Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Ympäristövaliokunta

IMG_7895kr_Ymparisto.jpg

Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

YmVM 16/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
YmVM 15/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain, vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista annetun lain sekä aravarajoituslain 16 a ja 17 a §:n muuttamisesta
YmVM 14/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

YmVL 37/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
YmVL 36/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta
YmVL 35/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019; neuvoston 18 kuukauden ohjelma 1.1.2019—30.6.2020 (ns. trion ohjelma)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
YmVE
97
2018 vp
Ympäristövaliokunta
Tiistai 18.12.2018 klo 9.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Apulaispääsihteerin lausuntopyyntö valiokunnan apulaissihteerimääräyksestä
Esityslistan liite EDK-2018-AK-232171
YmV apulaissihteerimääräys Lahtinen 2019.pdf
Apulaispääsihteeri on pyytänyt ympäristövaliokunnan lausunnon ehdotuksesta, että kansliatoimikunta määräisi ympäristövaliokunnan apulaissihteeriksi valiokuntaneuvos Marja Lahtisen kuluvan vaalikauden loppuun asti. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultaviksi: PLM, YM, Kuntaliitto, Kymenlaakson liitto. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultaviksi: LVM, YM. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultaviksi: YM, OM, EK, SLL. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultaviksi: YM, OM, EK, SLL. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava talousvaliokunnalle. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultaviksi: TEM, YM, Kaivosteollisuus ry, SLL. 
9
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strateginen pitkän aikavälin visio vauraasta, modernista, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-229469
EU:n strateginen pitkän aikavälin visio vauraasta, modernista, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta
perusmuistio
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultaviksi: YM, TEM, Sitra, Ilmastopaneeli, EK, SLL. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-231031
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-231032
Liite 1: Kooste ministeriöiden varautumistoimista
vaiteliaisuuspyyntö
Ympäristövaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 28/2018 vp - E 125/2016 vp. 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta siihen saakka, kunnes molemmat sopimusosapuolet ovat saaneet ratifiointiprosessinsa päätökseen. Vaiteliaisuuspyyntö kohdistuu vain muistion VNEUS2018-00923 liitteeseen ”Kooste ministeriöiden varautumistoimista”. 
11
Ympäristöministeriön selvitys ympäristövaliokunnalle asuntorakentamisen korkotukijärjestelmien toimivuudesta
Valiokunnan oma asia
Päätetään asian käsittelystä. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2018-AK-224960
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista (veden uudelleenkäyttöasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2018-AK-232338
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista (veden uudelleenkäyttöasetus)
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
14
Muut asiat
TuV:n, UaV:n ja YmV:n yhteinen kuuleminen Suomen kestävän kehityksen politiikan kokonaisarvioinnista pe 15.2.2019 klo 10 Pikkuparlamentin auditoriossa. 
15
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 8.1.2019 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2018-12-14 14:35:35

 Viikkosuunnitelma

Ympäristövaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 51/2018

 Kokoussuunnitelma

Ympäristövaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 51—52/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

YmVP 96/2018 vp
Torstai 13.12.2018 klo 10.00—10.41
YmVP 95/2018 vp
Tiistai 11.12.2018 klo 10.00—10.45
YmVP 94/2018 vp
Keskiviikko 5.12.2018 klo 9.00—10.20
YmVP 93/2018 vp
Tiistai 4.12.2018 klo 10.00—11.55
YmVP 92/2018 vp
Perjantai 30.11.2018 klo 9.30—10.30

 Puheenjohtaja

 

 

Satu Hassihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/363.aspxSatu HassiVihreä eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Silvia Modighttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1153.aspxSilvia ModigVasemmistoliiton eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Anders Adlercreutzhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1306.aspxAnders AdlercreutzRuotsalainen eduskuntaryhmä
Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1331.aspxPetri HonkonenKeskustan eduskuntaryhmä
Olli Immonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1122.aspxOlli ImmonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Pauli Kiuruhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1137.aspxPauli KiuruKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Hanna Kosonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1338.aspxHanna KosonenKeskustan eduskuntaryhmä
Rami Lehtohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1344.aspxRami LehtoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Eeva-Maria Maijalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1151.aspxEeva-Maria MaijalaKeskustan eduskuntaryhmä
Sanna Marinhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1297.aspxSanna MarinSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Hanna-Leena Mattilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1382.aspxHanna-Leena MattilaKeskustan eduskuntaryhmä
Sari Multalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1299.aspxSari MultalaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Riitta Myllerhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/203.aspxRiitta MyllerSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Saara-Sofia Sirénhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1219.aspxSaara-Sofia SirénKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Katja Taimelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/952.aspxKatja TaimelaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mari-Leena Talvitiehttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1323.aspxMari-Leena TalvitieKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ari Torniainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1120.aspxAri TorniainenKeskustan eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Ritva Elomaahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1096.aspxRitva ElomaaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Eeva-Johanna Elorantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Tarja Filatovhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/451.aspxTarja FilatovSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspxPertti HakanenKeskustan eduskuntaryhmä
Hannu Hoskonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/797.aspxHannu HoskonenKeskustan eduskuntaryhmä
Pia Kaumahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1135.aspxPia KaumaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Martti Mölsähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1091.aspxMartti MölsäSininen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Marja Ekroos, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2089, 050 550 7541

Marja Lahtinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2081, 050 303 1632

Jaana Pesonen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2090

Sari Urjansson, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7234

 Yhteystiedot

​Ympäristövaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2090
ymv(at)eduskunta.fi