Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Ympäristövaliokunta

ymparistoL.jpg

Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

YmVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta
YmVM 22/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
YmVM 21/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

YmVL 6/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
YmVL 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
YmVL 4/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous ja sosiaalikomitealla ja alueiden neuvostolle: EU:n toimien tehostaminen maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
YmVE
34
2019 vp
Ympäristövaliokunta
Perjantai 22.11.2019 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2020 ja asetuksen (EU) 2019/124 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-273750
Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-272847
Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 26.11.2019 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2019-11-21 12:49:09

 Viikkosuunnitelma

Ympäristövaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 47/2019

 Kokoussuunnitelma

Ympäristövaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 47—49/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

YmVP 33/2019 vp
Torstai 21.11.2019 klo 10.00—11.45
YmVP 32/2019 vp
Tiistai 19.11.2019 klo 10.00—11.14
YmVP 31/2019 vp
Perjantai 15.11.2019 klo 9.30—9.57
YmVP 30/2019 vp
Torstai 14.11.2019 klo 10.00—11.08
YmVP 29/2019 vp
Tiistai 12.11.2019 klo 10.00—10.40

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Marja Ekroos, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2089, 050 550 7541

Marja Lahtinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2081, 050 303 1632

Jaana Pesonen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2090

Sari Urjansson, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7234

 Yhteystiedot

​Ympäristövaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2090
ymv(at)eduskunta.fi