IMG_7847rk_Tyoelamajatasaarvo.jpg

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Uusimmat mietinnöt

TyVM 7/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
TyVM 8/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta
TyVM 6/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta
TyVM 5/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merityösopimuslain sekä yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 41 §:n muuttamisesta
TyVM 4/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 §:n ja 35 §:n 1 momentin 1 kohdan voimaanpanosta

 Uusimmat lausunnot

TyVL 13/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
TyVL 12/2017 vp
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta
TyVL 11/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta
TyVL 10/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
TyVL 9/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TyVE
8
2018 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Keskiviikko 21.2.2018 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n toimintasuunnitelmasta vuosiksi 2017-2019 - Sukupuolten palkkaeron kaventaminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-169218
Komission tiedonanto EU:n toimintasuunnitelmasta vuosiksi 2017-2019 - Sukupuolten palkkaeron kaventaminen
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-171523
E 3/2018 vp TyV 21.02.2018 projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen , sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa on kuultavana: 
projektipäällikkö
Outi
Viitamaa-Tervonen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-171417
HE 196/2017 vp TyV 21.02.2018 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-171588
HE 196/2017 vp TyV 21.02.2018 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-171419
HE 196/2017 vp TyV 21.02.2018 Akava ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-171596
HE 196/2017 vp TyV 21.02.2018 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa on kuultavana: 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
Akava ry
liite
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Yrittäjät ry
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 22.2.2018 klo 12.15. 
Viimeksi julkaistu 2018-02-20 15:16:13

 Viikkosuunnitelma

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 8/2018

 Kokoussuunnitelma

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 8—24/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

TyVP 7/2018 vp
Tiistai 20.2.2018 klo 12.15—13.45
TyVP 6/2018 vp
Perjantai 16.2.2018 klo 11.00—12.45
TyVP 5/2018 vp
Torstai 15.2.2018 klo 12.15—12.55
TyVP 4/2018 vp
Tiistai 13.2.2018 klo 12.15—13.25
TyVP 3/2018 vp
Perjantai 9.2.2018 klo 11.00—12.45

 Puheenjohtaja

 

 

Tarja Filatovhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/451.aspxTarja FilatovSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Heli Järvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/930.aspxHeli JärvinenVihreä eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspxPertti HakanenKeskustan eduskuntaryhmä
Hannakaisa Heikkinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/938.aspxHannakaisa HeikkinenKeskustan eduskuntaryhmä
Reijo Hongistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1119.aspxReijo HongistoSininen eduskuntaryhmä
Niilo Keränenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/573.aspxNiilo KeränenKeskustan eduskuntaryhmä
Anna Kontulahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1155.aspxAnna KontulaVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Jaana Laitinen-Pesolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1342.aspxJaana Laitinen-PesolaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Rami Lehtohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1344.aspxRami LehtoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ilmari Nurminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1302.aspxIlmari NurminenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Veronica Rehn-Kivihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1374.aspxVeronica Rehn-KiviRuotsalainen eduskuntaryhmä
Eero Suutarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1111.aspxEero SuutariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Martti Taljahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1321.aspxMartti TaljaKeskustan eduskuntaryhmä
Matti Torvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1372.aspxMatti TorvinenSininen eduskuntaryhmä
Juhana Vartiainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1330.aspxJuhana VartiainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Eerikki Viljanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/913.aspxEerikki ViljanenKeskustan eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Harry Harkimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1328.aspxHarry HarkimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1331.aspxPetri HonkonenKeskustan eduskuntaryhmä
Anneli Kiljunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/791.aspxAnneli KiljunenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1341.aspxAntti KurvinenKeskustan eduskuntaryhmä
Antero Laukkanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1343.aspxAntero LaukkanenKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1150.aspxAnne LouhelainenSininen eduskuntaryhmä
Leena Merihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1349.aspxLeena MeriPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Markus Mustajärvihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/802.aspxMarkus MustajärviVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Lenita Toivakkahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/932.aspxLenita ToivakkaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Marjaana Kinnunen, valiokuntaneuvos
p. 050 357 7195, 09 432 2295

Marja Lahtinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 050 303 1632, 09 432 2081

Katri Rauhala, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2124

 Yhteystiedot

​Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2096
tyv(at)eduskunta.fi