Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta käsittelee muun muassa eduskunnalle annettavat hallituksen vuosikertomuksen, valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksen ja  puolue- ja vaalirahoituksen valvonnasta antamat kertomukset sekä finanssipolitiikan tarkastuksesta ja valvonnasta antamat erilliskertomukset, eduskunnan tilintarkastajien kertomukset sekä valmistelee valtion taloudenhoidon valvontaa koskevat asiat. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle.

 Uusimmat mietinnöt

TrVM 1/2019 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
TrVM 11/2018 vp
Hallituksen vuosikertomus 2017
TrVM 10/2018 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018

 Uusimmat lausunnot

TrVL 15/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen
TrVL 14/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisiä asiakysymyksiä; tilannekatsaus
TrVL 13/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2017 vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2017 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TrVE
13
2019 vp
Tarkastusvaliokunta
Keskiviikko 16.10.2019 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-261930
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Päätetään yksimielisesti pitää tätä käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
4
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-262600
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Päätetään yksimielisesti pitää tätä käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
5
Hallituksen vuosikertomus 2018
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2018 vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2018 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus
Kertomus
Kertomus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253353
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253354
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 2 Tilinpäätöslaskelmat
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253355
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253356
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 4 Valtion yhtiöomistus, liikelaitokset ja talousarvion ulkopuoliset rahastot
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265665
K 3/2019 vp TrV 16.10.2019 finanssiasiantuntija Jouni Sinivuori, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
*
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265682
K 3/2019 vp TrV 16.10.2019 lainsäädäntöneuvos Johannes Heikkonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
*
Esityslistan liite EDK-2019-AK-265615
K_3_2019_TrV_kannanotot_HVK2018_korjatut_151019.pdf
jaettu 15.10.
Yhteiskäsittely: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
Klo 11.45 teema asioissa K 3/2019 vp ja E 25/2019 vp: Eduskunnan kannanoton toteutuminen (EK 36/2017 vp – K 14/2017 vp – K 9/2017 vp – TrVM 8/2017 vp)  
finanssiasiantuntija
Jouni
Sinivuori
valtiovarainministeriö
liite
Klo 12.00 teema asiassa K 3/2019 vp: Eduskunnan kannanoton toteuttaminen (EK 37/2017 vp – O 21/2016 vp – TrVM 9/2017 vp) 
lainsäädäntöneuvos
Johannes
Heikkonen
oikeusministeriö
liite
Jatketaan keskustelua poistettavista/säilytettävistä kannanotoista, liite. 
Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 11.11.2019. 
7
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 11.11.2019. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on 17.10.2019 klo 12.30 Pikkuparlamentin auditoriossa. 
Viimeksi julkaistu 2019-10-15 15:28:08

 Viikkosuunnitelma

Tarkastusvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 42/2019

 Kokoussuunnitelmat

Tarkastusvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 36—50/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

TrVP 12/2019 vp
Tiistai 15.10.2019 klo 12.30—13.10
TrVP 11/2019 vp
Torstai 3.10.2019 klo 12.30—13.50
TrVP 10/2019 vp
Torstai 26.9.2019 klo 12.30—13.35
TrVP 9/2019 vp
Keskiviikko 25.9.2019 klo 11.30—12.45
TrVP 8/2019 vp
Tiistai 24.9.2019 klo 12.30—13.25

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Nora Grönholm, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 3303, 050 594 2423

​Heidi Silvennoinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 3310, 050 5920267

Arto Mäkelä, tarkastusneuvos
p. 09 432 3314,  050 594 2421

Ulla Taari, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2094

Stina Nurmikoski, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2076

 Yhteystiedot

​Tarkastusvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2094
trv(at)eduskunta.fi