IMG_8114kr_Ulkoasiain.jpg

​Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainvaliokunta käsittelee merkittävät valtiosopimukset sekä yleistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ulkomaankauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä, kansainvälisiä järjestöjä ja suomalaisten rauhanturvajoukkojen asettamista koskevia asioita samoin kuin Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat.

 UTP 9/2008 Naton rauhankumppanuusohjelma

​Valtioneuvoston selvitys Naton rauhankumppanuusohjelmasta; Suomen PARP-neuvottelut. Asiakirjat ja epäviralliset käännökset (Nato isäntämaatukisopimus)

Asiakirja (englanninkielinen)
Asiakirja (virallinen suomenkielinen käännös)
Asiakirja (virallinen ruotsinkielinen käännös)

Asian käsittelytiedot UTP 9/2008

 Uusimmat mietinnöt

UaVM 4/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
UaVM 5/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 Kampalan tarkistuskonferenssissa tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain ja pakkokeinolain muuttamisesta
UaVM 3/2015 vp
Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2014
UaVM 2/2015 vp
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus: ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2014
UaVM 1/2015 vp
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2014

 Uusimmat lausunnot

UaVL 2/2015 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019
UaVL 1/2015 vp
Hallituksen vuosikertomus 2014

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
UaVE
4
2016 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Perjantai 12.2.2016 klo 11.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Ranskan avunantopyyntö ja jatkotoimet
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä UTPJ 5/2016 vp - UTP 15/2015 vp on saapunut eduskuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys ehdotuksesta neuvoston päätökseksi koskien rajoittavien toimenpiteiden kohdistamista tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin ottaen huomioon Valko-Venäjän tilanne
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
ulkoasiainministeriön muistio 12.2.2016
Jatkokirjelmä UTPJ 7/2016 vp - UTP 3/2011 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta kunnes asiasta neuvoston päätös. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian EU-suhteen uudelleenneuvottelu
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2016 vp - E 68/2015 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. Määräaika: pe 17.2.2016. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion sisällön osalta. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ulkoasiainministeri
Timo
Soini
ulkoasiainministeriö
lainsäädäntöneuvos
Johannes
Leppo
valtioneuvoston kanslia
6
Euroopan unionin neuvoston kokous 15.12.2015 (Yleisten asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2015-AK-36871
Valtioneuvoston kanslian raportti 16.12.2015
Raportointi 
Merkitään saapuneeksi valtioneuvoston kanslian raportti 16.12.2015. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ulkoasiainministeri
Timo
Soini
ulkoasiainministeriö
osastopäällikkö
Jukka
Salovaara
ulkoasiainministeriö
yksikön päällikkö
Sari
Rautio
ulkoasiainministeriö
Merkitään selvitys saaduksi. 
7
Euroopan unionin neuvoston kokous 18.1.2016 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2016-AK-38415
Ulkoasiainministeriön raportti 19.1.2016
Raportointi 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ulkoasiainministeri
Timo
Soini
ulkoasiainministeriö
osastopäällikkö
Jukka
Salovaara
ulkoasiainministeriö
yksikön päällikkö
Sari
Rautio
ulkoasiainministeriö
8
Epävirallinen ulkoministerikokous 5.-6.2.2016
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2016-AK-40704
Ulkoasiainministeriön raportti 10.2.2016
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainministeriön tavoitemuistio 27.1.2016. 
Raportointi 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ulkoasiainministeri
Timo
Soini
ulkoasiainministeriö
osastopäällikkö
Jukka
Salovaara
ulkoasiainministeriö
yksikön päällikkö
Sari
Rautio
ulkoasiainministeriö
9
Euroopan unionin neuvoston kokous 15.2.2016 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainministeriön muistio 9.2.2016. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ulkoasiainministeri
Timo
Soini
ulkoasiainministeriö
osastopäällikkö
Jukka
Salovaara
ulkoasiainministeriö
yksikön päällikkö
Sari
Rautio
ulkoasiainministeriö
10
Yhdysvallat -ajankohtaiskatsaus
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ulkoasiainministeri
Timo
Soini
ulkoasiainministeriö
osastopäällikkö
Jukka
Salovaara
ulkoasiainministeriö
yksikön päällikkö
Sari
Rautio
ulkoasiainministeriö
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut ja neuvottelemaan Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Meksikon välisen globaalisopimuksen modernisoinnista
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-38795
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
yksikönpäällikkö
Ari
Mäki
ulkoasiainministeriö
klo 11.30
lähetystöneuvos
Kari
Puurunen
ulkoasiainministeriö
tiiminvetäjä (Latinalaisen Amerikan ja Karibian yksikkö)
Anu
Korppi
ulkoasiainministeriö
12
Muut asiat
13
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on ke 17.2.2016 klo 11.00. 

 Viikkosuunnitelma

Ulkoasiainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 6/2016

 Kokoussuunnitelmat

Ulkoasiainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 6—13/2016

 Uusimmat pöytäkirjat

UaVP 2/2016 vp
Tiistai 9.2.2016 klo 12.00—13.05
UaVP 1/2016 vp
Torstai 4.2.2016 klo 12.00—13.00
UaVP 47/2015 vp
Keskiviikko 16.12.2015 klo 12.00—13.15
UaVP 46/2015 vp
Perjantai 11.12.2015 klo 11.00—11.40
UaVP 45/2015 vp
Torstai 10.12.2015 klo 12.00—13.30

 Puheenjohtaja

 

 

Antti Kaikkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/772.aspxAntti KaikkonenKeskustan eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Pertti Salolainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/259.aspxPertti SalolainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaKeskustan eduskuntaryhmä
Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/917.aspxPaavo ArhinmäkiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Tiina Elovaarahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1320.aspxTiina ElovaaraPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Pekka Haavistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/118.aspxPekka HaavistoVihreä eduskuntaryhmä
Seppo Kääriäinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/202.aspxSeppo KääriäinenKeskustan eduskuntaryhmä
Tom Packalénhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1095.aspxTom PackalénPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Aila Paloniemihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/811.aspxAila PaloniemiKeskustan eduskuntaryhmä
Antti Rinnehttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1274.aspxAntti RinneSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Veera Ruohohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1309.aspxVeera RuohoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Erkki Tuomiojahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/357.aspxErkki TuomiojaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jutta Urpilainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/808.aspxJutta UrpilainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Matti Vanhanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/414.aspxMatti VanhanenKeskustan eduskuntaryhmä
Sofia Vikmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1134.aspxSofia VikmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Stefan Wallinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/910.aspxStefan WallinRuotsalainen eduskuntaryhmä
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspxBen ZyskowiczKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Eero Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/768.aspxEero HeinäluomaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Susanna Huovinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/565.aspxSusanna HuovinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ilkka Kanervahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/170.aspxIlkka KanervaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1149.aspxMarkus LohiKeskustan eduskuntaryhmä
Jaana Pelkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1098.aspxJaana PelkonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mika Raatikainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1275.aspxMika RaatikainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1106.aspxMikko SavolaKeskustan eduskuntaryhmä
Ville Vähämäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1136.aspxVille VähämäkiPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Olli-Pekka Jalonen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 040 580 3247, 09 432 2057

Tiina Larvala, valiokuntaneuvos valiokunnan apulaissihteeri
p. 050 598 0106, 09 432 2105

Tarja Haapakoski, osastosihteeri
p. 09 432 2106

Satu Nykänen, osastosihteeri
Puh: 09 432 2604

Juha Vanhanen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2066

 Yhteystiedot

​Ulkoasiainvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2073 
uav(at)eduskunta.fi