Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tiedusteluvalvontavaliokunta

Tiedusteluvalvontavaliokunta

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävänä on toimia siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarisena valvojana. Valiokunta toimii lisäksi suojelupoliisin muun toiminnan parlamentaarisena valvojana.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tulee parlamentaarista valvontatehtäväänsä hoitaessaan valvoa tiedustelutoiminnan asianmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, seurata ja arvioida tiedustelutoiminnan painopisteitä, seurata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa, käsitellä valmistelevasti tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukset ja käsitellä tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontahavainnot.

Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle, jos valiokunta katsoo asian merkityksen sitä vaativan.

Tiedusteluvalvontavaliokunta osallistuu tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittämiseen lausumalla mielipiteensä asiasta valtioneuvostolle.

​Tiedusteluvalvontavaliokunnan asettaminen

Tiedusteluvalvontavaliokunta asetetaan sen jälkeen, kun valtioneuvosto on eduskuntavaalien jälkeen tullut nimitetyksi, jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta toisin päätä. Tiedusteluvalvontavaliokunnassa on 11 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, onko henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 5 §:ssä tarkoitetussa suojelupoliisin toiminnallisessa tietojärjestelmässä tietoja asianomaisesta kansanedustajasta.

Tietosuojavaltuutettu saattaa pyynnön tehneen kansanedustajan, hänen edustamansa eduskuntaryhmän puheenjohtajan ja eduskunnan pääsihteerin tietoon havaintonsa tietojärjestelmän sisältämien kansanedustajaa koskevien tietojen olemassaolosta.

 Kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TiVE
1
2019 vp
Tiedusteluvalvontavaliokunta
Keskiviikko 26.6.2019 klo 16.15
1
Kokouksen avaus
2
Nimenhuuto
3
Päätösvaltaisuus
4
Valiokunnan puheenjohtajan vaali
5
Puheenjohtajan tehtävien vastaanotto
6
Valiokunnan varapuheenjohtajan vaali
7
Apulaispääsihteerin lausuntopyyntö valiokunnan sihteerimääräyksestä
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-256153
Apulaispääsihteerin lausuntopyyntö 24.6.2019.pdf
Merkitään saapuneeksi apulaispääsihteerin lausuntopyyntö valiokunnan sihteerimääräyksestä. 
Päätettäneen puoltaa apulaispääsihteerin 24.6.2019 päivättyä ehdotusta määrätä tämän vaalikauden loppuun asti tiedusteluvalvontavaliokunnan sihteeriksi valiokuntaneuvos Sami Manninen. 
8
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Asia on saapunut tiedusteluvalvontavaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 
9
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Asia on saapunut tiedusteluvalvontavaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2019. 
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
12
Kokouksen päättäminen
Viimeksi julkaistu 2019-06-24 14:21:28

 Viikkosuunnitelma

Tiedusteluvalvontavaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 26/2019

 Kokoussuunnitelma

Tiedusteluvalvontavaliokunta
Kokoussuunnitelma viikolle 26/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

TiVP 1/2019 vp
Keskiviikko 26.6.2019 klo 16.15—16.58

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet