Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Ulkoasiainvaliokunta

IMG_8114kr_Ulkoasiain.jpg

​Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainvaliokunta käsittelee merkittävät valtiosopimukset sekä yleistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ulkomaankauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä, kansainvälisiä järjestöjä ja suomalaisten rauhanturvajoukkojen asettamista koskevia asioita samoin kuin Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat.

 Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016

​Valiokunta hyväksyi valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa koskevan mietinnön 22.11.2016.

Mietintö UaVM 9/2016

 Uusimmat mietinnöt

UaVM 15/2018 vp
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018
UaVM 14/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
UaVM 12/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Kolumbian ja Perun kanssa tehtyjen sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

 Uusimmat lausunnot

UaVL 14/2018 vp
Pohjoinen ulottuvuus: tilannekatsaus ja tulevaisuuden näkymät
UaVL 13/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021—2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
UaVL 12/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
UaVE
2
2019 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Perjantai 10.5.2019 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252515
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 35/2018 vp - E 125/2016 vp. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Seuraavat toimet Euroopan kestävän kehityksen varmistamiseksi – Euroopan toimet kestävyyden hyväksi ('Next steps for a sustainable European future. European action for sustainability')
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252593
E-jatkokirje VNK2019-00018
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 36/2018 vp - E 130/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston toimintatapojen kehittäminen Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019; avoimuus, paremman sääntelyn periaatteet ja uusien teknologioiden hyödyntäminen neuvoston työssä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-251415
Neuvoston toimintatapojen kehittäminen Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019; avoimuus, paremman sääntelyn periaatteet ja uusien teknologioiden hyödyntäminen neuvoston työssä
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan tiedoksi. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU:n Intia-strategia
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252537
EU:n Intia-strategia
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan tiedoksi. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252880
EU/YUTP/EDUSKUNNALLE TIEDOTTAMINEN/EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaatio EUNAVFOR MED SOPHIA:n mandaatin jatkaminen
Jatkokirjelmä UTPJ 40/2018 vp - UTP 8/2015 vp on saapunut eduskuntaan. 
Merkitään valiokunnalle jaetuksi: UTP-jatkokirje 26.3.2019 (kirjallinen menettely 27.3.2019). 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Päätetään asian käsittelystä. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Kyberhyökkäysten torjumiseksi käyttöön otettavat rajoittavat toimenpiteet
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253564
Ulkoministeriön muistio 28.3.2019
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Merkitään valiokunnalle jaetuksi: UTP-kirje 28.3.2019 (kirjallinen menettely 29.3.2019). 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Päätetään asian käsittelystä. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Naton CMX19-kriisinhallintaharjoitus
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253839
Ulkoministeriön muistio 26.4.2019
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään asian käsittelystä. 
10
Eurooppa-neuvosto 21.-22.3.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-asiakirjaluonnos EDK-2019-AK-252520
Maaliskuun Eurooppa-neuvosto 21.–22.3.2019
EUN-raportti EDK-2019-AK-252902
Maaliskuun Eurooppa-neuvosto 21.–22.3. ja art. 50 Eurooppa-neuvosto 21.3..pdf
Valmistelu 
Merkitään valiokunnalle jaetuksi: valtioneuvoston kanslian tavoitemuistio 13.3.2019 (kirjallinen käsittely 15.3.2019). 
Raportointi 
Merkitään saapuneeksi valtioneuvoston kanslian raportti 25.3.2019. 
11
Epävirallinen päämieskokous 9.5.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Merkitään saapuneeksi valtioneuvoston kanslian tavoitemuistio 6.5.2019. 
12
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin kevätkokoukset 12. – 14.4.2019
Valiokunnan oma asia
Valiokunnan oma asia
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253784
