Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta

IMG_8148rk_SuV.jpg

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta kuuli pääministeri Sipilää viime viikon Eurooppa-neuvostostahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/SuV_050718.aspxSuuri valiokunta kuuli pääministeri Sipilää viime viikon Eurooppa-neuvostosta2018-07-05T09:35:00Z
Pääministeri antoi suurelle valiokunnalle selvityksen tulevasta Eurooppa-neuvoston kokouksestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-eurooppaneuvosto-kesakuu-2018.aspxPääministeri antoi suurelle valiokunnalle selvityksen tulevasta Eurooppa-neuvoston kokouksesta2018-06-26T11:30:00Z
Suuri valiokunta käsitteli Kreikan sopeutusohjelman päättämistähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-kreikka-sopeutus-lopetus.aspxSuuri valiokunta käsitteli Kreikan sopeutusohjelman päättämistä2018-06-20T10:35:00Z

 Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

SuVL 5/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi)
SuVL 6/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiaunionin hallintomallista
SuVL 7/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
33
2018 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 5.9.2018 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet U-asiat
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (lopullisen ALV-järjestelmän tekniset säännökset)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiivin muuttamisesta tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja alv-petosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin osalta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (renkaiden merkitsemisestä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (digitaalisesta rekisteröintimenettelystä yhtiöoikeuden alalla)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (valtiontukien valtuusasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Saapuneet E-asiat
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-200472
Komission ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n petostentorjuntaohjelman perustamiseksi kaudelle 2021-2027
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-200474
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n petostentorjuntaohjelman perustamiseksi kaudelle 2021-2027
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021-2027 (Perikles IV –ohjelma) sekä komission ehdotus neuvoston asetukseksi ohjelman soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-200476
Komission ehdotus tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021-2027 (Perikles IV –ohjelma) sekä komission ehdotus neuvoston asetukseksi ohjelman soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus EU:n palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellisen tasapainon toteutumisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-200540
Komission kertomus EU:n palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellisen tasapainon toteutumisesta
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva monivuotinen rahoituskehys; Euroopan puolustusrahasto
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-200544
Tuleva monivuotinen rahoituskehys; Euroopan puolustusrahasto
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva monivuotinen rahoituskehys; sotilaallinen liikkuvuus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-200548
Tuleva monivuotinen rahoituskehys; sotilaallinen liikkuvuus
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien julistus koskien EU-tuomioistuimen nk. Achmea-tuomion oikeudellisia seuraamuksia ja investointisuojaa EU:ssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-200569
Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien julistus koskien EU-tuomioistuimen nk. "Achmea tuomion" oikeudellisia seuraamuksia sekä investointisuojaa EU:ssa
perusmuistio (vaiteliaisuuspyyntö)
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto alustavasta hiilivuotoluettelosta vuosille 2021-2030
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-200601
Komission tiedonanto alustavasta hiilivuotoluettelosta vuosille 2021-2030
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
17
Valtioneuvoston selvitys: EU-Kiina-huippukokous 2018
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-200698
EU:n ja Kiinan välinen huippukokous 16.-17.7.2018
perusmuistio
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-200868
EU:n ja Kiinan välinen huippukokous 16-17.7.2018
EJ 21/2018 vp, perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan. 
Jatkokirjelmä EJ 21/2018 vp - E 70/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan jatkokirjelmä EJ 21/2018 vp - E 70/2018 vp. 
Saapuneet jatkokirjelmät
18
Valtioneuvoston selvitys: EU-Japani huippukokous 2017
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä EJ 20/2018 vp - E 47/2017 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan jatkokirjelmä EJ 20/2018 vp - E 47/2017 vp. 
19
Euroopan unionin neuvoston kokous 16.7.2018 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Ulkoministeriön muistio 9.7.2018
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
20
Euroopan unionin neuvoston kokous 16.7.2018 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Maa- ja metsätalousministeriön muistio 9.7.2018
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
21
Epävirallinen kilpailukykyneuvosto /tutkimus 16.-17.7.2018
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Työ- ja elinkeinoministeriön muistio 10.7.2018
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
22
Epävirallinen työ- ja sosiaalipolitiikkaministerien kokous 19.-20.7.2018
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Työ- ja elinkeinoministeriön muistio 10.7.2018
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
23
Euroopan unionin neuvoston kokous 20.7.2018 (Yleisten asioiden neuvosto art. 50)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valtioneuvoston kanslian muistio 11.7.2018
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
24
Euroopan unionin neuvoston kokous 24.7.2018 (ECOFIN, budjetti) mahd.
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
25
Epävirallinen ulkoministerikokous 30.-31.8.2018
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
26
Epävirallinen nuorisoministerikokous 3.9.2018
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
27
Epävirallinen ECOFIN 7.-8.9.2018
Valmistelu 
Merkitään selvitys saaduksi. 
Rauenneet asiat
28
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin päätöslauselmasta EU:n vaalisäädöksen muuttamiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
29
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (lähetettyjen työntekijöiden direktiivin muutosdirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
30
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (säänneltyjen ammattien suhteellisuusarviointi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
31
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (raskaan kaluston hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seuranta ja raportointi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
32
Valtioneuvoston selvitys: EU:n vaalisäädöksen muuttaminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
33
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista (kodifikaatio)
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
34
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevien kalastuskuolevuuden vaihteluvälien ja suojatasojen osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
35
Muut asiat
36
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 7.9.2018 klo 13.30 
Viimeksi julkaistu 2018-08-02 15:14:54

