Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tarkastusvaliokunta

IMG_7944kr_Tarkastus.jpg

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta käsittelee muun muassa eduskunnalle annettavat hallituksen vuosikertomuksen, valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksen ja  puolue- ja vaalirahoituksen valvonnasta antamat kertomukset sekä finanssipolitiikan tarkastuksesta ja valvonnasta antamat erilliskertomukset, eduskunnan tilintarkastajien kertomukset sekä valmistelee valtion taloudenhoidon valvontaa koskevat asiat. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle.

 Uusimmat mietinnöt

TrVM 2/2018 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017
TrVM 1/2018 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus puoluerahoituksen valvonnasta vuodelta 2017
TrVM 10/2017 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2017

 Uusimmat lausunnot

TrVL 9/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TrVL 8/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022
TrVL 7/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan valuuttarahaston perustaminen)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TrVE
47
2018 vp
Tarkastusvaliokunta
Keskiviikko 5.9.2018 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys Kreikan toisen sopeutusohjelman päättymisestä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä
Valtioneuvoston E-selvitys
Tarkastusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 16/2018 vp - E 137/2014 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion sisällöstä Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi. 
Päätetään asian käsittelystä. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-197431
Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely
Tarkastusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 15/2018 vp - E 43/2017 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
6
Hallituksen vuosikertomus 2017
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Kertomus
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
*
Valiokunnan lausunto
*
Valiokunnan lausunto
*
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 13/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 22/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 9/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on 11.9.2018 klo 12.30. 
Viimeksi julkaistu 2018-07-06 11:06:41

 Viikkosuunnitelma

Tarkastusvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 36/2018

 Kokoussuunnitelmat

Tarkastusvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 36—50/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

TrVP 46/2018 vp
Keskiviikko 20.6.2018 klo 11.30—12.10
TrVP 45/2018 vp
Tiistai 19.6.2018 klo 12.30—13.30
TrVP 44/2018 vp
Keskiviikko 13.6.2018 klo 11.30—12.20
TrVP 43/2018 vp
Tiistai 12.6.2018 klo 12.30—13.00
TrVP 42/2018 vp
Torstai 7.6.2018 klo 12.30—13.55

 Puheenjohtaja

 

 

Eero Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/768.aspxEero HeinäluomaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/392.aspxOlavi Ala-NissiläKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/931.aspxMaarit Feldt-RantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Olli Immonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1122.aspxOlli ImmonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Johanna Karimäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/921.aspxJohanna KarimäkiVihreä eduskuntaryhmä
Esko Kivirantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/779.aspxEsko KivirantaKeskustan eduskuntaryhmä
Eero Lehtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/935.aspxEero LehtiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Maria Lohelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1148.aspxMaria LohelaSininen eduskuntaryhmä
Eero Reijonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/796.aspxEero ReijonenKeskustan eduskuntaryhmä
Päivi Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/499.aspxPäivi RäsänenKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspxKaj TurunenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaKeskustan eduskuntaryhmä
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenSininen eduskuntaryhmä
Toimi Kankaanniemihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/175.aspxToimi KankaanniemiPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kari Tolvanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1118.aspxKari TolvanenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Tapani Töllihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/800.aspxTapani TölliKeskustan eduskuntaryhmä
Pia Viitanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/511.aspxPia ViitanenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Heidi Silvennoinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 3310, 050 5920267

Arto Mäkelä, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 3314, 050 594 2421

Nora Grönholm, valiokuntaneuvos
(virkavapaa 27.11.2018 saakka)

Tiina Vihtonen, tutkija
p. 09 432 3313, 050 410 0033

Ulla Taari, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2094

Stina Nurmikoski, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2076

 Yhteystiedot

​Tarkastusvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2094
trv(at)eduskunta.fi