Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Verojaosto

​Verojaosto

Verojaosto käsittelee verolainsäädännön lisäksi valtion lainanottoa koskevat asiat sekä talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset ja muut budjettitaloutta koskevat asiat valtiovarainministeriön hallinnonalalta.  Kuntataloutta koskevat asiat käsittelee kuitenkin kunta- ja terveysjaosto.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
VeJE
21
2019 vp
Verojaosto
Perjantai 22.11.2019 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-274744
HE 85/2019 vp VeJ 22.11.2019 ekonomisti Antti Koskela, STTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-275144
HE 85/2019 vp VeJ 22.11.2019 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Jaostossa ovat kuultavina: 
ekonomisti
Antti
Koskela
STTK ry
liite
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Jaostoon on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
4
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
Lakialoite
Yhdistetään tämän asian käsittely asian HE 24/2019 vp käsittelyyn. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on tiistaina 26.11.2019 klo 10.30. 
Viimeksi julkaistu 2019-11-21 12:53:39

 Puheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Lisäjäsenet

 

 

 Virkamiehet

Ilkka Lahti, valiokuntaneuvos
p. 09 432 2070, 050 326 2790

Sara Kuitunen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2045

Pekka Kääriäinen, valiokunta-avustaja
kokoustekniset tehtävät: VaV ja jaostot
p. 09 432 2050