Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valtiovarainvaliokunta

​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä valtiontalouden kehykset, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

VaVM 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi
VaVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
VaVM 39/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi

 Uusimmat lausunnot

VaVL 15/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta
VaVL 14/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
VaVL 13/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (asetus EU:n talousarvion suojaamisesta oikeusvaltiopuutteilta)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
VaVE
7
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 6.9.2019 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Jaostojen asettaminen
Hyväksytään jaostojen kokoonpanot. 
4
Muutos valiokunnan kokoonpanossa
Edustaja Teuvo Hakkaraisen siirryttyä Euroopan parlamenttiin 1.7.2019 on hänen jäsenyytensä valiokunnassa päättynyt. 
5
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Asia lähetetään hallinto- ja turvallisuusjaostoon, jolle muut jaostot voivat antaa lausuntonsa. 
6
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Päätetään asian käsittelystä. 
7
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä E 96/2017 vp - EJ 7/2019 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä E 96/2017 vp - EJ 8/2019 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.9.2019 klo 11.30. 
Viimeksi julkaistu 2019-08-23 11:16:26

 Viikkosuunnitelma

Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 36/2019

 Kokoussuunnitelmat

Valtiovarainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 36—40/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

VaVP 6/2019 vp
Keskiviikko 26.6.2019 klo 10.00—11.20
VaVP 5/2019 vp
Tiistai 25.6.2019 klo 11.00—12.40
VaVP 4/2019 vp
Tiistai 18.6.2019 klo 15.15—15.25
VaVP 3/2019 vp
Keskiviikko 12.6.2019 klo 10.00—11.00
VaVP 2/2019 vp
Perjantai 10.5.2019 klo 11.30—12.09

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Hellevi Ikävalko, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
VaV, SitJ, LiJ ja KutJ
p. 09 432 2100, 050 550 7490

Mari Nuutila, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
HtJ, MaJ, AyJ
p. 09 432 2056, 050 594 2428 

Maarit Pekkanen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri 
VeJ 
p. 09 432 2055, 050 381 9442 

Tanja Nurmi, tutkija
valiokunnan apulaissihteeri
TeJ
p. 09 432 2183, 050 345 1616

Kaisa Iso-Sipilä, valiokuntakanslian sihteeri
SitJ, MaJ, LiJ, KutJ, AyJ
p. 09 432 2053

Sara Kuitunen, valiokuntakanslian sihteeri
VaV, VeJ, TeJ
p. 09 432 2045

Sanna Turpeinen, valiokuntakanslian sihteeri
HtJ
p. 09 432 2103

Pekka Kääriäinen, valiokunta-avustaja
kokoustekniset tehtävät: VaV ja jaostot
p. 09 432 2050

 Yhteystiedot

​Valtiovarainvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2045
vav(at)eduskunta.fi