IMG_7899kr_Talous.jpg

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Uusimmat mietinnöt

TaVM 12/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TaVM 13/2017 vp
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2016
TaVM 11/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TaVM 10/2017 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2016

 Uusimmat lausunnot

TaVL 45/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta
TaVL 43/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja tunnustamista koskevien vaatimusten muuttamiseksi ja suosituksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankin perussäännön muuttamisesta (keskusvastapuolten valvonta)
TaVL 44/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaiseksi yksilölliseksi eläketuotteeksi

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
82
2017 vp
Talousvaliokunta
Perjantai 20.10.2017 klo 11.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-138893
ISON-BRITANNIAN EROPROSESSI EU:STA -TILANNEKATSAUS
Päätetään, ettei asian EJ 25/2017 vp - E 125/2016 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä) ja direktiivin 2009/22/EY (direktiivi kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista) muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Ennakkokäsittely 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultaviksi: työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Suomen Yrittäjät ry, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry, Neogames Finland ry. Pyydetään kirjallinen lausunto: Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry, Musiikkituottajat - IFPI Finland ry. 
4
Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-149509
VNS 7/2017 vp TaV 20.10.2017 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
toimitusjohtaja
Harri
Laurikka
Bioenergia ry
johtava asiantuntija
Martti
Kätkä
Teknologiateollisuus ry
Cleantech Finland
Rakennusteollisuus RT ry
liiketoimintajohtaja
Elias
Pöyry
Liikennevirta Oy
neuvotteleva virkamies
Pirkko
Heikinheimo
ympäristöministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Metsäteollisuus ry
liite
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
Käydään valmistava keskustelu. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 24.10.2017 kello 12.00. 

 Viikkosuunnitelma

Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 42/2017

 Kokoussuunnitelma

Talousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 42—50/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

TaVP 80/2017 vp
Tiistai 17.10.2017 klo 12.00—14.00
TaVP 79/2017 vp
Perjantai 13.10.2017 klo 11.00—12.30
TaVP 78/2017 vp
Torstai 12.10.2017 klo 12.00—13.15
TaVP 77/2017 vp
Keskiviikko 11.10.2017 klo 11.00—13.10
TaVP 76/2017 vp
Tiistai 10.10.2017 klo 12.00—13.50

 Puheenjohtaja

 

 

Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspxKaj TurunenSininen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Harri Jaskarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/972.aspxHarri JaskariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Harry Harkimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1328.aspxHarry HarkimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1331.aspxPetri HonkonenKeskustan eduskuntaryhmä
Hannu Hoskonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/797.aspxHannu HoskonenKeskustan eduskuntaryhmä
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1333.aspxLaura HuhtasaariPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Lauri Ihalainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1121.aspxLauri IhalainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Eero Lehtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/935.aspxEero LehtiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1149.aspxMarkus LohiKeskustan eduskuntaryhmä
Martti Mölsähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1091.aspxMartti MölsäSininen eduskuntaryhmä
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Hanna Sarkkinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1312.aspxHanna SarkkinenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Ville Skinnarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1316.aspxVille SkinnariSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Joakim Strandhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1318.aspxJoakim StrandRuotsalainen eduskuntaryhmä
Antero Vartiahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1329.aspxAntero VartiaVihreä eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Teuvo Hakkarainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1107.aspxTeuvo HakkarainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspxLasse HautalaKeskustan eduskuntaryhmä
Antti Lindtmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1147.aspxAntti LindtmanSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Markku Rossihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/375.aspxMarkku RossiKeskustan eduskuntaryhmä
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaSininen eduskuntaryhmä
Maria Tolppanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1116.aspxMaria TolppanenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Juhana Vartiainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1330.aspxJuhana VartiainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Teija Miller, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2104, 050 528 6692

Merja Puska, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2088

Liisi Höykinpuro, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p.  09 432 4955

 Yhteystiedot

​Talousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2088
tav(at)eduskunta.fi