IMG_7899kr_Talous.jpg

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Uusimmat mietinnöt

TaVM 4/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta
TaVM 3/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 §:n muuttamisesta
TaVM 2/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Saudi-Arabian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
TaVM 1/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

TaVL 23/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (RoHS-direktiivin muutos)
TaVL 21/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta
TaVL 22/2017 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (ACER-asetus)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
35
2017 vp
Talousvaliokunta
Tiistai 25.4.2017 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Talousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 9/2017 vp - E 125/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Suomen ja EU:n neuvotteluaseman turvaamiseksi siihen saakka, kunnes Eurooppa-neuvosto hyväksyy suuntaviivat. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä sekä laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n ja Finpro Oy –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2017-AK-113057
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä sekä laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n ja Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
Valtioneuvoston selonteko
Lisäselvitys EDK-2017-AK-119056
VNS 1/2017 vp TaV 10.04.2017 valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-106763
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtioneuvoston kanslia
liite
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Hallituksen esitys laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-118817
HE 17/2017 vp TaV 25.04.2017 hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2017-AK-118833
HE 17/2017 vp TaV 25.04.2017 hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120646
HE 17/2017 vp TaV 25.04.2017 Manager of Sourcing Matti Kymenvaara, Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co. Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120647
HE 17/2017 vp TaV 25.04.2017 johtaja Marko Janhunen, UPM-Kymmene Oyj Asiantuntijalausunto
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 7/2017 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 12.15
hallitusneuvos
Anja
Liukko
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Manager of Sourcing
Matti
Kymenvaara
Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co. Oy
liite
johtaja
Marko
Janhunen
UPM-Kymmene Oyj
liite
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
Käydään valmistava keskustelu. 
7
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2017-AK-120568
Viron ystavyysryhman tapaaminen 180517.pdf
Viron parlamentin Suomi-ystävyysryhmän vierailu torstaina 18.5.2017, teemana mm. taloudellinen yhteistyö Viron ja Suomen välillä; talousvaliokunnasta pyydetty puhujaa tapaamiseen kello 13.15 tai 14.30 (puheaikaa noin 45 minuuttia, kokouskieli englanti) 
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 26.4.2017 kello 11.00. 

 Viikkosuunnitelma

Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 17/2017

 Kokoussuunnitelma

Talousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 17—25/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

TaVP 34/2017 vp
Perjantai 21.4.2017 klo 11.00—12.40
TaVP 33/2017 vp
Torstai 6.4.2017 klo 12.00—13.10
TaVP 32/2017 vp
Keskiviikko 5.4.2017 klo 11.00—13.00
TaVP 31/2017 vp
Tiistai 4.4.2017 klo 12.00—13.00
TaVP 30/2017 vp
Perjantai 31.3.2017 klo 11.45—12.55

 Puheenjohtaja

 

 

Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspxKaj TurunenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Harri Jaskarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/972.aspxHarri JaskariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Harry Harkimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1328.aspxHarry HarkimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1331.aspxPetri HonkonenKeskustan eduskuntaryhmä
Hannu Hoskonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/797.aspxHannu HoskonenKeskustan eduskuntaryhmä
Lauri Ihalainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1121.aspxLauri IhalainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Eero Lehtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/935.aspxEero LehtiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Rami Lehtohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1344.aspxRami LehtoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1149.aspxMarkus LohiKeskustan eduskuntaryhmä
Martti Mölsähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1091.aspxMartti MölsäPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Hanna Sarkkinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1312.aspxHanna SarkkinenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Ville Skinnarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1316.aspxVille SkinnariSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Joakim Strandhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1318.aspxJoakim StrandRuotsalainen eduskuntaryhmä
Antero Vartiahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1329.aspxAntero VartiaVihreä eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspxLasse HautalaKeskustan eduskuntaryhmä
Olli Immonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1122.aspxOlli ImmonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jari Leppähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/582.aspxJari LeppäKeskustan eduskuntaryhmä
Antti Lindtmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1147.aspxAntti LindtmanSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Sampo Terhohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1347.aspxSampo TerhoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Maria Tolppanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1116.aspxMaria TolppanenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Juhana Vartiainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1330.aspxJuhana VartiainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Teija Miller, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2104, 050 528 6692

Merja Puska, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2088

Liisi Höykinpuro, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p.  09 432 4955

 Yhteystiedot

​Talousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2088
tav(at)eduskunta.fi