Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

IMG_7847rk_Tyoelamajatasaarvo.jpg

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat mietinnöt

TyVM 4/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi
TyVM 3/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 13 luvun 6 §:n, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n ja valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta
TyVM 2/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi

 Uusimmat lausunnot

TyVL 3/2018 vp
Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
TyVL 2/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
TyVL 1/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TyVE
34
2018 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Tiistai 24.4.2018 klo 12.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (maantieliikenteen ajoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 7/2018 vp - U 39/2017 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maantieliikenteen ajo- ja lepoaikojen valvontadirektiivin muuttaminen ja kuljettajien lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevien sääntöjen vahvistaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 9/2018 vp - U 41/2017 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 10/2018 vp - E 59/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
7
European Institute for Gender Equalityn (EIGE) kutsu
Merkitään saapuneeksi kutsu, liite. 
Päätetään osallistutaanko työpajaan ja kuka osallistuu. 
8
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-185340
VNS 1/2018 vp TyV 24.04.2018 johtaja Annika Rönni-Sällinen , Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-185254
VNS 1/2018 vp TyV 24.04.2018 pääekonomisti Ralf Sund, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-185348
VNS 1/2018 vp TyV 24.04.2018 ekonomisti Heikki Taulu, Akava ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-185320
VNS 1/2018 vp TyV 24.04.2018 ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-185341
VNS 1/2018 vp TyV 24.04.2018 finanssineuvos Anne-Marie Välikangas, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
johtaja
Annika
Rönni-Sällinen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
pääekonomisti
Ralf
Sund
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
liite
ekonomisti
Heikki
Taulu
Akava ry
liite
ekonomisti
Simo
Pinomaa
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
finanssineuvos
Anne-Marie
Välikangas
valtiovarainministeriö
liite
erityisasiantuntija
Vesa
Lipponen
valtiovarainministeriö
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Yrittäjät ry
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on 25.4.2018 klo 11.30. 
Viimeksi julkaistu 2018-04-23 16:51:00

 Viikkosuunnitelma

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 17/2018

 Kokoussuunnitelma

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 16—25/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

TyVP 33/2018 vp
Perjantai 20.4.2018 klo 11.00—12.00
TyVP 32/2018 vp
Torstai 19.4.2018 klo 12.15—13.30
TyVP 31/2018 vp
Keskiviikko 18.4.2018 klo 11.30—13.30
TyVP 30/2018 vp
Tiistai 17.4.2018 klo 12.15—13.30
TyVP 29/2018 vp
Perjantai 13.4.2018 klo 11.00—12.45

 Puheenjohtaja

 

 

Tarja Filatovhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/451.aspxTarja FilatovSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Heli Järvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/930.aspxHeli JärvinenVihreä eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Hannakaisa Heikkinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/938.aspxHannakaisa HeikkinenKeskustan eduskuntaryhmä
Reijo Hongistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1119.aspxReijo HongistoSininen eduskuntaryhmä
Niilo Keränenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/573.aspxNiilo KeränenKeskustan eduskuntaryhmä
Anna Kontulahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1155.aspxAnna KontulaVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Jaana Laitinen-Pesolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1342.aspxJaana Laitinen-PesolaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Rami Lehtohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1344.aspxRami LehtoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ilmari Nurminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1302.aspxIlmari NurminenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Veronica Rehn-Kivihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1374.aspxVeronica Rehn-KiviRuotsalainen eduskuntaryhmä
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/541.aspxJuha RehulaKeskustan eduskuntaryhmä
Eero Suutarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1111.aspxEero SuutariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Martti Taljahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1321.aspxMartti TaljaKeskustan eduskuntaryhmä
Matti Torvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1372.aspxMatti TorvinenSininen eduskuntaryhmä
Juhana Vartiainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1330.aspxJuhana VartiainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Eerikki Viljanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/913.aspxEerikki ViljanenKeskustan eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Harry Harkimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1328.aspxHarry HarkimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1331.aspxPetri HonkonenKeskustan eduskuntaryhmä
Anneli Kiljunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/791.aspxAnneli KiljunenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1341.aspxAntti KurvinenKeskustan eduskuntaryhmä
Antero Laukkanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1343.aspxAntero LaukkanenKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1150.aspxAnne LouhelainenSininen eduskuntaryhmä
Leena Merihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1349.aspxLeena MeriPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Markus Mustajärvihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/802.aspxMarkus MustajärviVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Lenita Toivakkahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/932.aspxLenita ToivakkaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Marjaana Kinnunen, valiokuntaneuvos
p. 050 357 7195, 09 432 2295

Maiju Tuominen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 046 920 0836, 09 432 2293

Katri Rauhala, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2124

Sari Urjansson, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7234

 Yhteystiedot

​Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2096
tyv(at)eduskunta.fi