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 27/2018

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 27—51/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 32/2018 vp
Torstai 5.7.2018 klo 10.00—11.56
SuVP 31/2018 vp
Keskiviikko 27.6.2018 klo 11.00—11.57
SuVP 30/2018 vp
Tiistai 26.6.2018 klo 12.35—13.44
SuVP 29/2018 vp
Keskiviikko 20.6.2018 klo 12.00—12.56
SuVP 28/2018 vp
Perjantai 15.6.2018 klo 13.30—14.59

 Puheenjohtaja

 

 

Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/784.aspxArto SatonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 1. varapuheenjohtaja

 

 

Maria Lohelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1148.aspxMaria LohelaSininen eduskuntaryhmä

 2. varapuheenjohtaja

 

 

Tytti Tuppurainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1126.aspxTytti TuppurainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Touko Aaltohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1346.aspxTouko AaltoVihreä eduskuntaryhmä
Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/392.aspxOlavi Ala-NissiläKeskustan eduskuntaryhmä
Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaKeskustan eduskuntaryhmä
Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/917.aspxPaavo ArhinmäkiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/351.aspxEva BiaudetRuotsalainen eduskuntaryhmä
Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspxJukka GustafssonSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspxPertti HakanenKeskustan eduskuntaryhmä
Hanna Halmeenpäähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1324.aspxHanna HalmeenpääVihreä eduskuntaryhmä
Timo Harakkahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1326.aspxTimo HarakkaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Eero Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/768.aspxEero HeinäluomaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pia Kaumahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1135.aspxPia KaumaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1138.aspxKimmo KiveläSininen eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1150.aspxAnne LouhelainenSininen eduskuntaryhmä
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspxJani MäkeläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1092.aspxMika NiikkoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1106.aspxMikko SavolaKeskustan eduskuntaryhmä
Martti Taljahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1321.aspxMartti TaljaKeskustan eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Simon Elohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1317.aspxSimon EloSininen eduskuntaryhmä
Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/931.aspxMaarit Feldt-RantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pekka Haavistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/118.aspxPekka HaavistoVihreä eduskuntaryhmä
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenSininen eduskuntaryhmä
Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspxAnne KalmariKeskustan eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/541.aspxJuha RehulaKeskustan eduskuntaryhmä
Ville Taviohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1327.aspxVille TavioPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Maria Tolppanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1116.aspxMaria TolppanenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Raija Vahasalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/605.aspxRaija VahasaloKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspxBen ZyskowiczKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Virkamiehet
Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Teresa Helenius, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2074

Hans Häyrynen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2043

Tuija Mäkipää, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2068

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri, Eduksi-järjestelmän
pääkäyttäjä, EU-puheenjohtajakauden projektipäällikkö
p. 09 432 2063

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Satu Tuomikorpi, asiantuntija
p. +32 2 28 42 412, +32 474 521 323

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2068, f. 09 432 2069
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi