Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Talousvaliokunta

IMG_7899kr_Talous.jpg

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

TaVM 18/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TaVM 16/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TaVM 17/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

TaVL 58/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (Euroopan unionin liittyminen Geneven asiakirjaan)
TaVL 57/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen kumppanuussopimuksen rahastojen ja Euroopan globalisaatiorahaston sääntelystä sekä koheesiopolitiikan uudistamisesta ohjelmakaudelle 2021—2027 annetuista komission ehdotuksista (koheesiopolitiikan asetuspaketti)
TaVL 56/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
95
2018 vp
Talousvaliokunta
Tiistai 13.11.2018 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen aseman vahvistamisesta EU:n päätöksenteossa; sääntelyn toimivuus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-221421
Euroopan komission tiedonanto toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen aseman vahvistamisesta EU:n päätöksenteossa; sääntelyn toimivuus
Asia on saapunut talousvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2019 työohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-221425
Komission vuoden 2019 työohjelma
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019; neuvoston 18 kuukauden ohjelma 1.1.2019-30.6.2020 (ns. trion ohjelma)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-221436
Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019; neuvoston 18 kuukauden ohjelma 1.1.2019-30.6.2020 (ns. trion ohjelma)
Asia on saapunut talousvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU:n Euroopan ja Aasian välisiä yhteyksiä koskeva strategia
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-221547
EU:n Euroopan ja Aasian välisiä yhteyksiä koskeva strategia
Asia on saapunut talousvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2018-AK-209817
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-221926
HE 199/2018 vp TaV 13.11.2018 hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-221925
HE 199/2018 vp TaV 13.11.2018 johtaja Pekka Ripatti, Energiavirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-221924
HE 199/2018 vp TaV 13.11.2018 asiantuntija Jukka Makkonen, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-222000
HE 199/2018 vp TaV 13.11.2018 toimialapäällikkö Tage Fredriksson, Bioenergia ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-221923
HE 199/2018 vp TaV 13.11.2018 yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen, Neste Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2018-AK-221922
HE 199/2018 vp TaV 13.11.2018 yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen, Neste Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-222004
HE 199/2018 vp TaV 13.11.2018 johtaja Jukka Heiskanen, Fortum Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2018-AK-222002
HE 199/2018 vp TaV 13.11.2018 johtaja Jukka Heiskanen, Fortum Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-221921
HE 199/2018 vp TaV 13.11.2018 johtaja Marko Janhunen, UPM-Kymmene Oyj Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-221965
HE 199/2018 vp TaV 13.11.2018 vastuullisuusjohtaja Timo Huhtisaari, North European Oil Trade Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-221969
HE 199/2018 vp TaV 13.11.2018 yhteiskuntasuhdejohtaja Mika Aho, St1 Nordic Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2018-AK-221966
HE 199/2018 vp TaV 13.11.2018 yhteiskuntasuhdejohtaja Mika Aho, St1 Nordic Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-222020
HE 199/2018 vp TaV 13.11.2018 vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-222019
HE 199/2018 vp TaV 13.11.2018 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-220921
HE 199/2018 vp TaV 13.11.2018 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-221920
HE 199/2018 vp TaV 13.11.2018 Kraton Chemical Oy Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Anja
Liukko
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
yli-insinööri
Jukka
Saarinen
työ- ja elinkeinoministeriö
johtaja
Pekka
Ripatti
Energiavirasto
liite
asiantuntija
Jukka
Makkonen
Energiateollisuus ry
liite
toimialapäällikkö
Tage
Fredriksson
Bioenergia ry
liite
suojeluasiantuntija
Otto
Bruun
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
yhteiskuntasuhdejohtaja
Ilkka
Räsänen
Neste Oyj
liite
johtaja
Jukka
Heiskanen
Fortum Oyj
liite
johtaja
Marko
Janhunen
UPM-Kymmene Oyj
liite
vastuullisuusjohtaja
Timo
Huhtisaari
North European Oil Trade Oy
liite
yhteiskuntasuhdejohtaja
Mika
Aho
St1 Nordic Oy
liite
vastuullisuusjohtaja
Lea
Rankinen
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Kraton Chemical Oy
liite
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
liite
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 14.11.2018 kello 11.00. 
Viimeksi julkaistu 2018-11-12 14:02:56

 Viikkosuunnitelma

Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 46/2018

 Kokoussuunnitelma

Talousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 46—50/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

TaVP 94/2018 vp
Perjantai 9.11.2018 klo 11.00—12.35
TaVP 93/2018 vp
Torstai 8.11.2018 klo 12.00—13.25
TaVP 92/2018 vp
Keskiviikko 7.11.2018 klo 11.00—11.40
TaVP 91/2018 vp
Tiistai 6.11.2018 klo 12.00—12.50
TaVP 90/2018 vp
Perjantai 26.10.2018 klo 11.00—11.30

 Puheenjohtaja

 

 

Martti Mölsähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1091.aspxMartti MölsäSininen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Harri Jaskarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/972.aspxHarri JaskariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Harry Harkimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1328.aspxHarry HarkimoLiike Nyt -eduskuntaryhmä
Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1331.aspxPetri HonkonenKeskustan eduskuntaryhmä
Hannu Hoskonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/797.aspxHannu HoskonenKeskustan eduskuntaryhmä
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1333.aspxLaura HuhtasaariPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Lauri Ihalainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1121.aspxLauri IhalainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Eero Lehtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/935.aspxEero LehtiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1149.aspxMarkus LohiKeskustan eduskuntaryhmä
Lea Mäkipäähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/214.aspxLea MäkipääSininen eduskuntaryhmä
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Hanna Sarkkinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1312.aspxHanna SarkkinenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Ville Skinnarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1316.aspxVille SkinnariSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Joakim Strandhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1318.aspxJoakim StrandRuotsalainen eduskuntaryhmä
Antero Vartiahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1329.aspxAntero VartiaVihreä eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Teuvo Hakkarainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1107.aspxTeuvo HakkarainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspxLasse HautalaKeskustan eduskuntaryhmä
Antti Lindtmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1147.aspxAntti LindtmanSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Markku Rossihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/375.aspxMarkku RossiKeskustan eduskuntaryhmä
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaSininen eduskuntaryhmä
Maria Tolppanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1116.aspxMaria TolppanenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Juhana Vartiainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1330.aspxJuhana VartiainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Teija Miller, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2104, 050 528 6692

Merja Puska, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2088

Rolf Heikkinen, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2046

 Yhteystiedot

​Talousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2088
tav(at)eduskunta.fi