Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Verojaosto

​Verojaosto

Verojaosto käsittelee verolainsäädännön lisäksi valtion lainanottoa koskevat asiat sekä talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset ja muut budjettitaloutta koskevat asiat valtiovarainministeriön hallinnonalalta.  Kuntataloutta koskevat asiat käsittelee kuitenkin kunta- ja terveysjaosto.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
VeJE
1
2019 vp
Verojaosto
Keskiviikko 18.9.2019 klo 10.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Jaostossa on kuultavana: 
valtiovarainministeriö
Päätetään lausumista. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Jaostossa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Ilkka
Harju
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Taito
von Konow
Verohallinto
maanmittausneuvos
Markku
Markkula
Maanmittauslaitos
Jaostoon ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
oikeusministeriö
Suomen Isännöintiliitto ry
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Jaostossa ovat kuultavina: 
klo 10.45
lainsäädäntöneuvos
Suvi
Anttila
valtiovarainministeriö
johtava asiantuntija
Soili
Sinisalo
Verohallinto
6
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255931
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset; Tehokkaampi ja demokraattisempi päätöksenteko EU:n energia- ja ilmastopolitiikan alalla
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255921
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset; komission tiedonanto määräenemmistöpäätöksentekoon ja tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen siirtymisestä EU:n veropolitiikan alalla
Jaostossa ovat kuultavina: 
klo 11.00
valtioneuvoston kanslia
neuvotteleva virkamies
Minna
Upola
valtiovarainministeriö
7
Muut asiat
- Ruotsin parlamentin verovaliokunnan delegaation tapaaminen eduskunnassa 15.10.2019 klo 10.30. 
- Teknologiateollisuuden Yrittäjävaliokunnan, TaV:n ja VaV:n verojaoston yhteinen tapaaminen ti 22.10.2019 alkaen klo 16.30 Ravintola Palace, Eteläranta 10, Helsinki. 
8
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on perjantaina 20.9.2019 klo 10.30. 
Viimeksi julkaistu 2019-09-13 14:04:01

 Puheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Lisäjäsenet

 

 

 Virkamiehet

Maarit Pekkanen, valiokuntaneuvos,
p. 09 432 2055, 050 381 9442 

Sara Kuitunen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2045

Pekka Kääriäinen, valiokunta-avustaja
kokoustekniset tehtävät: VaV ja jaostot
p. 09 432 2050