheen oston määrällisen rajoituksen osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Asiantuntijakuuleminen
14
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207147
U 45/2018 vp SuV 26.09.2018 maatalousneuvos Kari Valonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207148
U 45/2018 vp SuV 26.09.2018 johtaja Juha Ruippo, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-207174
U 45/2018 vp SuV 26.09.2018 tutkimusprofessori Jyrki Niemi, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
johtaja
Juha
Ruippo
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
tutkimusprofessori
Jyrki
Niemi
Luonnonvarakeskus
liite
Merkitään saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
15
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
johtaja
Juha
Ruippo
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
tutkimusprofessori
Jyrki
Niemi
Luonnonvarakeskus
16
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen kumppanuussopimuksen rahastojen ja Euroopan globalisaatiorahaston sääntelystä sekä koheesiopolitiikan uudistamisesta ohjelmakaudelle 2021−2027 annetuista komission ehdotuksista (koheesiopolitiikan asetuspaketti)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
johtaja
Juha
Ruippo
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
tutkimusprofessori
Jyrki
Niemi
Luonnonvarakeskus
Merkitään saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kannanotto: Valiokunnalla ei ole huomautettavaa valtioneuvoston kantaan.. 
17
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
johtaja
Juha
Ruippo
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
tutkimusprofessori
Jyrki
Niemi
Luonnonvarakeskus
18
Muut asiat
-SuV:n ja suomalaisten europarlamentaarikkojen tapaaminen pe 26.10.2018 klo 9.00-10.30 (Aamiainen alkaen klo 8.45), F-auditorio 
Vierailuja:  
- Tasavallan presidentin kutsu valiokunnan jäsenille tapaamiseen Mäntyniemeen torstaina 11.10.2018 klo 9.30 – 10.30.  
Tapaamisia:  
- Kate Kalutkiewicz, Senior Trade Representative at the U.S. Mission to the European Union in Brussels, ti 2.10.2018 klo 11-12, tilaisuudessa tulkkaus 
- Suomen Britannian suurlähettiläs Tom Dodd SuV:n kokouksessa ke 3.10.2018 klo 13.00, SuV:n kh. (Briefing on the UK position.) Tilaisuudessa tulkki.  
- Komission varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin (Euro ja työmarkkinavuoropuhelu, rahoitusvakaus, rahoitusmarkkinat, pääomaunioni) tapaaminen pe 9.11.2018 klo 12.00-12.55, SuV:n kh  
Matkoja:  
-SuV:n valtuuskunta Roomaan su 14. - ti 16.10. (pj Satonen, ed. Anttila, Harakka, Kauma, Louhelainen, Löfström, Mäkelä)  
-COSAC -kokous Wien su 18.-ti 20.11.2018 (Tällä hetkellä ilmoittautuneet: pj. Satonen, vpj. Tuppurainen, ed. Louhelainen, ed. Anttila, ed. Mäkelä, ed. Löfström). 
19
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 28.9.2018 klo 13.30 
Viimeksi julkaistu 2018-09-26 11:04:14

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 42/2018

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 42-51/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 46/2018 vp
Perjantai 19.10.2018 klo 13.30—14.16
SuVP 45/2018 vp
Keskiviikko 17.10.2018 klo 12.30—13.24
SuVP 44/2018 vp
Perjantai 12.10.2018 klo 13.30—14.48
SuVP 43/2018 vp
Keskiviikko 10.10.2018 klo 13.00—13.32
SuVP 42/2018 vp
Perjantai 5.10.2018 klo 13.30—15.16

 Puheenjohtaja

 

 

Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/784.aspxArto SatonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 1. varapuheenjohtaja

 

 

Simon Elohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1317.aspxSimon EloSininen eduskuntaryhmä

 2. varapuheenjohtaja

 

 

Tytti Tuppurainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1126.aspxTytti TuppurainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Touko Aaltohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1346.aspxTouko AaltoVihreä eduskuntaryhmä
Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/392.aspxOlavi Ala-NissiläKeskustan eduskuntaryhmä
Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaKeskustan eduskuntaryhmä
Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/917.aspxPaavo ArhinmäkiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/351.aspxEva BiaudetRuotsalainen eduskuntaryhmä
Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspxJukka GustafssonSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspxPertti HakanenKeskustan eduskuntaryhmä
Timo Harakkahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1326.aspxTimo HarakkaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Eero Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/768.aspxEero HeinäluomaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pia Kaumahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1135.aspxPia KaumaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1138.aspxKimmo KiveläSininen eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1150.aspxAnne LouhelainenSininen eduskuntaryhmä
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspxJani MäkeläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1092.aspxMika NiikkoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Ville Niinistöhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/956.aspxVille NiinistöVihreä eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1106.aspxMikko SavolaKeskustan eduskuntaryhmä
Martti Taljahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1321.aspxMartti TaljaKeskustan eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Tiina Elovaarahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1320.aspxTiina ElovaaraSininen eduskuntaryhmä
Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/931.aspxMaarit Feldt-RantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pekka Haavistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/118.aspxPekka HaavistoVihreä eduskuntaryhmä
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenSininen eduskuntaryhmä
Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspxAnne KalmariKeskustan eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/541.aspxJuha RehulaKeskustan eduskuntaryhmä
Ville Taviohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1327.aspxVille TavioPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Maria Tolppanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1116.aspxMaria TolppanenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Raija Vahasalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/605.aspxRaija VahasaloKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspxBen ZyskowiczKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Virkamiehet
Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Teresa Helenius, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2074

Hans Häyrynen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2043

Tuija Mäkipää, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2068

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri, Eduksi-järjestelmän
pääkäyttäjä, EU-puheenjohtajakauden projektipäällikkö
p. 09 432 2063

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, asiantuntija
p. +32 2 28 42 412, +32 474 521 323

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2068, f. 09 432 2069
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi