IMG_7899kr_Talous.jpg

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Uusimmat mietinnöt

TaVM 3/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 §:n muuttamisesta
TaVM 2/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Saudi-Arabian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
TaVM 1/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
TaVM 33/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

TaVL 17/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TaVL 15/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta ja asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (pankkien häiriönsietokyvyn parantaminen I)
TaVL 16/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta, direktiiveiksi direktiivin 2014/59/EU ja eräiden muiden direktiivien muuttamisesta sekä asetukseksi asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta (pankkien häiriönsietokyvyn parantaminen II)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
27
2017 vp
Talousvaliokunta
Tiistai 28.3.2017 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (päästökauppadirektiivin muutos)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Käydään yleiskeskustelu. 
4
Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Käydään valmistava keskustelu. 
5
Lakialoite laiksi kirjanpitolain 3 luvun muuttamisesta
Lakialoite
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-112666
LA 109/2016 vp TaV 28.03.2017 neuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa on kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Mika
Björklund
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-115660
HE 14/2017 vp TaV 28.03.2017 erityisasiantuntija Antti Sinkman, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-115004
HE 14/2017 vp TaV 28.03.2017 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitussihteeri
Mika
Kotala
työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija
Antti
Sinkman
valtiovarainministeriö
liite
tiimiesimies
Jouko
Koitto
Patentti- ja rekisterihallitus
asiantuntija
Hannu
Ylänen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Verohallinto
Suomen Yrittäjät ry
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
Käydään valmistava keskustelu. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 29.3.2017 kello 11.00. 

 Viikkosuunnitelma

Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 13/2017

 Kokoussuunnitelma

Talousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 13—25/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

TaVP 26/2017 vp
Torstai 23.3.2017 klo 12.00—13.15
TaVP 25/2017 vp
Keskiviikko 22.3.2017 klo 11.00—12.30
TaVP 24/2017 vp
Tiistai 21.3.2017 klo 12.00—13.30
TaVP 23/2017 vp
Perjantai 17.3.2017 klo 11.00—11.45
TaVP 22/2017 vp
Torstai 16.3.2017 klo 12.00—13.45

 Puheenjohtaja

 

 

Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspxKaj TurunenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Harri Jaskarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/972.aspxHarri JaskariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Harry Harkimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1328.aspxHarry HarkimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1331.aspxPetri HonkonenKeskustan eduskuntaryhmä
Hannu Hoskonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/797.aspxHannu HoskonenKeskustan eduskuntaryhmä
Lauri Ihalainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1121.aspxLauri IhalainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Eero Lehtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/935.aspxEero LehtiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Rami Lehtohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1344.aspxRami LehtoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1149.aspxMarkus LohiKeskustan eduskuntaryhmä
Martti Mölsähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1091.aspxMartti MölsäPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Hanna Sarkkinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1312.aspxHanna SarkkinenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Ville Skinnarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1316.aspxVille SkinnariSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Joakim Strandhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1318.aspxJoakim StrandRuotsalainen eduskuntaryhmä
Antero Vartiahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1329.aspxAntero VartiaVihreä eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspxLasse HautalaKeskustan eduskuntaryhmä
Olli Immonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1122.aspxOlli ImmonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jari Leppähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/582.aspxJari LeppäKeskustan eduskuntaryhmä
Antti Lindtmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1147.aspxAntti LindtmanSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Sampo Terhohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1347.aspxSampo TerhoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Maria Tolppanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1116.aspxMaria TolppanenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Juhana Vartiainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1330.aspxJuhana VartiainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Teija Miller, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2104, 050 528 6692

Merja Puska, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2088

Aila Varis, vs. valiokunta-avustaja
(kokoustekniset asiat)
p. 09 432 2043

 Yhteystiedot

​Talousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2088
tav(at)eduskunta.fi