Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta

IMG_8148rk_SuV.jpg

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

 ‭(Piilotettu)‬ Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

SuVL 14/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strateginen pitkän aikavälin visio vauraasta, modernista, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta
SuVL 13/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus)
SuVL 12/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
9
2019 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 26.6.2019 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet E-asiat
3
Valtioneuvoston selvitys: EU; Lääkeaineet; Euroopan komission tiedonanto koskien strategista lähestymistapaa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255873
EU; Lääkeaineet; Euroopan komission tiedonanto strategisesta lähestymistavasta ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Saapuneet jatkokirjelmät
4
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255917
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset; Sosiaalipolitiikkaan liittyvän päätöksenteon tehostaminen; määräenemmistöpäätösten lisääminen
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255921
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset; komission tiedonanto määräenemmistöpäätöksentekoon ja tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen siirtymisestä EU:n veropolitiikan alalla
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255931
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset; Tehokkaampi ja demokraattisempi päätöksenteko EU:n energia- ja ilmastopolitiikan alalla
Jatkokirjelmä E 96/2017 vp - EJ 6/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Jatkokirjelmä E 96/2017 vp - EJ 7/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Jatkokirjelmä E 96/2017 vp - EJ 8/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Selvitysasiat
5
Eurooppa-neuvosto 20.-21.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Merkitään selvitys saaduksi. 
6
art. 50 Eurooppa-neuvosto 20.-21.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
7
Eurohuippukokous 21.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
8
Epävirallinen koheesioministerikokous 12.4.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
9
Epävirallinen kilpailukykyministerikokous 3.4.2019 (tutkimus)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
10
Euroopan unionin neuvoston kokous 27.-28.5.2019 (kilpailukykyneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Katri
Kulmuni
Avustajinaan:johtava asiantuntija Nina Alataloasiantuntija Katja Tuokkoneuvotteleva virkamies Markku Kinnunentyö- ja elinkeinoministeriö 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
11
Epävirallinen kilpailukykyministerikokous 4.-5.7.2019
Valmistelu 
Merkitään selvitys saaduksi. 
12
Muut asiat
13
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 5.7.2019 klo 12.00 
Viimeksi julkaistu 2019-06-20 11:55:10

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 26/2019

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 26—31/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 8/2019 vp
Keskiviikko 19.6.2019 klo 10.00—11.47
SuVP 7/2019 vp
Perjantai 14.6.2019 klo 13.30—14.37
SuVP 6/2019 vp
Keskiviikko 12.6.2019 klo 11.04—11.47
SuVP 5/2019 vp
Keskiviikko 5.6.2019 klo 13.00—14.40
SuVP 4/2019 vp
Keskiviikko 29.5.2019 klo 13.00—14.30

 Puheenjohtaja

 

 

 1. varapuheenjohtaja

 

 

 2. varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Teresa Helenius, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2074

Kristina Hyrri, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2043

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri, Eduksi-järjestelmän
pääkäyttäjä, EU-puheenjohtajakauden projektipäällikkö
p. 09 432 2063

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, asiantuntija, eduskunnan Brysselin-toimisto
p. +32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, tiedottaja
p. 09 432 2482

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2068, f. 09 432 2069
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi