Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

YmVM 22/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
YmVM 21/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta
YmVM 20/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

YmVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
YmVL 55/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Aloite uudesta laaja-alaisesta kansainvälisestä ympäristöalan sopimuksesta (Global Pact for the Environment)
YmVL 54/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta IMOn alusten polttoaineen kulutusta koskevan tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
YmVE
7
2019 vp
Ympäristövaliokunta
Tiistai 17.9.2019 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Ilmastovuosikertomus 2019
Kertomus
Esityslistan liite EDK-2019-AK-259024
Ilmastovuosikertomus_ohjelma.pdf
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-259112
K 17/2019 vp YmV 17.09.2019 neuvotteleva virkamies Saara Lilja-Rothsten, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-259119
K 17/2019 vp YmV 17.09.2019 neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Todetaan, että kokous on avoin ja asiakirjat siten heti julkisia. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
valtiosihteeri
Terhi
Lehtonen
ympäristöministeriö
ympäristöneuvos
Magnus
Cederlöf
ympäristöministeriö
erityisasiantuntija
Mikko
Paloneva
työ- ja elinkeinoministeriö
liikenneneuvos
Saara
Jääskeläinen
liikenne- ja viestintäministeriö
neuvotteleva virkamies
Birgitta
Vainio-Mattila
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Saara
Lilja-Rothsten
maa- ja metsätalousministeriö
liite
puheenjohtaja
Markku
Ollikainen
Suomen ilmastopaneeli
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 18.9.2019 klo 9.30. 
Viimeksi julkaistu 2019-09-13 14:14:53

 Viikkosuunnitelma

Ympäristövaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 38/2019

 Kokoussuunnitelma

Ympäristövaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 38—44/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

YmVP 6/2019 vp
Torstai 12.9.2019 klo 10.00—12.00
YmVP 5/2019 vp
Keskiviikko 11.9.2019 klo 9.30—11.00
YmVP 4/2019 vp
Perjantai 6.9.2019 klo 9.30—10.48
YmVP 3/2019 vp
Keskiviikko 19.6.2019 klo 9.30—9.55
YmVP 2/2019 vp
Tiistai 18.6.2019 klo 14.30—15.00

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Marja Ekroos, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2089, 050 550 7541

Marja Lahtinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2081, 050 303 1632

Jaana Pesonen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2090

Sari Urjansson, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7234

 Yhteystiedot

​Ympäristövaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2090
ymv(at)eduskunta.fi