IMG_7847rk_Tyoelamajatasaarvo.jpg

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Uusimmat mietinnöt

TyVM 3/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
TyVM 2/2017 vp
Nollasopimusten kieltäminen lailla
TyVM 1/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TyVM 14/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
TyVM 15/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

TyVL 1/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
TyVL 11/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perustulokokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n ja ennakkoperintälain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
TyVL 10/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
TyVL 9/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla
TyVL 8/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TyVE
30
2017 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Tiistai 25.4.2017 klo 12.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 9/2017 vp - E 125/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Suomen ja EU:n neuvotteluaseman turvaamiseksi siihen saakka, kunnes Eurooppa-neuvosto hyväksyy suuntaviivat. 
Päätetään kuulla asiantuntijoita. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 §:n ja 35 §:n 1 momentin 1 kohdan voimaanpanosta
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2017-AK-120567
HE 34/2017 vp TyV 25.04.2017 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merityösopimuslain sekä yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 41 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120603
HE 35/2017 vp TyV 25.04.2017 Suomen Konepäällystöliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120604
HE 35/2017 vp TyV 25.04.2017 Suomen Laivanpäällystöliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120660
HE 35/2017 vp TyV 25.04.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120680
HE 35/2017 vp TyV 25.04.2017 Suomen Merimies-Unioni SMU ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-120682
HE 35/2017 vp TyV 25.04.2017 Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa on kuultavana: 
nuorempi asiantuntija
Tomi
Tanskanen
Suomen Varustamot ry
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Palvelualojen työnantajat PALTA ry
liite
Suomen Konepäällystöliitto ry
liite
Suomen Laivanpäällystöliitto ry
liite
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
liite
Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 27.4.2017 klo 12.15. 

 Viikkosuunnitelma

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 17/2017

 Kokoussuunnitelma

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 16—24/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

TyVP 29/2017 vp
Perjantai 21.4.2017 klo 11.00—12.30
TyVP 28/2017 vp
Torstai 20.4.2017 klo 12.15—13.20
TyVP 27/2017 vp
Keskiviikko 19.4.2017 klo 11.30—12.45
TyVP 26/2017 vp
Tiistai 18.4.2017 klo 12.15—13.55
TyVP 25/2017 vp
Perjantai 7.4.2017 klo 11.00—11.30

 Puheenjohtaja

 

 

Tarja Filatovhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/451.aspxTarja FilatovSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Heli Järvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/930.aspxHeli JärvinenVihreä eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspxPertti HakanenKeskustan eduskuntaryhmä
Teuvo Hakkarainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1107.aspxTeuvo HakkarainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Hannakaisa Heikkinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/938.aspxHannakaisa HeikkinenKeskustan eduskuntaryhmä
Reijo Hongistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1119.aspxReijo HongistoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Niilo Keränenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/573.aspxNiilo KeränenKeskustan eduskuntaryhmä
Anna Kontulahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1155.aspxAnna KontulaVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Jaana Laitinen-Pesolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1342.aspxJaana Laitinen-PesolaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Leena Merihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1349.aspxLeena MeriPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ilmari Nurminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1302.aspxIlmari NurminenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Veronica Rehn-Kivihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1374.aspxVeronica Rehn-KiviRuotsalainen eduskuntaryhmä
Eero Suutarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1111.aspxEero SuutariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Martti Taljahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1321.aspxMartti TaljaKeskustan eduskuntaryhmä
Juhana Vartiainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1330.aspxJuhana VartiainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Eerikki Viljanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/913.aspxEerikki ViljanenKeskustan eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Tiina Elovaarahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1320.aspxTiina ElovaaraPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Harry Harkimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1328.aspxHarry HarkimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1331.aspxPetri HonkonenKeskustan eduskuntaryhmä
Anneli Kiljunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/791.aspxAnneli KiljunenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Antero Laukkanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1343.aspxAntero LaukkanenKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Jari Myllykoskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1154.aspxJari MyllykoskiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Hanna Mäntylähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1088.aspxHanna MäntyläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Annika Saarikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1157.aspxAnnika SaarikkoKeskustan eduskuntaryhmä
Lenita Toivakkahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/932.aspxLenita ToivakkaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Marjaana Kinnunen, valiokuntaneuvos
p. 050 357 7195, 09 432 2295

Marja Lahtinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 050 303 1632, 09 432 2081

Katri Rauhala, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2124

 Yhteystiedot

​Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2096
tyv(at)eduskunta.fi