Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valtiovarainvaliokunta

IMG_7882kr_Valtiovarain.jpg

​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä valtiontalouden kehykset, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

VaVM 39/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi
VaVM 38/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
VaVM 37/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

 Uusimmat lausunnot

VaVL 15/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta
VaVL 14/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
VaVL 13/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (asetus EU:n talousarvion suojaamisesta oikeusvaltiopuutteilta)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
VaVE
76
2018 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 15.3.2019 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
HX-hanke – Hornet-kaluston suorituskykyjen korvaaminen
Valiokunnan oma asia
O 6/2015 vp
Todetaan asian käsittely päättyneeksi valiokunnassa. 
4
Merivoimien strateginen suorituskykyhanke - Laivue 2020
Valiokunnan oma asia
O 9/2015 vp
Todetaan asian käsittely päättyneeksi valiokunnassa. 
5
Katsaus turvapaikanhakijatilanteesta
Valiokunnan oma asia
O 11/2016 vp
Todetaan asian käsittely päättyneeksi valiokunnassa. 
6
Venäjälle suuntautuva vienti ja Venäjän talouden näkymät
Valiokunnan oma asia
O 43/2016 vp
Todetaan asian käsittely päättyneeksi valiokunnassa. 
7
Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)
Valiokunnan oma asia
O 44/2016 vp
Todetaan asian käsittely päättyneeksi valiokunnassa. 
8
Globaalin talouden ajankohtaiset näkymät
Valiokunnan oma asia
O 60/2016 vp
Todetaan asian käsittely päättyneeksi valiokunnassa. 
9
Budjettidatan visualisointipalvelun esittely
Valiokunnan oma asia
O 74/2016 vp
Todetaan asian käsittely päättyneeksi valiokunnassa. 
10
Liikenneverkon kehittämistä ja rahoitusta koskevan selvityksen sisältö ja keskeiset ehdotukset
Valiokunnan oma asia
O 1/2017 vp
Todetaan asian käsittely päättyneeksi valiokunnassa. 
11
Ajankohtaista omistajaohjauksesta
Valiokunnan oma asia
O 53/2017 vp
Todetaan asian käsittely päättyneeksi valiokunnassa. 
12
Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä
Valiokunnan oma asia
O 48/2018 vp
Todetaan asian käsittely päättyneeksi valiokunnassa. 
13
Toissijaisuusasioiden lista
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-251915
Toissijaisuusasioiden_lista_2018_15032019.pdf
Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. Saapunut TS 148/2018 vp 
14
Muut asiat
Todetaan Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella Helsingissä 30.9. - 1.10.2019 järjestettävä Artikla 13 -konferenssi. 
15
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Viimeksi julkaistu 2019-03-14 16:14:15

 Viikkosuunnitelma

Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 15/2019

 Kokoussuunnitelmat

Valtiovarainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 15—17/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

VaVP 76/2018 vp
Perjantai 15.3.2019 klo 11.30—11.40
VaVP 75/2018 vp
Perjantai 8.3.2019 klo 11.30—12.00
VaVP 74/2018 vp
Keskiviikko 6.3.2019 klo 12.00—12.14
VaVP 73/2018 vp
Tiistai 5.3.2019 klo 12.00—13.30
VaVP 72/2018 vp
Perjantai 1.3.2019 klo 12.00—12.57

 Puheenjohtaja

 Varapuheenjohtaja

 Jäsenet

 Varajäsenet

 Virkamiehet

​Hellevi Ikävalko, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
VaV, SitJ, LiJ ja KutJ
p. 09 432 2100, 050 550 7490

Mari Nuutila, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
HtJ, MaJ, AyJ
p. 09 432 2056, 050 594 2428 

Maarit Pekkanen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri 
VeJ 
p. 09 432 2055, 050 381 9442 

Tanja Nurmi, tutkija
valiokunnan apulaissihteeri
TeJ
p. 09 432 2183, 050 345 1616

Kaisa Iso-Sipilä, valiokuntakanslian sihteeri
SitJ, MaJ, LiJ, KutJ, AyJ
p. 09 432 2053

Sara Kuitunen, valiokuntakanslian sihteeri
VaV, VeJ, TeJ
p. 09 432 2045

Sanna Turpeinen, valiokuntakanslian sihteeri
HtJ
p. 09 432 2103

Pekka Kääriäinen, valiokunta-avustaja
kokoustekniset tehtävät: VaV ja jaostot
p. 09 432 2050

 Yhteystiedot

​Valtiovarainvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2045
vav(at)eduskunta.fi