IMG_7882kr_Valtiovarain.jpg

​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä valtiontalouden kehykset, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

VaVM 26/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
VaVM 23/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain, Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
VaVM 24/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

VaVL 5/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen
VaVL 4/2017 vp
Hallituksen vuosikertomus 2016
VaVL 3/2017 vp
Valtioneuvoston puolustusselonteko

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
VaVE
3
2018 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 23.2.2018 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Muutokset valiokunnan ja jaostojen kokoonpanoissa
Merkitään, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustajille Heinäluoma ja K. Kiuru on myönnetty 13.2.2018 vapautus valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä ja ed. Harakalle varajäsenyydestä. 
Merkitään, että eduskunta on valinnut 14.2.2018 valtiovarainvaliokunnan jäseniksi edustajat Harakka ja Ojala-Niemelä sekä varajäseneksi ed. J. Räsäsen. 
Merkitään lisäksi, että ed. O. Mäkelälle on myönnetty vapautus edustajatoimesta 5.3.2018 lukien.  
Päätetään valita: 
- hallinto- ja turvallisuusjaostoon (HtJ) ed. Heinäluoman ja ed. Viitasen tilalle jäseniksi ed. Tolppanen ja ed. Räsänen. 
- sivistys- ja tiedejaostoon (SitJ) ed. K. Kiurun tilalle jäseneksi ed. Ojala-Niemelä ja jaoston puheenjohtajaksi ed. Viitanen. 
- liikennejaostoon (LiJ) ed. K. Kiurun tilalle jäseneksi ed. Ojala-Niemelä. 
- työ- ja elinkeinojaostoon (TeJ) ed. Myllerin tilalle ed. Tolppanen.  
- kunta- ja terveysjaostoon (KutJ) ed. K. Kiurun tilalle lisäjäseneksi ed. Räsänen. 
- asunto- ja ympäristöjaostoon (AyJ) ed. Tolppasen tilalle ed. Räsänen. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2018-AK-169990
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta
Esitellään verojaoston mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetuksiksi (lopullinen ALV-järjestelmä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Esitellään verojaoston päätösehdotus. 
Hyväksytään kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (yleisen verokannan vähimmäistaso)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Esitellään verojaoston päätösehdotus. 
Hyväksytään kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuutta ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjausta vahvistavista säännöksistä
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan valuuttarahaston perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Yhteiskäsittely: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Jussi
Lindgren
valtioneuvoston kanslia
budjettineuvos
Niko
Ijäs
valtiovarainministeriö
lainsäädäntöneuvos
Seppo
Tanninen
valtiovarainministeriö
finanssineuvos, sihteeristön päällikkö
Marketta
Henriksson
valtiovarainministeriö
Päätetään mahdollisista lisäasiantuntijoista. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan valuuttarahaston perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston rakenneuudistusten tukiohjelmasta annetun asetuksen sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastoista annetun asetuksen muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta (rakenneuudistusten tukipaketti)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Jussi
Lindgren
valtioneuvoston kanslia
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
Päätetään mahdollisista lisäasiantuntijoista. 
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 27.2.2018 klo 12.00. 
Viimeksi julkaistu 2018-02-19 15:55:28

 Viikkosuunnitelma

Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 8/2018

 Kokoussuunnitelmat

Valtiovarainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 8—22/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

VaVP 2/2018 vp
Tiistai 13.2.2018 klo 12.00—12.38
VaVP 1/2018 vp
Perjantai 9.2.2018 klo 11.30—12.42
VaVP 65/2017 vp
Keskiviikko 13.12.2017 klo 11.00—11.20
VaVP 64/2017 vp
Tiistai 12.12.2017 klo 12.00—12.25
VaVP 63/2017 vp
Maanantai 11.12.2017 klo 12.00—12.20 ja 21.09—21.15

 Puheenjohtaja

 

 

Timo Kallihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/402.aspxTimo KalliKeskustan eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Ville Vähämäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1136.aspxVille VähämäkiPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Timo Harakkahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1326.aspxTimo HarakkaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Timo Heinonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/967.aspxTimo HeinonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kauko Juhantalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/157.aspxKauko JuhantaloKeskustan eduskuntaryhmä
Toimi Kankaanniemihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/175.aspxToimi KankaanniemiPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Esko Kivirantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/779.aspxEsko KivirantaKeskustan eduskuntaryhmä
Kari Kulmalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1339.aspxKari KulmalaSininen eduskuntaryhmä
Elina Lepomäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1279.aspxElina LepomäkiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Outi Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/940.aspxOuti MäkeläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mats Nylundhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/943.aspxMats NylundRuotsalainen eduskuntaryhmä
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Aila Paloniemihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/811.aspxAila PaloniemiKeskustan eduskuntaryhmä
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/592.aspxAntti RantakangasKeskustan eduskuntaryhmä
Markku Rossihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/375.aspxMarkku RossiKeskustan eduskuntaryhmä
Sari Sarkomaahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/612.aspxSari SarkomaaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Maria Tolppanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1116.aspxMaria TolppanenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Matti Torvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1372.aspxMatti TorvinenSininen eduskuntaryhmä
Kari Uotilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/507.aspxKari UotilaVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Pia Viitanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/511.aspxPia ViitanenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ozan Yanarhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1332.aspxOzan YanarVihreä eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/392.aspxOlavi Ala-NissiläKeskustan eduskuntaryhmä
Li Anderssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1310.aspxLi AnderssonVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Markku Eestilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1094.aspxMarkku EestiläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspxLasse HautalaKeskustan eduskuntaryhmä
Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspxAnne KalmariKeskustan eduskuntaryhmä
Emma Karihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1336.aspxEmma KariVihreä eduskuntaryhmä
Pauli Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1137.aspxPauli KiuruKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/959.aspxTimo V. KorhonenKeskustan eduskuntaryhmä
Riitta Myllerhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/203.aspxRiitta MyllerSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Martti Mölsähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1091.aspxMartti MölsäSininen eduskuntaryhmä
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1092.aspxMika NiikkoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Markku Pakkanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/925.aspxMarkku PakkanenKeskustan eduskuntaryhmä
Joona Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1311.aspxJoona RäsänenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Joakim Strandhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1318.aspxJoakim StrandRuotsalainen eduskuntaryhmä
Eero Suutarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1111.aspxEero SuutariKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kaj Turunenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspxKaj TurunenSininen eduskuntaryhmä
Juhana Vartiainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1330.aspxJuhana VartiainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Harry Wallinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/609.aspxHarry WallinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Peter Östmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1141.aspxPeter ÖstmanKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Hellevi Ikävalko, valiokuntaneuvos
VaV, SitJ, LiJ ja KutJ
p. 09 432 2100, 050 550 7490

Mari Nuutila, valiokuntaneuvos
HtJ, MaJ, AyJ
p. 09 432 2056, 050 594 2428 

Maarit Pekkanen, valiokuntaneuvos, 
VeJ 
p. 09 432 2055, 050 381 9442 

Arto Mäkelä, ylitarkastaja
TeJ
p. 09 432 3314, 050 594 2421

Sara Kuitunen, valiokuntakanslian sihteeri
VaV, VeJ, TeJ
p. 09 432 2045

Sanna Turpeinen, valiokuntakanslian sihteeri
HtJ
p. 09 432 2103

Pekka Kääriäinen, valiokunta-avustaja
kokoustekniset tehtävät: VaV ja jaostot
p. 09 432 2050

 Yhteystiedot

​Valtiovarainvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2045
vav(at)eduskunta.fi