Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Talousvaliokunta

IMG_7899kr_Talous.jpg

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

TaVM 43/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TaVM 42/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TaVM 41/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

TaVL 68/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
TaVL 69/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta
TaVL 70/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus)

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
139
2018 vp
Talousvaliokunta
Tiistai 5.3.2019 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Apulaispääsihteerin lausuntopyyntö valiokunnan sihteerimääräyksistä
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-250213
Lausuntopyyntö TaVin sihteerimääräyksistä.pdf
Merkitään saapuneeksi apulaispääsihteerin lausuntopyyntö valiokunnan sihteerimääräyksistä. 
Päätetään puoltaa apulaispääsihteerin 21.2.2019 päivättyä ehdotusta määrätä 30.9.2019 saakka talousvaliokunnan sihteeriksi valiokuntaneuvos Teija Miller ja apulaissihteeriksi valiokuntaneuvos Lauri Tenhunen. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2018-AK-202410
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2018-AK-212154
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista,alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2018-AK-202095
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista,alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-237347
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-243995
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus)
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tekoälyn koordinoitu toimintasuunnitelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-243646
Komission tiedonanto: Tekoälyn koordinoitu toimintasuunnitelma
Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
10
Sähkön siirtohinnat
Valiokunnan oma asia
O 1/2016 vp
Merkitään selvitys saaduksi ja asian käsittely päättyneeksi. 
11
Ison-Britannian kansanäänestyksen vaikutukset
Valiokunnan oma asia
O 70/2016 vp
Merkitään selvitys saaduksi ja asian käsittely päättyneeksi. 
12
Rahoitusmarkkinoiden tilanne ja kehitysnäkymät
Valiokunnan oma asia
O 80/2016 vp
Merkitään selvitys saaduksi ja asian käsittely päättyneeksi. 
13
Ajankohtaista kaivosteollisuuden alalta
Valiokunnan oma asia
O 86/2016 vp
Merkitään selvitys saaduksi ja asian käsittely päättyneeksi. 
14
Kreikan talouden tila ja näkymät
Valiokunnan oma asia
O 11/2017 vp
Merkitään selvitys saaduksi ja asian käsittely päättyneeksi. 
15
Kuluttajille suunnattu sijoitusneuvonta
Valiokunnan oma asia
O 20/2017 vp
Merkitään selvitys saaduksi ja asian käsittely päättyneeksi. 
16
Muut asiat
17
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana, mikäli tarvetta ilmenee. 
Viimeksi julkaistu 2019-03-05 09:26:52

 Viikkosuunnitelma

Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 17/2019

 Kokoussuunnitelma

Talousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikolle 17/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

TaVP 139/2018 vp
Tiistai 5.3.2019 klo 12.00—13.00
TaVP 138/2018 vp
Torstai 28.2.2019 klo 12.00—12.20
TaVP 137/2018 vp
Keskiviikko 27.2.2019 klo 11.00—11.45
TaVP 136/2018 vp
Tiistai 26.2.2019 klo 12.00—12.50
TaVP 135/2018 vp
Perjantai 22.2.2019 klo 11.00—11.30

 Puheenjohtaja

 Varapuheenjohtaja

 Jäsenet

 Varajäsenet

 Virkamiehet

Teija Miller, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2104, 050 528 6692

Merja Puska, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2088

Rolf Heikkinen, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2046

 Yhteystiedot

​Talousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2088
tav(at)eduskunta.fi