Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tiedusteluvalvontavaliokunta

Tiedusteluvalvontavaliokunta

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävänä on toimia siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarisena valvojana. Valiokunta toimii lisäksi suojelupoliisin muun toiminnan parlamentaarisena valvojana.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tulee parlamentaarista valvontatehtäväänsä hoitaessaan valvoa tiedustelutoiminnan asianmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, seurata ja arvioida tiedustelutoiminnan painopisteitä, seurata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa, käsitellä valmistelevasti tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukset ja käsitellä tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontahavainnot.

Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle, jos valiokunta katsoo asian merkityksen sitä vaativan.

Tiedusteluvalvontavaliokunta osallistuu tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittämiseen lausumalla mielipiteensä asiasta valtioneuvostolle.

​Tiedusteluvalvontavaliokunnan asettaminen

Tiedusteluvalvontavaliokunta asetetaan sen jälkeen, kun valtioneuvosto on eduskuntavaalien jälkeen tullut nimitetyksi, jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta toisin päätä. Tiedusteluvalvontavaliokunnassa on 11 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, onko henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 5 §:ssä tarkoitetussa suojelupoliisin toiminnallisessa tietojärjestelmässä tietoja asianomaisesta kansanedustajasta.

Tietosuojavaltuutettu saattaa pyynnön tehneen kansanedustajan, hänen edustamansa eduskuntaryhmän puheenjohtajan ja eduskunnan pääsihteerin tietoon havaintonsa tietojärjestelmän sisältämien kansanedustajaa koskevien tietojen olemassaolosta.

 Uusimmat lausunnot

TiVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 Kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TiVE
3
2019 vp
Tiedusteluvalvontavaliokunta
Tiistai 15.10.2019 klo 8.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Ajankohtaisia asioita sotilastiedustelusta
Valiokunnan oma asia
O 38/2019 vp
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
kansliapäällikkö
Jukka
Juusti
puolustusministeriö
tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri
Pekka
Toveri
Pääesikunta
4
Muut asiat
Eduskunnan pääsihteeri on 7.10.2019 määrännyt kuluvan vaalikauden ajaksi tiedusteluvalvontavaliokunnan sihteerin Sami Mannisen sijaiseksi valiokuntaneuvos Heikki Savolan. 
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 18.10.2019 kello 14.00. 
Viimeksi julkaistu 2019-10-08 15:31:20

 Viikkosuunnitelma

Tiedusteluvalvontavaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 42/2019

 Kokoussuunnitelma

Tiedusteluvalvontavaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 42—48/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

TiVP 2/2019 vp
Perjantai 27.9.2019 klo 8.10—9.32
TiVP 1/2019 vp
Keskiviikko 26.6.2019 klo 16.15—16.58

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Sami Manninen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2044

 Yhteystiedot

​Tiedusteluvalvontavaliokunta
00102 EDUSKUNTA
tiv(at)eduskunta.fi