IMG_8114kr_Ulkoasiain.jpg

​Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainvaliokunta käsittelee merkittävät valtiosopimukset sekä yleistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ulkomaankauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä, kansainvälisiä järjestöjä ja suomalaisten rauhanturvajoukkojen asettamista koskevia asioita samoin kuin Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat.

 Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016

​Valiokunta hyväksyi valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa koskevan mietinnön 22.11.2016.

Mietintö UaVM 9/2016

 Uusimmat mietinnöt

UaVM 6/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
UaVM 7/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
UaVM 5/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
UaVM 3/2017 vp
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2016
UaVM 4/2017 vp
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2016

 Uusimmat lausunnot

UaVL 6/2017 vp
Valtioneuvoston puolustusselonteko
UaVL 7/2017 vp
Hallituksen vuosikertomus 2016
UaVL 5/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
UaVL 4/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja Myanmarin välisen investointisuojasopimuksen neuvottelemisesta (Myanmarin kanssa tehtävä investointisuojasopimus)
UaVL 3/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
UaVE
62
2017 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Torstai 7.9.2017 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkitään, että ed. Mika Raatikainen on saanut vapautuksen ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä (VAP 43/2017 vp). 
Merkitään, että ed. Ville Vähämäki on saanut vapautuksen ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä (VAP 55/2017 vp). 
Merkitään, että ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaalissa 30.6.2017 (VAA 46/2017 vp) valiokuntaan on valittu varajäseniksi ed. Laura Huhtasaari ja ed. Simon Elo. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä UTPJ 18/2017 vp - UTP 8/2015 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Asia UTPJ 18/2017 vp - UTP 8/2015 vp käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut ja neuvottelemaan Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen välisen assosiaatiosopimuksen modernisoinnista
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion sisällöstä. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU-tuomioistuimen lausunto 2/15 EU:n ja Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan tiedoksi. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Uutta vauhtia Afrikan ja EU:n kumppanuudelle"
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut ja neuvottelemaan Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Meksikon välisen globaalisopimuksen modernisoinnista
Valtioneuvoston E-selvitys
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 20/2017 vp - E 91/2015 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
9
Euroopan unionin neuvoston kokous 17.7.2017 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
10
Eurooppa-neuvosto 22.-23.6.2017
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2017-AK-134434
Eurooppa-neuvosto 22.-23.06.2017
VNK muistio 26.6.2017
EUN-raportti EDK-2017-AK-134435
Eurooppa-neuvoston 22.-23.6.2017 päätelmät su
EUN-raportti EDK-2017-AK-134436
Eurooppa-neuvoston 22.-23.6.2017 päätelmät ru
EUN-raportti EDK-2017-AK-134437
Eurooppa-neuvoston 22.-23.6.2017 päätelmät en
Raportointi 
Merkitään saapuneeksi valtioneuvoston kanslian raportti (kirjallinen menettely 28.6.2017). 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
OECD:n ministerikokous 7. - 8.6.2017, Pariisi
Valiokunnan oma asia
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainministeriön raportti (kirjallinen menettely 28.6.2017). 
12
Muut asiat
13
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on ti 12.9.2017 klo 12.00. 

 Viikkosuunnitelma

Ulkoasiainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 36/2017

 Kokoussuunnitelmat

Ulkoasiainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 36—44/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

UaVP 61/2017 vp
Keskiviikko 21.6.2017 klo 11.00—12.10
UaVP 60/2017 vp
Tiistai 20.6.2017 klo 12.30—13.00
UaVP 59/2017 vp
Perjantai 16.6.2017 klo 11.00—11.30
UaVP 58/2017 vp
Torstai 15.6.2017 klo 12.00—13.10
UaVP 57/2017 vp
Keskiviikko 14.6.2017 klo 11.00—11.40

 Puheenjohtaja

 

 

Matti Vanhanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/414.aspxMatti VanhanenKeskustan eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Pertti Salolainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/259.aspxPertti SalolainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaKeskustan eduskuntaryhmä
Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/917.aspxPaavo ArhinmäkiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Tiina Elovaarahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1320.aspxTiina ElovaaraUusi vaihtoehto eduskuntaryhmä
Pekka Haavistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/118.aspxPekka HaavistoVihreä eduskuntaryhmä
Seppo Kääriäinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/202.aspxSeppo KääriäinenKeskustan eduskuntaryhmä
Tom Packalénhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1095.aspxTom PackalénPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Aila Paloniemihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/811.aspxAila PaloniemiKeskustan eduskuntaryhmä
Antti Rinnehttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1274.aspxAntti RinneSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Veera Ruohohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1309.aspxVeera RuohoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1106.aspxMikko SavolaKeskustan eduskuntaryhmä
Lenita Toivakkahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/932.aspxLenita ToivakkaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Erkki Tuomiojahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/357.aspxErkki TuomiojaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jutta Urpilainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/808.aspxJutta UrpilainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Stefan Wallinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/910.aspxStefan WallinRuotsalainen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Simon Elohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1317.aspxSimon EloUusi vaihtoehto eduskuntaryhmä
Eero Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/768.aspxEero HeinäluomaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1333.aspxLaura HuhtasaariPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Susanna Huovinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/565.aspxSusanna HuovinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Antti Kaikkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/772.aspxAntti KaikkonenKeskustan eduskuntaryhmä
Ilkka Kanervahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/170.aspxIlkka KanervaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1149.aspxMarkus LohiKeskustan eduskuntaryhmä
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspxBen ZyskowiczKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Olli-Pekka Jalonen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 040 580 3247, 09 432 2057

Tiina Larvala, valiokuntaneuvos valiokunnan apulaissihteeri
p. 050 598 0106, 09 432 2105

Tarja Haapakoski, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2106

Kristiina Ellonen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2604

Juha Vanhanen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2066

 Yhteystiedot

​Ulkoasiainvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2073 
uav(at)eduskunta.fi