Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

TaVM 1/2019 vp
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2018
TaVM 43/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TaVM 42/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

TaVL 2/2019 vp
Ilmastovuosikertomus 2019
TaVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
TaVL 68/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
14
2019 vp
Talousvaliokunta
Tiistai 15.10.2019 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Käydään yleiskeskustelu. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi UK:n erotessa unionista ilman sopimusta (solidaarisuusrahastoasetus)
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa on kuultavana: 
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
5
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018
Kertomus
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 12.30
pääjohtaja
Olli
Rehn
Suomen Pankki
osastopäällikkö
Samu
Kurri
Finanssivalvonta
osastopäällikkö, ylijohtaja
Leena
Mörttinen
valtiovarainministeriö
professori
Antti
Ripatti
professori
Vesa
Vihriälä
Helsingin yliopisto
Estyneenä poissa on: 
asiantuntija
Erkki
Liikanen
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 17.10.2019 klo 12.00. 
Viimeksi julkaistu 2019-10-11 14:51:43

 Viikkosuunnitelma

Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 42/2019

 Kokoussuunnitelma

Talousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 42—51/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

TaVP 12/2019 vp
Torstai 3.10.2019 klo 12.00—13.40
TaVP 11/2019 vp
Keskiviikko 2.10.2019 klo 11.00—12.30
TaVP 10/2019 vp
Perjantai 27.9.2019 klo 11.00—13.00
TaVP 9/2019 vp
Torstai 26.9.2019 klo 12.00—13.25
TaVP 8/2019 vp
Perjantai 20.9.2019 klo 11.00—12.40

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Teija Miller, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2088

Pinja Ikonen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7226

 Yhteystiedot

​Talousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2088
tav(at)eduskunta.fi