yhteisraportti IMF WB kevätkokoukset 18.4.2019
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253783
VM kehityskomitea 8.4.2019
Merkitään valiokunnalle jaetuksi: valtiovarainministeriön ja Suomen pankin muistiot 5.4. ja 8.4.2019 (valmistelu: kirjallinen menettely 9.4.2019). 
Merkitään saapuneeksi valtiovarainministeriön raportti 18.4.2019. 
13
Euroopan unionin neuvoston kokous 16.5.2019 (Ulkoasiainneuvosto kehitysministerikokoonpanossa 16.5.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Merkitään saapuneeksi ulkoministeriön tavoitemuistio 2.5.2019. 
14
Euroopan unionin neuvoston kokous 18.2.2019 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-247729
Ulkoasiainneuvosto 18.2.2019
Raportointi 
Merkitään saapuneeksi ulkoministeriön raportti 20.2.2019. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ulkoministeri
Timo
Soini
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Tanja
Jääskeläinen
ulkoministeriö
erityisavustaja
Riikka
Taivassalo
ulkoministeriö
15
Euroopan unionin neuvoston kokous 18.3.2019 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-252835
Ulkoasiainneuvosto 18.3.2019
Valmistelu 
Merkitään valiokunnalle jaetuksi: ulkoministeriön tavoitemuistio 13.3.2019 (kirjallinen käsittely 13.3.2019). 
Raportointi 
Merkitään saapuneeksi ulkoministeriön raportti 22.3.2019. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ulkoministeri
Timo
Soini
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Tanja
Jääskeläinen
ulkoministeriö
erityisavustaja
Riikka
Taivassalo
ulkoministeriö
16
Euroopan unionin neuvoston kokous 8.4.2019 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-asiakirjaluonnos EDK-2019-AK-252984
Ulkoasiainneuvosto 8.4.2019; Suomen tavoitteet
EUN-raportti EDK-2019-AK-253091
Ulkoasiainneuvosto 8.4.2019
Valmistelu 
Merkitään valiokunnalle jaetuksi: ulkoministeriön tavoitemuistio 3.4.2019 (kirjallinen käsittely 3.4.2019). 
Raportointi 
Merkitään saapuneeksi ulkoministeriön raportti 12.4.2019. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ulkoministeri
Timo
Soini
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Tanja
Jääskeläinen
ulkoministeriö
erityisavustaja
Riikka
Taivassalo
ulkoministeriö
17
Euroopan unionin neuvoston kokous 13.-14.5.2019 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Merkitään saapuneeksi ulkoministeriön tavoitemuistio 6.5.2019. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ulkoministeri
Timo
Soini
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Tanja
Jääskeläinen
ulkoministeriö
erityisavustaja
Riikka
Taivassalo
ulkoministeriö
18
Valtioneuvoston selvitys: EU:n itäisen kumppanuuden ulkoministerikokous 13.5.2019
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253786
Ulkoministeriön tavoitemuistio 6.5.2019
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään asian käsittelystä. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ulkoministeri
Timo
Soini
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Päivi
Peltokoski
ulkoministeriö
erityisavustaja
Riikka
Taivassalo
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Tanja
Jääskeläinen
ulkoministeriö
19
Euroopan unionin neuvoston kokous 14.5.2019 (Ulkoasianneuvosto puolustusministerikokoonpanossa)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Merkitään saapuneeksi puolustusministeriön tavoitemuistio 2.5.2019. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
puolustusministeriö
ministerin sotilasneuvonantaja, eversti
Petteri
Jouko
puolustusministeriö
erityisasiantuntija
Sanna
Laaksonen
puolustusministeriö
erityisasiantuntija
Tuomas
Koskenniemi
puolustusministeriö
20
Muut asiat
21
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana 
Viimeksi julkaistu 2019-05-10 10:04:28

 Viikkosuunnitelma

Ulkoasiainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 20/2019

 Kokoussuunnitelmat

Ulkoasiainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 18—20/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

UaVP 2/2019 vp
Perjantai 10.5.2019 klo 11.30—12.35
UaVP 1/2019 vp
Torstai 2.5.2019 klo 15.00—15.05
UaVP 123/2018 vp
Tiistai 5.3.2019 klo 12.00—13.50
UaVP 122/2018 vp
Perjantai 1.3.2019 klo 12.30—12.45
UaVP 121/2018 vp
Torstai 28.2.2019 klo 12.00—12.55

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Tiina Larvala, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 050 598 0106, 09 432 2105

Jonna Laurmaa, valiokuntaneuvos
p. 09 432 2057

Kristiina Ellonen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2604

Milla Girsén, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2106

Juha Vanhanen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2066

 Yhteystiedot

​Ulkoasiainvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
uav(at)eduskunta.fi